Конкурси; вікторини


Скачати 77.61 Kb.
НазваКонкурси; вікторини
Дата16.04.2013
Розмір77.61 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Право > Конкурс
Структура та основні напрямки діяльності

Іршавської районної учнівської організації

«Лідер»


Загальні збори лідерів
1. «Дозвілля» організовує і проводить:

 • культурно-масові справи;

 • конкурси;

 • вікторини;

 • розподіляє між лідерами доручення щодо підготовки усіх заходів;

 • розробляє сценарії різних розважальних програм, свят.

2. «Волонтерська» організовує і проводить:

- акції, пов’язані з наданням допомоги літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної війни, інвалідам, дітям із соціально незахищених сімей.

3. «Навчальна» організовує і проводить:

- зустрічі з цікавими людьми, представниками влади та органів місцевого самоврядування;

- інтелектуальний конкурс за телеверсією «Найрозумніший».

4. «Прес-центр» інформує:

- учнів, батьків про справи самоврядування через інформаційний бюлетень «Лідер» та районну газету «Нове життя».

5. «Захист прав дітей» проводить :

- пропаганду знань про негативний вплив шкідливих звичок на організм людини (тренінги);

- організацію зустрічей з органами охорони здоров’я, правоохоронними органами щодо профілактики правопорушень та злочинів, службою у справах дітей РДА , центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді.

Мета і основний зміст роботи:

 • створення для учнів умов для самостверджування, самореалізації;

 • залучення вихованців до розробки, прийняття і реалізації намічених рішень;

 • вироблення соціальної активності, відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;

 • розвиток організаторських здібностей, уміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократії, толерантності;

 • виховання товариської взаємодопомоги, доброзичливості, людяності.

С Т А Т У Т

районної організації «Лідер»

при Іршавському районному

Будинку дитячої творчості.

 1. Загальні положення.

  1. Районна організація «Лідер» (далі – Лідер) – це громадське, самодіяльне, добровільне об’єднання старшокласників , які прагнуть до творчої діяльності.

Членами організації можуть бути всі учні – лідери шкіл району.

  1. Лідер – незалежна організація учнівської молоді , яка забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами ,які належать до її компетенції та в інтересах учнів.

  2. Діяльність Лідера, як процес організації учнями життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України , Законами України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,рішеннями відділу освіти Іршавської РДА

  3. Лідер здійснює свою діяльність у співробітництві з учнівськими організаціями району, педагогів–організаторів , центром соціальних служб для сім’ї та молоді, службою у справах дітей та іншими організаціями, які координують роботу з учнівською молоддю, в рамках Програми роботи з обдарованою молоддю на 2008-2009 роки.

  4. Виконавчим органом Лідера є Рада лідерів, яка має активно сприяти згуртованості колективу, формуванню в учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків, визначених Статутом.

Рада обирається на загальних зборах шляхом таємного голосування.

  1. Припинення діяльності Лідера можна здійснити шляхом ліквідації за рішенням загальних зборів.

 1. Мета Лідера.

Залучення учнів до різноманітної, глибокої змістовної діяльності колективу, організаторської роботи, управління справами колективу, а також до визначення прав і обов’язків учнів, формування почуття господаря навчального закладу району.

3. Завдання Лідера.

Розвиток таких соціальних якостей людини, як толерантність, критичність, конструктивність мислення , повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до самоаналізу і самовиховання. Формування демократичних, правових засад і традицій у міжособистісному спілкування, підготовка до розбудови громадянського суспільства в Україні.

4. Організація роботи.

3. 1. Лідер обирає Раду

3. 2. Рада із числа своїх членів обирає голову Ради та його заступників, голів комісій Ради .

3.3. Голова Ради (за час його відсутності – заступники) організовують діяльність Ради, підсумовують її роботу на загальних зборах.

3.4. Засідання Ради проводиться щотижня. На засіданнях обговорюються питання діяльності комісій Ради та заслуховуються звіти голів комісій.

3.5. Гласність роботи Ради та оперативність доведення її рішень до членів Лідера забезпечується регулярним інформуванням на загальних зборах, які проводяться щомісяця та через інформаційний вісний «Лідер»

3.6 Кількість комісій, їх назви, коло обов’язків та завдання визначає Рада за погодженням з членами Лідера. Кожна комісія на першому засіданні обирає голову і заступника, планує свою роботу.

3.7. Голова Ради координує роботу комісій, проводить засідання активу, здійснює контроль за виконавчою дисципліною, звертається з відповідними пропозиціями до відділу освіти РДА , районної Ради батьків, адміністрації РБДТ.

3.8. Заступники голови Ради організовують діяльність комісій, контролюють виконання рішень та інформують про це членів Лідера; у разі відсутності голови виконують його обов’язки.

3.9. Члени Лідера зобов’язані бездоганно виконувати вимоги Статуту, бути учасниками у всіх справах, захищати інтереси учнів.

3.10. Позбавлення членства в Лідері допускається у випадках, якщо учень :

- порушує правила внутрішнього розпорядку;

- не систематично виконує свої обов’язки;

- вибуває з навчального закладу.

5. Педагогічні колективи і Лідер.

4.1. Методична рада РБДТ надає допомогу Лідеру у згуртуванні шкільних колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їх творчих здібностей.

4.2. Директор РБДТ всебічно сприяє роботі Лідера, призначає педагога-куратора. Заступник директора дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків.

4.3. Практичний психолог РБДТ сприяє організації роботи Лідера, дає рекомендації щодо вдосконалення роботи і практичні завдання, які сприяють виконанню обов’язків.

4.4. Районне методичне об’єднання класних керівників координує роботу Лідера, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків.

4.5. Педагог-куратор координує роботу комісій та голови Ради, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підведенні підсумків.

 1. Права і обов’язки членів Лідера.

5.1. Члени Лідера мають права та обов’язки, якими наділені учні згідно з чинним законодавством України.

5.2.Обирати і бути обраним до Ради Лідера, звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування шкіл і отримувати відповідь по суті питань.

Результати діяльності районної учнівської

організації «Лідер»

(2007- 2011 р.)

«У світі немає нічого, що не стосувалося

б кожного з нас особисто»

В.О.Сухомлинський

Ідея створення районної організації «Лідер» виникла 7 років тому, оскільки назріла проблема координації діяльності учнівських організацій шкіл району щодо формування демократичних якостей представників органів учнівського самоврядування, навчання, і організації проведення різноманітних форм колективних творчих справ; розвитку таких соціальних якостей людини, як толерантність, критичність, конструктивність мислення; здатності до самоаналізу і самовиховання ; підготовки до розбудови громадянського суспільства в Україні.

«Лідер» здійснює свою діяльність у співробітництві з учнівськими організаціями району, педагогами-організаторами, районним центром соціальних служб для сім’ї та молоді, службою у справах дітей РДА, відділом освіти, рай методкабінетом відділу освіти та іншими організаціями, які координують роботу з учнівською молоддю та в рамках «програми з обдарованою молоддю на 2007-2012 роки», затверджену рішенням районної ради №79 від 15 грудня 2006 року.

Відповідно до статуту організації щомісяця проводяться загальні збори голів учнівського самоврядування шкіл району, на які відповідно до тематики запрошуються і голови відповідних комісій.

В перерві між загальними зборами щотижня проводяться засідання Ради, яка обирається на звітно-виборчих зборах. На засіданнях обговорюються питання діяльності та звітування голів комісій Ради про роботу.

Тематика загальних зборів різноманітна. Велика увага приділена набуттю досвіду соціальної дії шляхом залучення школярів до активної громадської роботи:

 1. Зустрічі у формі круглого столу з представниками:

 • виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань проблем освіти та виховання молоді і шляхи їх вирішення;

 • юристами «Комендантська година. За і проти», «Права дитини». (До річниці конвенції ООН про права дитини );

 • начальником відділу освіти, методистами РМК з питань виховання учнівської молоді;

 • наркологом ЦРЛ, психологом закладу, представниками кримінальної міліції у справах дітей РВ УМВС України з питань формування здорового способу життя і попередження правопорушень.

 1. Дослідження проблем: тютюнопаління, алкоголізму серед учнівської молоді, забруднення навколишнього середовища

 2. Проведення тренінгів у школах району «Я + інші», «Толерантність», «Твоє життя – твій вбір», «Пізнай себе».

 3. Укладення у 2007 році трьохсторонньої угоди між радами старшокласників, батьків і відділом освіти. Накреслені завдання щодо зміцнення матеріально-технічної бази шкіл, морального та матеріального стимулювання учнів роз’яснення нормативно-законодавчих актів щодо організації і здійснення навчально-виховного процесу. Як наслідок цієї угоди у районі розроблені і діють «Програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2012 роки», «Програма розвитку хорового мистецтва» та «Програма оздоровлення учнівської молоді». Всі програми затверджені рішенням сесії районної ради.

Відрадно, що в районі запроваджено стипендії для обдарованої молоді (Список затверджується колегією відділу освіти за поданням загальноосвітніх закладів). Влітку діє табірна зміна навчання і відпочинку для лідерів шкіл району.

 1. Усвідомлення того, що великі справи починаються з маленького лідери шкіл активно включаються у волонтерську діяльність

 • організація і збір коштів для дитячого будинку в с. Сваляві, шкіл –інтернатів в с. Імстичові, Ільниці на лікування хворих дітей;

 • допомога ветеранам війни і праці.

 1. Приділена увага розвитку змістовного дозвілля старшокласників через

- розробку сценаріїв , їх захист, презентацію:

 • розігрування новорічної лотереї для учнів шкіл району;

 • відзначення Дня закоханих;

 • день іменин;

 • інтелектуальна гра «Ерудит» за телеверсією «Самый умный».

Ми прагнемо, за словами В.О.Сухомлинського, «…створити таке спілкування вихователя й вихованців, щоб кожне слово, звернене до юного серця й розуму, пробуджувало внутрішні духовні сили, викликало внутрішню роботу розуму і серця, спрямовану на самопізнання й самовдосконалення»

Керівник гуртка «Основи учнівського самоврядування» Гряділь М.Ф.

Схожі:

Фізичні вікторини
Вікторини звичайно проводять на фізичних вечорах, тематич­них зборах і конференціях, на заняттях гуртків, під час прогулянок, походів...
Конкурси фахової майстерності
Затвердити Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти
Умови проведення І обласного турніру юних хіміків та особливості підготовки
Турнір юних хіміків проводиться відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін,...
Сьома Рамкова програма ЄС. Нові конкурси програми Марі Кюрі на 2012 рік
Комісією відкрито нові конкурси на отримання індивідуальних стипендій (IEF, IIF, IOF) по програмі Марі Кюрі на 2012 рік. Нагадуємо,...
Пропозиції та зміни до Положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських...
України від 18. 08. 1998 №305 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін,...
До кожної вікторини, літературної гри влаштовується книжкова вистава
Учням дано завдання по підготовці до тематичних вікторин. У шкільній бібліотеці висить звернення
План-конспект вікторини по швейній справі
Обладнання: плакат «одяг», картки, зразки тканини, голки, нитки, ножиці. Метод: гра-змагання
Конкурси за номінаціями проводяться паралельно
Протоколом №2 від 26. 06. 08 засідання Організаційного комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу «Приязна адміністрація»
Конкурси: (орієнтовно 30 хв на команду)
Фестиваль відбудеться 25 26 вересня 2010 року в мальовничому куточку біля с. Верещиця (Яворівський р-н, Львівська обл.)
УРОК №23 Тема. Рівні
Тут доречними можуть бути бесі­да, або проведення міні-вікторини, або проведення ігри (гра «Вірю — не вірю»)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка