МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з службової підготовки особового складу органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту


Скачати 202.09 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з службової підготовки особового складу органів і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Дата03.04.2013
Розмір202.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації


Додаток 5

до Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з службової підготовки особового складу органів і підрозділів

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
У Методичних рекомендаціях визначено поняття видів підготовки і обсяги знань та вмінь фахівців у результаті вивчення тем занять і окремих питань, розкрито основний перелік навчальних питань за кожною із навчальних дисциплін щодо службової підготовки, вимоги щодо підготовки до виконання завдань за призначенням у період повсякденної діяльності особового складу органів і підрозділів цивільного захисту.

Наведену тематику дозволяється узагальнювати, деталізувати та доповнювати.

1. Функціональна підготовка призначена для вивчення нормативно-правових актів, які стосуються виконання обов’язків та передбачені кваліфікаційною характеристикою фахівця, технологічними умовами і нормами його роботи, у тому числі юридичними, управління людськими ресурсами, виробничо-економічних питань тощо.

1.1. Особовий склад повинен:

знати:

правові та організаційні засади сфери цивільного захисту, вимоги нормативно-правових актів, які стосуються напрямку виконання обов’язків;

вимоги до виконання робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і встановленими нормами його роботи.

уміти:

приймати обґрунтовані рішення під час виконання завдань особисто, у складі підрозділу, для постановки завдань підлеглим;

застосовувати знання та вміння під час практичного виконання своїх професійно-службових обов’язків.

1.2. На заняттях із функціональної підготовки вивчаються:

вимоги Конституції України та законів України щодо забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій;

застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції МНС;

нормативно-правові акти з різних галузей права, виробничо-економічні питання, які повинні знати особи особового складу залежно від виконуваних ними службових обов‘язків;

основні вимоги Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

організаційно-правові засади діяльності органів та підрозділів цивільного захисту;

питання роботи з кадрами, зміцнення дисципліни і дотримання законності, службової етики особового складу;

порядок комплектування органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, проходження служби рядовим і начальницьким складом органів та підрозділів МНС;

гарнізон Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, його призначення та завдання;

система підготовки кадрів, методика проведення занять та навчань, підготовка молодих спеціалістів для цивільного захисту;

управління повсякденною діяльністю підрозділів;

положення Стройового та Дисциплінарного статутів;

умови грошового забезпечення та соціального захисту особового складу органів та підрозділів цивільного захисту;

вимоги безпеки праці під час несення служби та виконання завдань за призначенням;

вивчення нових керівних та нормативних документів сфери діяльності.

1.3. Функціональна підготовка передбачає також визначення аспектів удосконалення процесу управління підрозділами та людськими ресурсами, вирішення питань покращення службової діяльності органів та підрозділів.

1.4. Вивчення питань службового етикету особового складу необхідно пов‘язувати з процесом виховання і спрямовувати на розвиток у особового складу високих моральних і професійних якостей.

1.5. Вивчення вимог статутів повинно бути спрямоване на глибоке засвоєння особовим складом їх змісту, що необхідно для підтримки належного рівня організації службової діяльності і стану дисципліни в підрозділах.

2. Загальнопрофільна підготовка включає вивчення технічних, медичних питань і заходів цивільного захисту за відповідним профелем (специфікою) діяльності органу (підрозділу).
2.1. Із загальнопрофільної підготовки особовий склад повинен

знати:

вимоги нормативних документів щодо функціонального напряму діяльності підрозділу;

основи управління щодо виконання завдань за призначенням;

загальні вимоги до службових приміщень, споруд, техніки та обладнання;

уміти:

приймати обґрунтовані рішення щодо виконання завдань за призначенням;

підтримувати високу особисту готовність до виконання дій за призначенням;

підтримувати здатність підрозділу до належного виконання завдань за призначенням;

застосовувати творчий підхід у специфіці своєї роботи відповідно до конкретних і нестандартних умов роботи під час ліквідації різних надзвичайних ситуацій;

знати особисте і штатне обладнання, озброєння і засоби механізації, виконувати з ними практичні вправи та нормативи.

2.2. Рекомендована тематика підготовки рятувальників:

організація підготовки та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

сили і засоби цивільного захисту, які залучаються до реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій;

основи обладнання і утримання маршрутів висування сил, влаштування проходів і проїздів у завалах на шляхах руху до об`єктів робіт;

порядок переміщення підрозділів для проведення рятувальних та інших невідкладних заходів, особливості розташування у районах зосередження;

здійснення пошуково-рятувальних робіт у зоні виникнення надзвичайної ситуації;

способи пошуку потерпілих, проведення аварійно-рятувальних робіт у зоні надзвичайної ситуацій;

особливості дій аварійно-рятувальних підрозділів при паводках, затопленнях;

забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру;

особливості підготовки особового складу підрозділів для проведення аварійно-рятувальних робіт;

практичні заходи щодо проведення евакуації людей, тварин та майна;

екіпірування і спеціальне спорядження для проведення аварійно-рятувальних робіт;

методика підготовки особового складу підрозділів до вмілого виконання завдань за призначенням.

2.3. Рекомендована тематика з підготовки пожежних:

організація діяльності пожежно-рятувальних підрозділів в Україні;

організація гарнізонної і караульної служби;

основи управління пожежно-рятувальними підрозділами;

порядок проведення пожежно-рятувальних робіт в Україні;

завдання пожежної тактики, тактичні прийоми і способи гасіння різних пожеж;

причини виникнення пожежі і ознаки її розвитку;

сили і засоби гасіння пожеж, тактичні можливості підрозділів;

розвідка пожежі, дії підрозділів з ліквідації пожеж;

основні прийоми роботи з пожежною технікою і пожежно-технічним обладнанням, яке знаходиться на озброєнні і надходить для застосування під час проведення пожежно-рятувальних заходів;

принципи поділу зони горіння на бойові дільниці;

взаємодія пожежно-рятувальних підрозділів з іншими підрозділами цивільного захисту щодо гасіння пожеж, ліквідації окремих видів надзвичайних ситуацій;

тактичні прийоми і способи гасіння пожеж у різних умовах і на різних об’єктах;

дії особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час рятування людей, заходи безпеки;

особливості гасіння пожеж у різних умовах і на різних об’єктах;

робота особового складу в засобах захисту органів дихання;

обов’язки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час несення служби і гасіння пожеж.

2.4. Рекомендована тематика з підготовки спеціалістів радіаційного, хімічного, біологічного захисту:

основи організації радіаційного, хімічного та біологічного захисту особового складу і населення;

види хімічних небезпечних речовин у районі обслуговування підрозділу;

виявлення і оцінка радіаційної та хімічної обстановки;

порядок ліквідації наслідків радіаційних та хімічних небезпечних аварій;

тактика дій підрозділів хімічного захисту, радіаційної та хімічної розвідки;

методи і способи радіаційної та хімічної розвідки у районі виникнення ситуації;

організація радіаційного, хімічного та біологічного захисту особового складу в умовах реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

спеціальна обробка озброєння, техніки, санітарна обробка особового складу;

знезаражування місцевості, споруд, обмундирування та засобів захисту;

засоби радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю, порядок користування, вимоги до їх розміщення, зберігання та обслуговування;

металева ртуть, характеристика та властивості, порядок та методи проведення демеркуризації;

машини радіохімічної розвідки, хімічного та радіометричного аналізу і ремонту;

спеціальне оброблення озброєння, техніки, санітарне оброблення особового складу;

порядок проведення повного спеціального оброблення підрозділами, розгортання пункту спеціального оброблення;

знезаражування місцевості, споруд, обмундирування, засобів захисту;

способи нейтралізації й утилізації небезпечних речовин;

експлуатація і технічне обслуговування засобів радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю;

метеозабезпечення у системі цивільного захисту;

основи екологічної безпеки.

2.5. Рекомендована тематика з підготовки спеціалістів зв’язку:

основи організації зв’язку в органах та підрозділах;

організація оповіщення і зв’язку у разі виникнення надзвичайної ситуації;

оперативний збір інформації про виникнення (загрозу виникнення) надзвичайної ситуації;

порядок передачі інформації про надзвичайні ситуації різного характеру до вищих інстанцій;

правила ведення переговорів засобами зв’язку, ведення радіообміну в умовах поганого приймання, перешкод;

організація оповіщення особового складу підрозділу за сигналом “збір”;

автоматизовані системи управління органами та підрозділами;

сучасні системи автоматичного пожежогасіння, організація експлуатації установок пожежної автоматики;

комп’ютерні мережі та їх практичне використання в управлінні підрозділами МНС;

впровадження служби допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, організація її роботи;

сучасні системи автоматичної пожежної сигналізації;

організація електронного документообігу.

2.6. Рекомендована тематика з медичної підготовки:

завдання і організація медичної служби, управління повсякденною діяльністю підрозділів медичної служби;

медичне оснащення аварійно-рятувального, пожежно-рятувального підрозділу;

порядок здійснення розшуку потерпілих та уражених, збір, винесення до місця розташування медичних пунктів, сортування;

організація медичного забезпечення постраждалих під час проведення аварійно-, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках надзвичайних ситуацій;

місця розташування та порядок надання медичної допомоги ураженим;

медичне забезпечення щодо підтримання боєздатності та зміцнення здоров’я особового складу на місці ліквідації надзвичайної ситуації;

евакуація потерпілих та уражених у лікувальні заклади;

основи визначення можливих втрат в осередках надзвичайних ситуацій;

організація і надання першої медичної допомоги потерпілим під час надзвичайної ситуації. Сили і засоби, які для цього залучаються;

транспортні засоби та порядок евакуації постраждалих із зони надзвичайної ситуації. Маршрут руху до місця розгортання;

організація розшуку, збору та медичного сортування постраждалих. Підготовка до евакуації;

поняття епідемічного процесу. Основи локалізації і ліквідації осередків інфекційних захворювань. Особливості протиепідемічного забезпечення в осередках особливо небезпечних інфекційних захворювань;

надання допомоги під час ураження сильнодіючими отруйними речовинами;

травматичний і опіковий шок, синдром довготривалого стиснення. Надання першої медичної допомоги;

основи організації санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у районі обслуговування.

2.6.1. На заняттях з медичної підготовки необхідно домагатися засвоєння матеріалу і вміння особового складу надати першу медичну допомогу постраждалим. Слід теоретично вивчати і практично відпрацьовувати прийоми і способи надання медичної допомоги, для проведення практичних занять залучати працівників медичних служб.

2.7. Рекомендована тематика з підготовки спеціалістів піротехнічних підрозділів:

організація піротехнічних робіт;

класифікація вибухових речовин, основні властивості;

обладнання автомобіля для перевезення вибухонебезпечних робіт;

засоби знешкодження вибухонебезпечних предметів;

підривні заряди (самостійного виготовлення та промислового виготовлення), розрахунок зарядів;

облік, правила зберігання, перевезення та знищення вибухових речовин і засобів підривання;

укріплення або руйнування аварійних конструкцій будинків і споруд, які загрожують обвалом;

знаходження, знешкодження і знищення вибухових предметів;

підривання елементів конструкцій з дерева, металу, бетону і залізобетону;

підривання ґрунтів і скельних порід, розрахунок зарядів;

підривання стін будинків та конструкцій, які загрожують обвалом;

підривання льодяних заторів та зажорів, захист гідротехнічних споруд від льодоходу;

підводні підривні роботи;

організація виявлення, знешкодження і знищення вибухових предметів;

ідентифікація вибухонебезпечних предметів;

засоби розвідки та розмінування, способи застосування;

інженерне забезпечення проведення піротехнічних робіт;

влаштування проходів і проїздів у завалах на шляхах руху до об`єктів;

заходи безпеки під час виконання вибухових робіт.

2.8. Рекомендована тематика з технічної підготовки:

сучасні тенденції розвитку нової пожежної та аварійно-рятувальної техніки в Україні та в країнах світу;

особливості будови, тактико-технічні характеристики, організація і правила експлуатації штатної техніки;

можливості спеціальних механізмів, інструментів, спорядження і порядок їх використання;

особливості експлуатації техніки у зимовий та літній періоди;

організація технічного обслуговування машин та технічних засобів, ремонт і евакуація машин;

сучасне оснащення та інструменти, що використовуються для проведення аварійно-рятувальних робіт;

застосування сучасного механізованого інструменту для проведення аварійно-рятувальних робіт;

використання та утримання електричного й механізованого інструменту в підрозділах;

забезпечення безпеки праці під час виконання пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт;

ресурсне забезпечення, організація тендерів, складання договорів;

правила дорожнього руху та транспортна дисципліна;

створення фінансових і матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

організація підготовки машин та технічних засобів до зберігання, забезпечення зберігання;

правила дорожнього руху та транспортна дисципліна;

безпека керування автотранспортним засобом у складних погодних та дорожніх умовах.

2.8.1. Основне завдання навчання з технічної підготовки – удосконалення вмінь і навичок, які дозволяють тактично грамотно і ефективно використовувати техніку і обладнання під час виконання робіт.

Особливу увагу слід звертати на правила експлуатації, збереження і ремонту, строки й порядок випробувань обладнання, попередження несправностей, затримок у роботі та прийоми їх усунення. Заняття проводяться переважно практично.

2.8.2. Вивчення питань в новому навчальному році слід починати із вхідного контролю знань класифікації, конструктивних елементів та тактико-технічних характеристик техніки для вивчення рівня технічної підготовленості особового складу, що навчається.

2.8.3. Перед початком практичних занять необхідно провести інструктаж з правил безпеки праці, а при проведенні занять слід вимагати суворого їх дотримання.

2.9. Рекомендована тематика з підготовки водолазів:

догляд за водолазним спорядженням та обслуговування засобів забезпечення спусків;

технічні засоби проведення водолазних робіт;

інженерно-технічні та спеціальні водолазні роботи;

здійснення водолазних спусків із плаваючих засобів, на течії, у зимових умовах;

здійснення рятувальних робіт водолазами;

інженерно-технічні водолазні роботи;

спеціальні водолазні роботи;

медичне забезпечення водолазних робіт та надання першої медичної допомоги потерпілим;

єдині правила безпеки праці під час виконання водолазних робіт;

фізіологічні особливості водолазних спусків, захворювання і травми водолазів;

медичне забезпечення проведення водолазних робіт.

2.10. Рекомендована тематика з підготовки спеціалістів матеріального забезпечення:

норми та порядок забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту речовим майном та продовольством. Норми витрат паливо – мастильних матеріалів;

організація зберігання, обслуговування, отримання, видачі матеріально – технічних засобів згідно з вимогами керівних документів;

заправка пальним техніки штатними засобами заправки. Розгортання та згортання мотонасосної установки;

завантаження матеріальних засобів в транспортні засоби для забезпечення життєдіяльності осіб рядового, начальницького складу в польових умовах;

розгортання пункту харчування в польових умовах (з використання причіпних та переносних кухонь);

приготування їжі в польових умовах (експлуатація технічних засобів, технологія приготування їжі, санітарно–гігієнічні вимоги);

розгортання польової лазні (з використанням дезінфекційно – душової установки);

розгортання та встановлення наметів для розміщення особового складу в польових умовах.
3. Тактичну підготовку направлено на практичну підготовленість спеціалістів рятувальних професій для набуття навичок виконання завдань особисто та здійснення реагування на пожежі, наслідки надзвичайних ситуацій у складі підрозділу, злагодженість дій підрозділів МНС до виконання завдань за призначенням, забезпечення безпечної експлуатації техніки та технічних засобів, аварійно- та пожежно-рятувальних робіт під час реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.1. Із тактичної підготовки особовий склад повинен:

знати:

порядок виконання завдань з реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

завдання підрозділів і порядок їх застосування, можливості сил реагування;

тактику дій з проведення робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організацію і порядок виконання невідкладних заходів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру;

вимоги керівних документів щодо правил безпечної роботи під час реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

уміти:

приймати правильні рішення під час виконання завдань різної складності;

здійснювати управління органами та підрозділами цивільного захисту під час виконання рятувальних заходів;

виконувати пожежно- та аварійно- рятувальні роботи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру;

застосовувати засоби захисту органів дихання, зору та шкіри, відпрацьовувати практичні вправи із наявним озброєнням;

виконувати рятувальні дії у взаємодії з різними підрозділами цивільного захисту;

кваліфікувати різні види надзвичайних ситуацій;

методично правильно проводити тренування з підлеглим особовим складом;

безпечно експлуатувати техніку та технічні засоби і проводити аварійно- та пожежно-рятувальні роботи під час реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.2. Рекомендована тематика з тактичної підготовки:

законодавчі та нормативно-правові акти щодо управління підрозділами у разі реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

основи управління та організації проведення робіт на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

взаємодія і координація спільних дій територіальних структурних підрозділів міністерств та відомств при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру;

сили і засоби цивільного захисту району обслуговування, їх склад та тактичні можливості;

організація управління силами цивільного захисту у разі реагування та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення тактичних дій підрозділами під час ведення аварійно- і пожежно-рятувальних робіт;

організація ведення розвідки в осередках надзвичайних ситуацій;

проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організації життєзабезпечення постраждалого населення;

тактика ведення аварійно- та пожежно-рятувальних робіт підрозділами (на воді, під час ДТП, виходу хімічних речовин, гасіння пожеж тощо)

організація роботи мобільної оперативної групи в районі виникнення надзвичайної ситуації;

організація роботи пересувних пунктів управління та забезпечення життєздіяльності пересувного пункту управління;

інженерне забезпечення підрозділу під час проведення рятувальних робіт;

створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

збір та виїзд особового складу підрозділу за сигналом “тривога” для проведення завдань за призначенням;

організація пересування підрозділів до місця надзвичайної ситуації.

3.3. Тактична підготовка організовується і проводиться відповідно до вимог статутів дій щодо реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж, правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС, вказівок, оглядів, інформаційних листів з тактики дій органів і підрозділів МНС.

3.4. Заняття з тактичної підготовки, як правило, проводяться шляхом вирішення практичних завдань на об’єктах району обслуговування.

3.5. Після прибуття на об’єкт керівник заняття:

вивчає з особовим складом загальну оперативно-тактичну характеристику об‘єкта (планування, особливості конструкцій, наявність людей, тварин), шляхи евакуації, наявність товарно-матеріальних цінностей, стан і характеристику водопостачання, під‘їзних шляхів, інженерних рішень, засобів автоматичного пожежогасіння, особливості технологічних процесів;

імітує сам або за допомогою проінструктованої особи можливу обстановку і вирішує з особовим складом тактичне завдання в порядку, визначеному методичним розробленням на проведення занять;

проводить згортання сил і засобів, розбір занять і підбиття підсумків з виставленням оцінок особовому складу і підрозділу в цілому.

3.6. Під час проведення занять із вирішення тактичних завдань необхідно розвивати тактичне мислення підлеглих, вміння швидко й правильно провести розвідку, з‘ясувати та оцінити обстановку, раціонально використати сили і засоби.

Начальницький склад під час занять зобов‘язаний контролювати правильність виконання особовим складом тих чи інших робіт, застосування одержаних теоретичних знань на практиці.

3.7. Заняття з вирішення тактичних завдань повинні проходити у швидкому темпі, максимально наближено до реальних умов роботи.

3.8. Керівник заняття зобов’язаний ускладнити обстановку на місці проведення тактико-спеціального навчання.

4. Спеціальна фізична підготовка здійснюється під час відпрацювання спеціальних вправ і нормативів індивідуально та в складі підрозділу.

4.1. Спеціальна фізична підготовка здійснюється відповідно до наказу МНС від 05.08.2004 № 10 “Про затвердження настанови з фізичної підготовки в МНС України” і передбачає відпрацювання рухомих дій, які виконуються під час розгортання та гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, розвиток загальної силової та швидкісної витривалості.

4.2. Заняття із спеціальної фізичної підготовки проводяться на смузі з перешкодами або спеціально підготовленому майданчику, на спеціальних спорудах, полігонах або на об’єктах зони обслуговування з моделюванням конкретної екстремальної ситуації.

4.3. Для фахівців рятувальних професій передбачаються професійно-прикладні вправи відповідно до кваліфікаційних характеристик та виконання завдань за призначенням.

4.4. Пожежно-стройова підготовка проводиться шляхом індивідуального і групового навчання прийомам роботи з пожежно-рятувальною технікою обладнанням, складання нормативів з пожежно-стройової підготовки, проведення спортивних змагань з пожежно-прикладного спорту.

Основними завданнями навчання з зазначеного виду підготовки є:

формування у особового складу високої дисциплінованості й товариської взаємодопомоги, виховання високих морально-вольових якостей та фізичної загартованості;
забезпечення постійної готовності підрозділів і особового складу до виконання дій за призначенням;

удосконалення навичок особового складу в роботі з обладнанням, злагодженої роботи підрозділів при рятуванні людей, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасінні пожеж;

постійне підтримання особовим складом фізичної форми, необхідної для якісного виконання завдань за призначенням.

5. Загальна фізична підготовка передбачає загальне фізичне вдосконалення та фізичне виховання особового складу, забезпечує фізичну готовність особового складу органів і підрозділів до виконання завдань, які потребують фізичного навантаження під час виконання завдань за призначенням.

5.1. Загальна фізична підготовка здійснюється відповідно до наказу МНС від 05.08.2004 № 10 “Про затвердження настанови з фізичної підготовки в МНС України”.

6. Психологічна підготовка здійснюється з метою формування, підтримки та розвитку психологічної готовності особового складу до професійної діяльності в складних та екстремальних ситуаціях.

6.1. З психологічної підготовки особовий склад повинен

знати:

психологічні основи поведінки особового складу під час роботи в небезпечних умовах, можливість негативного впливу;

методику визначення психічного стану людини та способи виведення психіки людини із стресового стану, методи психокорекційної роботи з постраждалими;

психологічні особливості поводження великих груп людей.

уміти:

швидко приймати рішення в умовах, що змінюються;

виконувати роботу різного степеня тяжкості, у будь-яких надзвичайних ситуаціях і під час різних емоційних навантажень вибирати способи й умови організації роботи;

організувати роботу особового складу в будь-яких надзвичайних ситуаціях і під час різних емоційних та фізичних навантажень;

упереджувати панічні настрої і брати на себе роль лідера;

володіти навичками організації і здійснення реабілітаційних заходів.

6.2. Заняття з особовим складом з психологічної підготовки організуються головними (старшими) психологами під загальним керівництвом прямих начальників.

6.3. На заняттях з психологічної підготовки вивчаються:

психологія особистості працівника МНС. Особистість як соціальний феномен;

участь психолога та керівництва підрозділу з питань організації забезпечення психологічної готовності особового складу;

формування психологічної готовності до роботи в особливих умовах;

спеціально-психологічна стійкість особового складу;

джерела стресу та його основні прояви у особового складу, поняття зони стабільності і способи її розширення;

фізіологічні і психологічні аспекти емоційного стресу та його вплив на особистість;

психологічна саморегуляція як засіб підвищення ефективності діяльності в екстремальних умовах, методи навчання прийомам саморегуляції та психокорекції. Психологічна реабілітація, способи зняття негативних психоемоційних станів;

застосування прийомів регуляції психологічного стану;

психологічні особливості поведінки населення у надзвичайних ситуаціях різного характеру;

розвиток комунікативних якостей при взаємодії з різними верствами населення;

характеристика екстремальних ситуацій, алгоритм безпомилкових дій при перебуванні в екстремальних умовах службової діяльності;

формування оптимального рівня стану соціально-психологічного клімату в підрозділах;

психологічне забезпечення надійності професійної діяльності;

конструктивне вирішення конфліктних ситуацій в службовій діяльності. Міжособистісні конфліктні ситуації і шляхи їх вирішення в службовій діяльності;

психологічна саморегуляція як засіб підвищення ефективності діяльності в екстремальних умовах. Методи виявлення та попередження стресових розладів. Психологічна реабілітація;

психологічна етика та культура поведінки особового складу при виконанні службових обов’язків.

6.3. Формування, підтримки та розвитку психологічної готовності особового складу до професійної діяльності в складних та екстремальних ситуаціях здійснюється на всіх заняттях (тактичних, тренуваннях) зі створенням обстановки, максимально наближеної до реальної, зі всебічним дотриманням вимог безпеки праці з метою розвитку й удосконалення фізичних якостей (сили, витривалості, вміння долати перешкоди, здатності переносити тривалі фізичні і психологічні навантаження, виховання сміливості, рішучості, почуття колективізму і взаємодопомоги).

_____________________________________________________


Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького...
Положення про організацію службової підготовки осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (далі...
НАКА З
«Про затвердження Положення про організацію службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту» щодо...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці зі...
Тема Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного...
Конкурсу на звання „Кращий
Територіального управління МНС України у Миколаївській області (далі – ТУ МНС) та на виконання вимог наказу МНС України від 01 вересня...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НОРМАТИВІВ РАДІАЦІЙНОГО...
Нормативи це показники часу та якості виконання завдань, прийомів та дій для осіб категорій рядового та начальницького складу служби...
До Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і...
Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту
До Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і...
Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту
ЗАТВЕРДЖУЮ
Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту
С.І. Черніков ГУ МНС в Миколаївській області майор вн служби
Тема Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного...
Протокол №
Організація діяльності органів і підрозділів аварійно рятувальної служби цивільного захисту та основи трудового законодавства” з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка