МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


Скачати 110.21 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Дата21.03.2013
Розмір110.21 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Право > Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1. Загальні положення
  Методичні рекомендації щодо проведення обстеження стану охорони праці в навчальних закладах розроблені з метою надання допомоги інспекторам Держнаглядохоронпраці в здійсненні нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці в вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти незалежно від підпорядкування та форм власності (далі -навчальні заклади).
Перевіркою необхідно встановити стан виконання в навчальних закладах :
• Закону України "Про охорону праці” (в редакції від 22.11,02р.); 
• "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 1.08.01р. 'і № 563); 
• Типового положення про навчання з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоропраці України від 17.02. 1999 р.№ 27 (ДНАОП 0.00-4.12-99) та інших міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці.

Примітка: Методичні рекомендації містять лише частину вимог нормативно-правових актів, на додержання яких в першу чергу потрібно звергали увагу під час проведення обстеження навчального",
закладу.  
  .
2. Державному інспектору перевірити наявність документів, правильність Їх оформлення, стан виконання:  
2.1 Акт прийому готовності закладу до нового навчального року (Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1.08.01р. № 563 - далі Положення - п. 3.2.16).  
2.2 Положення про систему управління охороною праці навчального закладу.
2.3.Положення про службу охорони праці. (Положення - п.4.1.2).
2.4.Наказ про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в підрозділах навчального закладу (Положення - п. 4.1.3).
2.5.Положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99.
2.6.Посвідчення про навчання про навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб (спеціалістів навчального закладу (ДНАОП 0.00-4Л2-99-П.
2.7. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони пращ (Наказ Держнагляд з охорони праці від 30.11. 93 р.) Проведення навчання працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою.
2.8. Посадові інструкції посадових осіб, наявність в них обов'язків з питань охорони праці (стаття 13 Закону України «Про охорону праці», далі - стаття Закону).
2.9. Програма вступного інструктажу та журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці працівників (ДНАОП 0.00-4Л2-99 - п. 4.2.2).
2.10. Журнал реєстрації первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу ((ДНАОП 0.00-4Л2-99 - п. 4.2.10).
2.11. Інструкції з охорони пращ по професіям та видам робіт, (стаття 13 Закону)
2.12 Журнали реєстрації і видачі інструкцій з охорони праці.
2.13 Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.
2. 14. Перелік працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці і забезпечуються безкоштовно молоком, мають право на скорочення тривалості робочого часу», додаткову оплачувану відпустку, інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку (стаття 7 Закону).
2.15. Особисті картки чи журнал обліку видачі працівникам передбаченого за нормами спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці №170 від 29.10.96 р.). 
2.16. Паспорти технічного стану будівель (споруд) та Інші документи щодо постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р №409.  
2.17. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що розробляються до колективного [стаття 13 Закону).
2.18. Звіти за формою 7-ТНВ, 1 - 5Б
2.19. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

3. Державному інспектору зясувати:
3.1. Стан виконання приписів посадових осіб Держнаглядохоронпраці.
3.2.Стан виробничого травматизму (наявність у навчальному закладі фактів приховування нещасних випадків, пов'язаних виробництвом).
3.3.Своєчасність та звітність розслідування нещасних випадків.
3.4.Своєчасність направлення територіальному управлінню Держнаглядохоронпраці примірника акта за формою Н-1 та повідомлення про наслідки нещасного випадку, стан виконання заходів, зазначених у акті за формою Н-1, щодо недопущення повторення подібних нещасних випадків). 
3.5 Порядок ознайомлення працівників, які поступають на роботу, під розписку з умовами праці в навчальному закладі, з наявністю на робочому місці, де він буде працювати» небезпечних і шкідливих виробничих факторів та з їх правами на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (стаття 5 Закону).
3.6 Стан забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (стаття 8 Закону).  
3.7.Недопущення праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Наявність переліку важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України №256 від 29.12.93 р.  
3.8.Недопущення застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами пращ. Наявність переліку важких робіт та робіт з шкідливими і небезпечними умовами пращ, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх відповідно до наказу МОЗ України № 46 
від 31.03. 94 р.
3.9. Своєчасність проходження медоглядів працівниками відповідно до наказу МОЗ України № 45 від 31.03Л994 р.
3.10 Стан будівель, споруд, території навчального закладу, огорож, опор ЛЕП, люків колодязів інженерних мереж тощо. .;
3.11. Виконання охоронних робіт (наявність інструкцій, маршрутів обходу територій і приміщень, вивішених номерів телефонів пожежної частини та . термінової медичної допомоги, адреси і телефони чергових від адміністрації у нічний час тощо). 
3.12 Наявність кабінету (куточка) з охорони праці, укомплектованого необхідною документацією і літературою тощо. 
3.13. Ефективність роботи служби охорони праці навчального закладу.  
   
4. Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально - виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (ДНАОП 9.2.30-1.04-98)  
4.1 Відповідність вимогам безпеки праці приладів, пристроїв та електричного обладнання в кабінеті (лабораторії) фізики (п. 3.3).
4.2 Наявність у завідувача кабінетом (учителя) фізики 111, лаборантів - І кваліфікаційної групи з електробезпеки (п.б.5). 
4.3 Наявність Інструкції з безпеки під час проведення занять, демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт (п. 6.1).
4.4 Наявність у завІдувачіх кабінетами, учителів фізики, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 6. 5)
4.5 Наявність засобів індивідуального захисту (п. 4.1.8)
4.6 Наявність укомплектованої аптечки згідно з переліком (п. 4.1.8).

5. Виконання вимог Правил безпеки під час навчально - виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (ДНАОП 9.2.30-1.06-98)
5.1 Наявність в кабінеті (лабораторії) хімії опалення і припливно - витяжної вентиляції (п. 4.3.1).
52 Стан та умови зберігання хімічних речовин за групами зберігання.
53 Наявність затвердженого наказом по навчальному закладу переліку реактивів групи 7 (токсичні речовини) із зазначенням розміщених для зберігання максимальних мас або об'ємів речовин (п.б.3).
5.4 Виконання вимог безпечного збереження склянок й банок з легкозаймистими і вогненебезпечними хімічними речовинами (розділ 6.2).
5.5 Обладнання витяжних шаф верхніми І нижніми відсмоктувачами, які мають регулятор-перегородку (п. 4.3- 4). 
5.6 Наявність на тарі реактивів етикеток з точною назвою реактиву та його формулою, а також етикеток з написом, що свідчить про наявність у речовини отруйних, вогне- та вибухонебезпечних властивостей (п. 6.1.5).
5.7 Під час всіх операцій з кислотами і лугами треба обов'язково застосовувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці» захисні окуляри тощо (п. 5.2.11).
5.8 Наявність інструкції з надання потерпілому першої (долікарської) медичної допомоги (розділ 7 частина 2).
5.9 Порядок ліквідації хімічних реактивів (додаток 4).
5.10 Наявність раковин (бачків) із холодною і горячою водою, а при централізованому водопостачанні - знімного шлангу з насадкою та постійної гумової трубки з насадкою на водопровідних кранах (п. 4.1.10).
5.11 Наявність у завідувачів кабінетами» учителів хімії, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 8.6).
5.12 Наявність укомплектованої аптечки згідно з переліком (розділ 7, частина 2).

6. Виконання вимог Правил безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладів (ДНАОП 9.230-1.05-98)

6.1 Наявність окремого приміщення і закритої тари з відповідними написами для зберігання мінеральних добрив, біологічних препаратів і стимуляторів росту 
(п. 5.5.8).
6.2 Наявність інструкцій з охорони праці для працюючих у кабінеті, навчально-дослідній ділянці та учасників екскурсійна природ (п.3.3).
6 3 Виконання вимог безпеки:
• під час проведення лабораторних занять;
• під час роботи в шкільному куточку живої природи;
• під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці;
• під час проведення екскурсій з біології;
• під час проведення практичних занять у теплицях.
6.4 Наявність у завідувачів кабінетами, учителів біології, керівників біологічних гуртків, керівників робіт навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї) посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 7. б).
6.5 Наявність засобів індивідуального захисту (халату, гумових рукавиць) та відповідного інвентарю (терези, мірний посуд, совки, шпателі тощо) для приготування розчинів мінеральних добрив і підживлення рослин (п.5.5.9).
6.6 Наявність укомплектованої аптечки згідно з переліком (п. 5.13).

7. Виконання вимог Правил безпеки лід час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (ДНАОП 9.230.1.08-99).
7.1 Наявність актів щодо випробування спортивного інвентарю та обладнання на предмет надійності установлення та безпечності (п. 5.1).
7.2 Наявність у спортзалі захисних пристроїв на вікнах І світильниках (п. 4.1.6)
73 Відсутність дерев, парканів тощо на відстані менш ніж 2 метри від відкритого спортивного майданчика ( п.4.2.4).
7.4 Наявність “Инструкции по технике безопасности при зксплуатации спортивних сооружений» НАОП 9.1.70-5.01-81 (п.5.1).
7.5 Наявність укомплектованої аптечки (п. 3.6).

8. Виконання Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (ДНАОП 9..30-1.09.00).
8.1 Стан зберігання навчальної зброї, МК гвинтівок й патронів (п. 5.15).
8.2 Наявність у тирі: попереду - кулеуловлювача і вала, а з боків - валів і стін, що перешкоджають вильоту куль за межі тиру (п. 4.2.5).
8.3 Наявність інструкцій з безпеки для кабінету допризовної підготовки, інструкцій з безпеки під час проведення занять з тактичної підготовки, а також Їх періодичний перегляд один раз на три роки (п. 7.1).
8.4.Наявність у кабінеті допризовної підготовки укомплектованої аптечки
(п. 4.1.10).

9. Виконання вимог Правил з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи (ДНАОП 9.2.30-1.01-02)
9.1 Наявність в навчальних приміщеннях опалення, природної й механічної вентиляції (п. 2. 1. 9).
9.2 Наявність поблизу робочого місця особи, яка проводить навчання з автосправи перемикача (кнопки «Стоп») для знеструмлення всього обладнання гаража
(п, 2.2.4.15).
9.3 Забезпечення в навчальних приміщеннях надійного кріплення встановлених вузлів, механізмів агрегатів тощо (п. 2.2.3.6).
9.4 Наявність на рухомих частинах навчально-наочних посібників захисних сітчастих кожухів заввишки до 2 м від різня підлоги (п. 2.2.3.14).
9.5 Наявність спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (п.5.1).
9.6 Відсутність навчальних приміщень в підвалах і напівпідвалах будівель 
(п. 2.1.3).
9.7 Проходження педагогічними працівниками з автосправи навчання з питань охорони праці (п. 6.2).
9.8 Стан оглядової канави, наявність у ній дерев'яного трапа. Наявність запобіжної реборди, спеціальних щитів для закриття канави. Використання в канаві напруги не більше 12 вольт.
9.9 Наявність журналу обліку результатів випробування (2 рази на рік)
гідравлічних домкратів.
9.10 Стан збереження легкозаймистих і вогненебезпечних матеріалів (п. 2.4.4). ; 9.11 Наявність розроблених і затверджених інструкцій з охорони праці, а саме:
• інструкції з охорони праці під час перевірки акумуляторних батарей;
• інструкції з охорони праці під час запуску двигуна внутрішнього згорання на стенді;
• інструкції з охорони праці під час миття автомобіля;
• інструкції з охорони праці під час технічного огляду автомобіля;
• інструкції з охорони праці під час навантажувально-розвантажувальних робіт та інші (п.6.3).
9.11.Наявність затвердженого керівником закладу маршруту руху автомобіля та його розміщення на території школи.

10. Виконання Правил охорони праці для шкільних навчальних і навчально-виробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів та підприємств, в яких проводиться трудова підготовка учнів (НАОП 9.2.30-1.02-74)
10.1 Наявність поблизу робочого місця вчителя рубильника (кнопки «Стоп») для вимикання всього обладнання в навчальній майстерні.
10.2 Наявність затверджених інструкцій з охорони праці (п. 116).
10.3 Наявність та ефективність роботи припливно-витяжної вентиляції.
10.4 Наявність на кожному верстаті Його інвентарного номеру, а біля верстата або групи верстатів - списку працівників, які мають право виконувати роботу на ньому або на них, а також таблички із зазначенням посадової особи, яка відповідає за справний стан та безпечну експлуатацію верстатного обладнання (п.2).
10.5 Наявність на всіх пасових, канатних, зубчатих, фрикційних та інших передачах надійних і зручних в експлуатації запобіжних захисних засобів (п. 59)
10.6 Наявність і стан засобів індивідуального захисту.
10.7 Наявність укомплектованої аптечки (п. 24).

11.Стан електробезпеки
- виконання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОІЇ 0.00-1.21-98), Правил влаштування електроустановок
11.1 Наявність плану (Акту) розмежування балансової належності електромережі між розподільчим електрощитом навчального закладу і трансформаторною підстанцією.
11.2 Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок.
11.3 Проведення в навчальному закладі випробування опору захисного заземленню та ізоляції проводів (кабелів) електромережі.
11.4 Наявність графіка періодичного огляду, ремонту І чистки розподільчих електрощитових, щитків тощо.
11.5 Стан розподільчого електрощитового приміщення.
11.6 Наявність попереджуючих та забороняючих плакатів (написів).
11.7 Наявність електротехнічного персоналу, його відповідність вимогам Правил, в тому числі особи відповідальної за електрогосподарство.
11.8 Наявність індивідуальних засобів захисту від ураження електричним струмом.
11.9 Проведення інструктажу на 1 групу з електробезпеки для не електротехнічного персоналу.

12. Дотримання інших нормативних актів.
12.1.При наявності в навчальному закладі харчоблоку - стан утримання, обслуговування і нагляду за обладнанням та пристроями (ДНАОП 7.1.30-1.02-96 "Правила охорони праці для підприємств громадського харчування", НАОП 9.2.10-1.03-82 "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в кухнях і їдальнях установ і організацій системи мінВУЗу СРСР").
12.2 При наявності в навчальному закладі пральні - стан утримання, обслуговування і нагляду за обладнанням та пристроями (ДНАОП 9.0.30-1.06-97 "Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень"). 
12.3 При наявності в закладі вантажопідйомних механізмів (талів, телефонів, ліфтів тощо) - стан виконання вимог правил безпеки при їх експлуатації, своєчасне проведення їх випробування та навчання обслуговуючого персоналу (ДНАОП 0.00-1.03-02 "Правила будови І безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.
12.4 При наявності в закладі газових балонів - стан організації їх;
транспортування, експлуатації і збереження та навчання обслуговуючого-Персоналу. (ДНАОП 1.1.10-1.04-01 "Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, ДНАОП 0.00-1. 07-94 "Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском".
12.5 При використанні в закладі природного газу для опалення та на харчоблоці — стан виконання правил безпеки систем газопостачання України (ДНАОП 0.00-1.-98; ДБН В.2.5-20-2001 „Газопостачання") та навчання обслуговуючого персоналу.
12.6 При наявності в закладі котельні - стан утримання, обслуговування і нагляд за котлами, обладнанням та пристроями (ДНАОП 0.00.-1.26-96 "Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів і водонагрівачів") та навчання обслуговуючого персоналу.
12.7 При наявності в закладі тепловикористовуючих установок, теплових мереж, систем опалення, горячого водопостачання, теплових пунктів- стан утримання, обслуговування і нагляду за зазначеними Інженерними мережами, обладнанням та пристроями (Держенергонагляд України, 1995р.”Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж").
12.8 При наявності в закладі автотранспорту - стан виконання правил техніки безпеки при експлуатації й обслуговуванні автомобільного транспорту (ДНАОП 0.00-1.28 97 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті").
12.9 При наявності в закладі персональних комп'ютерів і кабінетів комп'ютерної техніки - стан виконання вимог до влаштування, обладнання та безпечної їх експлуатації (ДНАОП 0.00-1.31- 99) "Правила охорони праці під час - експлуатації електронно-обчислювальних машин"» Правил влаштування та - обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах (ДсанПіН 5.56.009-98).

Після проведення обстеження державний інспектор повинен видати керівнику навчального закладу обов'язковий для виконання припис щодо усунення виявлених недоліків з питань охорони праці.

Схожі:

4. Методичні рекомендації щодо розвитку допрофільної підготовки і...
Моніторингове дослідження стану організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Черкаської області
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення в загальноосвітніх навчальних...
З метою відзначення Дня фізичної культури і спорту щорічно упродовж другого тижня вересня в загальноосвітніх навчальних закладах...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення Першого уроку в загальноосвітніх...
Молода гвардія”» Перший урок у загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області буде присвячено 70-річчю від дня створення...
ГРАФІК проведення всебічних перевірок стану промислової безпеки та...
Всебічна перевірка стану промислової безпеки, охорони праці, охорони надр Кам’яницького кар’єроуправління ДП «Управління промислових...
Колективних договори. В розділі “Охорона праці” фахівцем з питань...
Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці виробничого середовища на підприємствах, установах та організаціях міста Вознесенська...
ГРАФІК проведення всебічних перевірок стану промислової безпеки та...
Всебічна перевірка стану промислової безпеки та охорони праці філії «Берегівський райавтодор»
Полтавський національний педагогічний УНІВЕРСИТЕТ імені В. Г. КОРОЛЕНКА...
Для характеристики ефективності роботи з охорони праці використовують наступні показники
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо проведення в загальноосвітніх навчальних...
За останні три з половиною століття український народ тричі піднімався на боротьбу за встановлення державної незалежності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка