Л. О. Тимчук ПОСАДОВА І НСТРУКЦ І Я


Скачати 50.44 Kb.
НазваЛ. О. Тимчук ПОСАДОВА І НСТРУКЦ І Я
Дата21.05.2013
Розмір50.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Затверджено

Директор Цвітоського НВО

Л. О. Тимчук


П О С А Д О В А І Н С Т Р У К Ц І Я
ПЕДАГОГА- ОРГАНІЗАТОРА_________________________________________________________________
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики педагога- організатора закладу освіти, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону праці”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу Законів “Про працю України”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1993 р. № 64, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.03. № 352 “Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів”.
1.2. Педагог- організатор призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Педагог- організатор повинен мати вищу або середню спеціальну освіту (без вимог до стажу роботи).

1.4. Педагог- організатор підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності педагог- організатор керується Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Указами Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи ( в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Педагог- організатор дотримується Конвенції про права дитини.
2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності педагога- організатора є:

2.1. Сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій.

2.2. Організація дозвілля учнів, їх участі в позакласних виховних заходах.

3. ПОСАДОВІ ОБОВ”ЯЗКИ

3.1. Сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських організацій, об”єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

3.2. Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, об”єднань, організовує їхню колективну творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя.

3.3. Забезпечує умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі і молодіжні організації, об”єднання.

3.4. Організовує наочне оформлення школи з питань роботи органів учнівського самоврядування.

3.5. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, реалізовувати свої інтереси та потреби, цікаво із користю для власного розвитку проводити вільний час.

3.6. Турбується про здоров”я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

3.7. Організовує канікулярний відпочинок учнів.

3.8. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками, підвищує свою кваліфікацію.

3.9. Проводить роботу з добору й підготовки керівників (організаторів) дитячих організацій, об”єднань.

3.10. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку документацію. План затверджується заступником директора з виховної роботи.

3.11. Самостійно відбирає форми і методи роботи з учнями і планує її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності.

3.12. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи.

3.13. Проводить виховну роботу з різними категоріями дітей, в тому числі схильних до правопорушень, бере участь у обліку цих категорій дітей.

3.14. Допомагає класним керівникам, вчителям- предметникам організовувати позакласні виховні заходи в рамках шкільних конкурсів, свят, вечорів, змагань та інших заходів.

3.15. Готує шкільні команди до участі в районних та обласних виховних заходах, несе відповідальність за безпеку вихованців які беруть участь у цих заходах.

3.16. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статуту педагога, в школі, в побуті, в громадських місцях.
4. ПРАВА

Педагог- організатор має право на:

4.1. Самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності.

4.2. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи, участь у роботі педагогічної ради школи.

4.3. Захист професійної честі й гідності.

4.4. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.5. Захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов”язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

4.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством.

4.7. Підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9. Додаванням учням під час занять, перерв обов”язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і покарання учнів школи.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших нормативних актів школи, законних розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов”язків, встановлених даною Інструкцією, педагог-організатор несе дисциплінарну відповідність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов”язків у якості дисциплінарного покарання може бути використано звільнення.

5.2. За застосування , в тому числі одноразове, методів виховання, пов”язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку педагог-організатор може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України “Про освіту”.

5.3. За спричинення школі чи учасникам навчального процесу збитків у зв”язку з виконанням ( чи невиконанням) своїх посадових обов”язків педагог- організатор несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством.
6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ”ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Педагог- організатор:

6.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 36-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Підтримує тісні контакти з органами учнівського самоврядування, педагогічними колективами школи і установ позашкільної освіти дітей, громадськими організаціями.

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та семестр. План роботи затверджується заступником директора з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність за навчальний семестр.

6.5. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з педагогічними працівниками школи.

Узгоджено

Відповідальний за ОП _______ Л.П. Колодніцька

(підпис)
Посадову інструкцію отримав:
__________ __________ _________________

(дата) (підпис) П.І.П.

Схожі:

Л. О. Тимчук ПОСАДОВА І НСТРУКЦ І Я
України від 27. 01. 1993 р. №64, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Примірного статуту загальноосвітнього навчального...
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Ця інструкція складена на основі кваліфікаційного довідника професій робітників, яким встановлюються місячні оклади згідно діючому...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧН ОЇ СЕСТР И
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧ А КАБІНЕТОМ
Дана посадова інструкція розроблена на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИК А ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора. При складанні інструкції...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЛАСН ОГО КЕРІВНИК А
Дана посадова Інструкція розроблена на основі Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти,...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора закладу освіти, затвердженої...
План роботи учнівського самоврядування «Держава успіхів»
Заступник директора з навчально-виховної роботи В. М Аврамчук Директор Л. О. Тимчук
ЗАТВЕРДЖУЮ
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка