Проект рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради Про дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення


Скачати 163.97 Kb.
НазваПроект рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради Про дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення
Дата03.04.2013
Розмір163.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Проект рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради
Про дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою

будівель і споруд соціально-культурного, побутового,

торговельного та іншого призначення
Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2009р. №982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності», від 21.05.2009р. №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», з метою впорядкування розміщення об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити:

1.1.Положення про порядок видачі дозволу на розміщення на території

об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового,

торговельного та іншого призначення, згідно з додатком 1 (додається).

1.2.Форму бланку заяви для оформлення дозволу на розміщення на території

об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового,

торговельного та іншого призначення, згідно з додатком 2 (додається).

1.3. Форму бланку дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, згідно з додатком 3 (додається).

2. Встановити, що заяви, подані за 5 днів до набрання чинності цим рішенням та не вирішені, розглядаються відповідно до вимог цього рішення.

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 09.04.2008р. №650 «Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та погодження на розміщення об’єктів сфери послуг в м. Тернополі та скасування рішень» (із змінами та доповненнями).

4.Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації оприлюднити дане рішення шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернету.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань економіки В.В.Камінського, управління муніципальної поліції, МВ УМВС України в Тернопільській області (за згодою), Тернопільську об’єднану державну податкову інспекцію (за згодою).


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від «___» ________2011 р. №___

Положення про порядок видачі дозволу на розміщення на території

об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового,

торговельного та іншого призначення
1. Загальні положення.
1.1. Положення про порядок видачі дозволу на розміщення на території

об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового,

торговельного та іншого призначення (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», інших законодавчо-нормативних документів.

1.2. Положення визначає порядок видачі дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (далі – Дозвіл), його переоформлення, анулювання і поновлення дії.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правових форм та форми власності, які мають намір вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності.

Здійснення господарської діяльності на території об’єктів благоустрою міста Тернополя без наявності Дозволу тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до ст. 164 КУпАП.

1.4. Отримання Дозволу не звільняє суб’єктів господарювання від отримання інших дозволів, погоджень та ліцензій, передбачених чинним законодавством.

1.5. Дозвіл видається на кожну стаціонарну будівлю і споруду (їх частину), стаціонарну малу архітектурну форму, пересувну малу архітектурну форму тощо, крім пересувних малих архітектурних форм, розміщених на ринках міста та літніх майданчиків.

1.6. У цьому Положенні вживаються терміни та поняття, передбачені законами України, правилами, порядками та іншими нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність суб’єктів господарювання в сфері торгівлі та послуг.
2. Порядок надання Дозволу.
2.1. Забезпечення оформлення та видачі Дозволу здійснюється управлінням торгівлі, побуту та захисту прав споживачів. Дозвіл підписується начальником управління та засвідчується печаткою управління.

2.2. Дозвіл видається за принципом організаційної єдності у термін не пізніше 10 робочих днів з дати реєстрації державним адміністратором єдиного дозвільного центру заяви із необхідними документами, що додаються до неї.

2.3. Для отримання  Дозволу суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору заповнену заяву встановленого зразка та необхідні документи до неї. У разі надання заяви і документів до неї рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.

2.4. До заяви додаються наступні документи:

2.4.1. Загальні вимоги:

-      копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

-      копії документів на право користування об’єктом (свідоцтво про право на власність, договір оренди, договір суборенди);

-       копія документа, що свідчить про готовність закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта до експлуатації (у випадку виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переобладнання та капітального ремонту), або рішення виконавчого комітету міської ради при зміні функціонального призначення стаціонарної будівлі та споруди;

-       копія дозвільно-погоджувальних документів санітарно-епідеміологічної станції (міської, обласної, Тернопільської лінійної дільниці Львівської залізниці) у випадках, передбачених чинним законодавством;

-       копія договору на забезпечення комплексного благоустрою при здійсненні підприємницької діяльності в закладах торгівлі у м. Тернополі, укладеного з управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;

- копія свідоцтва про сплату єдиного податку (для платників єдиного податку);

- довідки про відсутність заборгованостей з орендної плати за землю, договірних зобов’язань для об’єктів комунальної власності та комунальних платежів.

2.4.2. Додаткові вимоги:

- копія санітарного паспорту для аптечних закладів;

- копія дозволу на початок роботи Держнаглядохоронпраці та свідоцтва про походження спеціальної підготовки та допуску до роботи з піротехнічними засобами;

- копія правовстановлюючого документа на використання земельної ділянки;

- схема прив’язки малої архітектурної форми;

- копії угод з службою у справах неповнолітніх та дітей міської ради та відділу кримінальної міліції у справах дітей Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області для залів комп’ютерних ігор, закладів з надання Інтернет-послуг;

- копія рішення міської ради про визначення місця для розміщення малої архітектурної форми;

- копія ліцензії на відповідний вид діяльності для суб’єктів господарювання, які здійснюють ліцензійний вид діяльності.

2.5. Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів відповідно до вимог цього Положення самостійно приймає рішення щодо видачі Дозволу.
3. Термін дії Дозволу.
3.1. Дозвіл видається:

3.1.1. Для стаціонарних будівель і споруд (їх частин) безстроково – на підставі свідоцтва про власність на об’єкт, строково – на термін дії договірного зобов’язання).

3.1.2. Для малих архітектурних форм – на 1 рік.

3.1.3. Під час проведення ярмарку, ярмарку-виставки, виставки, міського культурно-масового заходу строком до одного місяця.
4. Порядок переоформлення Дозволу.
4.1. Дозвіл підлягає переоформленню у випадку:

- зміни найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;

- зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання.

4.2. Для переоформлення Дозволу суб’єкт господарювання подає державному адміністратору документи:

- заяву про переоформлення Дозволу;

- оригінал Дозволу, який потребує переоформлення;

- документ, що підтверджує зміни, вказані у п. 4.1. цього Положення (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

4.3. Видача переоформленого Дозволу здійснюється управлінням торгівлі, побуту та захисту прав споживачів протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення Дозволу.
5. Порядок видачі дубліката Дозволу.
5.1. Дублікат Дозволу видається у випадках:

- втрати Дозволу;

- пошкодження Дозволу.

5.2. Для отримання дубліката Дозволу суб’єкт господарювання подає державному адміністратору заяву про видачу дубліката Дозволу та бланк Дозволу, непридатний для використання (у випадку його пошкодження).

5.3. Видача дубліката Дозволу здійснюється управлінням торгівлі, побуту та захисту прав споживачів протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дубліката Дозволу.
6. Анулювання та поновлення дії Дозволу.
6.1. Анулювання Дозволу здійснюється на підставі:

- звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання Дозволу;

- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

- у разі повторного протягом року виявлення фактів порушення вимог законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування. Фактом виявлення порушень є подання та результати перевірок відповідних контролюючих органів, якими встановлено порушення;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством;

6.2. Поновлення дії Дозволу проводиться у разі своєчасного усунення порушень, що привели до анулювання дії Дозволу.

6.3. Анулювання та поновлення Дозволу здійснюється рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради.
7.Заключні положення.
7.1. Спори, пов’язані з видачею, анулюванням та поновленням дії Дозволу вирішуються у встановленому законодавством порядку.


Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від «___» ________2011 р. №___

Начальнику управління торгівлі, побуту

та захисту прав споживачів

Хомінцю В.П.

Заява
Відповідно до статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прошу видати__________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва документа дозвільного характеру)

_____________________________________________________________________________

(об’єкт, на який видається документ, його назва)

_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ)

___________________________________ ____________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД) (група товарів (асортимент)

_____________________________________________________________________________

(режим роботи об’єкта)

загальна площа ___ орендована площа ___ торгова площа ___ кількість працюючих ___

_____________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / ім’я, по-батькові та прізвище

____________________________________________________________________________________

фізичної особи – підприємця)

____________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

____________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця,

платника податків та інших обов’язкових платежів)

____________________________________________________________________________________

(ім’я, по-батькові та прізвище керівника юридичної особи /

фізичної особи – підприємця / уповноваженої особи)
____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи – підприємця)
_____________________________ ____________________________

(телефон) (телефакс)
“_____”_____________________ 200 ____ р. ______________________________________

(підпис керівника юридичної особи /

фізичної особи – підприємця, уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Заповнюється адміністратором:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“_____”____________________ 200 ____ р. Реєстраційний номер ___________________

(дата надходження заяви)

_________________________________ ____________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище адміністратора)
Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від «___» ________2011 р. №___

тернопільська міська рада
управління торгівлі, побуту

та захисту прав споживачів
ДОЗВІЛ

на розміщення на території об’єктів благоустрою

будівель і споруд соціально-культурного, побутового,

торговельного та іншого призначення
Реєстраційний номер _____

Дата реєстрації _____

Дійсний до _____
Виданий ______________________________________ в тім, що йому дозволяється

(назва суб’єкта господарювання)

здійснювати __________________ торгівлю ______________________ товарами в

(вид торговельної діяльності) (група товарів)

______________________ за адресою: вул. ____________________ .

(об’єкт торгівлі)

Реалізацію проводити при дотриманні правил торгівлі, санітарних вимог та відповідно до діючого законодавства.

Режим роботи:

щоденно з _____ год. до _____ год.

перерва на обід з _____ год. до _____ год.

вихідний день ______________
Оригінал дозволу зберігати на робочому місці

Начальник управління торгівлі, побуту

та захисту прав споживачів ____________________

М.П. Дата видачі «_____» ________________ 201__р.
Примітка.

У разі припинення діяльності за вказаною адресою до закінчення терміну дії дозволу, суб’єкт господарювання зобов’язаний в семиденний термін повернути дозвіл органу, що його видав.
Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради

«Про дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою

будівель і споруд соціально-культурного, побутового,

торговельного та іншого призначення»
1. Визначення проблеми.

Статтею 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» визначено, що тільки законами встановлюється необхідність одержання  документу дозвільного характеру.

Статтею 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень міських рад у сфері благоустрою населених пунктів відноситься надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.

Статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та   постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення» на органи місцевого самоврядування покладений контроль за належною експлуатацією об’єктів торгівлі та сфери послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» визначено документи дозвільного характеру, що видаються виконавчими органами державного влади та органами місцевого самоврядування через дозвільні центри.

Дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення цією постановою включений до переліку документів дозвільного характеру.

На сьогодні в місті Тернополі суб’єктам господарювання видаються дозволи на розміщення об’єктів торгівлі та погодження на розміщення об’єктів сфери послуг.

Враховуючи вимоги Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради винесло на обговорення проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про дозвіл на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення».

         За своїми ознаками цей проект рішення належить до кола регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські відносини між суб’єктами господарювання, територіальною громадою м. Тернополя і органами місцевого самоврядування.

         З метою дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проект рішення виконавчого комітету міської ради розроблений  для проведення процедури оприлюднення та обговорення.
2. Цілі державного регулювання.

2.1. Приведення у відповідність локальних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування з видачі документів дозвільного характеру до вимог Законів України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», постанов Кабінету Міністрів України від   21.05.2009р. № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,  від 15.06.2006р. № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення».

         2.2. Розроблення процедури   видачі    дозволу    на  розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення,  визначення підстав  для   відмови у його видачі, призупинення і анулювання, тощо.

2.3. Врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг.

2.4. Створення умов для здорової конкуренції та легалізація діяльності суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг.

2.5. Забезпечення належного рівня торговельного та побутового обслуговування споживачів з метою захисту їхніх інтересів і прав.

2.6. Володіння інформацією щодо діючої мережі закладів сфери обслуговування з метою використання її для реалізації органами місцевого самоврядування державної політики у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг.
3. Визначення та  оцінка  усіх    прийнятих альтернативних способів досягнення   встановлених  цілей   з  аргументацією    переваг обраного способу.

         Альтернативою прийняття запропонованого рішення виконавчого комітету міської ради є приведення діючого порядку видачі суб’єктам господарювання дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та погоджень на розміщення об’єктів сфери послуг до вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом затвердження виконавчим комітетом міської ради рішення «Про дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення».

Визначається єдина процедура надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення за умови звернення суб’єкта господарювання чи до державного адміністратора, чи до єдиного дозвільного центру, чи до місцевого дозвільного органу, яка відповідає вимогам Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Впорядковується механізм переоформлення, призупинення чи анулювання дії дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.

Визначається термін дії дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.

Прийняття виконавчим комітетом міської ради запропонованого проекту регуляторного акта надасть можливість вирішити питання впорядкування розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.

Неприйняття зазначеного проекту регуляторного акта призведе до:

- відсутності бази даних щодо міської мережі об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг, яка є основою для реалізації органами місцевого самоврядування державної політики у сфері обслуговування населення;

- ускладнення процедури здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення закладами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

- залишення неузгодженості з вимогами чинного законодавства діючого порядку надання дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та погоджень на розміщення об’єктів сфери послуг і встановлення зручного для населення режиму їх роботи.
4. Механізм реалізації мети.

      Затвердити виконавчим комітетом міської ради рішення «Про дозвіл на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення».
5. Можливості досягнення цілей, визначених у розділі 2 цього Аналізу, у разі прийняття виконавчим комітетом міської ради позитивного рішення, є цілком реальними та обґрунтованими.
6. Очікувані результати прийняття акта

Для населення:

- забезпечення належного рівня та умов торговельного і побутового обслуговування;
- підвищення рівня захисту прав і інтересів споживачів;

- унеможливлення попадання на споживчий ринок недоброякісних та шкідливих для здоров’я товарів.

Для органу місцевого самоврядування:

- упорядкування розміщення на території об’єктів благоустрою м. Тернополя будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення;

Для суб’єктів господарювання:

- впорядкування процедури отримання в органах місцевого самоврядування дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення;

- забезпечення єдиного порядку та прозорості процедури отримання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення;

- легалізація    господарської діяльності;

- усунення конфліктів з контролюючими органами.   
7. Термін дії   регуляторного акта.

        При змінах у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта необмежений.
 8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

         Показниками результативності запропонованого проекту рішення виконавчого комітету міської ради є:

-  кількість виданих дозволів  на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення та кількість відмов у видачі дозволу;    

 - кількість звернень та скарг суб'єктів господарювання, пов'язаних з видачею дозволів  на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення;

  • впорядкованість та законність розміщення об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг.


9. Відстеження результативності регуляторного акта:

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік з дня прийняття за методикою результативності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення повторного відстеження.

Схожі:

ПОРЯДОК розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного...
Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності” з метою упорядкування розміщення...
«Про Порядок встановлення режимів роботи та погодження розміщення...
України щодо захисту населення від впливу шуму», на виконання рішення міської ради від 30. 09. 2011р. №6/14/21 «Про внесення доповнень...
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кременчука (далі – Порядок) визначає організаційно-правові засади та механізм розміщення пересувних об’єктів сезонної торгівлі та...
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Полтавської області від 17. 05. 2013 №262 "Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд...
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 30. 08. 2006р
Про мораторій на надання земельних ділянок для розміщення нових об‘єктів містобудування
Проект рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради

Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 18 березня 2010 року № 56 затверджені заходи з підготовки житлового фонду, мереж теплопостачання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка