Полтавський національний педагогічний УНІВЕРСИТЕТ імені В. Г. КОРОЛЕНКА Кафедра виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ пОЛТАВА-2011 ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ


Скачати 143.5 Kb.
НазваПолтавський національний педагогічний УНІВЕРСИТЕТ імені В. Г. КОРОЛЕНКА Кафедра виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ пОЛТАВА-2011 ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Дата20.04.2013
Розмір143.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи


полтавський національний педагогічний УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКА

Кафедра виробничо-інформаційних технологій

та безпеки життєдіяльності


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

пОЛТАВА-2011

ОЦІНКА СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Для характеристики ефективності роботи з охорони праці використовують наступні показники:

  • показник частоти нещасних випадків:

Кч=1000×n/N, (1)

де, n – кількість нещасних випадків за певний термін часу(звичайно за рік);

N – середня кількість працюючих за певний термін часу.

  • показник важкості нещасних випадків:

Кв=t/n, (2)

де., t – загальна кількість днів непрацездатності внаслідок нещасних випадків.

  • кількість людино- днів непрацездатності:

Ке= Кч× Кв= 1000× t/ N. (3)

Найбільш сучасною е оцінка стану охорони праці за допомогою визначення ризику нещасних випадків відповідно до ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 „ Система управління безпекою та гігієною праці.(Вимоги OHSAS 18001: 1999) , в яких запропонований механізм ідентифікації та оцінки ризику небезпек виникнення нещасних випадків.

Загальний ризик визначається за формулою:

, (4)

де,kт – коефіцієнт технічної безпеки ;

, (5)

де, nз, nб - відповідно загальна кількість обладнання та кількість справного обладнання.

kб - коефіцієнт технічної небезпеки будівель та споруд( визначається за таблицею 2);

Smax – максимальна сума балів для оцінки ризику, що визначається згідно до таблиці 3;

k0 - коефіцієнт організаційної безпеки (визначається як сума оціночних балів у таблиці 3);

Sш - сума штрафних балів за шкалою наведеною у таблиці 4.

Rп припустимий ризик, визначається за середнє статистичними даними по Україні (таблиця 5).

Отриманий результат порівнюють (таблиця 1) з припустимим ризиком.

Таблиця оцінки рівня ризику

Таблиця 1

Значення ризику

Вид ризику

Запропоновані заходи

Більш 100×Rп

Неприпустимий

Зупинити роботу до здійснення заходів щодо зменшення ризику

від100×Rп до 10×Rп

Задовільний при введенні особливого режиму контролю

Розробити порядок організації робіт,

здійснити заходи щодо зменшення ризику протягом трьох місяців.

від10×Rп до 1×Rп

Задовільний

Розробити заходи щодо зменшення ризику до припустимого рівня

менш Rп

Припустимий

Дотримуватися існуючого порядку організації робітХід роботи
1.Відповідно до отриманого завдання визначити показники ефективності роботи з охорони праці:

  • показник частоти нещасних випадків(1);

  • показник важкості нещасних випадків(2);

  • кількість людино-днів непрацездатності(3).

2.Провести оцінку стану охорони праці за величиною ризику виникнення нещасних випадків(4).

3. Зробити висновки про стан охорони праці на підприємстві, в яких дати рекомендації до покращення стану.

Коефіцієнт технічної небезпеки будівель та споруд

Таблиця 2п/пКатегорія технічного стануДотримання строків ремонту відповідно до висновків спеціалізованої організації

Оцінка в умовних балах

1.

Нормальне

-

1,0

2.

Задовільне

-

1,0

Задовільне, але відсутні документи щодо обстеження і паспортизації технічного стану будівель (споруд)

-

10

3.

Не визначена, але є видимі порушення цілісності конструкції будівлі (споруди)

-

100

4.

Не придатне до нормальної експлуатації

Виконується у встановлені строки

10

Не виконується у встановлені строки

100

5.

Аварійне

Виконується у встановлені строки

10

Не виконується у встановлені строки

100Шкала штрафних балів

Таблиця 4

п/п


Причина встановлення штрафного бала

Штрафний бал за один

випадок (перевищення)

ГДН (ГДК) для одного працівника Шб

1

Наявність нещасного випадку з тимчасовою втратою працездатності на 1-5 діб


4

2

Наявність нещасного випадку з тимчасовою втратою працездатності на 6-30 діб


10

3

Наявність нещасного випадку з тимчасовою втратою працездатності на 30-60 діб


20

4

Наявність нещасного випадку з тимчасовою втратою працездатності більше 60 діб


60

5

Наявність смертельного нещасного випадку

100

6

Наявність на робочому місці шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що перевищують допустимі норми або рівні


0,1


Розподіл імовірності виникнення смертельних нещасних випадків

за видами економічної діяльності

Таблиця 5з/п

Вид економічної діяльності

Ризик

1

Україна

6х10-5

2

Відкрите видобування залізної руди

9,2х 10-5

3

Виробництво турбін та запчастин до них

9,3х 10-5

4

Виробництво залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу

8,1х 10-5

5

Розподілення електроенергії

8,4х 10-5

6

Функціонування водної транспортної інфраструктури

8,2х 10-5

7

Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство)

14 х 10-5

8

Видобування каменю для будівництва

10 х 10-5

9

Виробництво вибухових речовин

13 х 10-5

10

Чорна металургія

11 х 10-5

11

Виробництва збірних бетонних та залізобетонних виробів

19 х 10-5

12

Виробництво ( без ремонту) машин для рослинництва

17 х 10-5

13

Виробництво машин для металургії

15 х 10-5

14

Будування та ремонт суден

19х10-5

15

Загальне будівництво будівель ( нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)

20 х 10-5

16

Підприємства атомної енергетики (нерадіаційний ризик)

9х10-5

17

Паперова, типографська ї харчова промисловість

10х 10-5

18

Швейна і взуттєва промисловість

10х 10-5

19

Лісозаготівлі

20 х 10-5

20

Надання послуг, пов’язаних з лісовим господарством

17 х 10-5

21

Робітники торгівлі

71х 10-5

22

Робітники сфери обслуговування

10х 10-5

23

Функціонування автомобільного транспорту

27 х 10-5

24

Виробництво цукру

29 х 10-5

25

Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку і енергозабезпечення

29 х 10-5

26

Підземне видобування кам’яного вугілля

42 х 10-5

27

Підземне видобування залізної руди

52 х 10-5

28

Обробна промисловість в цілому

12х 10-5


Картка оцінки умов та безпеки праці підприємства

Таблиця 3
з/п


Нормативи, що підтверджують дію СУОП

Бал для

оцінки ризику

(Б)

Рівень виконання нормативних вимог (no)

Оціночний бал

ф)

Бф =Б×nо

Вимога (Н)

Факт

(Нф)

no=

Нф

1.

Наявність на робочому місці інструкції з охорони праці

100

2

Своєчасність проведення навчання з охорони праці (протоколи перевірки знань).

150

3

Своєчасність проведення інструктажу з охорони праці

200

4

Своєчасність проходження медогляду

200

5

Забезпеченість працюючих засобами індивідуального захисту

300

6

Виконання заходів з охорони праці (приписи, накази, розпорядження, колективні договори, угоди, тощо)

800

7

Виконання графіків проведення ППР (машин, механізмів, устаткування, вентиляційних систем, посудин тощо)

300

8

Своєчасність проведення випробувань машин, механізмів, тощо

600

9

Своєчасність проведення технічних оглядів (машин, механізмів, посудин, вентиляційних систем, тощо)

550

10

Відображення вимог безпеки в технологічної документації

250

11

Своєчасність проведення технічних оглядів будівель, споруд

200

12

Виконання графіка планово-запобіжних ремонтів будівель, споруд

700

13

Робота припливно-витяжної вентиляції

250

14

Наявність знаків безпеки

200

15

Наявність засобів пожежогасіння та сигналізації

400

16

Дотримання норм розривів, що забезпечують безпеку працюючих

350

17

Наявність протоколів вимірювання опору заземлення та опору ізоляції.

500

18

Наявність захисних огороджуючи пристроїв

750

19

Наявність світлової та звукової сигналізації, блокуючи пристроїв

400

20

Дотримання вимог інструкції з охорони праці

600
Усього балів

7800Література


  1. Гандзюк М.П., Желібо Е.П. , Халімовский Л.О. Основи охорони праці: Підруч. Для студ вищих навч. закладів – К.: Каравела.–2003.

  2. Катренко Л.А., Пістун І.Т. Охорона праці в галузі освіти –К.: Університетська книга, Cуми.–2001.
Схожі:

Полтавський національний педагогічний УНІВЕРСИТЕТ імені В. Г. КОРОЛЕНКА...
Мета роботи: ознайомлення з нормативними документами по розслідуванню нещасних випадків, набуття вмінь проведення розслідування нещасних...
ГРАФІК проведення всебічних перевірок стану промислової безпеки та...
Всебічна перевірка стану промислової безпеки, охорони праці, охорони надр Кам’яницького кар’єроуправління ДП «Управління промислових...
ГРАФІК проведення всебічних перевірок стану промислової безпеки та...
Всебічна перевірка стану промислової безпеки та охорони праці філії «Берегівський райавтодор»
Колективних договори. В розділі “Охорона праці” фахівцем з питань...
Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці виробничого середовища на підприємствах, установах та організаціях міста Вознесенська...
Інструкція з безпеки життєдіяльності для вчителів ОБЖ
Керуючись основними законодавчими актами з охорони праці, законами «З охорони праці», «З протипожежної безпеки», «З охорони здоров'я»,...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«молодший спеціаліст дошкільної освіти» / Укладачі: доц. А. В. Пасічніченко, доц. Н. В. Ковалевська, доц. О.І. Гришко, доц. Л. В. Зімакова,...
Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ...
ПН України, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Східноукраїнський національний університет імені...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Рецензенти: Валюх З. О., д філол н., проф. (Київський національний лінгвістичний університет); Григор’єва О. О., к філол н., доц....
Зеркалов Д. В. З-57 Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник
Рецензенти: Лисюк М. О. – заступник директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та...
ПЛАН КОНСПЕКТ проведення заняття з первинної підготовки пожежних...
Загальні положення правил безпеки праці в ДПО:інструктажі з питань охорони праці, порядок розслідування нещасник випадків, порядок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка