ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»


Скачати 43.14 Kb.
НазваДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»
Дата29.04.2013
Розмір43.14 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Білостокський УНІВЕРСИТЕТ (ПОЛЬША)
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки», яка відбудеться 6-8 червня 2013 р. на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30).
Планується робота за такими напрямками:  • Антична нумізматика

  • Східна нумізматика

  • Нумізматика християнського Сходу

  • Середньовічна нумізматика

  • Нумізматика нового часу

  • Історіографія, джерелознавство та методологія нумізматичних досліджень

  • Нумізматика в системі історичного краєзнавства


Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць (затвердженому ВАК України як фахове видання з історії) до її початку. Організаційний внесок учасника конференції становить 300 грн. (сплачується учасником під час реєстрації на конференції). Витрати на проїзд та проживання – за власний рахунок учасника конференції.
Для учасників конференції з науковим ступенем доктора наук, а також учасників зарубіжних делегацій, участь безкоштовна.
Статті (обсягом 10–12 стор.) надсилаються в електронному (на будь-якому носієві або e-mail) варіанті до 1 квітня 2013 р. на електронну адресу: numizmat2013@ukr.net
Телефон для довідок:
+38 (04567) 5-17-13

+38 (066) 388-06-75

+38 (095) 423-95-96

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
Важливо! Участь у конференції потрібно обов’язково підтвердити до 20 травня 2013 р.

ОргкомітетВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ:1. Структура публікації
Згідно з Постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», статті повинні містити наступні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень (історіографія проблеми), в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
2. Електронне оформлення статті
Обсяг статті не повинен перевищувати 12 сторінок друкованого тексту за такими параметрами: формат аркуша – А4; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; береги/поля: верхнє, нижнє, праве – 1,5 см, ліве – 3 см; нумерація сторінок (обов’язково) в правому верхньому куті з 2 сторінки; стаття подається на компакт-диску CD-R, CD-RW у текстовому редакторі Microsoft Word (будь-яка версія, без розширення *.*rtf); дискета має бути перевірена на відсутність вірусів і пошкоджень (!); назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (напр., Iwanow_Kyiv); прослідкуйте, щоб на електронному носієві, що надходить до редакції, не було зайвих файлів.
Публікація розпочинається з імені та прізвища автора (саме у такому порядку), які друкуються прописними жирними літерами у правому верхньому куті (функція Ctrl+R); через інтервал жирним шрифтом, ВЕЛИКИМИ КАПІТЕЛЯМИ (крім скорочень), подається назва публікації. Лише через інтервал після назви, з абзацу починається основний текст статті, котрий форматується винятково по ширині (функція Ctrl+J); абзацний відступ – 10 мм (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати табуляцію [клавіша «Tab»] і ручні переноси слів; клавішу «Enter» натискати лише в кінці абзацу)
Посилання в тексті подаються в квадратних дужках (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити автоматичні кінцеві та підрядкові зноски); перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються у алфавітному порядку; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела або аркушу архівних справ (наприклад [1, с. 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться розділовий знак; перелік цитованої в статті літератури подається наприкінці тексту публікації виключно в алфавітному порядку. Перелік повинен подаватися обов’язково у вигляді електронного нумерованого списку (вікно «Формат»→ «Список»→ «Нумерований»); звертайте особливу увагу на правильність оформлення списку використаної літератури; відповідальність за достовірність і правильність прізвищ, назв і вихідних даних посилань лежить на авторах.
Після списку джерел та літератури стаття обов’язково має містити коротку анотацію українською мовою, резюме російською та англійською мовами, ключові слова українською, російською та англійською мовами, а також переклад назви статті російською та англійською мовами.

ТАБЛИЦІ (!), подані в тексті статті, мають бути обов’язково зроблені окремими файлами (кожна окремо!!!) у форматі Microsoft Excele й розміщені на тому ж електронному носієві.
До публікації автор додає короткі відомості про себе (роздруковані на окремому аркуші, а також подані окремим файлом на носії [назва файлу має містити прізвище автора і тип матеріалу, напр.: Iwanow_Author]); у відомостях про себе автор подає: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа (українською та англійською мовами), робоча та домашня адреси, контактні телефони, e-mail.
Відповідальність за подання, повноту і правильність інформації про себе несе безпосередньо автор статті; редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Не вичитані, неохайно оформлені, не витримані щодо вимог до публікації, отримані після вказаного терміну матеріали не розглядатимуться і опубліковані не будуть. Цілковите дотримання вимог до публікацій, з огляду на досить значну кількість дописувачів, лише прискорить видання матеріалів.

Оргкомітет

Схожі:

А. В. Опольська Соціальний аспект діяльності керівника закладу освіти
ДВНЗ«Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Фонетика як розділ мовознавства про звукову систему мови
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Григорія Сковороди "ПОГОДЖЕНО"
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний Університет імені Григорія Сковороди
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
1. Предмет і метод економіки освіти
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Л. В. Борисова «Управлінське документування: Кредитно модульний курс»
Білобровко Т.І. «Управлінське документування: Кредитно – модульний курс»: навч метод посібник / Т.І. Білобровко, Л. В. Борисова;...
Шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний Вищий навчальний...
Нформують Вас, що з 14 до 16 грудня 2011 р проводиться ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи...
1 Реалізм
Міністерство освіти і науки України ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка