Умови проведення І обласного турніру юних хіміків та особливості підготовки


Скачати 151.78 Kb.
НазваУмови проведення І обласного турніру юних хіміків та особливості підготовки
Дата18.12.2013
Розмір151.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації

23.09.2013 № 865
Умови проведення І обласного турніру юних хіміків

та особливості підготовки
Турнір юних хіміків проводиться відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, Турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.09. 2011 № 1099.

Турнір юних хіміків є складовою частиною комплексної програми Міністерства освіти і науки України щодо пошуку, виховання, навчання та професійної орієнтації творчо обдарованої особистості.

Турнір юних хіміків є командно-особистим змаганням школярів (згідно з п. 1.9 “Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, Турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності”) у їх здатності розв’язувати складні хімічні проблемні завдання, подавати рішення в переконливій формі й захищати їх у науковій дискусії (хімічному бої).

Базовою дисципліною Турніру є хімія.

Турнір юних хіміків проводиться в два етапи: регіональний (міський, обласний за бажанням регіонального оргкомітету) і всеукраїнський (фінальний).

Мета турніру: залучення школярів до практичної наукової діяльності, навчання нормам і стилю роботи у творчих колективах, посилення міжпредметних зв’язків, активізація позакласної роботи з хімії, створення умов для реалізації та розвитку творчих здібностей школярів, формування в учнів інтересу до хімії, пошук школярів, здатних застосовувати знання з хімії та знаходити оригінальні технічні рішення; залучення провідних учених, студентів і аспірантів до роботи зі школярами, підвищення професійного рівня викладачів та вчителів.

Список задач формується науково-методичною комісією, яку очолює голова журі.

Ці завдання можуть бути використані для проведення регіональних Турнірів. Оргкомітет турніру залишає за собою право виключати деякі завдання.

У турнірі беруть участь команди, що складаються з 3-5 учнів 8-11 класів загальноосвітніх або середньо-спеціальних навчальних закладів. Участь у команді студентів вищих навчальних закладів не припустима. Допускається участь у турнірі інших членів команд у якості спостерігачів і болільників. Команда очолюється капітаном, який заявляється перед початком змагань, і є офіційним представником команди під час проведення змагань.

Команду супроводжує один керівник, який відповідає за життя та здоров’я членів команди. Керівник команди має право брати участь в роботі у складі журі (згідно до п. III.2) під час проведення боїв, а також бути присутнім на боях спостерігачем. Керівник команди не є офіційним представником команди на змаганнях і не має права вимагати ознайомлення з протоколами членів журі та лічильної комісії, брати участь в обговоренні результатів Турніру на засіданнях журі, а також при розгляді апеляцій.

В рамках турніру проводяться:

а) жеребкування команд (розподіл за групами);

б) відбіркові (чвертьфінальні) бої;

в) півфінальні бої (за рішенням оргкомітету можуть не проводитися);

г) фінальний бій.

Хімічні бої є командно-особистими змаганнями. Учасники, які під час боїв виступають від команди, отримують рейтингові бали. Учасники, які в цьому бою не виступали, вважаються такими, що брали участь у змаганні, але отримують рейтинговий бал 0. За результатами виступів всіх членів даної команди в бою оцінюється виступ всієї команди.

У кожному бої беруть участь 3 (2 або 4) команди (залежно від загальної кількості команд). Ведучого бою визначає голова журі.

Бій проводиться за 3 (2 або 4) діями. У кожній дії команда виступає в одній із трьох (двох або чотирьох) ролей: Доповідач (Д), Опонент (О), Рецензент (Р). Якщо грає чотири команди, то одна з них по черзі виступає в ролі Спостерігача (С) і не бере участі в обговорюванні задач. Якщо грає дві команди, то вони по черзі виступають у ролі Доповідача та Опонента.

Трикомандний бій

Двокомандний бій

Чотирикомандний бій

Команда

Дія

Команда

Дія

Команда

Дія

1

2

3

1

2

1

2

3

4

1

Д

Р

О

1

Д

О

1

Д

С

Р

О

2

О

Д

Р

2

О

Д

2

О

Д

С

Р

3

Р

О

Д
3

Р

О

Д

С
4

С

Р

О

Д


Протягом бою члени команди не можуть консультуватися з будь-якою особою, що не є членом команди, всі спірні питання вирішуються ведучим бою (за згодою журі) тільки з капітанами команд .


Регламент боїв

1. Опонент пропонує Доповідачу задачу для доповіді................................ 1 хв.

2. Доповідач приймає або відхиляє виклик.................................................. 1 хв.

3. Підготовка до доповіді. .............................................................................. 1 хв.

4. Доповідь....................................................................................................... 7 хв.

5. Уточнюючі запитання Опонента

до Доповідача та відповіді Доповідача. ....................................................... 2 хв.

6. Підготовка до опонування. ........................................................................ 2 хв.

7. Виступ Опонента......................................................................................... 5 хв.

8. Полеміка між Доповідачем та Опонентом. .............................................. 3 хв.

9. Уточнюючі запитання Рецензента Доповідачу та Опоненту, відповіді Доповідача і Опонента.................................................................................... 2 хв.

10. Підготовка до рецензування. ................................................................... 2 хв.

11. Рецензування. ............................................................................................ 3 хв.

12. Полеміка між Доповідачем, Опонентом та Рецензентом. .................... 5 хв.

13. Виступи команд Доповідача, Опонента,

Рецензента і Спостерігача……………………………………………….. по 1 хв.

14. Запитання журі. ......................................................................................... 7 хв.

15. Заключне слово Рецензента, Опонента і Доповідача. ....................по 30 сек.

16. Виставлення оцінок.

17. Слово журі ............................................................................................ до 3 хв.

18. Додаткові виступи (за потребою).
Особливості рольових виступів на турнірних боях

ДОПОВІДАЧ (може виступати із співдоповідачем, який заявляється на початку доповіді) доповідає зміст розв’язаної командою проблеми, відповідно до поставленої задачі, акцентуючи увагу на її хімічній ідеї та висновках. При цьому бажано використовувати раніше заготовлені малюнки, плакати, кодоплівки, фотографії, відеофрагменти, а також демонструвати досліди, якщо задача є експериментальною. Важливо пам’ятати, що турнір юних хіміків має свою специфіку, яка полягає у досить високому рівні науковості підготованих для виступу матеріалів. Та доповідь, яка розглядає поставлене питання широко і досить узагальнено, не отримає високих оцінок, оскільки члени журі у кожному питанні, навіть на перший погляд досить загальному, високо оцінюють насамперед науковість розв'язку та рівень знань доповідача з хімії, який повинен бути відображений у доповіді. Для прикладу можна згадати випадок, який стався на ХVІІ Всеукраїнському турнірі юних хіміків: доповідь повністю розкривала поставлене завдання, був проведений експеримент, представлений ілюстративний матеріал, але значним недоліком доповіді був її низький науковий рівень з точки зору членів журі, оскільки реакції взаємодії реагуючої речовини з індикатором не були представлені у вигляді схематичних реакцій. На іншому турнірі таке випущення могло б бути незначним недоліком, але на турнірі хіміків такий момент виявився вирішальним при оцінюванні доповіді членами журі, і, слід зазначити, що оцінки були невисокими, хоча і завдання розв’язане, і доповідач гарно виступав.

ОПОНЕНТ (може виступати із співопонентом, який заявляється на початку опонування) зазначає позитивні та негативні моменти розв'язку Доповідача, висловлює критичні зауваження до доповіді і ставить питання Доповідачу (необхідно зауважити, що запитання Опонента повинні стосуватися лише моделі розв'язку, яка була запропонована Доповідачем). Опонент з’ясовує повноту розв’язку, його недоречності, помилки у розумінні. Опонент повинен вказати на позитивні моменти і обґрунтувати принципові недоліки, як у розв’язку задачі, так і у виступі Доповідача. Виступ Опонента не повинен зводитися до викладення свого розв'язку завдання, навіть якщо розв'язок доповідача був неправильним (або повним), така тактика виступу формує у членів журі негативне враження, що зумовлює виставлення низьких оцінок.

РЕЦЕНЗЕНТ (виступає самостійно) дає коротку оцінку виступам Доповідача та Опонента, визначає, наскільки повно вони справились зі своїми обов’язками, аналізує повноту і глибину розкриття розглянутої доповідачем проблеми та адекватність, відповідність дійсності аналізу доповіді, даного опонентом. Рецензент має право ставити запитання і Доповідачу, і Опоненту. Якщо, за думкою Рецензента, Опонент не впорався зі своєю роллю, то, після відповідного обґрунтування, він може у своєму виступі взяти на себе роль Опонента, але слід зазначити, що надміру захоплюватися рецензенту не слід, оскільки його головним завданням є не додаткове опонування, а об’єктивна лаконічна оцінка вже почутих виступів.

СПОСТЕРІГАЧ має право виступати лише в загальній полеміці команд, ставлячи запитання доповідачу, опоненту та рецензенту. Учасники команди-спостерігача мають змогу якнайкраще показати свою командну гру, розподіливши запитання і задаючи їх по черзі. Бажано, щоб запитання були не уточнюючого змісту, а стосувалися розв’язку доповідача. Досить часто буває, що загальнокомандна полеміка відходить далеко в сторону від поставленого завдання (а відповідно і поданого доповідачем розв'язку), перетворюючись на з’ясування опонентом і рецензентом рівня та глибини знань доповідача в певній галузі хімії (необов’язково близькій до розв'язку). Тоді спостерігач має змогу повернути гру у правильне русло, оскільки він повинен виступати особою зацікавленою лише у хорошій і захоплюючій грі за визначеними правилами.

Підготовка доповіді.

Підготовку доповіді можна розділити на два етапи: колективний та індивідуальний. Перш за все для обговорення оголошених завдань збирається уся команда і методом мозкового штурму (коли занотовуються усі ідеї без відкидання навіть, на перший погляд, найбільш безглуздих) накопичують усі запропоновані думки для розв’язків. На цьому ж етапі необхідно розподілити усі питання між членами команди таким чином, щоб кожен учень мав питання, які готуватиме для доповіді (кількість питань для доповідання залежить від загальної кількості завдань та чисельного складу команди). При такому поділі необхідно враховувати віковий склад учнів та рівень базової підготовки. На турнір, традиційно, бажано брати до складу команди окрім старшокласників ще й менших за віком школярів, так би мовити – гравців на перспективу, але тоді треба пам’ятати, що їх знання з хімії часто є недостатніми для повного висвітлення турнірних завдань.

Згодом командою розглядаються усі ідеї, обговорюються та приймаються до подальшого розгляду найбільш цікаві та вірогідні. За цим ідеями формується модель розв’язку турнірного завдання, над якою в подальшому повинен попрацювати учень самостійно.

З цього моменту розпочинається індивідуальний момент підготовки доповіді. Учень шукає інформацію для більш детального розкриття питання. Для керівника важливим є спрямування пошуків школяра не лише в Інтернет-джерелах, а і в науковій літературі, профільних журналах. Варто пам’ятати, що зайвої інформації не буває, можна створити банк додаткової інформації, яка знадобиться під час полеміки та опонування. За допомогою інформації, отриманої внаслідок пошукової діяльності, учень формує чернетку доповіді, яку необхідно обговорити усією командою. При таких обговореннях всі члени команди, крім доповідача, виконують роль опонента, тим самим виявляючи сильні і слабкі моменти доповіді та випробовуючи вміння доповідача триматися перед публікою.


Орієнтовний алгоритм дій доповідача (біля 7 хвилин)
Причини і шляхи формування додаткового та ілюстративного матеріалу для Доповідача

Якщо команда хоче вдало виступити на турнірі, варто пам’ятати, що навіть дуже хороша доповідь, насичена фактами, хімічними формулами та реакціями, не сприймається на слух повною мірою. Для того, щоб отримати високі бали, треба зробити так, щоб слухачі вас зрозуміли і відповідно до високого рівня вашої роботи оцінили виступ. А тому варто прикласти максимум зусиль не лише для підготовки тексту виступу, а і для ілюстративного матеріалу.

Наочність не лише покращує сприймання матеріалу слухачами, але й суттєво допомагає доповідачу, оскільки феноменальна пам'ять – рідкість, а за наочними матеріалами учень може зорієнтуватися у структурі доповіді; описувати хід реакцій, показуючи реагенти; пояснювати властивості сполук і елементів, виходячи із особливостей їх будови і т.д.

В якості наочних матеріалів можна підготувати плакати (формат А3, він є найбільш зручним і для сприймання, і для транспортування) зі схемами, малюнками, рівняннями реакцій; роздатковий матеріал (ті ж схеми і малюнки, але у меншому форматі А4-А5, які роздаються кожному присутньому слухачу і членам журі); презентації, зроблені за допомогою програми PowerPoint. Такі мультимедійні презентації дозволяють розширити можливості доповідача (показати більше схем і формул), але не варто презентацією повністю дублювати доповідь, оскільки складається достатньо негативне враження, коли доповідач починає просто читати з презентації, деколи поглядаючи на аудиторію. До того ж, не завжди оргкомітет турнірів може забезпечити мультимедійними проекторами кожну аудиторію, де відбуваються турнірні бої (5-9 проекторів знайти досить складно). Тому варто бути готовим до різних непередбачуваних ситуацій (зникнення електроенергії, відсутність проектора чи комп’ютера) і готувати не лише віртуальну наочність, а й реальну, ту яка давно перевірена часом і не одним поколінням турнірників (ну звичайно, якщо ви не забудете тубус з плакатом вдома).

Підготовка опонування

Готувати опонування треба починати ще при підготовці доповіді, оскільки інші команди можуть обрати той самий шлях розв'язку, що і ваша команда. Тому при підготовці власної доповіді потрібно відзначати її слабкі сторони та спірні питання не лише для того щоб по ходу розробки питання їх виправити, а й на випадок, якщо інші команди зроблять ті ж помилки.

Зазвичай завдання опонує той, хто його готував для доповіді. Але такий хід не завжди виправданий, оскільки краще опонує той, у кого це виходить природно, структуровано і послідовно. І якщо учень чудово доповідає, то здібностей до опонування може не мати зовсім. В такому випадку варто йти на опонування іншому члену команди, а той, хто готував це питання для доповіді, повинен допомагати йому при підготовці опонування [1,2]. Цю тезу доводить випадок, який стався на фіналі одного із Всеукраїнських турнірів, коли опонувати пішов учень, який не готував відповідної доповіді, лише брав участь у загальнокомандному обговоренні і полеміці при підготовці команди до гри. За допомогою природних здібностей до опонування та підтримки власної команди (особливо відчутною була участь потенційного доповідача, який задавав чіткі і логічні питання з місця) чудово проопонував запропоновану доповідь і отримав високі бали.

Загалом варто відмітити основні тенденції, які є визначальними для вдалого опонування. По-перше, варто пам’ятати, що при опонуванні потрібно зазначити не лише недоліки доповіді, а і її плюси. Учасники турнірів часто про це забувають і такий виступ справляє враження, що все опонування зводиться до того, щоб якомога більше завалити доповідача. Така поведінка не сприймається позитивно і виказує незнання своїх функцій та непрофесіоналізм. Справжньої майстерною грою є опонування, при якому навіть у дуже слабкій доповіді опонент знаходить кілька позитивних моментів. Якщо ж доповідач блискуче впорався зі своїм завданням, то часто опонент, не знайшовши недоліків, починає їх надумувати, а про позитивні сторони навіть не згадує. Така тактика теж не вітається членами журі, оскільки опонування повинне відповідати дійсності.

Наближене до ідеального опонування включає в себе адекватну оцінку доповіді, перелік позитивних і негативних моментів, грамотну полеміку, побудовану на з’ясуванні і обговоренні цікавих деталей доповіді.

По-друге, опонування передбачає обговорення запропонованої доповідачем моделі розв'язку, і лише після цього можлива полеміка щодо якихось дрібних деталей.

І, по-третє, опонування не повинно зводитися до переліку питань до доповідача, для цього є час для полеміки. Перед опонуванням дозволяється ставити питання уточнюючого типу, але і цей період не повинен затягуватися, а питання повинні бути сформульовані таким чином, щоб доповідач зміг чітко і коротко відповісти, а не переповідати цілий абзац зі своєї доповіді.

Орієнтовний алгоритм дій опонента (біля 5 хвилин)

Відзначення негативних аспектів доповіді

(основні, чіткі, аргументовані недоліки,

які зумовили розкриття питання на низькому рівні або погіршили сприйняття доповіді)

(2 хвилини)


Висновки

(обґрунтована оцінка доповіді, яка відповідає раніше озвученим позитивним рисам та недолікам)

(35 секунд)
Дякую за увагу!


Підготовка рецензування.

Переважаюча кількість причетних до турніру людей переконана в тому, що роль Рецензента є найскладнішою. Найбільші труднощі викликає те, що від рецензента абсолютно не залежить, з яким питанням він піде виступати. Рецензію підготувати вдома неможливо, а того часу, який є на турнірі, може катастрофічно не вистачати. Але все-таки хороша рецензія – основна ознака досвідченої, згуртованої команди, оскільки для рецензування бажано йти найбільш досвідченому і сміливому гравцю.

Текстову заготовку для рецензування перед турніром підготувати не можна, оскільки члени команди не можуть передбачити хід думок суперника при підготовці доповідей, а тим паче при опонуванні. Саме тому, під час безпосередньої підготовки рецензії під час турнірного бою дуже важливою є активна участь усіх членів команди протягом прослуховування виступів доповідача та опонента.

Потенційний рецензент та його колеги по команді повинні занотовувати спірні твердження, незрозумілі вислови, які потребують уточнення, загалом моменти які зацікавили і запитання для ширшого розкриття даного розв'язку. Якщо така індивідуальна робота кожного члена команди буде проведена, то протягом того часу, який дається для підготовки рецензії, потенційний виступаючий матиме змогу не односторонньо проаналізувати виступи, а знайти різнопланові особливості як доповіді, так і опонування, завдяки нотаткам цілої команди. Дана інформація, після систематизації та упорядкування згідно структури побудови рецензії, буде фундаментом успішного виступу рецензента, на якому, завдяки влучним запитанням команди і кваліфікованим правильним відповідям самого виступаючого можна побудувати якісну і продуману стратегію командної гри.

Орієнтовний алгоритм дій рецензента (біля 3 хвилин)

Дякую за увагу!

Схожі:

XVI Всеукраїнського турніру юних хіміків
...
Питання X Всеукраїнського турніру юних істориків
Флібустьєри: лицарі морів чи типові представники доби Великих географічних відкриттів?
УКРАЇНА БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ...
«Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 н р.», у зв’язку з проведенням у період з 29 жовтня по...
Обласна олімпіада юних хіміків 2009р
Обчисліть, скільки атомів Цинку міститься у сплаві цинку з міддю масою 300 г, якщо масова частка міді у сплаві становить 40%
Завдання турніру юних біологів 2010-2011
Біологічна боротьба. Останнім часом все більшої популярності набувають методи біологічної боротьби зі шкідниками та різноманітними...
Завдання ХI Всеукраїнського турніру юних біологів
Взаємодіючи з нуклеїновою кислотою, білки можуть приєднуватися з боку як малого, так і великого жолоба. Поясніть, чому транскрипційні...
Займистий, горючий, в уявленнях хіміків
Флогістон (грец phlogistos займистий, горючий), в уявленнях хіміків XVIII ст гіпотетична основа
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки
ТЕМА 3 Психологічні особливості поведінки населення у надзвичайних ситуаціях різного характеру. Моделі поведінки начальницького складу...
Запитання Всеукраїнського турніру юних біологів Осінь, 2008 р
Онкогенна трансформація одноклітинних організмів невдома, проте вельми поширена серед багатоклітинних організмів. Чи має онтогенез...
Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу винахідницьких...
Конкурс проводиться щорічно з метою залучення учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів до винахідницької та раціоналізаторської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка