«Народ України є єдиним джерелом державної влади в Україні»


Скачати 173.12 Kb.
Назва«Народ України є єдиним джерелом державної влади в Україні»
Дата21.02.2016
Розмір173.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


Інформація про

Фонд «Спочатку Люди»

«Народ України є єдиним джерелом державної влади в Україні».

Декларація про державний суверенітет України.

Київ, 16 липня 1990 року


Вступ
Незалежність України було проголошено у серпні 1991 року, виходячи з принципів демократії, верховенства права, свободи та непорушності прав людини. В умовах реальної демократії усі громадяни рівні перед законом і мають однакові права та доступ до влади, а гарантією свободи є легітимні права та свободи, закріплені у Конституції.
Однак сучасний рівень демократії в Україні мало чим відрізняється від свого зародкового стану. Українське суспільство давно розділене на меншість і більшість. Меншість є монопольним джерелом влади та існує над законом. Більшість підпорядковується закону, утім позбавлена впливу на його формування, вона платить податки, якими розпоряджається влада, дії якої непрозорі і нерідко суперечать законодавству. Народ, позбавлений реального представництва, неспроможний дієво впливати на Парламент, Президента, центральні та місцеві органи виконавчої влади. Українські парламентські політичні партії не працюють як слід. Замість того, щоби представляти організації, управління якими здійснюють виключно їх члени, та організації, які представляють інтереси та прагнення виборців, українські політичні партії переважно сформовані на основі впливових промислово-фінансових груп та визначають свою політику у зворотньому напрямку.
Засилля партій, позбавлених будь-якої філософії чи переконань, апріорі унеможливлює демократичний вибір. Наша політична система не керується загальноприйнятим принципом „стримувань та противаг”.

Конституція України не бездоганна й надає надто велику свободу тлумачення. Цим активно користуються сили, зацікавлені виключно у задоволенні власних інтересів. Засилля корупції дискредитує судову систему, а переважна більшість можновладців зловживають своїм становищем, ставлячись до власних повноважень як до інструмента особистого збагачення за рахунок держави. Хіба таку систему ми бажали побудувати після проголошення Незалежності? Нинішня економічна ситуація свідчить, що ця система не здатна служити інтересам громадян. Очевидно, що проблемою є не так ті, хто зловживає владою завдяки системі, як сама система, яка уможливлює таке становище.
Хіба таку систему ми бажали побудувати після проголошення Незалежності? Нинішня економічна ситуація свідчить, що ця система не здатна служити інтересам громадян.
Україна потребує системних змін. Ці зміни неможливо нав’язати ззовні. Силові методи, як-от заворушення чи навіть переворот, також не вирішать проблему.

Тільки ми, народ України, повинні зрозуміти та усвідомити свою відповідальність за демократію та реалізувати власні права задля втілення системних змін, необхідних для повернення країни на шлях становлення справжньої демократії, стабільності та економічного зростання, для її єдності. Лише за цієї умови ми зможемо досягти процвітання нашої країни і тих життєвих стандартів, на які заслуговуємо.
Що є демократія?
Демократія сьогодні – це тип політичного устрою, за якого правління здійснюється за участі обраних представників народу. Термін походить від грецького слова «dēmokratía», що означає «правління народу» та сформоване з demos – «народ» та krátos – «влада», у середині п’ятого століття до нашої ери та позначало політичний устрій, який тоді існував у деяких грецьких містах-державах, зокрема Афінах. Вперше термін «демократія» згадується у творах давньогрецьких політиків та філософів. Філософ Платон протиставляв демократію, систему, засновану на «силі влади підвладних», з альтернативними системами: монархією (влада належить одній людині) та олігархією (влада належить невеличкій елітарній групі).
Сучасна демократія, якою ми її бачимо, лише віддалено нагадує свого стародавнього предка. Але у будь-якому разі, незалежно від походження, будь-то стародавня Греція чи Індія, Римська Імперія, Польсько-Литовська Унія, демократія італійських міст-держав чи середньовічної Росії, українських козаків чи парламентів Англії, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, демократія завжди сповідує дві основні цінності: рівність та свободу.

Сучасна демократія
Демократія – це система правління у державі, за якої народ має право на свободу у всіх її проявах, усі громадяни рівні перед законом, кожна людина має право вирішувати сумісно із своїми співвітчизниками питання, що стосуються фундаментальних основ суспільства, механізмів контролю, які, за їх переконанням, мають бути встановлені, щоб захистити демократичні права громадян, а також визначати своїх представників у системі правління. Люди, обрані громадянами країни до державної служби, будь-то члени парламенту чи місцевих органів самоврядування, судді, прокурори чи начальники міліції, є слугами народу і, відповідно, звітують перед народом за власні дії.

Роль окремого громадянина в демократичній системі
Демократія працює лише за умови, якщо народ, об’єднавши зусилля, відіграє визначальну роль у всіх її процесах. Народ є арбітром уряду. Саме народ приймає рішення, і сама колективна воля народу змушує уряд ефективно працювати в інтересах своїх виборців. Якщо ми не поставимося із усією серйозністю до української демократії, а дозволимо апатії зростати, тоді ми втратимо моральне право скаржитися, коли ситуація складатиметься не на нашу користь. У сучасному світі надзвичайно мало прикладів того, коли більшість, об’єднавшись заради спільної ідеї, не змогла досягнути мети. Демократія працює лише за умови активної підтримки більшості громадян.

Чому демократія?
Демократія – це єдина з розроблених форм правління, за якої наші індивідуальні права та свободи захищені системою закону та правосуддя, яка розповсюджується на всіх та кожного без виключення. За сучасної демократії народ має право обирати своїх представників, які, в свою чергу, мають право формувати уряд на основі офіційного програмного документу, який визначатиме курс країни впродовж визначеного періоду. Народ має право бачити, яким чином національний уряд та органи місцевого врядування використовують податкові гроші та на яких підставах приймаються рішення. Громадяни мають право оскарження та право вимагати підзвітності, коли уряд порушує слово, дане своїм виборцям. Ці права, тим не менш, спершу мають бути закріплені в основоположному установчому документі нашої нації. Саме Конституція встановлює основу національної єдності та самосвідомості. Більшість економічно успішних країн світу мають демократичну форму правління, і український народ після проголошення незалежності висловив своє прагнення приєднатися до цієї інтернаціональної родини.
Конституція
Конституція це юридично священний та недоторканний перелік правил на норм, який визначається народом та становить фундаментальну основу суспільства. Цей документ визначає ким ви є як нація, встановлює правила, за якими ваші представники здійснюють правління від вашого імені, а також є відображенням поваги та визнання вашої держави іншими країнами. У більшості сучасних демократичних країн Конституцію може бути змінено у зв’язку із революцією лише верховним судом із незалежних суддів, що працюють виключно в інтересах нації та її народу. Конституція здатна працювати в найкращих ваших інтересах лише за умови верховенства права та рівність перед законом. За демократії закон має бути обов’язковим для усіх громадян та гостей країни.


Українська демократія сьогодніПід час проголошення Незалежності народ України проголосував за президентсько-парламентську республіку, у якій влада розподіляється між Президентом та Парламентом і реалізовується Урядом, сформованим парламентськими фракціями. Половина депутатів парламенту обирається національним голосуванням, а решта відбирається різними фракціями за партійними списками. Теоретично такий розподіл створює справедливу та ефективну демократичну систему. Однак на практиці засади демократії було порушено внаслідок внесення змін до виборчого законодавства, згубного впливу груп, які обстоюють корисливі інтереси, порушення або й цілковитої відсутності довгострокових політичних стратегій та фокусування політиків на короткострокових тактичних і, як правило, меркантильних цілях. Внаслідок цього зв’язок між виборцями та їхніми представниками у владі було остаточно зруйновано, а народ України позбавлено законних громадянських прав.

У чому полягає загроза для української демократії?У своєму нинішньому вигляді українська демократія ризикує зазнати поразки, і на те є дві причини.

По-перше, упродовж майже 350 років країна перебувала у сфері впливу інших держав. Внаслідок цього українці сьогодні не мають належного досвіду побудови ефективної системи влади і не бачать себе активним суб’єктом демократичних процесів в рамках такої системи на місцевому, регіональному та національному рівнях.

По-друге, корупція, непрозорість, нездатність судової влади захищати закон підривають демократичні засади управління державою настільки, що особисті інтереси окремих високопосадовців та представників промислової еліти витісняють національні інтереси та інтереси народу на узбіччя.


Що таке «Хартія народу»?«Хартія народу» - це задекларована позиція більшості, що подається на розгляд уряду як настанова до дій чи впровадження реформ.

Першою хартією була так звана Магна Карта, або Велика Хартія Вольностей, складена у 1215 році в Англії баронами, лицарями та городянами, з метою контролювати владу. У 1710 році запорізькі козаки написали першу в Європі Конституцію, прагнучи визначити правила для власного урядування. Виборюючи незалежність, у 1791 році народ майбутніх Сполучених Штатів Америки склав Білль про права – основу Конституції Сполучених Штатів. У 1838 році робітники Великобританії виступили за проведення демократичних реформ та здобуття права голосу. Їхнім програмним документом була «Народна хартія», яка сьогодні лежить в основі демократії Великобританії та Співдружності. У 2009 році Європейський Союз ухвалив Лісабонський договір як фундамент розвитку демократичної Європи.
Ми пропонуємо створити «Хартію народу» для українського народу як підґрунтя для політичних реформ та розбудови структури громадянського суспільства в Україні.

Як Фонд «Спочатку Люди» створить «Хартію Народу» України?
Фонд розпочне процес із дослідження тих проблем, які турбують народ. Це дослідження проводитиметься по всій країні без попередніх умов та оцінок.
Спочатку дослідження матиме форму інтерв’ю один на один за участі провідних психологів під керівництвом поважної міжнародної компанії з проведення соціологічних досліджень. Вони здійснять репрезентативних відбір громадян по всій Україні. Вони підніматимуть на обговорення ключові аспекти демократії та громадянського суспільства, щоб отримати відверті та відкриті відповіді на питання, які непокоять суспільство та кожного громадянина окремо. Результати опитування допоможуть психологам визначити низку питань та проблем вартих більш глибокого дослідження через фокус-групи для встановлення глибини та ступеня важливості піднятих питань.
В результаті проведення цього дослідження ми сподіваємося визначити не лише ті питання, які непокоять більшість українців, але й регіональні відмінності та спільні нерозуміння. Відсутність розуміння того чи іншого питання вирішуватиметься через відкрите консультування громадськості та Інтернет дебати на нашому веб-сайті.
Склавши низку питань, Фонд Спочатку Люди за допомогою Інтернету та засобів масової інформації визначить громадську думку з кожного питання через серію опитувань. Громадськість зможе зробити власний вибір та висловити власну позицію, що стосується того, якою люди бажають визначити політичну систему чи прозорість, чи верховенство права у «Хартії Народу». Це – демократія в дії та можливість для усіх громадян України висловити своє бачення того, яким повинен бути устрій та управління державою у майбутньому.
Результати кожного опитування будуть підраховані та оприлюднені. Команда експертів та юристів перетворить дані на проект «Хартії Народу», який буде представлено на узгодження із громадськістю за допомогою Інтернету та засобів масової інформації.
Після затвердження народом через спеціальний референдум, Хартія стане фундаментальним документом народу та визначенням того, що означає бути українцем. Хартію буде представлено народу, Президенту, Прем’єр-міністру, уряду та Спікеру Верховної Ради як офіційний документ, в якому закріплено демократичну волю народу України.

Яку участь ви можете прийняти у створенні «Хартії Народу» України?
Демократичні зміни рідко відбуваються за участі однієї людини. Демократія народжується завдяки кожній людині, яка вирішує зробити навіть маленький крок, який допоможе цьому здійснитися. Кожний громадянин має зробити свій власний невеличкий внесок. Кожний ваш голос на опитуванні має значення. Чим більше людей проголосує, тим більшу підтримку матиме «Хартія Народу» у представництві ваших інтересів.
Допоможіть нам подолати розчарування, надихніть ваших рідних, ваших друзів, запросіть сусідів прийняти участь, допоможіть вашим співвітчизникам зрозуміти, що шлях до кращого життя йде не від обіцянок політиків, а від демократичної волі народу. Зміни здатні принести із собою краще медичне обслуговування, кращу систему освіти, культуру піклування про літніх людей, кращі економічні показники та кращу оплату праці. Але, у будь-якому разі, саме ви маєте вирішити діяти чи ні.

Яким чином будуть захищені ваші права та інтереси?
Нажаль, Україна досі не має ефективного законодавства з захисту даних. З огляду на це, прагнучи захистити вашу анонімність, Фонд «Спочатку Люди» розмістив веб-сайт, на якому проходитиме голосування, у Великобританії, де діють найжорсткіші у світі закони про захист даних. Контракт із компанією-розпорядником веб-сайту було укладено через британську юридичну фірму таким чином, що навіть Фонд не матиме доступу до даних.

Нам не потрібні дані про те, хто проголосував, а лише результати ваших голосів.
В межах опитування, вас попросять відповісти на короткий перелік питань, щоб підтвердити ваші голоси та запобігти шахрайству. Отримані дані зберігатимуться лише протягом трьох місяців, після чого будуть автоматично видалені системою. Уся процедура повністю відповідатиме законодавству Великобританії про захист даних.

Якщо ви забажаєте отримувати примірники нашого щомісячного журналу, ваші дані буде переміщено в межах системи до окремої закритої бази даних, розсилка з якої відбувається повністю автоматично. Ніхто не матиме доступ до даних без дозволу на це Верховного суду Великобританії, який отримати можливо, лише довівши крайню необхідність отримання таких даних.
Для тих, хто обере поштове голосування діятиме аналогічний принцип. Ваші голоси будуть скануватися, а оригінали зберігатися протягом трьох місяців, після чого їх буде спалено. Електронні копії буде автоматично видалено через три місяці після їх завантаження у систему.

Фонд «Спочатку Люди»


Фонд «Спочатку Люди» – громадська організація, метою якої є побудова демократії в Україні через діалог, активне спілкування та моніторинг процесів, спрямованих на розвиток демократії в інтересах народу.

Наша позиція


Ми прагнемо здійснити кардинальний поворот на шляху політичного та соціального розвитку України в напрямку основоположних демократичних принципів рівності, свободи та справедливості. Ми не прагнемо здобути владу. Ми прагнемо того, щоб владу здобув народ України – через глибоке розуміння принципів демократії та власної ролі у демократичних процесах. Це розуміння дасть українському народу силу для створення справедливого суспільства на засадах прозорості, верховенства права та рівності можливостей – суспільства, яке захищає слабких та знедолених, прогресивного суспільства, яке підтримує найвищі стандарти освіти та виховання майбутніх поколінь, високо цінує прогрес науки, технологій та промисловості, суспільства, яке відіграє активну роль у співдружності націй і народів.


Наша місія


Наша місія – відродження гідності українського народу. Своє завдання ми вбачаємо у розбудові інфраструктури, необхідної для розвитку в державі демократичного правління, що має здійснюватися задля національних інтересів та інтересів кожного громадянина, а також демократичних інститутів, для яких основним пріоритетом є воля більшості і право меншості. Ми представимо серйозно обґрунтований комплекс пропозицій щодо усіх практичних аспектів функціонування демократичного устрою та уряду на розгляд громадськості – й очікуємо продуктивного діалогу. На основі почутих від наших громадян думок та пропозицій ми укладемо «Хартію народу», яку винесемо на широке обговорення за участі представників урядових структур усіх рівнів, аби дійти згоди щодо перспектив та напрямків подальшого розвитку держави.

Наші керівні принципи


  1. Фонд «Спочатку Люди» - українська громадська організація, метою якої є стимулювання розвитку демократії в Україні.
  1. Фонд «Спочатку Люди» - відкрита організація, яка прагне покращити життя усіх громадян України, незалежно від віросповідання, походження та переконань, шляхом реалізації міжнародних принципів демократії.
  1. Фонд «Спочатку Люди» визнає та підтримує принципи, записані в Уставі ООН у розділі про права людини, та виступає проти будь-яких форм насильства та залякування.
  1. Фонд «Спочатку Люди» ніяким чином не пов’язаний з жодними політичними партіями чи політичними доктринами та діє виключно в інтересах народу України як каталізатор демократичних реформ.
  1. Фонд «Спочатку Люди» заснований за участі чисельних українських та міжнародних структур, але жодна сторона з числа засновників не має і не матиме переваг у впливі на Фонд та його роботу. Фонд визнає та підтримує міжнародні стандарти прозорості та звітності.
  1. Фонд «Спочатку Люди» використовує усі сучасні засоби комунікації, щоб допомогти народу України усвідомити принципи демократичного правління, а також передбачені ним права та обов’язки, та надати громадянам можливість публічно висловлювати власну думку щодо усіх питань, які безпосередньо впливають на їхнє життя.
  1. Фонд «Спочатку Люди» заручатиметься підтримкою міжнародних демократичних організацій, досвід яких допоможе нам дотримуватись міжнародних стандартів у власній роботі.
  1. Фонд «Спочатку Люди» переконаний, що напрямок політичного та соціального розвитку держави треба формувати, виходячи з волі народу, яку необхідно реалізовувати відповідно до універсальних принципів демократії.Що ми пропонуємо?


Єдиного рішення не існує. Однак ми впевнені, що усвідомлення принципів демократії поверне народу України силу обирати власну долю. Політика законодавчої та виконавчої гілок влади має враховувати волю народу на всіх рівнях управління. Народ повинен бути систематично інформований з низки ключових питань. Фонд «Спочатку Люди» налагодить діалог із народом України, щоб мати змогу вислухати думки та пропозиції громадян і дійти згоди щодо комплексу позицій, які й становитимуть зміст «Хартії народу», документа, котрий в режимі відкритого обговорення ми представимо на розгляд Президента, Уряду та Парламенту. Наша мета – сформулювати консолідоване бачення механізмів стабілізації ситуації та подальшого розвитку держави.
Більш того, ми віримо, що система освіти України має обов’язково передбачати виховання у молоді розуміння принципів демократії та функціонування демократичного суспільства, що допоможе майбутнім поколінням чіткіше розуміти власну роль як члена демократичного суспільства.


Хто є засновниками Фонду «Спочатку Люди»?


«Спочатку Люди» - це об’єднання громадян України, не байдужих до того, в якому напрямку рухається демократія та система правління в Україні і того, як впливатиме цей курс на життя та благополуччя народу. Фонд «Спочатку Люди» провів всебічне дослідження потреб та настроїв, які панують серед населення України, і дійшов висновку, що сьогодні настав слушний час для відновлення базових демократичних принципів та перезавантаження на основі цих принципів державного устрою. Засновниками-партнерами Фонду «Спочатку Люди» є:

Іван Матієшин – відомий представник бізнес-спільноти України. Іван народився в Архангельській області у Росії: його батьки – українці, вислані до Сибіру внаслідок репресій 1930-х років. Навчався в Івано-Франківському інституті нафти і газу, отримав диплом гірничого інженера. Пройшов кар’єрними сходинками в нафтогазовій промисловості від помічника бурового майстра в Нєфтєюганську до заступника генерального директора російського державного об’єднання з видобутку нафти та газу «Урайнафтогаз».
У 1992 році після розвалу Радянського Союзу заснував на території родовищ в Красноленінську (Тюменська область, Російська Федерація) власну компанію «Красноленінськнафтогаз», що займається наданням послуг з будівництва та обслуговування нафтових та газових родовищ. Сьогодні на цьому підприємстві працює близько 2000 осіб, з них майже 80% – українці, які легально працюють у Росії. Іван по-батьківськи ставиться до працівників. Оскільки вони живуть та працюють далеко від своїх домівок, Іван Матієшин забезпечив їх хорошим житлом з усіма необхідними можливостями для відпочинку, й навіть збудував в Красноленінську теплиці, аби його робітники могли здорово харчуватися.
У 2008 році Іван Матієшин заснував Благодійний фонд «Україна – свята родина», який займається відродженням українських духовних і культурних пам’ятників та підтримкою молодих науковців. Як і більшість українських бізнесменів, Матієшин стурбований тим, що українські політики не мають твердих переконань та не розробляють дієвих стратегій розвитку держави. Тому в 2008 році він вирішив йти в політику. Утім, познайомившись ближче з політичними партіями, він не знайшов серед них такої, чиї цінності поділяв би повністю. Саме тоді Матієшин познайомився із Віктором Ткачуком і прийняв рішення долучитися до створення Фонду «Спочатку Люди» та підтримати ідею перебудови політичної системи і відновлення демократичних цінностей в Україні.

Віктор Ткачук – донедавна один з найвищих за рангом державних службовців України. Перш ніж долучитися до створення Фонду «Спочатку Люди», він обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Був радником Президентів України. Народний депутат України 3-го скликання від «Партії Зелених» й ідеолог її переможної виборчої стратегії. Віктор Ткачук від початку бачив усі сильні та слабкі сторони української політичної системи. Як державний службовець та демократ Віктор розуміє, що Україна не може й далі рухатися нинішнім курсом, якщо бажає у майбутньому відігравати помітну роль у регіоні, Європі та світі. «Я хочу, щоб наші діти зростали у державі, якою могли б пишатися – державі, досягнення якої поважав би світ, а її громадяни не були змушені відстоювати власну національну гідність перед своєю ж владою. Аби досягти цього, ми маємо повернутися до ключових демократичних принципів, проголошених Декларацією про державний суверенітет України 1990 року, яка визнає волю народу єдиним джерелом влади у державі.»
Віктор Ткачук – випускник Національного університету «Львівська Політехніка». Він має великий досвід співпраці з різними міжнародними організаціями у Європі та Росії. Ткачук переконаний, що Україна не досягне стандартів життя Західної Європи доти, поки політики не стануть підзвітними своєму виборцю, поки вони не почнуть працювати на захист національних інтересів та поки у державі не буде відновлено верховенство права.

Мартін Нанн, MCIPR, MISTD.

Мартін Нанн народився та виріс у Великобританії, однак своєю домівкою обрав Україну. Мартін – послідовний поборник демократії, прозорості та верховенства права. У власному бізнесі він неухильно дотримується усіх цих принципів. Саме завдяки такому підходу він та його компанія здобули високу репутацію та повагу.
Мартін Нанн досягнув значного успіху у сфері маркетингу, ще працюючи в Лондоні. Наприкінці 1980-х радянський уряд запросив його для допомоги у справі комерціалізації деяких галузей промисловості. Він успішно реалізував кілька проектів, серед яких – відновлення плавучого офтальмологічного центру професора Святослава Федорова. На початку 1990-х Мартін брав активну участь у процесі інформування громадськості в рамках реалізації програми «Російська Приватизація». У 1993 році він переїхав до Києва, де започаткував та очолив програму інформування громадськості з питань ринкових реформ. Вже у 1994 році Мартін Нанн заснував власну компанію Whites Communication, яка сьогодні є одним із лідерів у сфері комунікації та зв’язків із громадськістю.
Впродовж свого перебування в Україні він відіграв активну роль у заснуванні Британсько-Української торгової палати, Європейської Бізнес Асоціації, Української Асоціації зі зв’язків з громадськістю та спеціалізованих курсів зі зв’язків із громадськістю Чартерного Інституту Паблік Рілейшнз.

Структура Фонду


На даному етапі Фонд «Cпочатку Люди» формує Раду Директорів, до якої увійдуть ініціативні громадяни, які поділяють мету Фонду й однаково занепокоєні тим напрямком, в якому сьогодні рухається країна. Нарівні із Радою Директорів буде сформовано Раду Експертів, яка об’єднає українських та міжнародних експертів, чиї досвід та знання відіграють дуже важливу роль у процесі становлення демократії. Як тільки Раду Директорів та Раду Експертів буде остаточно сформовано, ми повідомимо усі деталі на нашому веб-сайті.

Джерела фінансування Фонду
На даному етапі Фонд фінансується українським бізнесменом Іваном Матієшиним через його благодійний фонд. Але Фонд буде шукати додаткові джерела фінансування, необхідні для успішного завершення проекту. Політика Фонду передбачає повну прозорість. Усі грошові пожертви в Фонд будуть відкрито відображатися на нашому веб-сайті, наші рахунки перевірятимуться у відповідності із міжнародними стандартами, а результати аудиторських перевірок ми розміщатимемо на нашому веб-сайті.

Контактна інформація
Якщо Вас цікавить додаткова інформація про роботу Фонду «Спочатку Люди» або Ви бажаєте підтримати Фонд, звертайтеся:

Віктор Ткачук

Генеральний директор
Фонд «Спочатку Люди»

вул. Сковороди, 1

м. Київ, 04070, Україна

Тел.: +38044 536 1508

Факс: +38044 536 1509

Моб.: +38067 466 8448

E-mail: viktor.tkachuk@peoplefirst.org.ua

Web site: http://peoplefirst.org.ua/

Схожі:

Організація державної влади в Україні
«Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» (ст. 5) та поділу влади: «Державна влада в...
«Народ України є єдиним джерелом державної влади в Україні»
В умовах реальної демократії усі громадяни рівні перед законом і мають однакові права та доступ до влади, а гарантією свободи є легітимні...
І. Конституційні засади закріплення, організації, здійснення державної влади в Україні
Конституції України “Загальні засади”. Щодо визначення у Конституції конкретних питань закріплення, організації та здійснення державної...
Авторська програма
У наш час книга перестала бути єдиним джерелом інформації та естетичної насолоди. На освіту та виховання сучасних школярів
Поділ державної влади
У демократичних суспільствах функціонування державної влади відбувається на засадах її поділу
ТЕМА №11 “ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС”
Особливості організації виконавчої влади в Україні. Система органів виконавчої влади
Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної влади, яка має...
Серед перелічених оберіть, будь-ласка, визначення судової влади, яке найбільш точно характеризує цю гілку державної влади
Готовність вчителя до роботи в умовах профільного навчання
Профілізація навчання передбачає підвищені вимоги до професійної підготовки вчителя, його педагогічної компетентності, ерудиції,...
1. Дайте визначення предмету "Історія України", вкажіть на основні...
Ого поселення, а також історію його предків, від найдавніших ча­сів до сьогодення. Це історія українських земель, історія території,...
«НАРОД МІЙ Є! НАРОД МІЙ ЗАВЖДИ БУДЕ! НІХТО НЕ ПЕРЕСИЛИТЬ МІЙ НАРОД!» Методичні рекомендації
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка