Тема : Етикет професійного спілкування


Скачати 211.73 Kb.
НазваТема : Етикет професійного спілкування
Дата11.04.2013
Розмір211.73 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Практичне заняття №6
Тема : Етикет професійного спілкування
Мета: Сформувати поняття про мовний, мовленнєвий та спілкувальний етикет, його реалізацію в усному та писемному мовленні, засвоїти основні правила спілкування, опрацювати типові моделі мовного етикету в різних ситуаціях мовлення, навчитись їх доречно використовувати.
Студенти повинні знати: мовленнєвий етикет спілкування, мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, згоди, подяки, прощання тощо.

Студенти повинні вміти: доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості, вибачення, погодження, подяки, прощання.
Контрольні питання

1.Особливості усного та писемного мовлення.

2.Поняття мовного, мовленнєвого, спілкувального етикету.

3.Основні формули мовного етикету.

4.Основні правила спілкування.

5.Етикет типових ситуацій спілкування (представлення, телефонна розмова, спілкування керівника з підлеглими, висловлення компліменту, догани, проведення співбесіди).

Література:

1.Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д.Бабич. – Львів: Світ, 1990. – 232с.

2.Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів/ С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: АСК, 2003. – 398 с. (К.: АСК, 2000).

3.Діловий етикет. – К.: Альтерпрес, 1988. – 320 с. («Бібліотека ділової людини»).

4.Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. / М.С. 5.Дороніна. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1997. – 192 с.

6.Зарицька І.М. Українське ділове мовлення / І.М.Зарицька, І.О.Чикаліна. – Донецьк, 1997. – с.

7.Етика ділового спілкування: курс лекцій / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осечинська. – К.: Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), 1999. – 205 с.

8.Культура фахового мовлення: навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. –Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 296 с.

9.Мацько Л.І.Культура фахової мови : навч. посібник / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360с. – (Серія «Альма-матер»).

10.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К.: Либідь, 1994. – 208 с.

11. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я.Радевич-Винницький. – Львів: СПОЛОМ, 2001. – 224с.
12.Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / Т.В. Симоненко, Т.В.Чорновол, Н.П.Руденко. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 272с. – (Серія «Альма-матер»).

13.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення / С.В. Шевчук. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.
Завдання:
Практичні завдання

1.Виконайте впр. 122 на с. 254 за підручнику Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич.-Чернівці: Книги –ХХІ, 2006. – 296 с. Прочитайте прислів’я, у яких узагальнюються погляди на культуру мовлення, по групуйте їх за змістом, вкажіть,які якості мовлення роблять його хорошим, а які засуджуються.

2. Напишіть вітання: мамі – з Днем ангела, батькові – з днем народження, бабусі – з Великоднем,тітці – з Різдвом, сестрі – із закінченням школи, братові – із одруженням, улюбленій вчительці – із професійним святом, викладачеві – із захистом дисертації.

3.Утворіть форми кличного відмінка для імен та по батькові своїх родичів, знайомих, викладачів(10 конструкцій).

4. Підготуйте та продемонструйте на занятті приклади телефонної розмови, діалогу керівника-підлеглого, двох працівників ( Впр. 150 на с. 265, впр.153 на с.266 у підручнику Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги –ХХІ, 2006. – 296).
Завдання для самостійної роботи

1.За підручником Культура фахового мовлення: навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 296.

виконайте впр. 124 на с.255.Знайдіть у текстах засоби мовного етикету.

2. За підручником Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 296

виконайте впр. 127 на с. 257. Визначте емоційне забарвлення звертань, встановіть стильову приналежність тексту, якому вони вживаються.

3.Дайте відповіді на питання впр. 148 на с. 264. у підручнику Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 296.

Методичні рекомендації до практичного заняття №6:
Необхідно сформувати поняття про мовний, мовленнєвий та спілкувальний етикет, на практиці засвоїти його реалізацію в усному та писемному мовленні, опрацьовуючи типові ситуації мовлення, знати правила спілкування, навчитись доречно використовувати формули мовного етикету. Під час заняття пропонується моделювати типові ситуації мовлення та діалоги з урахуванням формул мовного етикету.

Практичне заняття №7
Тема: Ознаки тексту, його види, форми реалізації. Жанри усного професійного мовлення ( доповідь, промова, лекція, співбесіда, конференція, нарада, дискусія, телефонна розмова). Їх підготовка і реалізація
Мета: Схарактеризувати ознаки тексту, принципи його побудови, розкрити особливості видів усного професійного спілкування, удосконалити вміння створювати власні тексти, готувати та виголошувати публічні виступи, добирати відповідні тактичні та мовні засоби у межах конкретного виду усного вербального спілкування.
Студенти повинні знати: ознаки тексту, види усного професійного спілкування, правила публічного виступу, службової бесіди, дискусії, особливості приватного ділового спілкування.

Студенти повинні вміти: готувати та виголошувати публічний виступ, проводити службову бесіду, конференцію, брати участь у дискусії, вести телефонну розмову, добираючи відповідні тактичні та мовні засоби у межах конкретного виду усного вербального спілкування.
Контрольні питання

1.Основні ознаки тексту.

2.Види текстів, форми їх існування (усна і писемна), види за характером мовленнєвої діяльності (монолог, діалог, полілог), за типом мовлення (розповідь,опис, роздум), їх стилістика.

3.Будова тексту і характер смислових і граматичних зв’язків у ньому.

4.Складання плану. Вимоги до плану.

5. Особливості написання реферату, тез, статті, вимоги до їх оформлення.

6.Підготовка та виголошення виступу.

7.Жанри усного публічного мовлення ( лекція, промова, доповідь, бесіда, конференція, дискусія).
Література:

1.Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів/ С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: АСК, 2003. – 398 с. (К.: АСК, 2000).

2.Коваль А.П. Ділове спілкування/ А.П. Коваль – К.: Либідь, 1992. – 280 с. 3.Культура фахового мовлення: навчальний посібник / за ред. Н. Д. Бабич. –Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 296 с.

4. Мацько Л.І.Культура фахової мови : навч. посібник / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. – К.:ВЦ «Академія», 2007. – 360с. – (Серія «Альма-матер»).

5.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К.: Либідь, 1994. – 208 с.

6.Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / Т.В. Симоненко, Т.В.Чорновол, Н.П.Руденко. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 272с. – (Серія «Альма-матер»).

7.Учіться висловлюватися./ П.І.Білоусенко, Ю.А.Арешенков, Г.М.Віняр та ін. – К.: Рад. Школа,1990. – 126с.

8.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення / С.В. Шевчук – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.

Завдання:

Практичні завдання

1.Продумайте і складіть короткий виступ на тему: «Моя майбутня професія» із застосуванням термінологічної лексики.

2.Підготуйте дискусію(диспут) на тему «Чи порятує світ Краса?»
Завдання для самостійної роботи
1.За підручником Мацько Л.І. Культура фахової мови : навч. посібник / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. – К.:ВЦ «Академія», 2007. – 360с. – (Серія «Альма-матер») підготуйте конспект розділу про текст, його особливості.

2.За книгою Учіться висловлюватися./ П.І.Білоусенко, Ю.А.Арешенков, Г.М.Віняр та ін. – К.: Рад. Школа,1990. – 126с. ознайомтеся з особливостями текстів, жанрами мовлення, вимогами щодо підготовки висловлювань різних видів.

3. Скласти план та написати роздум на одну із запропонованих тем (обов’язкова перевірка у письмовому вигляді):

1.Який «добридень», таке й «дайбоздоро’вя».

2.Що або хто порятує хворе суспільство?

3.Усі Магеллани звідкіль вирушали, туди й повертались»(Б.Олійник)

4.Якщо не я- то хто ж; якщо не сьогодні – то коли?

5.Що без власного кореня я?

6.Від релігії до Віри як перейти?

7.Не зістарся, учителю.

8.Мій ідеал. Він є?

9.Учитель- не актор, але…

10.Я простягнула б тому руку…

11. Музика мого світу.

12.Не хлібом єдиним…

13.Колись же молодість у старість перейде, то…

14.Учителю! Не нашкодь!

15.»Хто сказав, що все уже відкрито?»(В.Симоненко)

16.З того порога вийшла я у світ…

17.Світло й тіні мого часу.

18.Я маю мову, чи язик?

19.Яку людину я вважаю гідною поваги.

20.Заговори,щоб я тебе побачив.
Методичні рекомендації до практичного заняття №7:

Необхідно схарактеризувати ознаки тексту, принципи його побудови, розкрити особливості видів усного професійного спілкування, удосконалити вміння створювати власні тексти, готувати та виголошувати публічні виступи, добирати відповідні тактичні та мовні засоби у межах конкретного виду усного вербального спілкування. Проблемними питаннями є особливості текстів, жанрів мовлення, вимоги щодо підготовки висловлювань різних видів, підготовка публічного виступу, диспуту, написання роздуму.
Практичне заняття №8
Тема: Діловий документ як основний вид писемного професійного спілкування. Вимоги до оформлення ділового документа. Класифікація ділових документів
Мета: Сформувати поняття про документ, ознайомити з класифікацією ділових документів та їх реквізитами, проаналізувати вимоги щодо складання і редагування текстів документів.
Студенти повинні знати: сучасні вимоги до оформлення документації, її види, способи класифікації, основні реквізити документів та та способи їх оформлення.

Студенти повинні вміти: аналізувати структуру документа, укладати різні види документів відповідно до їх композиційної будови, виправляти композиційні помилки.

Контрольні питання

1.Поняття про службовий документ, його форму, формуляр, реквізити.

2.Класифікація ділових документів та її критерії.

3.Основні реквізити (елементи), що застосовуються у діловій документації, їх призначення та оформлення.

4.Текст як основний реквізит документа.

а)достовірність, точність, логічність, ясність, доречність, чистота, переконливість, повнота, стислість як основні вимоги до тексту службового документа;

б)способи викладу у текстах службових документів(розповідь, опис, міркування) та вимоги щодо їх застосування;

в)типи текстів службових документів та їх частин(лінійний запис, трафарет, анкета, таблиця, список), випадки їх використання та принципи оформлення;

г)прості і складні тексти документів; рубрикація тексту (виділення абзаців, рубрик, їх нумерація, оформлення титульної сторінки і сторінок тексту, прийоми виділення (великі літери, розрядка, підкреслення), оформлення приміток, додатків;

д)способи викладу у текстах службових документів (розповідь, опис, міркування) та вимоги щодо їх застосування.
Література:

1.Головач А.С. Зразки оформлення документів: для підприємств і громадян/ А.С. Головач. – Донецьк: Сталкер, 1997. – 320 с.

2.Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів/ С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: АСК, 2003. – 398 с. (К.: АСК, 2000).

3.Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навчальний посібник / Діденко А.Н. – К.: Либідь, 1998. – 256 с.

4.Культура фахового мовлення: навчальний посібник / за ред. Н. Д. Бабич. –Чернівці: Книги –ХХІ, 2006. – 296 с.

5. Марахова А.Ф. Мова сучасних документів/ А.Ф. Марахова. – К.: Наук. думка, 1981. – 140 с.

6. Мацько Л.І.Культура фахової мови : навч. посібник / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. – К.:ВЦ «Академія», 2007. – 360с. – (Серія «Альма-матер»).

7.Молдованов М.І. Сучасний діловий документ/ М.І. Молдованов, Г.М. Сидорова. – К.: Техніка, 1992. – 400 с.

8.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К.: Либідь, 1994. – 208 с.

9.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення / С.В. Шевчук. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.

10.Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / Т.В. Симоненко, Т.В.Чорновол, Н.П.Руденко. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 272с. – (Серія «Альма-матер»).

11.Учіться висловлюватися./ П.І.Білоусенко, Ю.А.Арешенков, Г.М.Віняр та ін. –К.: Рад. Школа,1990. – 126с.

12.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К.: Довіра УНВЦ «Рідна мова», 1997. –199 с.

Завдання:

Практині завдання
1.За підручником Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. –К.:А.С.К., 2003 законспектуйте матеріал, вміщений у таблицях «Класифікація документів»(с.30-33), «Реквізити документів»(с.34-44).

2.Розгляньте зразки документів різних типів, вміщених у підручнику, проаналізуйте спосіб оформлення та розміщення реквізитів у текстах документів.
Завдання для самостійної роботи

1.Виберіть з науково-навчальної літератури зразки текстів різних типів – опису, розповіді, роздуму – і принесіть їх на заняття. Подумайте, в яких видах ділових документів можна знайти елементи розповіді, опису, міркування.

2.Розв’яжіть кросворд (Впр. 14 на с. 47 у підручнику Шевчук С.В.Ділове мовлення. Модульний курс : підручник. – 3-тє вид. / С.В.Шевчук . – К.:Вид-во Арій,2006. – 408с.).

Методичні рекомендації до практичного заняття №8:

Необхідно сформувати поняття про документ, ознайомитись з класифікацією ділових документів та їх реквізитами, проаналізувати вимоги щодо складання і редагування текстів документів. Проблемними є питання оформлення реквізитів документів, модифікації у їх зразках-формулярах та особливості класифікації документів, складності у побудові тексту документа.

Практичне заняття №9

Тема: Особові офіційно-ділові документи та кадрово-контрактові і договірні документи, особливості їх композиційного та мовного оформлення
Мета: Ознайомити студентів з особовими офіційно-діловими документами, навчити писати і редагувати тексти заяв, розписок, доручень. Ознайомити студентів з кадрово-контрактовими і договірними документами, їх призначенням, вимогами щодо оформлення. Сформувати навички написання і редагування автобіографії, характеристики, резюме. Повторити правила написання голосних і приголосних звуків, вживання апострофа і м’якого знака. Повторити правила вживання великої літери у власних назвах, актуалізувати знання про нормативність вживання, написання та відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних найменувань в українському діловому мовленні.
Студенти повинні знати: основні вимоги до написання заяви, доручення, розписки, основні вимоги до написання автобіографії, характеристики, резюме, аналізувати структуру контракту, договору, угоди.
Студенти повинні вміти: правильно складати заяву, доручення, розписку, правильно складати автобіографію, резюме, характеристику, виправляти мовні і композиційні помилки у контрактах, договорах, угодах.
Контрольні питання

1.Призначення, оформлення та види заяв, розписок, доручень.

2.Автобіографія, характеристика, резюме як кадрові офіційно-ділові документи, їх призначення та оформлення.

3.Контракти, договори, угоди. Їх призначення, види, структура тексту.

4.Правопис приголосних звуків.

а) написання дзвінких і глухих приголосних;

б)зміни приголосних у мовному потоці, чергування приголосних;

в)спрощення у групах приголосних;

г)подвоєння і подовження приголосних.

5.Правопис і вимова ненаголошених голосних. Чергування голосних.

6.Правопис апострофа і м’якого знака.

7.Правопис великої літери у власних назвах.

8.Правопис та відмінювання прізвищ, імен та по батькові в українській мові.

9.Правопис географічних назв та їх відмінювання.
Контрольні питання

1.Призначення, оформлення та види заяв, розписок, доручень.

2.Автобіографія, характеристика, резюме як кадрові офіційно-ділові документи, їх призначення та оформлення.

3.Контракти, договори, угоди. Їх призначення, види, структура тексту.

4.Правопис приголосних звуків.

а) написання дзвінких і глухих приголосних;

б)зміни приголосних у мовному потоці, чергування приголосних;

в)спрощення у групах приголосних;

г)подвоєння і подовження приголосних.

5.Правопис і вимова ненаголошених голосних. Чергування голосних.

6.Правопис апострофа і м’якого знака.

7.Правопис великої літери у власних назвах.

8.Правопис та відмінювання прізвищ, імен та по батькові в українській мові.

9.Правопис географічних назв та їх відмінювання.

Література:

1.Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян / А.С. Головач. – Донецьк: Сталкер, 1997. – 320 с.

2. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів/ С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: АСК, 2003. – 398 с. (К.: АСК, 2000).

3.Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навчальний посібник / Діденко А.Н. – К.: Либідь, 1998. – 256 с.

4.Культура фахового мовлення: навчальний посібник / за ред. Н. Д. Бабич. –Чернівці: Книги –ХХІ, 2006. – 296 с.

5. Марахова А.Ф. Мова сучасних документів/ А.Ф. Марахова. – К.: Наук. думка, 1981. – 140 с.

6. Мацько Л.І.Культура фахової мови : навч. посібник / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. – К.:ВЦ «Академія», 2007. – 360с. – (Серія «Альма-матер»).

7.Молдованов М.І. Сучасний діловий документ/ М.І. Молдованов, Г.М. Сидорова. – К.: Техніка, 1992. – 400 с.

8.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К.: Либідь, 1994. – 208 с.

9.Українська мова за професійним спрямуванням : практикум : навч. посібник / Т.В. Симоненко, Т.В.Чорновол, Н.П.Руденко. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 272с. – (Серія «Альма-матер»).

10.Учіться висловлюватися / П.І.Білоусенко, Ю.А.Арешенков, Г.М.Віняр та ін. –К.: Рад. Школа,1990. –126с.

11.Український правопис / АН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови. – 4-те видання, випр. й доп. – К.: Наукова думка, 1993. – 240 с.

12.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К.: Довіра УНВЦ «Рідна мова», 1997. – 199 с.

13.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення / С.В. Шевчук. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.

14.Шевчук С.В.Ділове мовлення. Модульний курс : підручник. – 3-тє вид. / С.В.Шевчук . – К.:Вид-во Арій,2006. – 408с.

15.Ющук І.П. Практикум з правопису української мови- 4-те вид. / І.П.Ющук. – К.: Освіта, 2000. – 254с. (1989,1994,1997).

Завдання:

Практичні завдання

1.Напишіть заяву на ім’я декана факультету або ректора університету з проханням про допуск до складання сесії, про надання відпустки, про переведення, про перенесення терміну складання сесії (на вибір).

2.Напишіть особисте доручення (за вибором): на продаж квартири, на одержання грошей (заробітної плати, пенсії, переказу); на одержання внеску в ощадному банку; на користування легковим автомобілем4 на оформлення документації.

3.Напишіть розписку (за вибором) : про одержання у книгарні книжок для бібліотеки;, про одержання українських костюмів для проведення вечора або вистави; про одержання згідно з розпорядженням керівництва у магазині обладнання для проведення занять з інформатики.

4.Ознайомтесь з матеріалом підручника Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2003, що стосується кадрової документації (автобіографія, резюме, характеристика, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів), а також договірної документації (договір, трудова угода, контракт). Розгляньте зразки названих документів, складіть список реквізитів кожного з них.

5.На основі зразків у підручнику оформіть: 1) автобіографію; 2) резюме; 3) характеристику вашого одногрупника як офіційно-ділові документи.

6.Повторіть вивчені орфограми і підготуйтесь до написання словникового диктанту.

Завдання для самостійної роботи

1.Пригадайте, які реквізити називаються резолюцією, візою в особових документах? У чому їх призначення? Допишіть у заяві резолюцію і візу керівництва.

2. Відредагуйте тексти і допишіть відсутні відомості у розписках (підручник Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: АСК, 2003; Вправа 219,с.284).

3.Заповніть формуляр-зразок офіційного доручення (Вправа 211, с. 282; підручник Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: АСК, 2003).

4. Порівняйте тексти автобіографії, характеристики, резюме з погляду їх зв’язності, логічної послідовності, способів викладу в них та використовуваних типів міжфразного зв’язку. У чому полягають їх відмінності?

5. Розгляньте зразки резюме, вміщені в підручнику Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2003 на с. 68-69 і на основі них складіть власний текст резюме.

6. Пригадайте, які види контрактів, договорів ви знаєте. Користуючись навчальною і довідковою літературою з ділової української мови і документознавства, знайдіть зразки різних видів контрактів, угод, договорів і принесіть на заняття для аналізування.
Методичні рекомендації до практичного заняття №9:

Необхідно ознайомитись з особовими офіційно-діловими документами, навчитись писати і редагувати тексти заяв, розписок, доручень. Ознайомитись з кадрово-контрактовими і договірними документами, їх призначенням, вимогами щодо оформлення, сформувати навички написання і редагування автобіографії, характеристики, резюме. Проблемними питаннями є різновиди заяв, розписок, доручень, встановлення подібностей і відмінностей у автобіографії і резюме, характеристиці, правила написання голосних і приголосних звуків, вживання апострофа і м’якого знака, вживання великої літери у власних назвах, нормативність вживання, написання та відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних найменувань в українському діловому мовленні.

Практичне заняття №10

Тема: Розпорядчі і організаційні документи та довідково-інформаційні документи, особливості їх композиційного та мовного оформлення.
Мета: Ознайомити студентів з основними розпорядчими та організаційними документами, їх призначенням, вимогами щодо оформлення, проаналізувати зміст та структуру тексту організаційних документів, розглянути найважливіші види довідково-інформаційних документів, сформувати навички оформлення службових записок, листів, оголошень, протоколів зборів та витягів з протоколу, планів та звітів. Повторити окремі правила правопису і відмінювання іменників, прикметників, займенників, числівників, актуалізувати знання про правопис і відмінювання складних, складноскорочених слів, абревіатур, що вживаються в діловому мовленні. Опрацювати морфологічні норми щодо вживання дієслів та дієслівних форм, прислівників та службових частин мови.
Студенти повинні знати: зміст і структуру наказу, розпорядження, постанови, положення, статуту, інструкції, правил, довідково-інформаційні документи (листи-запити, листи-відповіді, довідки, звіти, плани робіт, протоколи, витяги з протоколів, акти, оголошення, службові записки); етикет ділового листування, вимоги до написання листів, довідок, звітів, планів робіт, оформлення тексту протоколів, актів, оголошень, записок.
Студенти повинні вміти: аналізувати структуру організаційних і розпорядчих документів, редагувати їх, складати плани та звіти, службові листи, оголошення, правильно оформлювати протоколи та витяги з протоколів, службові записки, аналізувати акти.
Контрольні питання

1.Статут, положення, інструкції, правила як організаційні документи. Їх призначення, структура тексту.

2.Наказ, розпорядження, постанова, вказівка як розпорядчі документи. Їх призначення, реквізити, мовне оформлення.

3.Правопис і відмінювання складних, складноскорочених слів, абревіатур, слів з пів-, напів-, полу-. Графічні скорочення.

4.Особливості вживання роду та числа іменників в офіційно-діловому стилі. Правопис закінчень іменників ІІ відміни чол. роду в родовому і давальному відмінках однини.

5. Творення та вживання ступенів порівняння прикметників.

6.Відмінювання та вживання займенників.

7.Правопис та відмінювання кількісних, порядкових, дробових числівників.

8. Призначення, композиційне та мовне оформлення довідково-інформаційних документів:

а) структура і мовне оформлення доповідної і пояснювальної записок;

б) види ділових листів, композиційне і граматичне оформлення ділової кореспонденції, телеграма і телепрограма як види ділової інформації, їх оформлення;

в) довідки, види довідок, їх оформлення;

г) оголошення, типи, структура і мовне оформлення оголошень;

ґ) акт як документ, що підтверджує встановлені факти або події, його структура, мовне оформлення;

д) протокол як документ, що фіксує хід і результати роботи зборів, нарад, засідань, оформлення протоколу та витягу з протоколу;

е)плани робіт та звіти, їх написання;

е)написання анотації, рецензії, відгуку, висновку

є)написання і оформлення наукової (курсової, дипломної роботи). Вимоги до укладання бібліографії. Бібліографічний опис.

9. Відмінювання, правопис та вживання займенників.

10. Відмінювання та правопис дієслів, творення і вживання дієприкметників та дієприслівників. Безособові дієслівні форми на -но, -то, їх синонімія з дієприкметниками.

11. Правопис прислівників та службових частин мови.

Модульна контрольна робота (М2)
Література:

1.Головач А.С. Зразки оформлення документів: для підприємств і громадян/ А.С. Головач. – Донецьк: Сталкер, 1997. – 320 с.

2.Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів/ С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: АСК, 2003. – 398 с. (К.: АСК, 2000).

3.Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навчальний посібник / Діденко А.Н. – К.: Либідь, 1998. – 256 с.

4.Культура фахового мовлення: навчальний посібник / за ред. Н. Д. Бабич. –Чернівці: Книги –ХХІ, 2006. – 296 с.

5. Марахова А.Ф. Мова сучасних документів/ А.Ф. Марахова. – К.: Наук. думка, 1981. – 140 с.

6. Мацько Л.І.Культура фахової мови : навч. посібник / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. – К.:ВЦ «Академія», 2007. – 360с. – (Серія «Альма-матер»).

7.Молдованов М.І. Сучасний діловий документ/ М.І. Молдованов, Г.М. Сидорова. – К.: Техніка, 1992. – 400 с.

8.Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К.: Либідь, 1994. – 208 с.

9.Українська мова за професійним спрямуванням : практикум :навч. Посібник / Т.В. Симоненко, Т.В.Чорновол, Н.П.Руденко. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 272с. – (Серія «Альма-матер»).

10.Український правопис / АН України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут української мови. – 4-те видання, випр. й доп. – К.: Наукова думка, 1993. – 240 с.

11.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра УНВЦ «Рідна мова», 1997. – 199 с.

12.Шевчук С.В. Українське ділове мовлення / С.В. Шевчук – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.

13.Ющук І.П. Практикум з правопису української мови – 4-те вид. / І.П.Ющук. – К.: Освіта, 2000. –254с. ( 1989,1994,1997).

Завдання:

Практичні завдання


1. Ознайомтеся з матеріалом підручника Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2003, який стосується розпорядчої документації (наказ, розпорядження, постанова, вказівка). Розгляньте зразки документів, складіть список реквізитів кожного з них.

2. Оформіть наказ щодо особового складу згідно з існуючими стандартами, використовуючи відомі дані:

Кутовий штамп. Наказ. Дата. Номер. м. Рівне. Про переведення на іншу роботу. Перевести: Соловйову Людмилу Федорівну, старшого лаборанта інституту, на посаду завідувача кабінету іноземних мов з 00.00.00 з посадовим окладом 180 грн. на місяць. Підстава: заява Соловйової Л.Ф. із візами. Директор інституту І.Т.Зотов. Візи: Відділ кадрів, Керівник структурного підрозділу, Плановий відділ. З наказом ознайомлена. Підпис.

3. Розгляньте за підручником Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2003 зразки оформлення довідково-інформаційних документів, складіть список реквізитів кожного з них.

4..Напишіть пояснювальну записку про відсутність на занятті, службову записку про проведення КВК на факультеті.

5.Напишіть службовий лист-повідомлення про факультетський захід та складіть оголошення про нього.

6.Оформіть протокол зборів вашої групи або засідання студентського профкому.

7. Напишіть звіт про проходження навчальної практики.

Завдання для самостійної роботи


1. Знайдіть у навчальній літературі зразки постанов і принесіть їх на заняття. Проаналізуйте склад реквізитів, композиційні та мовні особливості постанови як документа.

2. Оформіть на основі зразка розпорядження такого змісту: потрібно провести міжсесійну атестацію студентів (відповідальні – викладачі, за підписом декана факультету); потрібно утеплити вікна, упорядкувати прилеглу територію (відповідальні – техпрацівники, куратори, за підписом ректора).

3. Знайдіть у навчальній літературі інформацію про організаційні документи. Проаналізуйте зразок тексту статуту, положення, інструкції, правил щодо композиційного та мовного оформлення.

4. Прочитайте уривок з тексту документа, визначте, який це документ за а) найменуванням, б) призначенням, в) походженням, г) місцем виникнення, ґ) формою. Назвіть усі реквізити цього документа. (Впр. 109 на стор. 250 у підручнику Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2003).

5. Розгляньте зразки довідок у навчальній літературі, заповніть самостійно бланк-формуляр довідки з місця навчання або роботи.

6. Розгляньте зразки актів, проаналізуйте різні види актів. Складіть акт списання малоцінного інвентаря.

7. Відредагуйте акт, напишіть його за всіма правилами складання актів (Впр. 206 на с. 280 у підручнику Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2003)

8. Напишіть анотацію на книгу, рецензію на твір або виставу, наукову роботу, висновок про публікацію.

9. Підготуйте невеличке повідомлення про написання студентської наукової роботи та вимоги її оформлення, в тому числі про вимоги бібліографії.
Методичні рекомендації до практичного заняття №10:

Необхідно ознайомити студентів з основними розпорядчими та організаційними документами, їх призначенням, вимогами щодо оформлення. Сформувати уміння складати і редагувати розпорядчі документи, проаналізувати зміст та структуру тексту організаційних документів. Необхідно розглянути найважливіші види довідково-інформаційних документів, сформувати навички оформлення службових записок, листів, оголошень, протоколів зборів та витягів з протоколу, планів, звітів. Проблемними питаннями є порівняння змісту і призначення документів розпорядчого, організаційного призначення, особливості довідково-інформаційних документів, правила правопису і відмінювання іменників, прикметників, займенників, числівників, правопис і відмінювання складних, складноскорочених слів, абревіатур, що вживаються в діловому мовленні, морфологічні норми щодо вживання дієслів та дієслівних форм, прислівників та службових частин мови.

Схожі:

План Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Поняття ділового...
Абрамович С. Д., Чікарьова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 472 с
План Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і...
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. – ВЦ «Академія», 2004. – 344 с
Тема: Спілкування в чатах. Етикет інтерактивного спілкування. Мета
Електронна поштова скринька – це область пам'яті на одному з мережних комп’ютерів поштового сервера. Доступ до цієї області здійснюється...
ПЛАН СПІЛКУВАННЯ І КОМУНІКАЦІЯ. ФУНКЦІЯ СПІЛКУВАННЯ. ВИДИ,ТИПИ І...
Важливо зазначити, що сфера людського спілкування включає комунікацію, яка останнім часом постає важливим предметом досліджень. Багато...
ДЕРЖАВНА МОВА – Мова професійного спілкування
Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Комунікативне призначення мови в професійній...
Тема 11. Психологія спілкування
Поняття спілкування, форми, функції, рівні, засоби спілкування, види психологічних бар’єрів, особливості спілкування в підрозділах...
Етикет. Особливості ділового етикету Етикет являється сукупністю...
Вони полегшують взаємостосунки людей, упорядковуючи користування засобами громадських комунікацій. Етикет дозволяє зберегти енергію...
Тема Державна мова мова професійного спілкування 11
Поняття національної та літературної мови. Значення мови в житті суспільства та людини 17
Вивчається на початку розділу «Усне ділове спілкування». Вона є логічним...
Вивчення цієї теми допоможе молодим фахівцям зрозуміти важливість професійного спілкування, яке базуються на таких правилах і нормах...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ НІМЕЦЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ІІ курс Тема І
Обговорення і підписання угоди. Умови і терміни постачання оплати. Рахунок. Транспортна документація. (Пасивний стан. Підрядне речення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка