Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»


Скачати 286.89 Kb.
НазваРегламент Нікопольської міської ради VІ скликання Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Сторінка1/2
Дата28.04.2013
Розмір286.89 Kb.
ТипРегламент
bibl.com.ua > Право > Регламент
  1   2


Додаток

до рішення Нікопольської

міської ради

від 28 грудня 2010 року

№63-2/VІ
Регламент Нікопольської міської ради VІ скликання

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.

Порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами, положенням про постійні комісії міської ради і цим Регламентом.
Стаття 2.

Регламент міської ради це порядок, який передбачає скликання і проведення роботи сесій міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань.
Стаття 3.

Засідання міської ради та її постійних комісій є відкритими і гласними за винятками, передбаченими цим Регламентом та діючим законодавством України.

Пленарні засідання міської ради проводяться у сесійній залі за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 3а, четвертий поверх.

При необхідності можуть проводитися виїзні засідання міської ради.
Стаття 4.

Гласність роботи міської ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань та засідань постійних комісій відділом прес-служби міської ради та існуючими акредитованими засобами масової інформації, для яких проводяться прес-конференції за пропозицією секретаря міськради та голів постійних комісії та надаються умови та відповідні матеріали для повного висвітлення шляхом публікацій рішень в газетах, трансляції засідань міської ради по телебаченню і радіо.

Представники ЗМІ на початку чергової, позачергової сесії ради або інших заходів проходять реєстрацію в апараті міської раді за затвердженою формою, з обов’язковою наявністю редакційного посвідчення.

Визначити газету «Нікопольська правда» друкованим органом для опублікування

офіційних матеріалів, прийнятих міською радою.

Перелік прийнятих рішень міської ради розміщується на офіційному сайті Нікопольської

міської ради.

Офіційне оприлюднення рішень міської ради та висвітлення її діяльності через ЗМІ покладається на відділ прес-служби міської ради.
Стаття 5.

Цей Регламент, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням міської ради на пленарних засіданнях сесій.

Пропозиції щодо змін та доповнень до цього Регламенту можуть вноситися міським головою, депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами та фракціями.

Розділ ІІ. СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИСтаття 6.

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії можуть бути як чергові, так і позачергові. Сесії міської ради складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій.
Стаття 7.

Сесія є правомочною, якщо на пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.

Для визначення її правомочності при прийнятті рішення беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться на початку пленарного засідання. У разі відсутності кворуму для прийняття рішення головуючий може перенести голосування на інший час, про що депутатам повідомляється додатково.
Стаття 8.

Рішення міської ради приймаються відкритим, у тому числі поіменним, або таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу міської ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

При встановленні результатів голосування, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 31 особи, присутньої на пленарному засіданні, які мають право голосу.
Стаття 9.

Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією згідно чинного законодавства України. Перше пленарне засідання першої сесії
відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи міської ради, а також положення про постійні комісії ради. З числа депутатів обирається секретар міської ради та постійні комісії міської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Перелік постійних комісій міської ради:

  1. Комісія з регламенту міської ради, етики депутатської діяльності та ЗМІ.

  2. Комісія з питань промисловості, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

  3. Комісія з питань законності, правопорядку, захисту прав споживачів та мобілізаційної роботи.

  4. Комісія з питань міського господарства та енергозбереження.

  5. Комісія з питань бізнесу, споживчого ринку, сфери послуг, транспорту та зв’язку.

  6. Комісія з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього середовища.

  7. Комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

  8. Комісія з питань освіти, культури, фізкультури, спорту та у справах молоді

  9. Комісія з питань комунальної власності.

У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінений їх кількісний та персональний склад.
Стаття 10.

Наступні сесії скликаються міським головою за необхідністю, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць. Розпорядження міського голови про скликання чергової сесії із зазначенням основних питань, які вносяться на розгляд міської ради, місця і часу проведення сесії публікується в газетах, повідомляється в інших засобах масової інформації, не пізніше як за десять днів до її відкриття.
Стаття 11.

Проекти порядку денного, рішень міської ради, інформаційні та допоміжні матеріали

надаються депутатам на спільному засіданні постійних депутатських комісій апаратом

міськради у друкованому та електронному вигляді, не пізніше, як за 3 доби до дня

відкриття чергової сесії, а в виключних випадках не пізніше, як за 1 добу до дня

відкриття чергової сесії.

Стаття 12.

Позачергові сесії міської ради можуть бути скликані за пропозиціями не менш, як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, її виконавчого комітету або постійною комісією.

Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії міської ради, підписані ініціаторами, подаються міському голові із зазначенням питань, проектами документів, розгляд яких пропонується.
Стаття 13.

Позачергова сесія скликається не пізніше десятиденного терміну після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження міського голови про скликання позачергової сесії повідомляється в засобах масової інформації не пізніше як за три дні до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується внести на розгляд позачергової сесії. Документи до позачергової сесії міської ради надаються депутатам при їх реєстрації.
Стаття 14.

На засідання міської ради запрошуються народні депутати України, депутати Дніпропетровської обласної ради, прокурор міста, голова міського суду, начальник міського відділу УМВС, почесні громадяни та інші особи, а також преса, телебачення, радіо за умови їх акредитації.

При необхідності на засідання міської ради або постійних комісій запрошуються представники державних органів, керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, а також інші особи.

Присутні повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються міською радою або постійною комісією. У разі порушення порядку вони, за розпорядженням головуючого, можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.
Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ.
Стаття 15.

Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться міським головою, постійними комісіями, депутатами не пізніше як за п’ятнадцять днів до відкриття чергової сесії.
Стаття 16.

Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подаються з супровідною запискою і проектом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими із зазначенням відповідного закону або нормативно-правового акту.
Стаття 17.

Пропозиції до порядку денного, внесені пізніше зазначеного терміну або під час чергової сесії, вносяться на розгляд міської ради після обговорення. Депутатами приймається рішення про включення цих пропозицій до порядку денного.
Стаття 18.

Питання затвердженого порядку денного сесії міської ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням міської ради.
Стаття 19.

Рішення про розгляд питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи про відкладення їх розгляду приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.


Розділ ІV. ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
Стаття 20.

Засідання міської ради відкриває, веде і закриває міський голова або секретар міської ради за дорученням міського голови.

Відкриття та закриття пленарного засідання супроводжується звучанням Державного Гімну України.
Стаття 21.

Головуючий на пленарному засіданні ради :

відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях міської ради ;

вносить на обговорення проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх

внесення,

інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради, що передбачені цим

Регламентом;

організує розгляд питань;

оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного оратора;

створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання Регламенту міської ради всіма присутніми на засіданні;

робить офіційні та інші повідомлення;

забезпечує порядок в залі засідання міської ради;

здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

За ініціативою депутатської фракції або групи в роботі сесії надається право на

перерву для консультацій, обговорень з питань порядку денного. Перерва в роботі

сесії оголошується тільки за пропозицією більшості від присутніх депутатів
Стаття 22.

Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим питання, яке внесене на обговорення.

Черговість виступів встановлюється згідно запису на виступ у секретаріаті.

Головуючий може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він виступає не з питання, що обговорюється, або порушує норми депутатської етики.
Стаття 23.

Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.
Стаття 24.

На час роботи сесії міська рада утворює з числа депутатів секретаріат в кількості не менш 3 осіб (з різних фракцій та груп).

Секретаріат організує ведення протоколів засідань, веде запис бажаючих виступити, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надходять на адресу сесії, співпрацює з засобами масової інформації, веде підрахунок голосів при голосуванні.


Розділ V. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ
Стаття 25.

Питання включається до порядку денного пленарного засідання міської ради при наявності проекту рішення по цьому питанню та супроводжувальної записки.


Стаття 26.

Супроводжувальна записка повинна містити в собі правову, соціальну, економічну характеристику рішення, яке пропонується прийняти.
Стаття 27.

Проект рішення може готуватися з ініціативи міського голови, секретаря ради, депутата міської ради, постійної або тимчасової депутатської комісії міської ради, депутатської групи або фракції, виконавчого органу міської ради, загальних зборів громадян міста.

Стаття 28.

Проект рішення з супроводжувальною запискою повинен бути внесений не пізніше, як за 15 днів до пленарного засідання.
Стаття 29.

Ініціатор направляє проект рішення в юридичний відділ міської ради для отримання висновку про відповідність проекту рішення діючому законодавству.
Стаття 30.

Висновок юридичного відділу надається протягом 3-х робочих днів з дня надходження проекту рішення до юридичного відділу.

Стаття 31.

Після візування керівником юридичного відділу проекту рішення, він направляється в постійну або тимчасову депутатську комісію та керівнику виконавчого органу міської ради, до сфери діяльності яких відноситься запропоноване рішення для узгодження.

Проекти рішень також має право розглянути постійна комісія з питань законності, правопорядку, захисту прав споживачів та мобілізаційної роботи з метою надання висновку, щодо відповідності проекту рішення чинному законодавству.
Стаття 32.

Всі проекти рішень міської ради в обов’язковому порядку попередньої розглядаються всіма постійними комісіями міськради, а також можуть попередньо розглядатися депутатськими групами і фракціями колегіально згідно з Положенням “Про постійні комісії Нікопольської міської ради“. Розробник проекту рішення (крім депутатів) забезпечує надання до апарату міської ради необхідної кількості проектів рішень (відповідно до переліку постійних комісій) разом з супроводжувальними записками

Висновки постійних або тимчасових комісій міськради, пропозиції депутатських груп і

фракцій з результатів попереднього розгляду проектів рішень міськради носять

рекомендаційний характер та можуть ураховуватися міським головою при формуванні

проекту Порядку денного сесії.
Стаття 33.

Після попереднього розгляду кожного проекту рішення міськради профільною або тимчасовою комісіями проект рішення та супроводжувальна записка надаються до апарату міської ради, не пізніше як за 5 робочих днів до початку роботи сесії для обліку та проведення організаційно технічних заходів.
Стаття 34.

В разі скликання позачергової сесії проект рішення з супроводжувальною запискою направляється всім постійним комісіям до початку пленарного засідання.

Стаття 35.

Проекти рішень, які виносяться на пленарне засідання, повинні бути розглянути на спільному засіданні депутатських комісій або їх керівників не пізніше одного дня до проведення пленарного засідання.

Розробник проекту рішення (крім депутатів) забезпечує подання до апарату міськради 60 копій з підписаного оригіналу проекту рішення та супроводжувальної записки до нього. Комісія з питань містобудування , землекористування та охорони навколишнього середовища забезпечує проектом рішень тільки апарат міської ради, голів постійних комісії, керівників депутатських груп та фракцій та надає електрону версію проекту рішень до апарату міської ради.
Стаття 36.

Ділове листування, яке стосується розгляду проекту рішення до винесення на пленарне засідання міської ради, організовує апарат міської ради.
Стаття 37.

В разі відмови від розгляду проекту рішення керівником юридичного відділу, головою постійної або тимчасової депутатської комісії, керівником виконавчого органу міської ради до проекту рішення додається письмовий вмотивований висновок про причини відмови від розгляду цього проекту рішення на пленарному засіданні міської ради.
Стаття 38.

В разі порушення ініціатором питання про включення до порядку денного проекту рішення, стосовно якого є відмова, на пленарному засіданні оголошується письмовий мотивований висновок про причини відмови від розгляду цього проекту рішення на пленарному засіданні міської ради.
Стаття 39.

Мотивована відмова від розгляду проекту рішення на пленарному засіданні оголошується на сесії головою комісії або керівником виконавчого органу міської ради.
Стаття 40.

Після оголошення письмового мотивованого висновку про причини відмови, сесія приймає остаточне рішення про відхилення або включення питання з проектом рішення до порядку денного.
Стаття 41.

В разі включення питання до розгляду на пленарному засіданні міської ради, постійна профільна або тимчасова депутатська комісія має право включити письмовий мотивований висновок про причини відмови від розгляду проекту рішення на сесії до протоколу пленарного засідання міської ради.

Розділ VI. Оформлення проектів рішень міської ради

Стаття 42.

Проекти рішень повинні відповідати чинному законодавству України.
Стаття 43.

Текст проекту рішення повинен містити заголовок, в якому зазначаються найменування міської ради; порядковий номер скликання; назву питання; преамбулу, в якій подаються обґрунтування, мета і доцільність рішення; точні посилання на нормативно-правові акти (повна назва документу, номер статті, пункту).
Стаття 44.

Власне рішення, виклад якого починається після слів: „Нікопольська міська рада вирішила:”

Постановчу частину, в якій пунктами по порядку визначаються конкретні міри з питання, яке розглядається, з зазначенням терміну та відповідальних за виконання. При цьому постановча частина може мати пункти з текстом про затвердження відповідних заходів, складу комісій, робочих груп, переліків та ін., які додаються до рішення в якості його складовій частині – додатку.
Стаття 45.

Додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах самого рішення) підписуються розробником проекту.
Стаття 46.

Проекти рішень візують (знизу нагору): начальник юридичного відділу; керівники виконавчих органів міської ради; заступник (заступники) міського голови, які курирують направлення роботи з теми проекту рішення; секретар міської ради; начальник відділу або управління, який готує даний проект рішення; голови постійних комісій міської ради, депутатських груп та фракцій.
Проект рішення міської ради обов’язково повинен дублюватися в електронному вигляді. Електронна копія проекту рішення обов’язково передається особою (органом), що готувала цей проект рішення, до апарату міської ради одночасно з наданням паперового оригіналу проекту рішення міської ради не пізніше як за 2 доби до Дня спільного засідання постійних комісій міської ради.

Розробник проекту рішення забезпечує надання до апарату міської ради необхідної кількості копій прийнятого рішення міської ради згідно реєстру розсилки та отримує завірені копії рішення після підписання міським головою оригіналу рішення міської ради.

Остаточний текст ухваленого рішення міської ради, в яке вносилися поправки, зміни на пленарному засіданні міської ради, доопрацьовується з урахуванням внесених змін та доповнень розробником проекту рішення.

Розробник проекту рішення забезпечує надання до апарату міської ради оригіналу доопрацьованого завізованого рішення міської ради та електронної копії тексту затвердженого рішення не пізніше ніж у триденний строк з дати його прийняття.

Розділ VII. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Стаття 47.

Рішення міської ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення більшістю депутатів від загального складу.

Рішення міської ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

Стаття 48.

Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.
Стаття 49.

Рішення міської ради приймаються відкритим нефіксованим, відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням шляхом надання бюлетенів.

В окремих випадках може прийматися рішення про проведення поіменного голосування за допомогою надання іменних бюлетенів.

Таємне голосування проводиться обов’язково у випадку:

  1. вибори секретаря міської ради;


Стаття 50.

Поіменне та таємне голосування проводяться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю депутатів від загального складу міської ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.


Розділ VIII. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА
Стаття 51.

Час, який надається для доповіді, визначається міською радою за проханням доповідача.

Для співдоповіді надається до 10 хвилин, а для заключного слова - 5 хвилин.

Виступаючим у дебатах надається до 5 хвилин.

Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин.

На сесіях міської ради може використовуватись українська мова або мова, зрозуміла для всієї територіальної громади міста.

Виступ з мотивів голосування, після проведення голосування – 1 хвилина.
Стаття 52.

Міська рада може визначати загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, виступів депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.
Стаття 53.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Репліки під час виступу, доповіді чи співдоповіді депутатів заборонено. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, у порядку надходження їхніх звернень про надання слова до секретаріату, або за погодженням з присутнім складом міської ради може визначити іншу черговість виступаючих.

Звернення про надання слова для виступу або співдоповіді передається депутатом в секретаріат пленарного засідання міської ради.

Звернення про надання слова для пояснень, зауважень, запитань, пропозицій і довідок робиться депутатом в усній формі шляхом підняття руки.

Головуючий не має право коментувати виступи та питання, які обговорюються.

Головуючому надається право виступу на загальних умовах.
Стаття 54.

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються стисло і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.


Розділ IX. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ
Стаття 55.

Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з обговореного питання.
Стаття 56.

Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.
Стаття 57.

На голосування ставляться усі пропозиції і поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Головуючий на засіданні зобов’язаний поставити на голосування усі пропозиції чи поправки запропоновані депутатами в порядку їх надходження.

У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того питання, виключають одна одну, міська рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

Якщо серед альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена профільною або тимчасовою комісією з цього питання, вона ставиться на голосування першою.

Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.
Стаття 58.

Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його остаточні результати.
Стаття 59.

Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати або здійснювати дії які можуть вплинуть на вільне волевиявлення депутатів. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Після оголошення головуючим про початок відкритого голосування, секретаріат сесії рахує голоси візуально і публічно оголошує результати голосування “за”, “проти”, “утрималось”.
Стаття 60.

На пленарному засіданні сесії може проводитись пакетне голосування. Пакетне голосування – це включені декілька питань, за які голосуються одночасно. В подальшому розгляд окремих питань із пакету і голосування по ним не відміняє позитивних результатів інших питань

пакету.

Розділ Х. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА НА

ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ
Стаття 61.

На засіданнях міської ради виступаючий, в тому числі головуючий, не повинен допускати образливих висловлювань, непристойні слова, закликати до незаконних дій, не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів, а головуючого можуть попередити депутати.
Стаття 62.

Якщо головуючий звертається до виступаючого згідно ст.51 Регламенту, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому випадку головуючий може припинити його виступ.

Депутат не має права виступати без дозволу головуючого. Репліки під час виступу, доповіді чи співдоповіді депутатів заборонено.

Продовження виступу депутата вирішується сесією міської ради.
Стаття 63.

Під час засідання міської ради депутати не повинні заважати виступаючому і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу, а також репліками.

Головуючий продовжує час для виступу виступаючого на термін, на який виступ виступаючого переривався, якщо це не пов’язано із застосуванням до виступаючого заходів впливу, передбачених статтею 64 цього Регламенту.
Стаття 64.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий попереджає його персонально та закликає до порядку, і така поведінка повинна розглядатися на депутатській комісії з регламенту міської ради, етики депутатської діяльності та ЗМІ.

Після повторного попередження протягом дня головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.
Розділ ХI. ПРОТОКОЛ
Стаття 65.

Засідання міської ради протоколюється та записується на відео у повному обсязі. Ведення протоколу засідань міської ради здійснює секретаріат, а відео запис – прес-служба міської ради.

Протоколи засідань міської ради підписує головуючий на засіданні та секретаріат. У протоколі засідання міської ради зазначається: дата його проведення; кількість депутатів, присутніх на засіданні; запрошені на сесію; питання порядку денного, внесені на розгляд; прізвища головуючого і виступаючих; усі внесені на голосування питання; повні результати голосування і прийняті рішення. Якщо сесія міської ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються за кожний день окремо.

  1   2

Схожі:

РЕГЛАМЕНТ виконавчих органів Глухівської міської ради Розділ Загальні...
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року...
Додаток до рішення міської ради від 28 грудня 2010 року
Повноваження, завдання і компетенція постійних комісій Нікопольської міської ради (далі постійні комісії) визначаються Законами України...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Згідно з «Положенням про відділ з питань спорту та туризму Нікопольської міської ради», затвердженого рішенням міської ради від 23....
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КП «НМБТІ» від 22. 12. 2010, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 31 Закону України «Про...
Р І ШЕННЯ
Нікопольської міської ради від 03. 02. 2012 року №77-16/VI «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих...
ПРОЕКТ
Нікопольської міської ради від 03. 02. 2012 року №77-16/VІ «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«Про надання в постійне користування земельної ділянки Нікопольському комунальному підприємству «Міські автомобільні дороги», керуючись...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«Про надання в постійне користування земельної ділянки Нікопольському комунальному підприємству «Міські автомобільні дороги», керуючись...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Розглянувши лист відділу освіти і науки Нікопольської міської ради, з метою забезпечення комунального дошкільного навчального закладу...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Нікополя, затверджених рішенням Нікопольської міської ради від 26 грудня 2008 року №13-35/V, згідно зі статтею 255 Кодексу України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка