ПОЛОЖЕННЯ про відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради


Скачати 82.19 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
Дата07.02.2014
Розмір82.19 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури виконавчого
комітету Смілянської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури виконавчого комітету міської ради (далі за текстом – Відділ) утворений в межах затвердженої структури та чисельності апарату в частині переданих повноважень у галузі культури відповідно до рішення Смілянської міської ради від 27.06.2006 Р № 5/3 “Про структуру органів міської ради та загальну чисельність апарату управління”.

1.2. Відділ є виконавчим органом ради, підзвітним та підконтрольним їй. У своїй діяльності Відділ підпорядковується виконавчому комітету Смілянської міської ради, міському голові, його заступнику, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади є також підконтрольний управлінню культури обласної державної адміністрації та Міністерству культури України.

1.3. Відділ керується в своїй роботі Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Смілянської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Міністерства культури України, управління культури Черкаської обласної державної адміністрації, цим Положенням.

1.4. Відділ у межах своїх повноважень, визначених цим Положенням, здійснює керівництво в галузі культури , збереження культурної спадщини в місті.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Реалізація державної політики у сфері мистецтва та організації культурного проведення дозвілля, розвитку аматорської творчості громадян.

2.2. Підвищення ролі закладів культури в проведенні державної національної політики, поглибленні інтересу до української національної історії та культури, піднесення ролі народного мистецтва – джерела духовного і суспільного розвитку, впровадження в побут українських національних традицій, свят та обрядів.

2.3. Створення умов для відродження і розвитку культури національних меншин, які проживають у місті Сміла.

2.4. Створення розвитку туризму всіх видів, форм та напрямків.

Координація дій відповідних структур, що здійснюють цю роботу.

2.5. Забезпечення координації діяльності між організаціями культури та творчими спілками.

2.6. Забезпечення закладів культури кваліфікованими кадрами.

2.7. Сприяння забезпеченню державної охорони пам'яток історії та культури.

2.8. Координація дій з відповідними органами, організаціями та установами

при організації та проведенні виставок, оформленні заявок при встановленні

пам”ятних знаків, дощок, пам”ятників, монументів. Здійснення нагляду за експозиціями.

2.9. Організація та сприяння у проведенні загальноміських заходів, міжнародних, всеукраїнських, регіональних професійних та аматорських свят, фестивалів, конкурсів, концертів, виставок тощо.

2.10. Координація дій організацій, що проводять на території міста масові культурно-мистецькі заходи.

2.11. Організація та реалізація заходів з розвитку спеціальної мистецької освіти дітей та юнацтва. Розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів мистецтва.

2.12. Сприяння поліпшенню кінообслуговування населення, здійснення загального керівництва установами та суб”єктами міської кінопрокатної мережі.

2.13. Координація та керівництво в установленому порядку роботою бібліотек централізованної бібліотечної системи міста, забезпечення виконання Закону України "Про бібліотечну справу", сприяння покращенню комплектування бібліотечного книжкового фонду.

2.14. Координація роботи міського краєзнавчого музею та музеїв на громадських засадах, музейних кімнат забезпечення виконання Закону “Про музеї та музейну справу”.
3. ОСНОВні ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Власними (самоврядними) повноваженнями Відділу є:

3.1. Ведення обліку закладів культури міста.

3.2. Ведення роботи з підбору і розстановки кадрів, організації їх навчання та підвищення кваліфікації.

3.3 Вивчення, впровадження і поширення передового досвіду культурно-виховної роботи в діяльність відділу, закладів культури,творчих аматорських колективів, навчальних установ.

3.4. Подання пропозицій для затвердження витрат на культурно-масову роботу,естетичне виховання. Здійснення контролю за використанням бюджетних коштів. 

3.5. Вжиття заходів щодо зміцнення матеріально-фінансової бази закладів культури, покращення їх фінансового стану.

3.6.Організація роботи з документообігу: розгляд скарг, листів, заяв, пропозицій, ведення статистичної та інформаційної звітності про роботу відділу, а також підпорядковах установ. 

3.7. Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на галузь "Культура", аналіз і перевірка їх використання, внесення пропозицій і обґрунтування оптимальних нормативів бюджетного фінансування при формуванні бюджету міста.

3.8. Здійснення контролю за дотриманням нормативів забезпечення мікрорайонів об'єктами культури, ініціювання будівництва нових об”єктів соціально-культурного призначення та здійснення контролю за їх введенням в дію.

3.9. Забезпечення контролю за ефективним використанням зданих в оренду приміщень та майна підпорядкованих закладів культури.

3.10. Підготовка та подання в установленому порядку звітів, довідок, офіційних даних про стан і розвиток культури , мистецтва в місті, відповідальність за її якість і об'єктивність. Організація збору та обробки інформації та формування банку даних, своєчасне доведення необхідної інформації до керівників закладів культури.

3.11. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та нагородження працівників культури.
4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:

4.1. Отримувати від підпорядкованих установ та закладів культури, а також інших установ та організацій, що діють у відповідній галузі, інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань та обов'язків.

4.2. Здійснювати контроль за діяльністю підпорядкованих установ та закладів культури.

4.3. Здійснювати перевірки виконання рішень Смілянської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, власних актів, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань культури.

4.4. Отримувати від місцевих органів державної виконавчої влади, установ та організацій культури необхідну інформацію, документи та законодавчі акти, що регламентують діяльність у сфері культури.

4.5. Розробляти та виносити на розгляд міської ради, її виконавчого комітету та міського голови проекти рішень, розпоряджень, пов'язаних з діяльністю установ та закладів культури, діяльністю Відділу, з питань розвитку культурного та мистецького життя у місті Сміла.

4.6. Самостійно ухвалювати рішення, видавати накази, вказівки в межах своєї компетенції, що є обов'язковими для виконання підпорядкованими установами та закладами культури.

4.7. Проводити в установленому порядку тарифікацію та атестацію працівників підпорядкованих установ та закладів культури.

4.8. Вступати відповідно до напрямків своєї діяльності в правові та інші відносини як з державними, так і недержавними організаціями в Україні та за її межами.

4.9. Давати дозвіл на проведення культурно-мистецьких, художньо-спортивних акцій, гастрольної діяльності осіб, театрально-видовищних колективів на базі установ культури міста, які йому підпорядковані.

4.10. Сприяти залученню інвестицій у сферу культури та мистецтва.

4.11. Надавати дозволи підприємствам, відособленим підрозділам, установам, підпорядкованим відділу культури, на здавання в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна.

4.12. Погоджувати статути (положення) культурно-освітніх, мистецьких та дозвілевих закладів відпочинку і розваг, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Сміли, вносити зміни та доповнення до них.

4.13. Вносити відповідно до законодавства пропозиції щодо реєстрації статутів (положень) розташованих на відповідній території культурно-освітніх, мистецьких та дозвілевих закладів відпочинку, розваг, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Сміли.

4.14. Вирішувати питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, дозвілля, відпочинку, розваг та мистецтва, а також визначати порядок компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.
5. ДЕЛЕГОВАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
5.1. Забезпечення виконання актів законодавства України, наказів, постанов та рекомендацій Міністерства культури України, управління культури облдержадміністрації, здійснення контролю за їх реалізацією в межах компетенції Відділу.

5.2. Сприяння підприємствам та установам у проведенні масових культурологічних і мистецьких заходів.

5.3. Організація обліку неформальних мистецьких об'єднань, надання їм методичної і практичної допомоги в їхній діяльності.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

На посаду начальника призначається особа, яка є громадянином України, володіє державною мовою, має вищу освіту і стаж керівної роботи не менше п’яти років.

6.2. Начальник Відділу в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства:

6.2.1. представляє інтереси міста в галузі культури українськими іноземними юридичними та фізичними особами;

6.2.2. визначає структуру та штатний розпис в межах доведеного фінансування та граничної чисельності;

6.2.3. призначає на посади та звільняє з посад працівників Відділу, централізованої бухгалтерії; за погодженням із заступником міського голови, готує міському голові подання щодо кандидатур на посаду керівників установ культури міста;

6.2.4. затверджує положення про централізовану бухгалтерію Відділу та статути підпорядкованих установ та закладів культури міста;

6.2.5. затверджує посадові обов'язки спеціалістів Відділу та централізованої бухгалтерії;

6.2.6. розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Відділу, підпорядкованих установ і закладів культури, затверджує кошториси цих установ і закладів;

6.2.7. застосовує заохочення і дисциплінарні стягнення до працівників Відділу, керівників підвідомчих установ та закладів;

6.2.8. видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

6.2.9. відкриває в банківських установах розрахункові та інші рахунки, здійснює по них операції, підписує юридичні документи, видає доручення, довіреності;
6.2.10. розглядає заяви, скарги населення, проводить прийом громадян, представників установ, організацій;

6.2.11. дає відповіді на звернення та запити депутатів Смілянської міської ради, розглядає рекомендації постійних комісій міської ради, повідомляє їх про результати розгляду.

6.3. При Відділі може бути створена громадська рада з питань організації роботи галузі та контролю за виконанням ухвалених рішень, інших питань, пов'язаних з діяльністю галузі.

6.3.1. Рішення ради впроваджуються в життя наказами начальника Відділу.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Відділ культури є юридичною особою, має самостійний баланс відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп та фірмові бланки.

Місцезнаходження Відділу: м. Сміла, вул. Свердлова, 100.

7.2. Матеріально-технічну базу Відділу становлять матеріальні цінності та кошти, облік яких веде централізована бухгалтерія Відділу.

7.3. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.4. Фінансування установ та закладів культури міста, проведення масових свят, фестивалів, пам'ятних і календарних дат, цільових програм і мистецьких проектів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, цільових надходжень від управління культури Черкаської облдержадміністрації, Міністерства України, а також за рахунок державних та недержавних фондів, спонсорських внесків юридичних та фізичних осіб, з інших джерел відповідно до чинного законодавства.

7.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законом порядку.

7.6. Відділ може бути ліквідований або реорганізований за рішенням міської ради у порядку, передбаченому чинним законодавством України

Секретар ради О.М.Литвиненко

Схожі:

Україна Смілянська міська рада Черкаської області ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ...
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 97 №280/97-ВР із змінами і доповненнями, з метою забезпечення відкритості...
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», регламентом виконавчого комітету міської...
ПОЛОЖЕНН Я про фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями голови виконавчого комітету, наказами Міністерства...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на 2013 рік
Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України «Про...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на ІІ квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на І квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на ІV квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на ІІІ квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
ПОЛОЖЕННЯ про відділ внутрішнього контролю та взаємодії з правоохоронними...
Тернопільською міською радою для здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою структурних підрозділів Тернопільської міської...
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2008року
Розглянувши пропозиції управлінь та відділів міської ради, виконавчий комітет міської ради вирішив: Затвердити план роботи виконавчого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка