Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»


Скачати 286.89 Kb.
НазваРегламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Сторінка2/2
Дата28.04.2013
Розмір286.89 Kb.
ТипРегламент
bibl.com.ua > Право > Регламент
1   2

Розділ ХIІ. ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИСтаття 66.

Депутат міської ради набуває своїх повноважень в результаті обрання його до міської ради у відповідності з діючим законодавством.

Депутат міськради набуває своїх повноважень з дня відкриття першої сесії міськради з

моменту офіційного проголошення підсумків виборів міською виборчою комісією та

закінчують в день відкриття першої сесії нового скликання, крім передбачених законом

випадків дострокового припинення повноважень депутата міськради.
Стаття 67.

Порядок діяльності депутатів міської ради визначається Конституцією України, законами України про місцеве самоврядування і про статус депутатів місцевих рад, іншими законами України і цим Регламентом.
Стаття 68.

До діяльності депутата відносяться :

участь у засіданнях міської ради;

участь у засіданнях постійних комісій міської ради, робочих чи підготовчих груп, а також в їх спільних засіданнях;

участь у засіданнях груп та фракцій;

виконання доручень міської ради та її керівництва ;

інша діяльність, спрямована на виконання депутатських повноважень, передбачених законом.
Стаття 69.

Депутат міської ради може мати до 5 помічників-консультантів, діяльність яких регулюється Положенням про помічника-консультанта Нікопольської міської ради, яке затверджується міською радою.

Стаття 70.

Участь у засіданнях міської ради та її органів, виконання доручень міської ради та її керівництва є підставою для відкладення депутатом службових справ.

На час сесії міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках, депутат міської ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків, у порядку передбаченому чинним законодавством.
Стаття 71.

Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні міської ради та тих її органів, до яких його обрано.

Реєстрація на пленарні засідання відбувається шляхом його особистого підпису у листі реєстрації.
Стаття 72.

Відсутність депутата на засіданнях міської ради і тих її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.


Розділ ХІІІ. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ І ФРАКЦІЇ
Стаття 73.

Депутати міської ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи за умови, якщо до їх складу входять 3 або більше депутатів міської ради.

Депутати міської ради можуть добровільно об’єднуватись в депутатські фракції за умови, якщо до складу входять 3 чи більш депутатів міської ради.
Стаття 74.

Депутатські групи і фракції не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

Порядок роботи депутатської групи і фракції, умови вступу депутата до депутатської групи або фракції, його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою або фракцією і згідно до загального Положення “Про депутатські групи і фракції”, затвердженого на сесії міської ради.
Стаття 75.

Депутат не може входити до складу більше однієї зареєстрованої депутатської групи або фракції. Міський голова і секретар міської ради не входять до складу жодної депутатської групи або фракції.
Стаття 76.

Утворення депутатських груп і фракцій і їх реорганізація та утворення нових можуть проводитись протягом усього періоду повноважень міської ради.
Стаття 77.

Кожна депутатська група або фракція повинна бути зареєстрованою. Умовою її реєстрації є подання на ім’я міського голови підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи або фракції із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу членів групи або фракції, прізвище депутата, який уповноважений представляти групу або фракцію.
Стаття 78.

Після реєстрації депутатської групи або фракції головуючий інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої групи або фракції, її кількісний та персональний склад і уповноваженого представника.

У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп і фракцій.
Стаття 79.

Про зміни в складі депутатської групи або фракції її повноважний представник повідомляє письмово міського голову.
Стаття 80.

У разі, коли склад депутатської групи або фракції скорочується нижче встановленої кількості, вона міським головою оголошується розпущеною.
Стаття 81.

Кожна депутатська група або фракція має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

Депутатська група або фракція, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.
Стаття 82.

Жодна депутатська група або фракція не має права виступати від імені міської ради.
Стаття 83.

За зверненням уповноваженого представника депутатської групи або фракції апарат міської ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.


Розділ ХІV. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ ТА

СПЕЦІАЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 84.

Міська рада може утворювати, коли визнає за необхідне, тимчасові контрольні та спеціальні комісії для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, а також для розробки, попереднього розгляду та доопрацювання проектів рішень міської ради.

Тимчасова комісія завжди є головною комісією з питання, для підготовки якого вона утворена.
Стаття 85.

Засідання тимчасової контрольної комісії ради проводиться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залученні комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
Стаття 86.

Питання про утворення тимчасової комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії. Рішення міської ради про утворення тимчасової комісії повинно зазначати:

- назву комісії;

- завдання комісії;

- кількісний склад комісії;

- обраного міською радою голову (співголів) комісії;

- термін діяльності комісії
і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.
Стаття 87.

Тимчасова комісія у визначений міською радою термін подає міській раді письмову доповідь про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти документів, які поширюються серед депутатів.

За наслідками обговорення результатів роботи тимчасової комісії в постійних комісіях та на пленарному засіданні міська рада приймає щодо неї остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
Стаття 88.

Повноваження тимчасової комісії автоматично припиняються з прийняттям міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.
Стаття 89.

Письмова доповідь про виконану роботу додається до протоколу пленарного засідання міської ради, на якій розглядалися результати роботи тимчасової спеціальної комісії.


Розділ ХV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ПОВТОРНОГО ГОЛОСУВАННЯ
Стаття 90.

Після оголошення результатів голосування з питання порядку денного пленарного засідання, повернення до голосування по даному питанню допускається тільки у порядку проведення

повторного голосування.
Стаття 91.

Повторне голосування проводиться на пленарному засіданні з питання, яке включено до

порядку денного, з якого проводилося голосування і запропонований проект рішення не було

підтримано простою більшістю депутатів, що є присутнім на пленарному засіданні.
Стаття 92.

Повторне голосування не проводиться при таємному чи поіменному голосуванні та у випадку голосування за рішенням, для прийняття якого необхідно 2/3 голосів депутатів.
Стаття 93.

Повторне голосування може проводитись тільки на протязі проведення пленарного

засідання, на якому не прийняте рішення.
Стаття 94.

Повторне голосування проводиться після розгляду всіх питань, які було затверджено у

порядку денному пленарного засідання.
Стаття 95.

Ініціатором проведення повторного голосування є міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради.
Стаття 96.

Міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради вносять на голосування

пропозицію про проведення повторного голосування.
Стаття 97.

Проведення повторного голосування повинні підтримати не менш 1/3 депутатів від числа присутніх на пленарному засіданні.
Стаття 98.

У випадку прийняття сесією міської ради рішення про проведення повторного голосування,

вона встановлює час для доповідей і обговорення перед проведенням повторного

голосування.
Стаття 99.

Результати повторного голосування заносяться секретаріатом до протоколу пленарного засідання.
Стаття 100.

Повторне голосування з одного питання порядку денного не може проводитися більш одного разу.

Розділ ХVI. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ

ТА ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Стаття 101.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з

питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю до місцевих органів виконавчої

влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників

правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій

незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради,

здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до

їх компетенції.
Стаття 102.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб

ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно

від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території.
Стаття 103.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або

роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії

міської ради або дано депутату міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не

включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.


Стаття 104.

Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні міської ради у письмовій чи усній формі. Запит

підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит обговорюється уразі необхідності на пленарному засіданні міської ради
Стаття 105.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про

виконання рішення по запиту депутата міської ради.

Стаття 106.

Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає

не менш ¼ присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит міською радою.

Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутнім на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.


1   2

Схожі:

РЕГЛАМЕНТ виконавчих органів Глухівської міської ради Розділ Загальні...
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року...
Додаток до рішення міської ради від 28 грудня 2010 року
Повноваження, завдання і компетенція постійних комісій Нікопольської міської ради (далі постійні комісії) визначаються Законами України...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Згідно з «Положенням про відділ з питань спорту та туризму Нікопольської міської ради», затвердженого рішенням міської ради від 23....
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КП «НМБТІ» від 22. 12. 2010, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 31 Закону України «Про...
Р І ШЕННЯ
Нікопольської міської ради від 03. 02. 2012 року №77-16/VI «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих...
ПРОЕКТ
Нікопольської міської ради від 03. 02. 2012 року №77-16/VІ «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«Про надання в постійне користування земельної ділянки Нікопольському комунальному підприємству «Міські автомобільні дороги», керуючись...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«Про надання в постійне користування земельної ділянки Нікопольському комунальному підприємству «Міські автомобільні дороги», керуючись...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Розглянувши лист відділу освіти і науки Нікопольської міської ради, з метою забезпечення комунального дошкільного навчального закладу...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Нікополя, затверджених рішенням Нікопольської міської ради від 26 грудня 2008 року №13-35/V, згідно зі статтею 255 Кодексу України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка