Р І ШЕННЯ


Скачати 135.49 Kb.
НазваР І ШЕННЯ
Дата07.04.2013
Розмір135.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ


Р І Ш Е Н Н Я2

3 березня 2012р м.Нікополь № 6/18/VIПро затвердження Положення про організаційний відділ

Нікопольської міської ради та Положення про відділ кадрової роботи

та документообігу Нікопольської міської ради
Від імені та в інтересах територіальної громади, на виконання рішення Нікопольської міської ради від 03.02.2012 року №77-16/VI «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих органів Нікопольської міської ради», відповідно до п.4 ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Нікопольська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

- Положення про організаційний відділ Нікопольської міської ради (додаток 1);

- Положення про відділ кадрової роботи та документообігу Нікопольської міської ради (додаток 2).

2. Рішення міської ради від 27.03.2009 року №9-37/V «Про затвердження положення про відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу» визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, захисту прав споживачів та мобілізаційної роботи.


Міський голова Р.І.Токар


Додаток

до рішення міської ради

від 23.03.2012р № 6/18/VI

П О Л О Ж Е Н Н Я

про організаційний відділ Нікопольської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Організаційний відділ є виконавчим органом Нікопольської міської ради. Відділ утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету, міському голові та керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України: «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами органів центральної виконавчої влади, обласної державної адміністрації (в межах повноважень), рішеннями Нікопольської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Організаційний відділ при вирішенні питань, що належать до його повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради.

1.4. Чисельність, штатний розпис затверджується міським головою в межах загальної чисельності штатних одиниць виконавчих органів міської ради, затверджених міською радою.

1.5. На посаду начальника відділу затверджується особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування не менше трьох років, загальний стаж роботи не менш п’яти років. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, організовує роботу відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, визначає ступінь відповідальності працівників відділу.

2. Основні завдання відділу

Основним завданням відділу є організаційне забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.

3. Повноваження та обов’язки відділу
3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань, в межах власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування:

- бере участь у підготовці проектів програм за напрямками діяльності відділу;

- здійснює формування перспективних і поточних планів роботи виконавчих органів міської ради;

- щомісяця складає графік чергування посадових осіб виконавчих органів міської ради у вихідні та святкові дні, готує проект відповідного розпорядження міського голови;

- забезпечує організаційно-технічну підготовку навчальних занять для начальників управлінь та відділів міської ради;
- за дорученням міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради під час проведення організаційних заходів приймає участь у координації діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів міської ради, надає їм консультативно-організаційну допомогу з питань, що належать до повноважень відділу;

- бере участь в організації проведення державних, міських свят та інших масових заходів на території міста, які визначаються окремим розпорядженням міського голови;

- організовує проведення урочистих прийомів міського голови, інших протокольних (офіційних) заходів за участю міського голови;

- готує проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету з питань, що належать до повноважень відділу;

- на підставі отриманих за встановленим порядком клопотань готує розпорядження щодо нагородження відзнаками міського голови: нагрудним знаком «За заслуги перед містом», Подякою міського голови, Почесною Грамотою міського голови;

- розглядає звернення громадян з питань, що належать до повноважень відділу, готує відповіді;

- готує відповіді на звернення, запити, запитання депутатів з питань, що відносяться до компетенції відділу;

- щомісяця складає: списки осіб, день народження яких припадає на наступний місяць (депутатів міської ради, посадових осіб органів місцевого самоврядування, почесних громадян міста, голів квартальних комітетів, пенсіонерів – колишніх працівників виконкому, міських голів, посадових осіб виконавчої влади, державних установ, керівників підприємств, установ, закладів, організацій міста та області, інш.); перелік державних, професійних, релігійних свят і знаменних, пам’ятних дат;

- бере участь в організації і проведенні масових заходів за дорученням органів виконавчої влади;

- щокварталу, за дорученням обласної державної адміністрації, складає перелік підприємств, установ, закладів, організацій міста, які у наступному кварталі будуть відзначати пам’ятні, ювілейні дати;

- за дорученням керуючого справами виконавчого комітету міської ради у відповідності із затвердженим міським головою списком здійснює підготовку вітальних листів, телеграм, листівок (художніх карток) для привітання від імені міського голови з нагоди державних свят, річниць, ювілейних, пам’ятних дат підприємств, установ, закладів, організацій та у зв’язку із днями народження посадових осіб;

- за дорученням міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради готує інформаційно-методичні матеріали та залучає до їх підготовки фахівців виконавчих органів міської ради.

3.2. Під час підготовки і проведення виборів та референдумів відділ бере участь в сприянні виборчим комісіям у реалізації їх повноважень, їх матеріально-технічному забезпеченню згідно з чинним законодавством.


4. Основні права відділу
4.1. Організаційний відділ має право:

- на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

- отримувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій матеріали та інформацію, необхідні для виконання службових обов’язків посадовими особами відділу;

- залучати фахівців структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій міста, за погодженням з їх керівниками, для розгляду організаційних питань, які відносяться до повноважень відділу;

- брати участь у нарадах та інших заходах з організаційних питань.

4.2. Посадові особи організаційного відділу мають право бути присутніми на сесіях Нікопольської міської ради та засіданнях її виконавчого комітету.

Начальник відділу організаційно-кадрової

роботи та документообігу М.В.Мовчан
Додаток 2

до рішення міської ради

від «23»березня 2012 року №6/18/VI

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ кадрової роботи та документообігу Нікопольської міської ради
1. Загальні положення
1.1. Відділ кадрової роботи та документообігу Нікопольської міської ради (далі-відділ) є виконавчим органом Нікопольської міської ради.

Відділ утворюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міською радою, є підзвітним і підконтрольним їй, підпорядковується у своїй діяльності виконавчому комітету міської ради, Нікопольському міському голові та, за його розпорядженням, керуючому справами виконкому.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, Регламентом виконавчого комітету міської ради, іншими діючими нормативами з питань роботи відділу.

У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби у виконавчих органах Нікопольської міської ради (служби в органах місцевого самоврядування) відділ керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби України, Мінпраці України, Мінюсту України, Пенсійного фонду України.

1.3. Відділ не є юридичною особою, має круглу печатку з найменуванням відділу, круглу печатку «Для документів» і своїм найменуванням, а також штампами для реєстрації документів і засвідчення копій документів, які передбачені Інструкцією з діловодства.

Ескізи печаток і штампів затверджує керуючий справами виконкому.

1.4. Відділ є правонаступником з питань діловодства загального відділу міської ради, з кадрових питань – відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування.

У своїй діяльності відділ може також користуватися круглою печаткою і штампами зі словами «Загальний відділ», а також круглою печаткою «Кадрова служба».

2. Основні завдання відділу
2.1. Організація і здійснення кадрової роботи, реалізація державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування.

2.2. Забезпечення єдиної системи діловодства у виконавчих органах міської ради, діловодне обслуговування діяльності виконавчого комітету міської ради та міського голови.


3. Основні функції відділу
3.1. Функції відділу з кадрової роботи.

3.1.1. В межах власних (самоврядних) повноважень:

- забезпечує реалізацію політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради, на комунальних підприємствах, в бюджетних установах і організаціях (далі - підпорядковані установи), разом з відповідними виконавчими органами міськради узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення;

- організовує і здійснює порядок розгляду кадрових питань у виконавчих органах міської ради;

- вивчає разом з іншими виконавчими органами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на заняття посад в органах місцевого самоврядування, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на службу, контролює добір і розстановку кадрів у виконавчих органах міської ради та підпорядкованих установ;

- у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури виконавчих органів міської ради та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у виконавчих органах міської ради та підпорядкованих установ;

- приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

- здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, проводить роботу з резервом кадрів;

- розглядає та вносить керуючому справами виконкому пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах у виконавчих органах міської ради, готує разом з керівниками цих органів документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

- готує проекти розпоряджень міського голови про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчих органів міської ради та керівників підпорядкованих установ;

- оформляє документи про прийняття Присяги, присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок;

- обчислює стаж роботи, стаж роботи на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників виконавчих органів міської ради;

- готує проекти розпоряджень міського голови про впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів міської ради та її апарату;

- готує документи щодо продовження терміну перебування на службі та призначення пенсій працівникам;

- здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та посадових справ працівників;

- оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

- здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків;

- організує роботу щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;

- здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру (декларування доходів);

- проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю, про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

3.1.2. В межах делегованих повноважень:

- забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює в межах компетенції заходи щодо впровадження та використання складових єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри»;

- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

- готує плани підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі за державним замовленням.

3.2. Функції відділу з питань діловодства.

3.2.1. В межах власних (самоврядних) повноважень:

- здійснює ведення діловодства у виконавчому комітеті міської ради;

- приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, внутрішню документацію, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде реєстраційні бази даних та журнали;

- разом з іншими виконавчими органами міської ради забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань виконкому, формує порядок денний його засідання;

- здійснює складання, оформлення, облік і зберігання протягом установленого терміну протоколів засідань виконавчого комітету;

- здійснює реєстрацію рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, своєчасне доведення їх до відповідних виконавчих органів міськради; у необхідних випадках видає копії, витяги і довідки з прийнятих рішень і розпоряджень;

- забезпечує діловодний контроль за строками виконання рішень виконкому і розпоряджень міського голови, готує і надає виконавчим органам міськради попереджувальні інформаційні матеріали щодо термінів виконання службових документів, що підлягають контролю, інформує відповідальних за контроль заступників міського голови про перебіг і своєчасність їх виконання;

- складає номенклатуру справ відділу, готує справи до здачі в архівний відділ міської ради, бере участь у складанні зведеної номенклатури справ виконавчого комітету;

- здійснює контроль за якістю і правильністю підготовки та оформлення вихідних документів, проектів рішень виконкому, розпоряджень міського голови;

- передруковує довідки, що видані громадянам головами квартальних комітетів і які потребують засвідчення посадовою особою органів місцевого самоврядування;

- перевіряє у виконавчих органах міськради стан організації діловодства та контролю за виконанням рішень виконкому, розпоряджень міського голови та інших службових документів;

- здійснює контроль за правильністю користування документами у виконавчих органах міськради, готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства, контролю за строками виконання службових документів та документообігу;

- готує розпорядження міського голови про відрядження працівників виконавчих органів міськради, виписує посвідчення про відрядження;

- розробляє й вносить на розгляд міського голови проекти Інструкцій, Положень, Порядків та методичних рекомендацій з питань діловодства;

- забезпечує культуру діловодства, впровадження наукової організації праці, комп’ютеризації, засобів оргтехніки у відділі, сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників, які займаються діловодством;

- надає організаційно-методичну допомогу в роботі з документами працівникам виконавчих органів міської ради.

3.2.2. В межах делегованих повноважень:

- бере участь у проведенні експертизи наукової і практичної цінності документів під час їх відбірки на державне зберігання;

- забезпечує діловодний контроль за строками виконання документів центральних та місцевих органів виконавчої влади;

- готує звіти про здійснення міським головою та очолюваним ним виконавчим комітетом делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

3.3. Забезпечує доступ до інформації про діяльність відділу або інформації якою володіє відділ відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
4. Права відділу
Відділ має право:

- проводити у виконавчих органах міської ради, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності перевірки з питань, які віднесені до компетенції відділу;

- отримувати від виконавчих органів міськради, підпорядкованих установ інформації, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ функцій;

- подавати у встановленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, які віднесені до компетенції відділу;

- залучати спеціалістів виконавчих органів міськради та підпорядкованих установ, за погодженням з керівниками, для розгляду питань, віднесених до компетенції відділу;

- брати участь у сесійних засіданнях Нікопольської міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить Нікопольський міський голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах міської ради з питань, віднесених до компетенції відділу;

- повертати керівникам виконавчих органів міськради та іншим виконавцям на доопрацювання проекти рішень виконкому, розпоряджень міського голови та інші документи, підготовлені і подані з порушенням вимог Інструкції і правил з діловодства, Регламенту роботи виконавчих органів міськради;

- вносити міському голові, керуючому справами виконкому пропозиції з питань удосконалення організаційної, кадрової роботи та організації роботи з документами.

5. Заключні положення
5.1. Штатний розпис та фонд оплати працівників відділу затверджується міським головою.

5.2. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

5.3. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, віднесених до його компетенції.

5.4. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань, віднесених до його компетенції, не допускається.

5.5. Ліквідація відділу проводиться Нікопольською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Нікопольським міським головою.

На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, яка має стаж роботи на керівних посадах не менше трьох років, загальний стаж роботи не менше п’яти років і яка володіє державною мовою.

5.7. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, визначає завдання, розподіляє обов’язки і визначає повноваження працівників відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації, видає у межах своєї компетенції накази, здійснює інші повноваження відповідно до положення про відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

5.8. Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення.

Начальник відділу організаційно-

кадрової роботи та документообігу М.В.Мовчан

Схожі:

Р І ШЕННЯ
Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Нікопольської міської ради ВИРІШИВ
Р І ШЕННЯ
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ м. Нікополь
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет Нікопольської міської ради
Р І ШЕННЯ
Схвалити проект міської комплексної програми «Оздоровлення та відпочинку дітей у м. Нікополь на 2013 – 2017 роки» (додається)
Р І ШЕННЯ
Від імені та в інтересах територіальної громади, відповідно до пункту 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка