Правила виконання доручень абонентів Провайдера. Визначення


Скачати 40.76 Kb.
НазваПравила виконання доручень абонентів Провайдера. Визначення
Дата19.05.2013
Розмір40.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
м. ______________ « ___ » _______________ 20__ р.
Правила виконання доручень абонентів Провайдера.

Визначення:

Послуга - послуги з доступу до мережі Інтернет, телебачення, телефонії, домофону, послуги з обслуговування

Довіритель – замовник якій є абонентом Провайдера та уклав договір доручення з Повіреним, згідно до умов правил.
Замовник - споживач послуг Провайдера.
Провайдер – юридична особо що надає послуги доступу до мережі Інтернет.
Повірений – суб`єкт підприємницької діяльності (фізична особа), який в порядку та на умовах, визначених Правилами, вчиняє юридичні дії та та укладає від імені Замовника Абонентські договори.
Умови укладення договору доручення:
Замовник який бажае отримувати послуги з доступу до мережі Інтернет, телебачення, домофону, надав Повіреному, дані які дозволяють його ідентифікувати серед інших абонентів (номер договору, ФІО, інше) та сплатив Повіреному гарантійний платіж у будь-якому розмірі, то така дія буде вважатися пропозицією про укладення договору доручення відповідно до ст.641 цивільного кодексу України (надалі – ЦК).

Після отримання Повіреним від Замовника гарантійного платежу, Повірений протягом 10 робочих днів розглядає можливість виконання доручення та приймає рішення щодо укладення договору з Замовником чи щодо відмови від укладення договору. При прийнятті Повіреним оферти Замовника що до укладення договору, відповідно до ч.2 ст.642 ЦК договір вважається укладеним у момент виконання Повіреним дії відповідно до п.1.1. договору. У випадку відмови укладення договору Повірений повертає гарантійний платіж Замовнику, повідомляє його будь яким чим – телефоном, факсом, листом та інше.
Умови договору доручення:

___________________________________________________________________, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію №___ від _________________ р. надалі Повірений з одного боку, та ______________________________________________________, що діє на підставі паспорту виданий ___________________________________________, номер _____, серія _______, від _________________ р. надалі Довіритель відповідно до умов укладення договору доручення, надалі іменується з другого боку уклали цей Договір про таке:
1. Загальні положення:

1.1. За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується самостійно від імені і за рахунок Довірителя вчинити наступні юридичні дії: укладати договори на надання послуг з доступу до мережі Інтернет, телебачення, телефонії та домофону, з третіми особами - Провайдерами, відповідно до умов та вимог договору Провайдера.

1.2. Для забезпечення виконання договорів, робити заяви в любій формі до відповідних установ,

1.2. За вчинення дій, визначених у п. 1.1 цього Договору, плата не здійснюється.

1.3. Повноваження надані Повіреному за Договором можуть бути передоручені іншій особі без попередньої згоди Провайдера.

1.4. За цим договором доручення встановлено виключне право Повіреного на вчинення від імені та за рахунок Довірителя юридичних дій, передбачених п.1.1 договору. Це означає, зобов'язання довірителя не передавати права на вчинення передбачених п.1.1 дій іншим суб'єктам.
2. Обов'язки повіреного:

2.1. Повірений за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:

а) вчинити юридичні дії, визначені у п. 1.1 цього Договору, у відповідності з вимогами Довірителя; на умовах, найбільш вигідних для Довірителя; відступу від змісту доручення Повіреним не допускається;

б) повідомляти Довірителю, за його вимогою, усі відомості про хід виконання Повіреним доручення Довірителя за цим Договором;
3. Обов'язки довірителя:

3.1. Довіритель за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:

а) сприяти Повіреному у виконанні покладених на нього обов’язків, надавати необхідні йому документи та інформацію.

б) відшкодовувати Повіреному необхідні витрати, пов’язані із виконанням доручення у розмірі встановленого тарифного плану Довірителя у ________________ строк шляхом внесення грошових коштів на поточний рахунок.

в) негайно прийняти від Повіреного усі результати виконання останнім доручення.
4. Строки виконання та строк дії договору:

4.1. Повірений зобов'язаний виконувати доручення Довірителя щодо вчинення юридичних дій, передбачених п. 1.1. цього Договору протягом _________ з дня набрання чинності цим Договором.
5. Відповідальність сторін за порушення договору:

5.1. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

5.2. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

5.3. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.
6. Дія договору:

6.1. Договір, укладений між Повіреним та Довірителем відповідно до Правил, діє 1 рік з моменту укладення. У разі, якщо після закінчення строку дії договору Довіритель, не пізніше місяця з моменту закінчення терміну його дії, сплатить Повіреному новий гарантійний платіж, така дія буде вважатися пропозицією Довірителя пролонгувати на наступний рік агентський договір на тих самих умовах. Виконання Повіреним дії відповідно до п.1.1. договору буде вважатися дією, що свідчить про згоду пролонгувати договір на тих самих умовах

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
7. Прикінцеві положення:

7.1. Повірений має право змінювати Правила шляхом розміщення повідомлення про зміну Правил та зміненої редакції Правил на інтернет-сайті Повірений.

Місцезнаходження та реквізити Повіреного

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Схожі:

Правила виконання доручень абонентів Провайдера. Визначення
Довіритель – замовник якій є абонентом Провайдера та уклав договір доручення з Повіреним, згідно до умов правил
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Щоденна робота апарату міської ради спланована та направлена на виконання Законів України, актів та доручень Президента України,...
Правила виконання доручень Замовника послуг
Послуга послуги з доступу до мережі Інтернет, телебачення, телефонії, домофону, інші супутні послуги які можуть надаватись в межах...
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про стан документообігу, виконавської дисципліни...
України від 19. 02. 2002 №155/2002 «Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Ця Інструкція визначає порядок опрацювання доручень про вручення документів, отримання доказів, вчинення інших процесуальних дій,...
ІІI. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення, ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво....
АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ
України, висловлює глибоке занепокоєння ситуацією із проектом закону про ріелторську діяльність, розробленого на виконання відповідних...
Про зняття з контролю та перенесення термінів виконання рішень та...
Розглянувши клопотання заступників міського голови, начальників управлінь та відділів міської ради, виконавчий комітет міської ради...
План Поняття і види актів суду першої інстанції. Відмінність рішення...
Негайне виконання рішення суду, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання рішення. Звернення рішення...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи “Визначення впливу вражаючих факторів НС ”
Мармазинський О. А., Савіна О. Ю., Штейн П. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи: “Визначення впливу вражаючих факторів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка