ТЕМА: Табличний процесор


Скачати 132.37 Kb.
НазваТЕМА: Табличний процесор
Дата28.04.2013
Розмір132.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
Лабораторна робота 14
ТЕМА: Табличний процесор MS Excel. Використання логічних функцій. Створення колонтитулів сторінок

МЕТА: засвоїти технологію адресації в Excel, проведення розрахунків, використання логічних функцій для реалізації обчислювальних процесів з розгалуженням, створювати колонтитули сторінок.
ХІД РОБОТИ

Запишіть тему і мету роботи. Складіть звіт про виконання практичної роботи.

ЗАВДАННЯ 1. Вивчіть теоретичні відомості про логічні функції, застосовуючи довідкову систему MS Excel

До логічних функцій належать:

 1. функція ЕСЛИ;

 2. функція И;

 3. функція ИЛИ;

 4. функція НЕ;

 5. функція ИСТИНА;

 6. функція ЛОЖЬ.

Запишіть у звіт ім’я та синтаксис кожної функції.

ЗАВДАННЯ 2. Виконайте необхідні розрахунки для показників табл. 14.1 на робочих аркушах з такими іменами: Вправа 1, Вправа 2, Вправа 3, Вправа 4
Робочий аркуш Вправа 1.

Створіть таблицю з даними і заголовками як у табл. 14.1.

Знижка становить 3 % від вартості продукції.

Для наведених даних виконайте необхідні розрахунки:

 1. У комірку F3 введіть 3 % і скопіюйте це значення в усі комірки діапазону F4:F17, а у комірку N4 введіть розмір по­датку на додану вартість, наприклад 20 % .

 2. У комірку Е3 введіть формулу = С3 * D3.

За допомогою маркера автозаповнення діапазону скопіюйте формулу в усі рядки таблиці включно до 15 запису.

 1. У комірку G3 введіть формулу = Е3 * (100 % - F3).

 2. У комірку Н4 введіть формулу – G3 * $N$4.

 3. У комірку І3 введіть формулу = G3 + Н3.

 4. Виділіть діапазони комірок G3:I3.

За допомогою маркера автозаповнення діапазону скопіюйте формули в усі рядки таблиці включно до 15 запису.

Зверніть увагу на зміну формул у комірках стовпчиків.

 1. У комірку К3 введіть формулу = J3 * С3.

 2. У комірку L3 введіть формулу = G3 – К3.

 3. Виділіть діапазон комірок K3:L3.

За допомогою маркера автозаповнення скопіюйте формули в усі рядки таблиці включно до 15 запису.

Таблиця 14.1

А

В

С

D

Е

F

G

Н

І

J

К

L

1

Розрахунок економічних показників

2

№ з/п

Найменування товару

Кількість, т

Ціна за

1 т, грн

Ціна

партії,

грн

Зниж­ка, %

Вартість з урахуван­ням знижки, грн

ПДВ,

грн

Зага­лом до випла­ти, грн

Собівар­тість 1 т, грн

Витра­ти, грн

При­буток, грн

3

1

Батон чумацький

7

866,67
715,004

2

Батон дорожній

4

868,00
783,755

3

Батон особливий

10

1065,00
957,506

4

Батон дорожній в упаковці

12

1090,00
907,507

5

Батон святковий в упаковці

9

1400,00
1267,508

6

Батон святковий

12

1500,00
1394,259

7

Булка святошинська

10

1500,00
1394,2510

8

Булка дніпропетровська в упаковці

7

1650,00
1338,8911

9

Булка житомирська в упаковці

17

1850,00
1700,0012

10

Булка "Завиток"

4

1911,11
1770,8313

11

Булочка "Родзинка"

25

2090,00
1916,6714

12

Булочка "Світанок"

6

2183,33
1958,3315

13

Булочка столична

10

1866,67
1700,0016

14

Булочка столична в упаковці

3

1933,33
1812,5017

15

Булочка харківська

13

2000,00
1892,84

Зверніть увагу на зміну формул у комірках цього стовпчи­ка. Проаналізуйте результат. Обчисліть загальний прибуток у комірці L18. Скопіюйте створену на робочому аркуші Вправа 1 таблицю на інші робочі аркуші та виконайте відповідні обчис­лення до умов задачі.

Збережіть внесені в робочу книгу зміни.

Робочий аркуш Вправа 2.
Знижка залежить від вартості партії продукції.

Ускладнимо задачу, ввівши додаткову умову застосування знижок: якщо вартість замовлення з однієї позиції перевищує 10 000 грн, то застосовується знижка 2 % . За меншої вартості – не надається взагалі.

Це приклад обчислювального процесу з розгалуженням.

Реалізація цієї умови здійснюється шляхом використання логічної функції ЕСЛИ.
Алгоритм розв’язання
1. У комірку F3 запишіть формулу

= ЕСЛИ (ЕЗ > 10 000; 2 %; 0 %).

Порада: під час створення формули використовуйте Майс­тра функцій.

2. За допомогою маркера автозаповнення скопіюйте формулу в усі рядки таблиці до 15 запису включно. Проаналізуйте обчислені значення економічних показників.
Робочий аркуш Вправа 3.
Знижка залежить від вартості партії продукції та кількості продукції.

Розглянемо складнішу умову надання знижок: якщо вартість замовлення за однієї позиції перевищує 10 000 грн, то застосо­вується знижка; за меншої вартості – не надається взагалі.

Коли вартість замовленої продукції з однієї позиції більша 10 000 грн, але менша 20 000 грн, і кількість проданої продук­ції за цього більша 10 т, то надається знижка 2 % .

Якщо вартість замовленої продукції певного різновиду не менша 20 000 грн, то незалежно від кількості проданої продук­ції надається знижка 3 % .

Це приклад складнішого обчислювального процесу з розга­луженням.

Реалізація цієї умови здійснюється шляхом використання логічних функцій ЕСЛИ та И.
Алгоритм розв’язання


 1. У комірку F3 введіть формулу = ЕСЛИ (ЕЗ > = 20 000; 3 % ; ЕСЛИ (ЩЕЗ < 20 000; ЕЗ > 10 000; СЗ > 10); 2 %; 0 %)).

 2. Скопіюйте формулу в усі рядки таблиці включно до 15 за­пису. Проаналізуйте обчислені значення економічних показ­ників.


Робочий аркуш Вправа 4.
Знижка залежить від вартості партії продукції та кількості продукції.

Розглянемо складнішу умову надання знижок: якщо вар­тість замовлення за однієї позиції перевищує 20 000 грн, або кількість продукції не менша 10 т, то застосовується знижка у розмірі 2 %.

Реалізація цієї умови здійснюється за допомогою вико­ристання логічних функцій ЕСЛИ та ИЛИ.
Алгоритм розв’язання
1. У комірку F3 введіть формулу

= ЕСЛИ (ИЛЩЕЗ > 20 000; СЗ > =10); 2 % ; 0 %)).

Скопіюйте формулу в усі рядки таблиці включно до 15 запису.

Проаналізуйте обчислені значення економічних показників
ЗАВДАННЯ 3. Створення колонтитулів
Для створення колонтитулів виконайте:

 1. меню ВидКолонтитулы (або меню ФайлПараметры страницывкладка Колонтитулы);

 2. потім у діалоговому вікні Параметры страницы (рис. 14.1) натисніть на кнопку Верхний колонтитул.

 3. у діалоговому вікні Верхній колонтитул (рис. 14.2) створіть зміст колонтитула:

 • зліва – поточну дату;

 • по центру – логічні функції;

 • справа – назву робочого аркуша;

 • натисніть на кнопку ОК.

4) аналогічно створіть нижній колонтитул, в якому по центру вставте нумерацію сторінок.

Закріпіть область для друку (виділіть необхідний діапазон комірок, меню ФайлОбласть печатиЗадать) і переглянь­те вигляд сторінок у режимі Предварительный просмотр.


Рис. 14.1. Діалогове вікно Параметры страницы

Рис. 14.2. Діалогове вікно Верхній колонтитул
ЗАВДАННЯ 4. Складіть звіт. Захистіть виконану роботу
Запитання до захисту практичної роботи:

 1. Запишіть синтаксичну формулу функції ЕСЛИ.

 2. Запишіть синтаксичну формулу функції И.

 3. Запишіть синтаксичну формулу функції ИЛИ.

 4. Запишіть синтаксичну формулу функції НЕ.

 5. Яка максимальна кількість вкладень для функції ЕСЛИ?

 6. Які обчислювальні процеси дає змогу реалізувати функ­ція ЕСЛИ?

 7. Поясніть сутність обчислювального процесу за форму­лою, що містить комірка F4 у Вправі 2.

 8. З’ясуйте сутність обчислювального процесу за форму­лою, яку містить комірка F4 у Вправі 3.

 9. Поясніть зміст обчислювального процесу за формулою, що є в комірці F4 у Вправі 4.

 1. Які логічні функції використано у формулах, що містить комірка F4 у Вправах 3 та 4?

 2. Як створити колонтитули сторінок документа MS Excel?

 3. Як задати область для друку на робочому аркуші?

Схожі:

ТЕМА: Табличний процесор
МЕТА: навчитись виконувати обчислення в MS Excel та використовувати у формулах відносні й абсолютні посилання на комірки
Тема: Табличний процесор
Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць і виконанні в них арифметичних операцій
Тема: Табличний процесор
Завдання: Для заданої таблиці, у якій наведені результати іспитів, створити електронну таблицю, виконати її редагування
ТЕМА: Табличний процесор
...
ТЕМА: Табличний процесор
МЕТА: навчитись виконувати основні операції в середовищі електронної таблиці Excel – налагодження робочого вікна, переміщення таблицею,...
Табличний процесор
Мета: Набуття практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць і виконанні в них арифметичних операцій
Тема: Основні поняття та принципи роботи з базами даних в Excel
Табличний процесор Excel крім основних функцій: побудови таблиць, обрахунків в цих таблицях та побудови діаграм, дозволяє ще й створення,...
План-конспект уроку Тема: Основні поняття та принципи роботи з базами даних в Excel
Табличний процесор Excel крім основних функцій: побудови таблиць, обрахунків в цих таблицях та побудови діаграм, дозволяє ще й створення,...
Тема по програмі
Табличний редактор Adobe Table може бути відкритий безпосередньо з програми PageMaker
Конспект з предмета «Інформатика» тема «Текстовий процесор»
Для запуску редактора необхідно вибрати з пункту „Программы" головного меню Windows ярлик „Microsoft Office Word 2003"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка