ДО ЗАЛІКУ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА


Скачати 40.04 Kb.
НазваДО ЗАЛІКУ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Дата06.04.2013
Розмір40.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
КОНТРОЛЬНІ

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДО ЗАЛІКУ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
1. Релігієзнавство як наука. Предмет і метод релігієзнавства.

2. Структурні розділи й особливості наукового релігієзнавства.

3. Основні типи сучасних релігій. Проблеми типологізації.

4. Основні концепції походження й сутності релігій.

5. Релігія як культурно-історичний феномен.

6. Структура релігії, її основні елементи.

7. Релігія і право як форми суспільної свідомості.

8. Релігійна свідомість: особливості, рівні, основні компоненти.

9. Соціальні, гносеологічні, психологічні детермінанти релігії.

10. Соціальні функції релігії і церкви. Вплив релігії на розвиток суспільства.

11. Релігія і вільнодумство в історії розвитку суспільства.

12. Визначення вільнодумства, його основні історичні форми.

13. Сучасні форми вільнодумства і його зв’язок із культурою.

14. Дохристиянські вірування та культи в Україні.

15. Прийняття християнства в 988 р.: причини й наслідки.

16. Православне християнство в історії України. Християнство Київської Русі. Феномен двовір’я в Київській Русі.

17. Ранні історичні форми релігії та їх роль у розвитку культури.

18. Сучасні національні релігії, загальна характеристика.

19. Даосизм та конфуціанство як національні релігії китайців.

20. Індуїзм – національна релігія індійців.

21. Іудаїзм як національно-державна релігія єврейського народу.

22. Священні книги іудаїзму і сутність віровчення.

23. Основні течії іудаїзму.

24. Релігійні звичаї єврейського народу.

25. Світові релігії. Основні характеристики.

26. Умови виникнення буддизму. Особистість засновника буддизму.

27. Буддизм. Світогляд, віровчення, культ.

28. Основні напрямки буддизму: хінаяна і махаяна.

29. Буддизм в Китаї та Японії: чань- та дзен-буддизм.

30. Тибетська форма буддизму: ламаїзм.

31. Ідейні, суспільно-історичні передумови виникнення християнства.

32. Особистість Ісуса Христа. Еволюція первісного християнства.

33. Святе Письмо та Священний Переказ християнства.

34. Християнські догматика і культ.

35. Утворення перших християнських церков. Перетворення християнства на державну релігію Римської імперії.

36. Великий церковний розкол християнства та його історичні наслідки.

37. Православ’я, держава і право

38. Особливості віровчення, культу, організації православ’я.

39. Старообрядництво, його основні згоди і толки.

40. Старообрядницька церква в Україні.

41. Секти, що виникли на підґрунті російського православ’я.

42. Українська православна церква у складі Московського Патріархату в ХVII – XX ст.

43. Модернізм у сучасному православ’ї. Основні установки Помісного та Архієрейського Соборів 1988 та 2000 рр.

44. Особливості віровчення, культу та організації католицизму.

45. Католицьке церковне право. Діяльність інквізиції.

46. II Ватиканський Собор, обновленська політика католицизму (аджорноменто).

47. Католицизм в Україні.

48. Протестантизм. Причини виникнення, основні ідеї та їх сутність.

49. Особливості віровчення, культу й організації протестантизму.

50. Основні течії раннього протестантизму.

51. Основні течії пізнього протестантизму.

52. Роль протестантизму у формуванні західного індустріального суспільства, трудової етики та сучасних уявлень про права людини.

53. Євангельські конфесії: баптизм і п’ятидесятництво.

54. Месіансько-есхатологічні течії: адвентизм, Свідки Ієгови.

55. Український протестантизм.

56. Соціально-історичні причини виникнення ісламу. Діяльність пророка Мухаммада.

57. Особливості віровчення, культу та організації ісламу.

58. Священні книги ісламу: Коран і Сунна. Шаріат як основа фікху.

59. Основні напрямки в ісламі: шиїзм і суннізм.

60. Суфізм та ваххабізм як течії ісламу.

61. Традиціоналізм і модернізм в ісламі.

62. Іслам у сучасному світі і в Україні. Мусульмани в незалежній Україні.

63. Етноконфесійна ситуація в Україні. Міжцерковні відносини.

64. Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Київський Собор 1921 р.

65. Виникнення УКГЦ, її і

66. Православ’я в Україні. Внутрішньоправославний розкол та його вплив на розвиток українського суспільства.

67. Православ’я в Україні: сучасний стан.

68. Українська православна церква Київського патріархату, Українська православна церква Московського патріархату: сучасний стан.

69. Панорама релігійних течій у сучасній Україні. Конфесіональна структура і географія релігій в Україні, тенденції змін.

70. Вірмено-григоріанська церква та іудаїзм в Україні.

71. Нові релігійні рухи. Причини виникнення.

72. Типи нових релігійних рухів.

73. Особливості поширення нових релігійних рухів в Україні. Майбутнє неорелігій. Нові релігійні рухи на конфесійній карті України.

74. Проблеми релігійного життя в сучасній Україні.

75. Сучасний стан та основні тенденції розвитку релігієзнавчого процесу в Україні.

76. Екуменічні процеси у світі та в Україні.

78. Релігія та церква в системі державно-правових відносин.

79. Поняття свободи совісті в різні історичні епохи.

80. Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації.

81. Правове регулювання свободи совісті в Україні.

82. Конституційні гарантії свободи совісті в Україні.

83. Еволюція нормативного регулювання свободи совісті в Україні.

84. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” 1991 р.

85. Контроль за дотриманням законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

86. Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації (дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова та кримінальна).

87. Завдання правоохоронних органів щодо дотримання законодавства про свободу совісті і релігійні організації.

88. Міжнародне право про свободу совісті. Свобода совісті і права людини. Міжнародні акти про свободу віросповідання.

89. Свобода совісті в контексті “Декларації прав національностей України” (1991 р.).

90. Відділення церкви від держави і школи від церкви.

91. Кризові явища в сучасному релігійному житті.

92. Релігія в системі духовних цінностей.

Схожі:

ІНСТИТУТ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ФІЛІЯ ЛЬВІВСЬКОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ
Повідомляємо Вас, що Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української...
Питання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
Питання до заліку : B. Show. Pygmalion (translation) Theme, Message,...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
Критерій оцінки знань студентів по диференційованому заліку
Максимальна сума балів, які може набрати студент, складає 100 балів, з яких 50 балів – за поточне тестування і індивідуальну роботу...
Історичний розвиток уявлень про природу й сутність релігії
Концепції релігії в структуралізмі та в представників Чиказької школи релігієзнавства
Вимоги та рекомендації до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз...
Вимоги та рекомендації до заліку з дисципліни “Перекладацький аналіз художнього тексту”
Підсумкова таблиця командного заліку

Присвячується світлій пам’яті борців, страчених за Віру Предків
Антологія християнства: хрестоматія з релігієзнавства та культурології / [за заг ред. Г. Лозко]. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка,...
Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства
Починаючи з 1992 р., у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей рішеннями органів...
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Порівняльна характеристика десяти заповідей Мойсеевих та Нагорне проповіді Ісуса Христа
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка