Тема. Побудова діаграм та графіків пі час роботи з ЕТ


Скачати 128.08 Kb.
НазваТема. Побудова діаграм та графіків пі час роботи з ЕТ
Дата27.03.2013
Розмір128.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Практична робота № 4

Тема. Побудова діаграм та графіків пі час роботи з ЕТ

Мета. Навчитись створювати діаграми та графіки на основі табличних даних в системі електронних таблиць Excel.

Обладнання: Комп’ютери ІВМ РС, інструкція.
!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки!!!
Завдання 1.

1.Запустити табличний процесор Excel.

2.Створити кругову діаграму розподілу акцій компанії «Vektor» між власниками за наведеним нижче зразком.

№ п/п

Власник акцій

Кількість акцій

1.

Петренко А.А.

234

2.

Василюк В.Н.

554

3.

Корейко М.М.

78

4.

Коваль Б.Ф.

789

5.

Бондаренко В.К.

342

6.

Артеменюк І.С.

54

7.

Шевченко Л.С.

178

Діаграма повинна включати легенду, поміщену справа, де кожен колір буде відповідати прізвищу власника. На самій діаграмі потрібно розмістити надписи, що будуть включати в себе категорію і долю кожного власника в процентному відношенні.
Завдання 2.

Створити графік курсу валюти за рік за наведеним нижче зразком.
Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

значення

3,65

3,84

3,73

4,00

4,20

4,25

5,15

5,00

5,25

5,00

6,00

6,24


Завдання 3.

Створити гістограми (стовпчасті діаграми) кількості продажу умовного товару 1 і 2 за рік окремо за даними, поданими нижче.
Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість проданого товару 1


245


365


300


243


504


470


468


487


523


558


640


721

Кількість проданого товару 2


265


348


400


243


245


300


320


325


340


400


420


480

Зауваження: кожна діаграма повинна включати заголовок та легенду. Бажано також, щоб поряд із зображенням виводилось значення. Координатні осі повинні бути підписані і мати контрольні маркери, за якими можна було б визначити величину зображення.
Домашнє завдання:

1.Підготуватись до практичної роботи №5. Тема «Створення бази даних в електронних таблицях. Впорядкування і пошук даних в Excel.»

Запитання до захисту практичної роботи:

1.З яких етапів складається побудова діаграм і графіків в ЕТ?

2.Що називається легендою діаграми?

3.Як зробити надписи з даними на діаграмі?
Практична робота № 5
Тема. Створення бази даних в ЕТ. Впорядкування та пошук даних в ЕТ.

Мета. Навчитись створювати діаграми та графіки на основі табличних даних в системі електронних таблиць Excel.

Обладнання: комп’ютери ІВМ, інструкція.
!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки!!!

Теоретичні відомості.

Програму ЕТ можна використовувати як базу даних.

В базах даних стовпець називають поле, а рядок – запис.

Для впорядкування записів бази за деяким критерієм спочатку треба виділити частину таблиці або всю таблицю. Після цього виконують наступні команди: «Данные» -> «Сортировка». У вікні, що з’явилося, вказують поля, по яких буде проведено сортування, та задають порядок сортування (за зростанням чи спаданням). В результаті одержують таблицю, в якій записи будуть відсортовані за вказаними параметрами.

Пошук даних (фільтрація даних) виконують таким чином: спочатку вибирають рядок, що містить назви полів таблиці, а потім дають команду «Данные» -> «Фильтр» -> «Автофильтр».

Після цього клітинки з назвами полів перетворюються в списки. Відкривши потрібний список, можна вказати бажані параметри фільтрації даних бази. Критерії пошуку можна вибрати із запропонованих або створити самому.

Для побудови складного критерію пошуку можна використати «Розширений фільтр». Розширений фільтр можливо замінити виконанням кілька разів команди «Автофільтр».

Досить корисним в обробці таблиць є знаходження «Підсумків» в таблицях. Підсумки використовують для знаходження різних показників (суми, середнього значення, мінімального та максимального значення та ін.).

Для одержання підсумків до таблиці застосовують команду «Данные» -> «Итоги». У выкны, що з’явилося, задають:

  • Назву поля з об’єктами, для яких створюють підсумки.

  • Потрібну операцію.

  • Назву поля, що містить дані для підсумків.


Завдання 1.

1.Запустити табличний процесор Excel.

2.Створити вміщену нижче базу даних, використовуючи як заголовки стовпців шапки тільки умовні позначення (Наприклад, Nazva)

3.Записати створену книгу на диск А: під іменем «Практична робота №5»
Завдання 2.

Назва

Од.вим

ціна

Залишок на поч.

Надходження

Вибуття

Залишок на кін.

К-сть

Сума

К-сть

Сума

К-сть

Сума

К-сть

Сума

Nazva

Odvim

Cina

Cilk0

Suma0

Cilk1

Suma1

Silk2

Suma2

Cilk3

Suma3

Вуглекислота

Бан

35,00

2
10


12
Шпатлівка

Бан

6,00

5
2


7
Труба 10*20*1,5

П/м

0,92

600


507
93
Труба 18*1,5

П/м

0,47

150


126
24
Труба 25*40

П/м

0,75

150


114
36
Труба 12*1,5

П/м

0,30

150


102
48
Труба 25*28*1,5

П/м

1,25

100


48
52
Труба 60*30*3

П/м

4,03

100


10
90
Емаль блакитна

Кг

16,50

10


1
9
Емаль жовта

Кг

5,00

10


1
9
Емаль біла

Кг

3,53

100


95,2
4,8
Коло відрізне

Шт

3,56

100


24
76
Проволока 4 мм

Кг

0,96

200


150
50
Шпатлівка

Шт

6,00

10


1
9
Вуглекислота

Кг

1,40

500


250
250
1.Впорядкувати дані в першому рядку за алфавітом. Для цього вибрати частину таблиці з назвами полів або всю таблицю.

2.Виконати команди «Данные» -> «Сортировка».

3.У вікні, що з’явилося, вказати поле сортування (Nazva) та порядок сортування (По убыванию). Після чого натиснути кнопку ОК.

4.Одержану відсортовану таблицю записати на диск А: під іменем «Сортування. хls».

5.Самосійно відсортувати таблицю за такими полями: Odvim, Cina, Cilk()

6.Висновки записати в зошит для практичних робіт.
Завдання 3.

1.Виконати пошук даних (філтрацію) у створеній таблиці. Для цього вибрати рядок, що містить назви полів таблиці.

2.Вибрати в меню «Данные» пункт «Фильтр», звідки підпункт «Автофильтр». (Після цього клітинки з назвами полів повинні перетворитися в списки).

3.Розгорнемо список Nazva і виберемо умову, за допомогою якої на екрані буде відображатись тільки товар із назвою «Вуглекислота». Записати одержані результати в зошит для практичних робіт.

4.Відмітити ці дії, для чого вибрати в цьому ж списку пункт (Все).

5.Самостійно виконати дії, описані в допопередньому пункті, відобразивши на екрані асортимент товарів, які вимірюються в (Кг). Записати одержані результати в зошит для практичних робіт.

6.Відмінити ці дії, для цього вибрати в цьому ж списку пункт (Все).

7.Створити користувацький «Автофільтр», за допомогою якого на екрані буде відображатись весь асортимент труб на складі. Для цього розгорнути список Nazva і вибрати команду (Условие…), після чого на лівій верхній вкладці із списка вибрати «начинается с», а в правій ввести слово «Труба». Після чого натиснути ОК. Записати одержані результати в зошит для практичних робіт.

8.Відмінити ці дії, для цього вибрати в цьому ж списку пункт (Все).

9.Самостійно створити користувацький «Автофільтр» для відображення на екрані асортименту товарів, назва яких починається із слова «Емаль». Записати одержані результати в зошит для практичних робіт.

10.Відмінити ці дії, для цього вибрати в цьому ж списку пункт (Все).
Порядок виконання роботи:

1.Увімкнути комп’ютер.

2.Дочекатись повного завантаження Windows.

3.Запустити MS Excel.

4.Виконати завдання 1.

5.Виконати завдання 2.

6.Записати висновки в зошит для практичних робіт.

7.Закрити Excel.

8.Вимкнути комп’ютер.
Домашнє завдання:

1.Підготуватись до практичної роботи №6. Тема «Створення структури бази даних, введення та редагування даних».

1.1.Переписати в зошит для практичних робіт інструкцію до роботи №6.

1.2.Повторити імпорт даних до СУБД Access.

1.3.Повторити редагування таблиць в режимі Конструктор.

1.4.Повторити створення та редагування форм за допомогою майстрів.
Запитання до захисту практичної роботи:

1.Як організовується база даних в електронних таблицях?

2.Що таке запис?

3.Що таке поле запису?

4.Як відсортувати дані в таблиці за зростанням? За спаданням?

5.Як відфільтрувати дані за деяким критерієм?

6.Як відфільтрувати дані за певною умовою?

Схожі:

Тема: Побудова діаграм в ЕТ
Мета: закріпити знання, уміння та навички створення діаграм у MS Excel, навчитися редагувати, форматувати й видозмінювати готові...
Тема: Побудова діаграм
Підготовка до виконання роботи (попереднє ознайомлення з методичними вказівками до лабораторної роботи та опрацювання теоретичного...
Побудова графіків функції з модулями
Задачі на побудову графіків функцій з модулями часто пропонують на математичних олімпіадах для учнів. Ця стаття допоможе вчителеві...
ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
Тема уроку: Побудова діаграм за допомогою табличного процесора MS Excel
Навчити способам побудови діаграм різного вигляду і типу можливостями табличного процесора MS Excel
Тема: Побудова діаграм в ЕТ
Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, ПК зі встановленим MS Office, MS Excel
Оцінювання презентацій
Стисло, чітко, зручно представлені результати досліджень за допомогою діаграм та графіків
PowerPoint ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Стисло, чітко, зручно представлені результати досліджень за допомогою діаграм та графіків
Урок фізики в 10 класі Тема: «Зоряний час графіків. Кінематика.»
Навчальна: закріпити знання кінематичних величин та термінів, узагальнити та систематизувати матеріал з теми: «Основи кінематики»,...
УРОК 9 Тема уроку
Мета уроку: Побудова графіків функцій у = sin х, у = cos x, у = tg х, у = ctg x формування умінь будувати графіки функцій: у = Asin...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка