Міністерство освіти та науки України Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського


Скачати 286.56 Kb.
НазваМіністерство освіти та науки України Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
Сторінка1/3
Дата18.05.2013
Розмір286.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3


Міністерство освіти та науки України

Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є.Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Науково-технічна бібліотека

Сучасний

літературний

процес
/ рекомендаційний покажчик /

Склала

Гол. бібліотекар

Ткачук Ю.В.


Харків

2008

Література і епоха – поняття невіддільні. Щоб пізнати суть епо-хи, потрібно осмислити духовні набутки створені нею. Література реагує на зміни у суспільному житті, аналізує пройдений народом шлях, показує перспективи розвитку, застерігає від поразок і не-вдач. Потрібно лише вміти уважно читати і думати.

Про нову українську літературу впевнено заявив Микола Жу-линський на IV Міжнародному конгресі україністів у Одесі у 1999 р.: «Нова українська література є. Вона спілкується з нами дещо ін-шою мовою з високим рівнем абстрактності й метафоричності. В силу цього різномовлення ще не почута слухачем, але сприйнята на рівні внутрішньої відзивності. Нова література говорить виз-воленою від домінуючих донедавна викривальних, патетичних, стверджувально-запитальних, ідейно-смислових інтенцій мовою і цим висловлює свій рішучий перехід у стан індивідуального «самовжитку» із лабет обов’язку, декларованого патріотизму, різ-них іпостасей вірності, служіння, збереження тощо.»

Для кожної епохи притаманне своє слово, своя візія буття, своя здатність до подвигу, свої особистості, які будуть її уособлювати. Прийде інший час, інша пора буття, інші пристрасті. Наша епоха залишиться з нами.

Еволюція народу закладена в еволюціі духу. Геніїв у нашого народу багато… Світлі особистості, яких нам дає доля у різних царинах духовного поля, є тими рубіконами, що дозволяють пере-йти випробування. І ставленням до них вимірюватиметься здат-ність нашого народу до щасливого життя. Світлі енергетичні осо-бистості епохи є духовними оберегами нації. Генетичний код нації закодовано у Слові… Альфі і Омезі нашого відродження і про-будження…

Яскраві автори-прозаїки останнього десятиліття, початку ХХІст. – Володимир Яворівський, Анатолій Погрібний, В’ячеслав Мед-ведь, Валерій Шевчук, Ірен Роздобудько, Юрій Андрухович, Ок-сана Забужко та Сергій Жадан творять на ниві поезії та прози. А скільки молодих яскравих імен: Любко Дереш, Ірена Карпа, Кузь-ма Скрябін, Андрій Кокотюха, Сашко Ушкалов та багато інших. Це свідчить про те, що новітня література зараз бурхливо розви-вається і притягує нові таланти, які вносять свою енергію в духов-ну течію нації.

1. Андрухович, Ю. Дванадцять обручів. [Текст] / Юрій Андру-хович. – К.: Критика, 2006. – 275с. – (Сер. «Критичні тексти»). (821’06(477) А66).

Творчість Юрія Андруховича (нар.1960) – це протест проти сі-рості, одноманітності, бездуховності, бездіяння…Письменник не боїться взяти на себе відповідальність за епоху. Роман «Дванад-

цять обручів» (2003) – фантасмагоричний по своїй суті і одночас-но реальний по відтворенню сьогодення. Одне слово – постмодерн. Вся творчість Юрія Андруховича – це похід героя-богатиря, аби відвоювати духовний простір своєї Вітчизни.


2. Дереш, Л. Культ. [Текст] / Любко Дереш. – Х.: Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2006. – 239с. (821’06(477) Д36).

Любко Дереш (нар. 1984) вже став автором трьох національних бестселерів («Культ», «Поклоніння ящірці», «Архе»), лідером но-вого літературного покоління і кумиром молоді. Роман «Культ», який він написав у 16 років, відразу ж спричинив неабияку хви-

лю пристрасних дебатів у молодіжних кав’ярнях і модних редак-ціях, згодом був перекладений кількома мовами, а самого автора перетворив на зірку міжнародних книжкових ярмарків.


3. Дереш, Л. Поклоніння ящірці. [Текст] / Любко Дереш. – Х.:

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2006. – 176с.

(821’06(477) Д36).

Один з перших романів ще зовсім юного автора, в якому він з дивною для його віку сентиментальністю описує жорстокі забавки тінейджерів. Головний герой, що приїхав на канікули у маленьке

західноукраїнське містечко, відверто розповідає історію стосунків, котрі привели до вбивства. Комплекси, страхи, сексуальні бажання,

приховане і явне суперництво, музичні уподобання і стереотипи місцевої «моди» - усі мотиви, актуальні для світу підлітків. Дереш розгортає через аморальність, до якої ставиться без надмірної кри-

тики, як до явища, котре потребує для кожного покоління детальної

фіксації й використання активного, майже кінематографічного, сю-

жету і місцевих особливостей. Деякі з героїв «другого плану» у ро-

мані стали повноцінними персонажами роману «Культ», а певні сюжетні «ходи» набули там цікавого розвитку.

4. Жадан, С. Anarchy in the UKR. [Текст] / Сергій Жадан. – Х.: Фолио, 2006. – 223с. – (Сер. Графіті). (821’06(477) Ж15).

Сергій Жадан (нар. 1974) – поет, прозаїк, перекладач, есеїст, ор- ганізатор літературних фестивалів, рок-концертів, театралізованих перформансів та акцій громадянської непокори. Автор кількох кни-жок віршів та прози. Живе і працює в Харкові.

«Anarchy in the UKR» - це книжка про основні тенденції розвит-ку джазу, про комунізм як модель шоу-бізнесу, про секс як фор-му психологічної залежності, про фінансову стабільність як осно-ву революційного руху, про депресію як складову системи освіти, про любов як можливість гетеросексуальної комунікації, про транк-вілізатори як чинники колективної пам’яті, про пам’ять як визволе-ння, про смерть як продовження пам’яті…

5. Жадан, С. Цитатник. [Текст] / Сергій Жадан. – Х.: Фолио, 2006. – 215с. – (Сафарі). (821’06(477) Ж15).

Пропоноване видання містить майже весь поетичний доробок автора.


6. Забужко, Оксана. Друга спроба. [Текст] / Оксана Забужко. – К.: Факт, 2005. – 318с. (821’06(477) З-12).

Поезія Оксани Забужко (нар. 1960) – чиста, абсолютно жіноча еротика, якась незбагненна містерія воплочення і розутілення вод-ночас. Забужко зазвичай розгортає який-небудь сюжет: чи то жит-тєвий, метафізичний, чи сюрреалістичний.

7. Забужко, О. Сестро, сестро. [Текст] / Оксана Забужко. – К.: Факт, 2004. – 238с. (821’06(477) З-12).

Покоління Оксани Забужко – це справді свободне покоління в українській історії. Парадокс прози письменниці, серед інших ознак і якостей, полягає в тому, що у ній чоловіче, мужське подається, як правило, з не меншою художньою чутливістю, ніж жіноче. Жіноче тут – у пронизливому ліризмі самої оповіді. Твори Оксани Забуж-ко «Сестро, сестро», «Дівчатка», «Казка про калинову сопілку», «Я, Мілена» та ін. вже встигли завоювати любов читачів і визнання критиків в Україні та за кордоном.

8. Карпа, І. Bitches Get Everything. [Текст] / Ірена Карпа. – Х.: Книжковий клуб Сімейного Дозвілля, 2007. – 240с.

(821’06(477) К26).

«Bitches Get Everything» - відверта історія розкутого життя мо-лодої кінорежисери Тріші Торнберг, яка знімає провокативне кі-но. У вільний час Тріша розважається в колі друзів, і розваги їхні з погляду пересічного громадянина досить нестандартні, навіть

скандальні. Її черговий фільм забороняє цензура, однак, відбуваю-ться підпільні покази, і картина Тріші здобуває премію престиж-ного Венеціанського кінофестивалю. Під час вручення кінопре-мії на неї чинить замах маніяк. Із жахом Тріша розуміє, що це –

один з її колишніх коханців.


9. Карпа, І. Фройд би плакав. [Текст] / Ірена Карпа. – Х.: Фоліо, 2004. – 238с. – (Графіті).

Кемпінги і дорогі отелі, помешкання українських заробітчан і західних дипломатів, шведський коханець зі шляхетною місією по-кращати світ і російський коханець з купою проблем, світ шоу-біз-несу і буддійські храми, а ще – багато-багато коротких притч і анекдотів, сумних і не дуже історій. Все це з відвертістю, якої ще не знала українська література…Ця книга може приголомшити, але не відпустить до останньої сторінки, залишаючи відчуття довгої і виснажливої подорожі, після якої стаєш іншою людиною.

10. Кокотюха, А. Зоопарк, або Діти до 16. [Текст] / Андрій Ко-котюха. – К.: Зелений Пес, 2006. – 224с. (821’06(477) К59).

Жили собі троє товаришів. І Ремарк тут ні до чого. Хоча…Мож- ливо, й до чого. Адже «Три товариши», так само як і «Зоопарк» Кокотюхи, залишили нам зліпок цілої епохи і головне – поставили проблему існування вічних людських цінностей у політичному сус-пільстві. У Ремарка – це ранній німецький соціалізм, у Кокотюхи – пізній радянський. Але про все по черзі. Жили собі троє товаришів – Юрко Литовченко, який отримав прізвисько Заєць, за те, що два передніх зуба трохи видаються вперед, волосся на голові постійно стирчить і нагадує довгі вуха; Ігор Тихий – на прізвисько Свиня, яке отримав «завдяки» вчительці з літератури та Сашко Макогон – на прізвисько Макака. Вчилися вони у восьмому класі провінційної школи, нічим особливим не вирізнялися, доки не сталася з ними страшна пригода.

Одного дня хлопці стають свідками страшного злочину – вбив-ства жінки. Хлопці злякалися, що їх можуть звинуватити у вбивст-ві, і вирішують втекти з міста, нікому не сказавши ні слова. І троє восьмикласників без грошей і документів опиняються у столиці УРСР, де на них чекають усі принади дорослого життя – вокзали, міліція, повії, пограбування і зрада.


11. Матіос, М. Нація.[Текст] / Марія Матіос. – Львів ЛА «Піра-міда», 2007. – 256с. (821’06(477) М33).

Марія Матіос – найвідоміший сучасний поет, прозаїк і публі-цист. За визначенням критиків є одночасно «гранд-дамою сучасної української літератури» і «чортиком, що вискочив із табакерки».

Марія Матіос народилася 19 грудня 1959 р. на Буковині. Гуцул-ка до мозку кісток. Фанатка своєї родини, рідного слова і домаш-ньої кухні. В літературі – велика страждальниця, фантазерка, по-міркована авнтюристка і містифікаторка.

Любить вирощувати квіти, вигадувати, ходити босоніж. Забо-бонна. Зневажає лінивих чоловіків. Не визнає жодних авторитетів і вчителів, окрім своїх батьків. Автор 7 поетичних та 8 прозових книжок.

Відомі такі збірки поезій: «З трави і листя»(1982), «Вогонь жи-виці»(1986), «Сад нетерпіння»(1995), «Десять дек морозної води» (1996), «На Миколая»(1996), «Жіночий аркан»(2001), «Жіночий ар-кан у саду нетерпіння» (2007). Поезії перекладено англійською, японською, румунською, китайською, сербською та російською мо-вами.

Велику популярність отримала книга новел «Нація», яку пере-кладено польською та російською мовами.

Живе і працює в Києві. Одна з найпрацьовитіших і найпопуляр-ніших письменниць України Марія Матіос пропонує читачам своє-рідну «скриньку Пандори» - збірку «Нація». Споконвічні, майже апокаліптичні дилеми життя і смерті, честі-безчестя, любові-нена-висті під її пером творять неповторну ауру Слова, Філософії та Пристрасті.

Генетично творчість Марії Матіос є суто українською, та звер-тається вона до того, що найбільш людське – потреби свободи й почуття безпеки, права на щастя й вільний вибір. Герої «Нації» по-над усе хочуть зберегти гідність. А гідність не має національності, як – за словами письменниці, не має її кров. Письменниця не ство-рює чорних і білих персонажів. У кожному героєві досить супереч-ностей, а в кожній історії – недоговореності. І це чергова феномена-льна риса цієї літератури. Ніхто не є однозначно засуджений і ніхто не є абсолютно кришталевий. А над цим клубком людських при-страстей і конфліктів, немов у античній трагедії висить безжальний фатум, який прирікає людей на довгу, несправедливу та апріорі програшну боротьбу. Тому подібно античній трагедії «Нація» ви-

кликає в нас співчуття і страх. Співчуття, бо нещастя сталося з не-винною людиною. Страх, бо з кожним може статися те саме.

12. Матіос, М. Жіночий аркан у саду нетерпіння. [Текст] / Марія Матіос. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 308с. (821’06(477) М33).

Поетеса Марія Матіос вважає, що життя кожної жінки – безпе-рервний, випробувальний танець: іноді – «вальс», частіше «гуцул-ка», зрідка «танго» чи коли-не-коли «танець живота». Але тради-ційно жінки ніколи не танцюють «аркан» - ритуальний, суто чоло-вічий танець жителів гір.

Проте Марія Матіос стверджує, що її героїня «затесалася між аркани» і цей «аркан» не стане «вальсом». Бо така вже парадоксаль-на вдача її героїні, яка з однаковою пристрастю щоденно випробо-вує своє серце на розрив: чи то тримає батіг у руках для лінивців, чи сповідається у любові.

«Жіночий аркан у саду нетерпіння» - поезія справжньої Жінки. Жінки із плоті і крові, Жінки, яка вміє бути щасливою отут і вже.

13. Матіос, М. Солодка Даруся. [Текст] / Марія Матіос. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 188с. (821’06(477) М33).

Найвідоміший і найпопулярніший роман Марії Матіос «Солод-ка Даруся» справедливо назвали «трагедією, адекватною історії ХХ століття», а саму Дарусю – «образом майже біблійним».

У цій драмі «на три життя» немає нічого однозначного: ні пер-сонажів, ні обставин, ні розв’язки. В романі немає епохальних лю-дей чи подій, позитивних чи негативних героїв, але, як стверджує критика, «коли читаєш цю книгу, болить серце».

Саме сімейна сага, чим насправді є «Солодка Даруся», витворює правдивий дух минулої епохи, «родимі знаки» якої дотепер зава-жають частині сучасного суспільства сприймати українську історію без купюр, цензури й дратівливості. Але катарсисами такого зву-чання, які пропонує Марія Матіос у цьому романі, вимірюється сут-ність людських поривань, справжної любові, а також людської при- роди загалом.

Намагання письменниці «поправити всесвітню несправедливість любов’ю» (за Лесею Українкою) чи «здолати людство шляхетністю душі» (за Ніцше)створюють галерею художніх образів і символів, що дуже точно вписуються в споконвічні цінності людського духу, уявлень про мораль та порядність.

Глибокий психологізм, складний сюжет за принципом «ревер-су» та розкішна мова створюють надзвичайно привабливе прозове полотно.


14. Покальчук, Ю. Хулігани. [Текст] / Юрко Покальчук. – Хар-ків: Фолио, 2006. – 221с. – (Графіті). (821’06(477) П48).

Юрко Покальчук – культовий письменник сучасності, улюбле-нець молоді, науковець, музикант, мандрівник і шукач пригод, ві-домий ще й численними творами інтелектуально еротичного спря-мування.

Неймовірне, жахливе, непомітне для благополучного світу, але правдиве, жорстоке, химерне життя нашого українського «дна», ку-ди потрапляють підлітки, тікаючи із неблагополучних родин. Вони бомжують, крадуть, змалечку пізнають всі гріхі світу – від розгуль-

ного сексу до алкоголю, наркотиків і азартних ігор, і лише потім, уже потрапивши за грати, важко і дещо запізно починають осягати своє минуле життя, - ось про що нова книжка Юрка Покальчука.

15. Покальчук, Ю.В. Час прекрасний. [Текст] / Юрко Покаль-чук. – Харків: Фоліо, 2002. – 655с. – (Література). (821’06(477)П48).

«Час прекрасний» - нова книга Юрка Покальчука, в якій зібрано оповідання і повісті різного часу написання і різної тематики, але їх об’єднує головна ідея – світло і темінь почуттів людини.

Деякі твори насичені густою еротикою, часом навіть шокують своєю відвертістю у показі інтимних сцен, в той час як інші присвя-чені злетам людського духу, пошукам ідеального в людині.

Де пролягає межа між гріхом і чистотою, де правда – у незнанні чи у знанні і переступанні бар’єрів для справжнього знання, вищої мудрості – знайти відповідь на ці питання намагаються герої творів Юрка Покальчука.


16. Покальчук, Ю. Шабля і стріла. [Текст] / Юрко Покальчук. – Харків: Фоліо, 2003. – 543с. (Література). (821’06(477) П48).

«Шабля і стріла» - книга Юрка Покальчука, в якій автор торкає-ться різних пластів історії – від прадавньої міфології своєї рідної Волині («Озерний вітер»), до карколомних пригод отамана оприш-ків Данила в Україні («Шабля і стріла») і пізніше в просторах Азії,

де його суперник, кипчак Айдар, стає потім побратимом, з яким вони разом вирушають на Січ. Далі письменник сягає в двадцяте століття – республіканська війна в Іспанії – рота імені Шевченка в Інтербригаді («І зараз, і завжди»), боєць якої Андрій Школа проно-
  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України Національний...
Азімов, А. Я, робот : науково-фантастичні оповідання : для середнього та старшого шкільного віку : пер з англ. – К. Веселка, 1987....
УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО
Харків, вул. Чкалова, 17. Тел.: (057) 315-10-56, довідкова 707-40-09, Факс: (057) 315-11-31
Міністерство освіти та науки України Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
У своїй поезії Шевченко звернувся до тем, проблем та ідей (соціальних, політичних, філософських, історичних, художніх), які до нього...
Міністерства освіти і науки України від №
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2009 році Код 310 Назва : Національний аерокосмічний університет...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЄРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО “ХАРЬКІВСКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ”
Авіаційно-космічна техніка і технологія
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут МОН України
Архівознавство Навчальний посібник
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Секція Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка