ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ


Скачати 166.85 Kb.
НазваПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Дата03.04.2013
Розмір166.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється проект рішення Городищенської міської ради «Про затвердження Порядку надання та зміни адреси об’єктам нерухомості у м.Городище та с.Набоків».

Проект рішення разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється на сайті Городищенської міської ради.

З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Городищенської міської ради.

Проект розроблений метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в місті Городище та с.Набоків, уніфікації назв вулиць, створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками виникла необхідність у затвердженні Порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті Городище та с.Набоків відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільного Кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

           Зауваження та пропозиції до Проекту рішення просимо надавати в письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу (28.01.2013) за адресою : 19500,м.Городище, вул.Грушевського,11 (Городищенська місьа рада). Тел. для звернень:  2-41-27.

 
Секретар міської ради А.В. Оверченко

Аналіз впливу регуляторного акта
Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03р. №1160-ІУ та "Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації регуляторного акту -проекту рішення Городищенської міської ради «Про затвердження Порядку надання та зміни адреси об’єктам нерухомості у м. Городище та с.Набоків», додаток: “Порядок надання та зміни адреси об’єктам нерухомості у м. Городище та с.Набоків ”


1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в місті Городище та с.Набоків, уніфікації назв вулиць, створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками виникла необхідність у затвердженні Порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті Городище та с.Набоків.

Причини та умови виникнення проблеми:

- на даний час існують житлові будинки, нежитлові споруди та будівлі з адресами, що повторюються, розміщені не в порядку зростання або з непослідовною нумерацією;

- відсутній єдиний порядок надання та зміни адрес об’єктам нерухомості: не розроблена та не затверджена в установленому порядку система, за якою власник нерухомого майна може отримати чи змінити адресу будинку, частині нерухомого майна;

- відсутні або не збережені рішення про перейменування вулиць та перенумерацію будинків у 50-90 роках;

- при реєстрації нерухомого майна при перекладі назв вулиць було допущено помилки.

Відсутність чіткої нумерації об’єктів нерухомості справляє негативний вплив на фізичних та юридичних осіб, органи державної влади.

У зв’язку з цим розроблено Порядок надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті Городище та с.Набоків.


  1. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою даного регулювання є забезпечення володіння нерухомості у відповідності до логічного та порядкового їх розташування, встановлення порядку оформлення при наданні та зміні адрес об’єктів нерухомості, правовстановлюючих документів на майно, досягнення відсутності однакових номерів, прогалин в нумерації та ін.

Зазначений проект покращує умови використання, утримання та розпорядження житловими будинками, нежитловими будівлями та спорудами, а також певною категорією земельних ділянок.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлення цілей з аргументацією переваг обраного способу


Можливі способи досягнення цілей

 

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/ аргументи щодо переваги обраного способу

Бездіяльність

не забезпечує виконання основних положень державної регуляторної політики

виникають значні труднощі при переєстрації, оформленні спадку, купівлі-продажу та інших діях з об’єктами нерухомості

Надання права державним та приватним нотаріусам, бюро технічної інвентаризації та ін. присвоювати адреси при оформленні документів на спадщину, при купівлі-продажу та інших дій з об’єктами нерухомості вносити зміни до існуючих адрес

виникнення адрес, що повторюються, розміщені не в порядку зростання, з непослідовною нумерацією

 

невідповідність принципам регуляторної політики; відсутність уніфікованої системи в наданні та зміні адрес; проблема не розв’язується

Обраний спосіб

чіткий та уніфікований спосіб надання та зміни адрес об’єктам нерухомості


забезпечує принципи державної регуляторної політики; досягнення відсутності однакових номерів, помилок в назвах вулиць4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Основним принципом запропонованого проекту рішення є дотримання прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення найбільш ефективних умов для користування об’єктами нерухомості.

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

- приведення у відповідність адрес проводиться у відповідності до архітектурних норм, норм логіки та послідовності;

- регламентується порядок надання та зміни адрес;

- встановлення чіткого переліку документів, необхідних для зміни та надання адрес об’єктам нерухомості;

- опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет пропозицій щодо порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості у м.Городище та с.Набоків.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Акт забезпечує компетентне вирішення питань щодо:

- досягнення відсутності однакових номерів, виправлення орфографічних помилок в назвах вулиць;

- забезпечення безперешкодної реєстрації, переєстрації, купівлі-продажу об’єктів нерухомості, оформлення спадку та інших дій з об’єктами нерухомості.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту.

Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

- Уніфікація та створення реєстру об’єктів нерухомості;

- Централізований облік адрес нежитлових об’єктів на різних етапах їх використання;

- Забезпечення співвідношення місця розташування нежитлового об’єкта його адресі.

витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та прийняттям регуляторного акту, актів індивідуального використання

Суб’єкти господарської діяльності

- Безперешкодна реєстрація, переєстрація, купівля-продаж та інші дії з об’єктами нерухомості

Витрати робочого часу працівників при зміні або присвоєнні поштової адреси.

Територіальна громада міста

- Безперешкодна реєстрація, переєстрація, купівля-продаж об’єктів нерухомості, оформлення спадку та інші дії з об’єктами нерухомості

Витрати власного часу при зміні або присвоєнні поштової адреси.


7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту
Оскільки необхідність надання або зміни адрес носить перманентний характер, термін дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби за підсумками аналізу відстеження результативності до Порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомості в місті Городище та с.Набоків вноситимуться зміни.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Показниками результативності регуляторного акта є:

Інформація щодо кількості об’єктів нерухомості, яким надано чи змінено адреси;

Оцінка кількості скарг щодо неналежної зміни чи присвоєння поштових адрес.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
Строки проведення відстеження:

Базове відстеження - до набрання актом чинності;

Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності, але не пізніше ніж через 2 роки;

Періодичне відстеження – здійснюється один раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Вид даних:

  • дослідження статистичних показників;

  • опитування.


Розробник: відділ містобудування та архітектури Городищенської районної державної адміністрації.

Секретар міської ради А.В. ОверченкоРІШЕННЯВід 25 січня 2013 року м.Городище №24-9/VІ

Про затвердження проекту Порядку

надання та зміни адреси об’єктам

нерухомості у м.Городище та с.Набоків

Відповідно до ст.ст. 25, 26, п. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільного Кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», заслухавши висновки комісії із Законності, Городищенська міська рада

ВИРІШИЛА:


  1. Затвердити проект Порядку надання та зміни адреси об’єктам нерухомості у місті Городище та селі Набоків (додається).

  2. Спеціалісту по зв’язках із громадськістю Медведєву С.О. забезпечити оприлюднення даного рішення як регуляторного акту, відповідно до вимог чинного законодавства.

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань депутатської діяльності, етики, забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод, соціального захисту і законних інтересів громадян.


За дорученням сесії

Городищенський міський голова В.П. Мирошник

ПРОЕКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням міської ради

25.01.2013

№24-9/VI
ПОРЯДОК

надання та зміни адреси об’єктам

нерухомості в м.Городище та селі Набоків

1.Загальні положення

1.1. Порядок надання та зміни адреси об’єктам нерухомості в місті Городище та селі Набоків (далі-Порядок) спрямований на впорядкування нумерації об’єктів нерухомості, створення умов для володіння, користування та розпорядження об’єктами нерухомості їх власниками (користувачами), зручного користування мешканцями міста і села Набоків та обслуговуючими організаціями (установами).

1.2 Порядок діє на території міста Городище та села Набоків і є обов’язковим для виконання всіма громадянами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

1.3. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

Адреса- ідентифікатор об’єкта нерухомого майна, який складається з номеру об’єкта та назви вулиці (провулка, площі);

Власники об’єкта нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності;

Об’єкти нерухомості – це земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (їх частини), які невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

Об’єкти, що розташовані на земельній ділянці (їх частини): домоволодіння; жилий (житловий) будинок; квартира; комплекс нежилих будинків; нежилий (нежитловий) будинок; окремі частини будинків (нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому, другому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали); приміщення службового, допоміжного та технічного призначення (комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, колясочні, сіттєкамери, горища, вентиляційні камери) та інші об’єкти визначені чинним законодавством;

1.4. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:

- вільних земельних ділянок, які виділяються під будівництво об’єктів;

- об’єктів, що розташовані на земельній ділянці, які будуються, та існуючим (впорядкування нумерації).

1.5. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомості:

- земельним ділянкам під розміщення малих архітектурних форм (спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним), рекламу, дороги, газопроводи, електромережі, землям сільськогосподарського призначення;

- приміщенням (службового, допоміжного та технічного призначення) розташованим у будівлях та житлових будинках, в яких наявні інженерні мережі та інші предмети, що використовуються для обслуговування цієї споруди;

- об’єктам нерухомості, що повністю знаходяться в межах червоних ліній вулиць;

- об’єктам, які відносяться до категорії самозабудови, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та цього Порядку.

1.6. Надання адреси об’єкту нерухомості (капітальним спорудам), які приймаються в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим об’єктам нерухомості, що
-2-
знаходяться на земельних ділянках, здійснюється на підставі цього Порядку шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом міської ради.

1.7. Надання адреси земельній ділянці, яка надається у власність чи оренду (постійне користування) у встановленому законом порядку під будівництво об’єктів, здійснюється на підставі цього Порядку, шляхом прийняття міською радою рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки (умов земельних торгів), за виключенням випадків встановлених п.1.5 цього Порядку.

1.8. Надання та зміна назви вулиці здійснюється на підставі цього Порядку, шляхом прийняття міською радою рішення.

2.Розгляд та перелік документів щодо надання та зміни адрес об’єктам нерухомості

2.1. Для надання чи зміни адрес об’єктам нерухомості власник об’єкта нерухомого майна подає заяву до міської ради.

2.2. До заяви додаються такі документи:

На адресу для земельної ділянки:

- копія документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку чи рішення міської ради про затвердження матеріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, а для фізичної особи – копія паспорта;

- висновок відділу містобудування та архітектури Городищенської райдержадміністрації;

- схема розташування земельної ділянки.

На адресу для об’єкта нерухомості, що знаходиться на земельній ділянці:

- копія документа, який підтверджує право власності (користування) на земельну ділянку;

- копія документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці;

- копія плану території двору з нанесенням об’єктів;

- декларацію або сертифікат готовності об’єкта до експлуатації (при введенні нового об’єкту);

- висновок відділу містобудування та архітектури Городищенської райдержадміністрації.

2.3. Висновок про можливість присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна є підставою для присвоєння поштової адреси: сесією міської ради для вільних земельних ділянок та виконавчим комітетом міської ради для об’єктів нерухомого майна, що будуються чи знаходяться на земельних ділянках.

2.4. У разі відсутності підстав для надання чи зміни адреси, заявнику міською радою надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості надання чи зміни адреси.

3.Порядок надання та зміни назви вулиці

3.1. Надання назви вулиці здійснюється шляхом прийняття міською радою рішення та внесенням відповідних змін до містобудівної документації.

3.2. Зміна назви вулиці здійснюється в наступному порядку:

3.2.1. Міським головою за заявою ініціативної групи мешканців вулиці, приймається розпорядження про проведення загальних зборів мешканців вулиці (далі Збори), яку збираються перейменувати.

3.2.2. В Зборах обов’язково беруть участь міський голова, секретар міської ради та депутат цього округу (депутати, якщо вулиці проходять по кількох депутатським округам).

3.2.3. Підготовку до Зборів здійснює ініціативна група, за проханням яких проводяться такі загальні Збори.


-3-
3.2.4. Збори вважаються такими, що відбулися, якщо на них були присутні не менше як 50% повнолітніх мешканців, що проживають (зареєстровані) на цій вулиці. Присутність підтверджується підписами в реєстраційній відомості Зборів, що є невід’ємною частиною від рішення Зборів. В реєстраційну відомість Зборів записуються лише ті повнолітні особи, що проживають (зареєстровані) на цій вулиці.

3.2.5. На Зборах обирається голова та секретар, які ведуть зібрання, складають та підписують протокол Зборів.

3.2.6. Протокол Зборів обов’язково підписують присутні на них міський голова, секретар міської ради та депутат цього округу (депутати, якщо вулиці проходять по кількох депутатських округах).

3.2.7. Рішення вважається прийнятим якщо за нього проголосувало більше 50% від загальної кількості повнолітніх мешканців, що проживають (зареєстровані) на цій вулиці.

3.2.8. В разі прийняття на Зборах позитивного рішення про перейменування вулиці, це питання виноситься на розгляд сесії міської ради.

3.2.9. На підставі прийняття на Зборах рішення про перейменування вулиці, міська рада приймає рішення про перейменування вулиці та внесення відповідних змін до містобудівної документації.

4.Види адрес та особливості їх надання

4.1. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, надаються такі види адрес:

4.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир (адреси на які відсутні в наявності).

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, будинок 27, квартира 75.

Скорочена адреса: вул. Енська,буд.27,кв.75.

4.1.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік збільшення з відповідною літерою.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, будинок 29а.

Скорочена адреса: вул.Енська, буд.29а.

4.1.3.При наданні адрес окремій частині будинку, нежитловому приміщенню зазначається арабськими цифрами через дефіс після номера відповідного будинку.

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежилим приміщенням надається адреса:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Енська, будинок 29, нежитлове приміщення 6.

Скорочена адреса: вул. Енська, буд.29-6.

Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.

4.1.4. При наданні адреси будинкам, які знаходяться на розі вулиць, їм надається номер через дріб.

Наприклад: будинок знаходиться по вул. Грушевського,11 на розі вулиці Кірова, де його порядковий номер 14.

В такому випадку повна адреса: вулиця Грушевського будинок 11/14.

Скорочена адреса: вул. Грушевського, буд 11/14
-4-
4.2. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.

4.3. У разі потреби виконавчий комітет міської ради може самостійно змінювати адресу будівель (окремого об’єкту), про що повідомляється власник цього об’єкту та БТІ.

4.4. При наданні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи найменування:

- вулиця;

- провулок;

- площа;

- інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо).

4.5. Адреси зазначаються таким чином:

1) спочатку вказується один із типів найменування (наприклад: вулиця), а потім її назва.

2) адреси в яких використовуються імена та прізвища, зазначаються спочатку ім’я, а потім прізвище.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Миколи Артеменка

Скорочена адреса: вул. М.Артеменка.

Секретар міської ради А.В.Оверченко

Схожі:

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
Шполянська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Шполянської міської ради «Про встановлення...
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання...
На виконання вимог ст ст. 9,13, 36 Закону України «Про засади державної...

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
«Про затвердження Умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування,...
Щодо обґрунтування регуляторного акта-проекту рішення
Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Нікопольської...
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ Зміст проекту
Зміст проекту: проект рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради „Про затвердження норм споживання води споживачами м....
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Синельниківської міської ради
Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні",...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення міської ради Про орендну...
В зв’язку з прийнятим Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін в деякі законодавчі акти України»...
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 р. №308,...
Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту...
Назва регуляторного акту: Проект рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради «Про встановлення вартості платної послуги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка