Урок №9 Тема уроку: «Використання формул. Абсолютні та відносні посилання. Практична робота №3 «Використання формул в електронних таблицях»


Скачати 82.76 Kb.
НазваУрок №9 Тема уроку: «Використання формул. Абсолютні та відносні посилання. Практична робота №3 «Використання формул в електронних таблицях»
Дата24.12.2013
Розмір82.76 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок
Урок № 9
Тема уроку: «Використання формул. Абсолютні та відносні посилання. Практична робота №3 «Використання формул в електронних таблицях»
Мета уроку: сформувати навички обчислювати за допомогою формул у середовищі табличного процесора; сформувати поняття абсолютного, відносного та мішаного посилань на діапазони комірок.

Тип уроку: формування і комплексне застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: комп’ютер, інструкції з ТБ в комп’ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: MS Excel
ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап (1-2 хв.).

ІІ. Перевірка домашнього завдання (1-2 хв.).

ІІІ. Актуалізація опорних знань (5-8 хв.).

Фронтальне опитування

 1. За допомогою яких клавіш можна редагувати дані в таблиці?

 2. Яким чином можна вставляти дані в комірки формули?

 3. Як можна змінити параметри таблиці (ширину, висоту стовпців та рядків)?

 4. За допомогою яких команд можна змінювати кількість стовпців, рядків, комірок таблиці?

 5. Як можна видалити за один раз цілий стовпець або рядок?

 6. Як можна видалити аркуш?

 7. Які числові формати використовуються в Excel?

 8. Як встановити певний формат подання числових даних у комірках електронної таблиці?

 9. Що таке умовне форматування? Які існують його види?

Умовне форматування комірки.

Команда Умовне форматування з меню Формат надає широкі можливості й зручні засоби, що полегшують застосування форматів, що змінюються в залежності від значень комірок.

Умовне форматування діє подібно будильнику. Воно дозволяє застосовувати формати до конкретних комірок, що залишаються "сплячими", поки значення в цих комірках не досягнуть деяких контрольних значень. Виділіть комірки, призначені для форматування, потім у меню Формат виберіть команду Умовне форматування і Excel виведе на екран вікно діалогу.

Перше поле зі списком у вікні діалогу Умовне форматування дозволяє вибрати, до чого повинно застосовуватися умова: до значення чи до самої формули. Як правило, вибирається параметр Значення, при якому застосування формату залежить від значень виділених комірок. (Параметр формула застосовується в тих випадках, коли потрібно задати умову, у якій використовуються дані з невиділених комірок, чи ви хочете створити складну умову, що включає в себе декілька критеріїв. У цьому випадку в друге поле зі списком варто ввести логічну формулу, що приймає значення ІСТИНА (1) чи НЕПРАВДА (0).) Друге поле зі списком служить для вибору оператора порівняння, використовуваного для завдання умови форматування. Третє поле використовується для завдання порівнюваного (контрольного) значення. Якщо обраний оператор Між чи Поза то у вікні діалогу з'являється додаткове четверте поле. У цьому випадку в третім і четвертому полі необхідно вказати нижнє і верхнє значення.

Щоб видалити умови форматування, виділите комірка чи діапазон і потім у меню Формат виберіть команду Умовне форматування. Після відкриття вікна діалогу натисніть кнопку Delete. З'явиться вікно діалогу Видалення умови форматування. Вкажіть умови, що хочете видалити, і натисніть кнопку ОК.
IV. Мотивація навчальної діяльності (2-3 хв.).

Створіть електронну таблицю для переведення в гривні суми, внесеної в касу банка в євро (таблиця наведена в картці Практичні завдання до уроку №9).
V. Засвоєння нових знань та вмінь (10-15 хв.).

Формула - це сукупність операндів, з'єднаних між собою знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса клітинки (посилання на клітинку), функція. У формулах розрізняють арифметичні операції і операції відносин.

Excel допускає арифметичні операції "+" - додавання, "-" - віднімання, "*" - множення, "/" - ділення, "^" - піднесення до степеня; операції відносин: ">" - більше, "<" - менше , "=" - так само, "<=" - менше або дорівнює, "> =" - більше або дорівнює, "<>" - не дорівнює.

Арифметичні операції і операції відносин виконуються над числовими операндами. Над текстовими операндами виконується єдина операція "&", яка до тексту першого операнда приєднує текст другого операнда. Текстові константи у формулі обмежуються подвійними лапками. При обчисленні формули спочатку виконуються операції у круглих дужках, потім арифметичні операції, за ними операції відносин. Адреса клітинки включає ім'я колонки і номер рядка. Адреси клітинок (посилання на клітинки) можна використовувати у формулах. Можливі відносні, абсолютні і змішані посилання. Посилання, що включає ім'я колонки і номер рядка, є відносною. При копіюванні формули, а також редагуванні листа таке посилання буде модифікуватися. В абсолютних посиланнях перед ім'ям колонки і номером рядка стоїть символ $. Такі посилання не модифікуються. У змішаних посиланнях абсолютною є назва колонки і відносною - номер рядка, або навпаки (наприклад, $ А1, А $ 1). У них модифікується тільки відносна частина посилання.

У формулі може бути посилання на діапазон комірок. Діапазон може бути тільки прямокутним. Вказуючи діапазон комірок, задають адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку - адреса нижньої правої клітинки. Якщо у формулі є посилання на клітинки, які знаходяться на іншому листі, то посилання повинне містити ім'я аркуша, знак оклику та адресу клітинки: наприклад, лист! А1. Опції.

Excel містить більше 400 вбудованих функцій. Функція має ім'я і список аргументів у круглих дужках. Аргументами можуть бути числові та текстові константи, клітинки, діапазони клітинок. Деякі функції доступні лише тоді, коли відкрита відповідна надбудова. Ввести функції у формулу можна вручну або з використанням майстра функцій. Для роботи з майстром функцій слід натиснути кнопку «Майстер функцій» панелі інструментів «Стандартна» або виконати команду «Вставка-функція». При цьому відкривається діалогове вікно «Майстер функцій крок 1 з 2», в якому можна вибрати категорію функцій. При виборі категорії в поле «Функція» виводиться список функцій даної категорії. У цьому списку можна вибрати потрібну функцію. У рядку стану виводиться короткий опис функції. Після вибору функції треба натиснути кнопку «Далі», в результаті чого відкриється вікно діалогу «Майстер функцій крок 2 з 2», в якому можна вказати аргументи функції.

Особливості запису формул:

 • для запису формули треба активізувати комірку;

 • адресу комірки записують англійською мовою:

 • запис формули розпочинається знаком =;

 • десяткові дроби записуються з комою (2,3).

Тип посилань та їх використання

Крім чисел у формулах можна використовувати посилання – адреси решти комірок. У формула використовують два типи адрес – абсолютна та відносна.

Абсолютна адреса не змінюється при переміщенні або копіюванні формули. У абсолютних посиланнях перед незмінним значенням адреси комірки ставиться знак долара (наприклад $А$1).

Відносна адреса у формулі використовується для вказівки адреси комірки, в якій знаходиться формула. При переміщенні або копіюванні формули з активної комірки автоматично оновлюються залежно від нового положення формули. Відносні посилання мають наступний вигляд: A1, B3.

Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад: $А1), то координата стовпця абсолютна, а рядки — відносна. Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад, А$1), то, навпаки, координата стовпця відносна, а рядки — абсолютна. Такі посилання називаються змішаними.

Під час автозаповнення формул до уваги береться характер адрес комірок у формулах.


Питання для закріплення:

 1. З якими основними типами даних дозволяють працювати електронні таблиці?

 2. Як записуються числа в електронних таблицях Excel?

 3. Що являє собою текст в електронних таблицях Excel?

 4. Яка особливість формул в електронних таблицях Excel?

 5. Які існують основні типи адрес? Чим вони відрізняються?


V. Застосування знань, умінь і навичок. (Практична частина)

Задача 1. Створіть електронну таблицю, в якій:

 • обрахуйте суму відрахувань щодо кожного вико­навчого листа на основі таких даних:

 • створіть заголовок "Відрахування за виконавчими листами" і розмістіть його по центру таблиць

Відрахування за виконавчими листами


Номер

виконав­чого листа

Прізвище та ініціали

Заробітна плата, грн.

Відсоток відрахувань

Сума відраху­вань, грн.
Разом

Задача 2. Створіть електронну таблицю, в якій:

 • створіть заголовок “Надійшло на склад” і розмістіть його по центру таблиці;

 • розрахуйте суму за товар і тару на основі таких даних:Надійшло на склад


Назва товару

Кількість, ящиків

Маса брутто, кг

Ціна за кг товару, грн.

Маса тари, кг

Ціна за одиницю тари, грн.

Сума за товар, грн.

Сума за тару, грн.

РазомVI. Питання учнів.

VII. Підсумок уроку.

Підбиття підсумку уроку. Оцінювання.
На уроці мі дізналися, що таке типи даних, абсолютні і відносні посилання та як відбувається пошук і сортування даних

VIIІ. Домашнє завдання.

Схожі:

Урок з інформатики для учнів 11 класу
Тема: Використання найпростіших формул. Посилання на клітинки і діапазони клітинок. Практична робота №3. Використання формул в електронних...
Урок №2 Тема. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні...
Тема. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок
Тема : «Використання формул та функцій в електронних таблицях Microsoft Office Excel»
Тема: «Використання формул та функцій в електронних таблицях Microsoft Office Excel»
Тема: Відносні й абсолютні посилання
Мета роботи: навчитися виконувати обчислення в Microsoft Excel і використовувати у формулах відносні й абсолютні посилання на комірки...
Використання формул при обчисленнях в таблицях. Створення формул
Мета: навчити учнів створювати та застосовувати формули при обчисленнях в таблицях
Використання формул при обчисленнях в таблицях. Створення формул
...
Вправа 10 Копіювання формул, що містять відносні та абсо лютні посилання
...
УРОК 4 Тема. Комбінаторні задачі
Мета: навчити учнів розв'язувати найпростіші комбінаторні задачі за допомогою формул або без них; показати практичне використання...
Урок №7 Тема: Використання формул і вбудованих функцій у середовищі...
Розвивати практичні вміння та навички щодо опрацювання табличної інформації за допомогою формул та вбудованих функцій ЕТ
УРОК 43 Тема уроку
Тема уроку: Використання формул комбінаторики для обчислен­ня ймовірностей подій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка