Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи


НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Сторінка11/11
Дата25.02.2016
Розмір1.17 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
«Чорна рада» — перший україномовний історичний роман. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

Усвідомлення значення ініціативності, наполегливості й працьо витості для досягнення поставленої мети. Формування рис справедливості, колегiальності, лицарства, щирості, вірності почуттю й обов’язку.

2

Марко ВОВЧОК. «Інститутка» Життя і творча діяльність Марка Вовчка. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання»; продо-вження теми народного життя в повісті «Інститутка». Анти-людяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

ТЛ: реалізм.

Учень / учениця: уміє прокоментувати зміст твору, визначити його жанр, пояснити особливості сюжету; має уявлення про пригнічене становище простої людини в історичну добу кріпацтва, розуміє повсякчасне прагнення особи до вільного, щасливого життя. Формування думки, що кож-на людина, незалежно від свого суспільного стану, має право бути щасливою.

2

Українська поезія другої половини ХІХ ст. Відомі поети (Степан Руданський, Леонід Глібов, Яків Щоголів, Іван Манжура, Борис Грінченко, Юрій Федькович, Михайло Старицький, Володимир Самійленко). Страдницький життєвий шлях і творчість Павла ГРАБОВСЬКОГО, революціонера-народника, борця за українську

Учень / учениця: знає і вміє коротко розповісти про українську поезію другої половини ХІХ ст., називає її видатних представників; уміє визначати жанрові та художні особливості поетичних творів, аналізувати їх ідейно-тематичний зміст. Розуміння поезії як сповіді душі, вияву найсокровенніших думок і почуттів людини. Протиставлення поезії та бездуховності.К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
справу. Оптимістичні мотиви у творчості поета-засланця

(«Надія»). Зразок громадянської лірики («Справжні герої»). Дружні взаємини з Надією Сигидою, її образ у поезії

«До Н. К. С.». Михайло СТАРИЦЬКИЙ

драматург, поет, прозаїк, театральний діяч. «Не зaхвати

солодкого зомління…» (із циклу «Монологи про кохання»). Духовне начало в коханні. Поетичні засоби (пейзаж, фантастичні мотиви) для вираження почуття.

Володимир САМІЙЛЕНКО.

«Не вмре поезія»

Значення мистецтва, літератури в житті народу, ідея їх незнищенності.
4

Іван НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ. «Кайдашева сім’я»

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко). Її загальна ха-рактеристика. «Кайдашева сім’я» — соціально-побутова повість-хроніка. Гумористичний ра курс зображення та необхідність його врахування при інтерпретації повісті. Реалізм твору, сучасна вічна актуальність проблеми батьків і дітей.

Колоритні характери в повісті. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка.

Учень / учениця: знає й уміє розповісти про

письменника, назвати його осно-

вні твори;

коментує оцінку І. Франком твор-чого спадку І. Нечуя-Левицького;

уміє визначити жанр твору, про-коментувати основну проблему,

схарактеризувати образи-персонажі, засоби їхнього зображення;

уміє порівнювати образи, пояснювати авторську позицію, ви

окремлювати засоби комічного

у творі, пояснювати їхню роль; уміє висловити власну думку про

українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику.

Усвідомлення основних рис укра-

їнської ментальності, його зна-

чення для самопізнання й успішної

адаптації в сучасному суспільстві.К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Іван ФРАНКО.
«Каменярі», «Ой ти, дівчино,
з горіха зерня», «Мойсей»Письменник, учений, громадський діяч. Життя і творчість митця. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка у музиці. Франко і світова література. «Каменярі». Зв’язок твору з подвижницькою діяльністю І.Франка в розбудові української культури, піднесенні освітнього рівня народу. Алегоричний образ каменярів.

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня». Широка емоцій на гама почуттів лірично героя, утвердження невмиру щості почуттів, ідеалу кохання. Поема «Мойсей» — одна з вершин творчості І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її ровідник, пробудження національної свідомості, збе-реження історичної пам’яті. Пролог до поеми — заповіт українському народові.

ТЛ: філософська поема.

Учень / учениця:

знає біографію митця, уміє окреслити основні сфери його багатогранної діяльності; називає основні книги і праці; формує власне ставлення до таких особистостей, як І. Франко; осмислено читає поезії; уміє визначити головну думку в них, схарактеризувати художні засоби.

Учень / учениця:

уміє з’ясувати основну сюжетну лінію поеми «Мойсей», визначити найнапруженіші фрагменти; пояснює біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів; розкриває алегоричність образу Мойсея, передає зміст його сумнівів, роздумів; висловлює власні міркування про майбутнє свого народу; дискутує про роль видатних осіб у житті народу.

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнівОсмислення поняття нації як по-вноправного суб’єкта історії, без-межності перспективи поступу. На прикладі життєдіяльності І. Франка формування ціннісного переконання: можливість силою високого духа сягнути від селянської хати до світових вершин інтелекту.

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ Ознайомлення з творами письменників-земляків.

Учень / учениця: знає письменників, які народилися в рідному краї; читає зразки їхніх творів; висловлює власні міркування про них. Виховання шанобливого ставлення до талановитих земляків.

1

УРОК-ПІДСУМОК Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися

Учень / учениця: уміє робити загальні виснов-ки про письменників, їхні твори, особливості поетики тощо. Формування вміння толерантно й переконливо обґрунтовувати свою думкуДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ (на вибір)
5 клас

ВІНГРАНОВСЬКИЙ М. «Первінка»

ВОРОНИНА Л. «Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру»

ГАВРОШ О. «Пригоди тричі славного розбійника Пинті» », «Галуна-лагуна, або Іван Сила на острові Щастя»

Гридін С. «Федько − прибулець з інтернету»

ГУЦАЛО Є. «Сім’я дикої качки»

ДЕРМАНСЬКИЙ О. «Король Буків, або Таємниця Смарагдової книги», «Чудове чудовисько в Країні Жаховиськ».

ІЛЬЧЕНКО О. «Загадкові світи старої обсерваторії»

«Життя видатних дітей» (Серія)

«Зернятко надії. Художні твори для дітей»

 «Життя видатних дітей» (Серія)

КОРОЛІВ-СТАРИЙ В. «Потерчата»

КОСТЕЦЬКИЙ А. «Пригоди славнозвісних книг», «Дракон Міні Макс», «Суперклей Христофора Тюлькіна»

МАЛИК Г. «Злочинці з паралельного світу», «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»

Мензатюк З. «Київські казки», «Український квітник», «Макове князювання»

НЕСТАЙКО Вс. «Чарівний талісман», «Неймовірні детективи», «Казкові пригоди і таємниці»

ПАВЛЕНКО М. «Миколчині історії»

ПАГУТЯК Г. «Лялечка і Мацько»

ПОЛОНСЬКИЙ Р. «Таємниця країни суниць»

ПЧІЛКА Олена. «Сосонка»

СЕНАТОВИЧ О. «Малий віз»

 УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ, ЛЕГЕНДИ, ПЕРЕКАЗИ

ФРАНКО І. «Коли ще звірі говорили»

ЧЕМЕРИС В. «Аравійська пустеля»

ШЕВЧУК В. «Панна квітів»


6 клас

АНДІЄВСЬКА Е. Казки

БАГМУТ І. «Пригоди чорного кота Лапченка, описані ним самим»

БЛИЗНЕЦЬ В. «Звук павутинки», «Золота гора до неба», «Женя і Синько»

ВИННИЧЕНКО В. «Кумедія з Костем»

ГЛІБОВ Л. Байки, загадки

ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ П. Байки

ГУЦАЛО Є. «У гаї сонце зацвіло»

КАЛИНЕЦЬ І. «Казки зі Львова», «Хлопчик-фігурка, який задоволе-ний собою»

МАЙДАНСЬКА С. «Чарівна шабля-веселка з гаптованої хмарки»

НЕСТАЙКО Вс. «Таємниця трьох невідомих», «Пригоди Робінзона Кукурудзо», «Незнайомець із 13 квартири»

ОКСЕНИК С. «Лісом, небом, водою»

ПАГУТЯК Г. «Втеча звірів, або Новий бестіарій»
ПІДГІРЯНКА Марійка. «В чужому пір’ю»

РЕБРО П. «Козацькі жарти»

РУДАНСЬКИЙ С. Співомовки: «Окуляри», «Чуприна», «Почому дур-ні?», «Розумний панич», «Слабий зуб», «Торбин брат», «Лінивий»

 УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПЕРЕКАЗИ ТА ЛЕГЕНДИ: «Скелі Мангупа», «Шандровський соляний колодязь»

СТЕЛЬМАХ Яр. «Найкращий намет», «Вікентій Прерозумний»


7 клас

ВАСИЛЬЧЕНКО С. «Приблуда»

ГАВРОШ О. «Лагуна-Лагуна або Іван Сила на острові Щастя»

ГУЛАК К. «Перекличка»

ДІМАРОВ А. «Друга планета», «Блакитна дитина»

КАЩЕНКО А. «Над Кодацьким порогом»

Кокотюха А. «Таємниця козацького скарбу», «Клуб боягузів»

ЛУЩЕВСЬКА О. «Друзі за листуванням»

МАЛИК В. «Таємний посол»

МУЛЯР М. «Гра»

ОПІЛЬСЬКИЙ Ю. «Золотий лев», «Ідоли падуть»

ПАВЛЕНКО М. «Русалонька із 7-В проти Русалоньки з Білокрилів-ського лісу», «Русалонька із 7-В. В тенетах лабіринту», «Русалонь-ка із 7-В та загублений у часі (Кн. 2)»

СТЕЛЬМАХ М. «Щедрий вечір»

СТОРОЖЕНКО О. «Закоханий чорт», «Голка», «Вуси»

ТРУБЛАЇНІ М. «Шхуна „Колумб”»

ТЮТЮННИК Г. «Вогник далеко в степу»

ХАРЧУК Б. «Діана»

Чайковський А. «Богданко», «Сагайдачний»

«ЖИТТЯ ВИДАТНИХ ДІТЕЙ» (серія). (Марина Павленко про Павла Тичину, Василя Симоненка, Ірину Жиленко та ін.)


8 клас

ГОНЧАР Олесь. «Берег любові», «Бригантина»

Винничук Ю. «Легенди Львова»

ВОВЧОК Марко. «Ведмідь»

ДІМАРОВ А. «На коні й під конем»

ДРОЗД В. «Білий кінь Шептало»

ДУМАНСЬКА О. «Школярка з передмістя»

ДУМИ НАРОДНІ: «Дума про козака Голоту», «Самарські брати», «Хмельницький та Барабаш», «Втеча трьох братів з города Азова», «Самійло Кішка», «Буря на Чорному морі»

КОРОЛЕВА Наталена. «Легенди старокиївські»

ЛОГВИН Ю. «Таємна перлина», «Танці Шайтана»

МАЛИК В. «Черлені щити»

ПАГУТЯК Г. «Королівство»

ПРОЦЮК С. «Марічка і Костик»

РУДЕНКО М. «Ковчег всесвіту»

Рутківський В. «Сині води»

СЕНЧЕНКО І. «Діамантовий берег», «Руді вовки», «Чорна брама»

СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА Л. «Діамантовий перстень»

ФРАНКО І. «Лис Микита» (поема)

«ЖИТТЯ ВИДАТНИХ ДІТЕЙ» (Анна Багряна про Марію Заньковець-ку, Марію Приймаченко та ін.)


9 клас

ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ І. «Зегар цілий і полузегарок»

ВИШЕНСЬКИЙ І. Твори (в перекладі В. Шевчука)

ВОВЧОК МАРКО. «Народні оповідання»

ВОРОБКЕВИЧ С. «Турецькі бранці», «Вісім чи дев’ять? Смiховинки про Безглуздів»

ГОРАК Р. «У сутінках», «Тричі мені являлася любов»

ГРЕБІНКА Є. «Чайковський» (роман)

ДЕРЕВО ПАМ’ЯТІ. Книга українського історичного оповідання

ЗАЙЦЕВ П. «Життя Тараса Шевченка»

ІВАНЕНКО О. «Марія»

ІВАНЧЕНКО Р. «Гнів Перуна»

ІВЧЕНКО М. Напоєні дні [повість про Г. Сковороду]

«ІСТОРІЯ РУСІВ» (у перекладі І. Драча)

КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Г. «Салдацький патрет», «Конотопська відьма»

КОНИСЬКИЙ О. «Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя»

КОРОЛЮК Н. «Маленькі історії про українських композиторів ХVІІІ—ХХ ст.»

КОСАЧ Ю. «Володарка Понтиди»

КОСТОМАРОВ М. «Сава Чалий», «Чернігівка»

КУЛІШ П. «Жизнь Куліша», «Дівоче серце»

МИРНИЙ Панас. «Товариші»

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ І. «Микола Джеря», «Старосвітські батюшки та матушки»

ОГНЕННИЙ ЗМІЙ. Антологія української фантастики ХІХ ст.

СВІДНИЦЬКИЙ А. «Люборацьки»

СКЛЯРЕНКО С. «Святослав», «Володимир»

СКОВОРОДА Г. Листи до Михайла Ковалинського, поезії, байки, філософські трактати

СТАРИЦЬКИЙ М. «Оборона Буші»

ТУЛУБ З. «Звіролови»

ТУРЧИНОВСЬКИЙ І. «Моє житіє і страданіє»

ФЕДЬКОВИЧ Ю. «Довбуш» (трагедія)

ФРАНКО І. «Зів’яле листя»

ШЕВЧЕНКО Т. «Кобзар», «Автобіографічний нарис», «Щоденник», «Художник»


ПРОГРАМУ УКЛАЛИ:
Мовчан Р. В., провідний науковий співробітник відділу української літератури ХХ ст. Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор (керівник групи);

Бондар М. П., завідувач відділу української класичної літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, кандидат філологічних наук;

Кавун Л. І., професор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, доктор філологічних наук;

Івасюк О. М., доцент кафедри української літератури Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук;

Таранік-Ткачук К. В., в. о. начальника відділу експериментальної педагогіки та управління освітою департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, кандидат педагогічних наук;

Неживий О. І., професор кафедри філологічних дисциплін Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук;

Кочерга С. О., завідувач кафедрою української філології та методики викладання Кримського гуманітарного університету, доктор філологічних наук;

Михайлова Н. В., викладач ліцею «Наукова зміна» м. Києва, учитель-методист

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи
Програми з біології та екології
Біологія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Перун, 2005
Програма «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні...
Програма «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи», «Перун», 2005 р
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 12 класи
Календарне планування для 8 класів складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5 –...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ХІМІЯ 7-9 класи...
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06. 06 2012 р. №664 «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пропозиції за результатами громадського обговорення просимо надсилати за електронною адресою: k
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка