Артур Конан Дойль автор популярних творів про знаменитого детектива Шерлока Холмса. Оповідання „Пістрява стрічка”


Скачати 108.73 Kb.
НазваАртур Конан Дойль автор популярних творів про знаменитого детектива Шерлока Холмса. Оповідання „Пістрява стрічка”
Дата08.02.2014
Розмір108.73 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Медицина > Документи
Тема: Артур Конан Дойль – автор популярних творів про знаменитого детектива Шерлока Холмса. Оповідання „Пістрява стрічка”.

Мета: дати уяву семикласникам про особливостi художнъого стилю А. Конан Дойля та зацiкавити чарiвним світом його детективiв; удосконалювати навички характеристики героїв на основі їхніх вчинків; виховувати інтерес до художнього слова, почуття захоплення творчістю письменника; формувати уявлення про загальнолюдські цінності: гуманізм, справедливість; активізувати роботу всіх учасників навчального процесу.

Обладнання: iлюстрацii до оповiдань Артура Конан Дойля; портрет письменника; виставка книжок aвторів, що працювали у цъому жанрi; предмети, що могли б належати письменниковi.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Випереджаюче завдання до уроку: підготувати повідомлення про життя і творчість Артура Конан Дойля. Прочитати оповідання „Пістрява стрічка”
Хід уроку

І. Актуалізація знань.

Вчитель.

Недавно я поставила собі за мету – дізнатися що полюбляють читати наші учні. І була приємно здивована, коли виявилося, що ви читаєте книги детективного жанру.

Сьогоднi мова пiде саме про цей жанр у лiтературi.
Словник

Детектив – людина, що займається розкриттям злочинiв. Отже, детективнi твори – це твори про роботу такoi людини.
Злочинiв так багато... Злочинцi за yci часи були жорстокими та безжальними. Горя, зради i нахабства чимало у життi. А у детективах пiдлiсть вiдступає перед чеснiстю та поряднiстю, добро перемагає зло, а той, хто порушує закон, повинен за це розплатитися. Отже, погодьтеся, це зовсiм не другорядний жанр, він дapyє нам, читачам, не тiльки rocтpi переживання, а й вipy, що i у маленької людини є шанс вижити, є захисник: могутнiй супермен або приватний детектив, в порядностi якого можна бути впевненим.

Подивiтъся, скiлъки aвторів, що працювали в цьому жанрі, представленi на нашiй виставцi:
(Знайомство з виставкою)

Джеймс Хедлi Чейз, Агата Kpicтi, Стенлi Гарднер, Картер Браун, Рекс Стаун, Едгар По.

Його, до речi, вважав своїм вчителем теж дуже вiдомий письменник, а на мою думку, неперевершений майстер в жанрi детективу – англiйський письменник Артур Конан Дойль.
ІІ. Усвідомлення змісту.

 1. Робота з портретом.

Словесне малювання.

Подивiтъся на портрет цiєi людини, скромної, але винятково талановитоi...

2. Знайомство з біографією письменника.

(Робота в групах)

– А що ми знаємо про Артура Конан Дойля? Що народився в Едiнбурзi в 1859р., ... . Але давайте скористаємось методом, яким сер Артур надiлив свого героя Шерлока Холмса. Методом, коли він, розглядаючи речi людини, робить на пiдставi спостережень висновки про цю людину. Цей спосiб логiчного мислення Шерлок Холмс називав методом дедукцiї.

(запис у зошит)

Трiшечки фантазiї, i ми уявимо собi, що цi речi належать письменниковi Артуру Конан Дойлю. Про що ж вони нам можуть повiдати?
I. Старовинне фото жiнки.

Розповiдь учня (приблизна).

Ця мила жiнка - мати Артура. Нiжна i вразлива, чудово вихована, вона i синовi зумiла передати той кодекс честi, який сама вважала взiрцем: „Бути щедрим з бiдними, чесним i порядним завжди i з yciмa, бути лицарем з жiнкою, хоч би хто вона була...”. Mepi знала багато мов, iсторiю. „Якщо я що-небудь i пам'ятаю з часiв мого раннього дитинства, – то це захоплюючi розповiдi, якi зберiгаються у моїй пам'ятi настiльки яскраво, що заступають навiть дiйснi подiї мого iснування тих pоків ...”

Дар оповiдача Конан Дойль i перейняв, мабуть, вiд матepi – Mepi Фолi. Доповнення вчителя.

Хочу сказати, що батько i дiд письменника були живописцями. Сер Артур вважав батька неабияким талантом. Чарльз Дойль був першим iлюстратором оповiдань про Шерлока Холмса. А матінку свою він дуже любив i цiнував. Залишилось 1,5 тисячi листiв Конан Дойля до „ рідної матусі ”.
2.Бiблiя, розп'яття.

Розповiдь учня.

Пiдготовча школа Годдера, а в 1869-1876 роках – єзуїтський коледж Cтоніхерст (графство Ланкашир) готували Конан Дойля до релiгiйної кар'єри. Але захоплення Майн Рiдом i Вальтером Скоттом, а головне – ­нестримна енергiя Конан Дойля нiяк не вiдповiдали аскетичному способу життя. Тому в 1876 році він вступає до Едiнбургзького унiверситету.
З.Стетоскоп.

Розповiдь учня.

Ця рiч свiдчить про те, що її хазяїн мав справу з медициною. Цим приладом він вислуховував серце i легенi своїх пацiєнтiв. Звичайно, це Артур Конан Дойль – доброзичливий i чуйний лiкар, який був i терапевтом, i педiатром, i хірургом. У 1882 р. сер Артур закiнчив медичний ф-т Едiнбургзького унiверситету, а в 1886 р. навiть здобув ступiнь доктора медицини. Пiд час англо-бурської вiйни Конан Дойль добровiльно стає головним хірургом у польовому госпiталi. Коли розпочалась перша cвітова вiйна, Артур (якому було вже 55 pоків) знову вирiшуе йти на фронт лiкарем.
4. Географiчна карта.

Розповiдь учня.

Таку рiч мir мати при собi тiльки мандрiвник. А як захоплювався мандрами Артур Конан Дойль. Ще з раннього дитинства він мрiяв про них. 1 як тiльки отримав диплом лiкаря, вiдразу ж записався корабельним медиком на китобiйне судно, що мало йти до Льодовитого океану. Наступний piк – подорож до Африки. Незабаром – Австралiя, а всього за piк до cмepтi – знову Пд. Африка i Норвегiя. 3 останньої подорожi він вже не в змозi був добратися додому без сторонньої допомоги. Але з властивим йому гумором в oстанні cвoї години пожартував: „Я багато подорожував, але зараз мене чекає, мабуть, найцiкавiша подорож ”.
5. Боксерська рукавичка.

Розповiдь учня.

О, ця рiч могла належати тiльки спортсмену. Вiдомо, що сер Артур протягом свого життя займався спортом. Якщо зазирнути в книгу „ Хто є хто ”, що видається в Англii вже багато poкiв i вмiщує в собi рiзнi свiдоцтва про видатних людей, то прочитаємо: „А. Конан Дойль в молодi роки захоплювався боксом, навіть вигравав у визначних суперникiв, неодноразово був чемпiоном університету”.

Боксерськi рукавички завжди висiли в кабiнетi письменника. Не забував Конан Дойль й iншi види спорту: волейбол, гандбол, регбі, крикет, їзду на велосипедi. Може, саме заняття спортом допомогли серу Артуру пережити стiльки горя, скiльки готувала йому доля.
Доповнення вчителя.

Щодо горя i страждань, треба сказати, що oстанні роки життя письменника були дуже сумними. Biн тяжко переживав страшну втрату – на вiйнi загинули його дорогi люди: старший син, брат, двоє племiнникiв, зять, брат дружини – всього 6 чоловiк з однiєї сім’ї. Тiльки нiякi випробування не зломили стiйкого духу благородноi людини. Вдумайтеся у слова, що їx попросила вирiзати на надгробному пам'ятниковi вдова письменника: „Вiрний, як сталь, прямий, як клинок ”.
6. Ручка. Люлька.

Я тримаю в руках звичайнiсiньку ручку, а скiльки цiкавого вона написала. Саме така ручка принесла всесвiтню славу! З – пiд її пера вийшли чудовi iсторичнi романи, такi як „Бiлий загiн”, „Торгiвельний дiм Гердетон”, науково-фантастичнi повiстi „3агублений світ”, „Orpуєний пояс”, „Маракотова безодня”, iсторично-гумористичнi твори на зразок „Подвигiв бригадира Жерара”, 3 томи вiршiв тощо.

Цими творами письменник весь час доводив собi й iншим, що його справжнє покликааня полягає аж ніяк не в детективних історіях. Його книга „3лочин у Конго” (1909) з такою силою викривае знущання бельгiйських колонiзаторiв з конголезцiв, розповiдає про такi страшнi масові вбивства жителiв Конго, такий нелюдський визиск тубiльного населення цiеi краiни з боку бельгiйського короля Леопольда та його помiчникiв, що твip звучить як переконливий вирок колонiалiзмовi взагалi.

А все ж таки найпопулярнiше – це твори про славетного Шерлока Холмса, тобто детективнi. Всього цих творів – 60.
3. Усне малювання.

Ось він – славетний Шерлок Холмс (звертання до портрету Шерлока Холмса) ...
4. Міні – лекція.

Вчитель.

Деталлю цього портрету є люлька. Вiдомо, що Шерлок мir цiлими годинами роздумувати над таємницею, попихкуючи з цiєi люльки. А може вона допомагала йому так плiдно мислити?

Конан Дойль надiляє свого героя залiзною логiкою, неабиякою смiливiстю, благородством. Biн працює день i нiч, щоб утвердити справедливiсть, покарати зло. Його мозок не може залишатись без дiла жодноi хвилини. Могутнiй мозок... Рiдкiсна спостережливiсть... Всебiчнi знання... До того ж Шерлок Холмс – поет, художник, знавець i шанувальник музики, сам чудово грає на скрипцi. В розмовi часто цитує фiлософiв, поетiв епохи Вiдродження. Ось така людина. З'явившись на паперi, він вступив у реальне життя, взявши з собою i доктора Ватсона, вірного друга та бiографа. І тепер вони вже не є лiтературними персонажами, вони реальнi англiйцi, що живуть на Бейкер-стрiт 221-Б. Туристи ще досi шукають цей будинок. І щоб не розчарувати вiрних шанувальникiв Холмса, спритнi англiйцi зробили на цiй вулицi музей-квартиру Шерлока Холмса.

А чи знаете ви те, що коли до сина Конан Дойля звертались з питанням, хто ж був прототипом великого нишпорки, той наводив слова свого батька: „Якщо Холмс i iснує – то це я сам i є...”

Йшли роки... 3 часом робота над оповiданнями про Холмса стомила автора. Bін вирiшив, що вона вiдволiкала його вiд здiйснення бiльш, як на його думку, важливих творчих задумiв. У 1883 р. він пише оповiдання „Остання справа Холмса”, в якому розлучаеться навiки з головним героєм. Холмс гине в поєдинку з професором злочинного свiтy Mopiapтi. (Звертання до iлюстрацii.)

Це викликало не просто протест, а обурення. Молодi люди в Лондонi демонстративно начепили на cвoї капелюхи жалобнi стрiчки. Читачi сотнями листiв атакували письменника. Благали, доводили, дехто i погрожував, аби повернути до життя Холмса. Редактори журналiв просили про це, видавцi намагались пiдкупити, та сер Артур залишився глухим до благань.

І ось одного разу...

Уявiть собi пiзнiй вечiр у домi Конан Дойлiв. Сьогоднi серу Артуру виповнилось 44 роки. Друзi, знайомi вже розiйшлися. Сер Артур стомлено присiв у крiсло... Cтукіт у дверi ... Через кiлька мiсяцiв Конан Дойль написав вiдому повiсть „Собака Баскервiлiв”, а потiм ще багато оповiдань про Шерлока Холмса. 3 ним автор бiльше не розлучався, опублiкувавши останнє оповiдання про Холмса за два роки до cмepтi у 1927 році. Це був 60 твip ...
5. Робота над змістом оповідання „Пістрява стрічка”.

Стратегія „ Порушена послідовність”.

(Робота в парах)
Вчитель.

Працюватимемо за допомогою підготованих карток з текстом. Ви повинні впорядкувати сюжет.

(Фрази записані на окремих листках і тому втрачають послідовність).
Матеріал для роботи.

 • Розмова Хелін Стоунер із Шерлоком Холмсом.

 • Ознайомлення із заповітом дружини лікаря Грімсбі.

 • Заручини Хелін Стоунер.

 • Ретельне обстеження.

 • Ш. Холмс і доктор Ватсон у будинку лікаря.

 • Жахлива ніч.

 • Смерть лікаря.


Бесіда за змістом.

  • Хто повернувся до детектива по допомогу?

  • Що свідчить про виняткову спостережливість Шерлока Холмса?

  • Давайте уважно проаналізуємо сцену зустрічі Стоунер і Холмса.

( Інсцеування діалогу Х. Стоунер і Ш. Холмса ).

 • Яке враження склалося у вас про вітчима?

 • Як описується його зовнішність?

 • Чи завжди він був таким?

 • Що вплинуло на нього?

 • Як його характеризують інші персонажі?

(Використовуються цитати).
Групова робота.

Вчитель.

А зараз спробуємо уявити себе в ролі детектива і скласти логічну схему розслідування (завдання для окремих груп).
( Приблизний результат групової роботи „ детективів”)


Вчитель.

Допоки наші детективи крокують, ми повернемось до наших героїв. Вони пішли на вокзал, сіли в поїзд і замилувалися чудовою погодою. Знайдіть у тексті цей епізод. (Виразне читання уривку „Була чудова днина...”.)
Бесіда за прочитаним.

 • Чи сподобався вам опис? А може, він служить певною підказкою, чи, навпаки, заплутує можливість розслідування?

 • Що допоміг зрозуміти опис пейзажу?

 • Як ви розумієте вислів: „Дивним був контраст між ніжним пробудженням весни і тим, що нам належало розгадати”?--Творчий переказ „Ніколи не забуду тієї жахливої ночі..."
Вчитель.

Воістину насильство обертається проти насильника... А для Шерлока Холмса розслідування – як гра в шахи, це його життя. Детектива цікавлять не гроші, він просто відстоює справедливість. А від нас він вимагає підвищеної зримості, зосередженої уваги на малому, найпростіших речах, щоб зрозуміти велике. Він привчає нас орієнтуватися в оточуючому світі.
ІІІ. Рефлексія

Вiкторина.

( Кожен учень працює самостійно. Після закінчення роботи обмінюються зошитами для перевірки. Підбиваються підсумки – по 1 балу за кожну правильну відповідь).

Ви тiльки що продемонстрували cвoї знання оповiдань про Шерлока Холмса. А на мoi короткі запитання зможете вiдповiсти також коротко i швидко?

Отже, оголошую невелику лiтературну вiкторину.

1. У якому твоpi вперше з'явився Шерлок Холмс? („Етюд у червоних тонах” ).

2. Чим займався доктор Ватсон в Афганiстанi? (Проходив вiйськову службу, був лiкарем ).

3. Хто така Хелiн Стоунер? („Пiстрява стрiчка”).

4. В якому твopi ми знайомимось з доктором Mopтiмepoм? („Собака Баскервiлiв” ).

5. Як називаеться оповiдання, яке починаеться так: „Переглядаючи cвoi записи про бiльш як 70 пригод Шерлока Холмса, якi вів протягом oстaннix восьми pоків, i вивчаючи методи свого друга, я бачу мiж ними багато трагiчних, кiлька кумедних, чимало дивних, але не можу назвати бодай однiєї банальної, бо Холмс, працюючи з любовi до мистецтва, а не заради грошей, нiколи не брався за розслiдування, якщо справа не обiцяла чогось надзвичайного, навiть фантастичного...”

6. Як вдається Шерлоку Холмсу уникнути наступного злочину?

7. В якому оповiданнi Конан Дойль навiки розстався з головним героєм? („Остання справа Холмса” ).

8. Вiд чиїх рук гине Шерлок Холмс? („Остання справа Холмса”, жахливий злочинець – професор Mopiapтi ).

9. Яким оповiданням Конан Дойль воскрешає свого героя? („Собака Баскервiлiв” – збiрка „Повернення Шерлока Холмса”).

10. Як прийшла iдея створення циклу оповiдань, об'єднаних одним героєм Шерлоком Холмсом?

11. Хто вперше створив детектив? (Едгар По)

12. Шерлок Холмс – один iз чотирьох найбiльш вiдомих персонажiв англiйськоi лiтератури, навiть „для звичайних людей з вулицi”. Прошу назвати ще трьох. („Справжнiй Ромео”, „ Вилитий Шейлок”, „ Бiсiв Робiнзон Крузо”, „Проклятий Шерлок Холмс” ).
Вчитель.

Молодцi! Ви показали хорошi знання твopiв письменника. На цьому ми завершимо нашу ВIКТОРИНУ.

Кажуть, що час – найкращий суддя, що його вироки найсправедливiшi, i саме вони не пiдлягають перегляду. Вирок часу щодо вартості творів Конан Дойля винесено. Письменник цей не загубився в анналах iстоpii лiтератури, а залишився серед живих постатей красного письменства. Мабуть, до цього спричинилося його переконання, висловлене ще на початку повiстi „ Етюд у багряних тонах” устами доктора Ватсона: „Щоб пiзнати людство, треба вивчити людину!”. Автор i вивчає людину разом зi cвоїм спостережливим героєм.

А ми з вами саме тому читаємо його вiчнi твори.

Оцiнки, коментар.
Д/З: прочитати оповідання „Спілка рудих”.


P.S. Пiсля пiдведення пiдсумкiв уроку учням можна запропонувати невелику гру: їм дають свiчку, листок паперу та блюдце (тарiлку). За допомогою цих трьох предметiв треба взяти вiдбитки пальцiв.

Підготувала

вчитель світової літератури СЗШ №87 м.Львова

Галамай Наталія Станіславівна

Схожі:

Тема. Артур Конан Дойль. Оповідання «Пістрява стрічка». Майстерність...
Мета: продовжити знайомство учнів з творчістю А. К. Дойля; на прикладі твору Пістрява
Урок додаткового читання. А. Конан Дойл. Оповідання «Пістрява стрічка»
Ть, характер героя, метод його розслідування; розвивати творчі здібності учнів, уміння опрацьовувати інформацію; формувати уявлення...
УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ «В’ЄТЬСЯ, НАЧЕ СТРІЧКА, НЕСПОКІЙНА РІЧКА»
Мета: на зразках художніх творів поглиблювати уявлення дітей про природу рідного краю. Розвивати мовлення учнів, працювати над збагаченням...
План-конспект уроку Тема уроку: “Улюблені англійські письменники. А. Конан Дойль
Практична: Вчити учнів одержувати основну інформацію з прочитаного тексту під час непідготовленого читання; вчити учнів детального...
Весняне оповідання
Поезія М. Хвильового розвивалася в колі ідей і форм, запропонованих символістами й футуристами. Молодий автор невтомно й енергійно...
Spy novel as a genre invariant of detective in contemporary literary...
Предпринята попытка дать определение шпионскому роману, выявить жанровую доминанту, рассмотреть жанровый код. Также автор уделяет...
Контрольна робота з Історії зарубіжної літератури
Наприклад, серед епічних творів найчастіше виділяють такі жанри (види): казка, байка, легенда, оповідання, новела, повість, роман,...
IV. Конкурс на краще оповідання на математичну тему
В останній день Тижня переможці цього конкурсу отримають приз. Можна зробити це й на математичному вечорі. Найкращі оповідання бажано...
Урок №21 Тема: Система образів та проблематика оповідання «Стариган з крилами»
Мета: дослідити проблематику та систему образів оповідання; розвивати навички художнього аналізу твору, самостійно робити висновки,...
НАКАЗ
Все­український конкурс шкільних літературних творів та творів образотворчого мистецтва на тему „Безсмертний подвиг українського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка