СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я


Скачати 134.54 Kb.
НазваСИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Дата29.03.2013
Розмір134.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи


УКРАЇНА
Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К А О Б Л А С Т Ь

СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТР І Ш Е Н Н Я
22 серпня 2012 року № 191
Про призначення уповноваженого

керівника з ліквідації надзвичайних

ситуацій та затвердження Положення

про міський штаб з ліквідації надзвичайної

ситуації техногенного та природного характеру
Згідно зі ст.38, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про цивільну оборону України», «Про правові засади цивільного захисту», «Про аварійно-рятувальні служби», постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1201 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:
1. Призначити уповноваженим керівником міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Яковіна В.Б.

2. Затвердити Положення про міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, що додається.

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, створити штаби з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру, розробити та затвердити положення про засади їх функціонування.

4. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради (Чайкін), контроль – на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Яковіна В.Б.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ
Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 22.082012 №191
ПОЛОЖЕННЯ

про міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру
1. Це Положення визначає засади функціонування штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації (далі - НС) є робочим органом ліквідації НС.

2. Штаб з ліквідації НС утворюється уповноваженим керівником з ліквідації надзвичайної ситуації, призначеним згідно із статтею 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби".

До роботи в штабі залежно від рівня НС залучаються керівники аварійно-рятувальних служб та формувань, що беруть участь у ліквідації НС, спеціалісти відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

Персональний склад штабу з ліквідації НС визначає уповноважений керівник з ліквідації НС, який забезпечує його діяльність та встановлює режим роботи.

3. У своїй діяльності штаб з ліквідації НС залежно від її рівня взаємодіє із регіональною комісією з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Основним завданням штабу з ліквідації НС є безпосередня організація і координація аварійно-рятувальних робіт з ліквідації НС.

5. Штаб з ліквідації НС відповідно до покладених на нього завдань:

визначає зону ураження НС, кількість і місця перебування в ній людей, організовує їх рятування та подання медичної допомоги;

збирає дані про обстановку в зоні НС, аналізує та узагальнює їх;

визначає головний напрям ліквідації НС, приймає рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і території від її наслідків, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення;

розробляє оперативні плани ліквідації НС та її наслідків, зосереджує в районі НС необхідні сили і технічні засоби та своєчасно вводить їх у дію;

визначає кількість і склад аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації НС, порядок і терміни їх залучення згідно з планами реагування на НС і планами взаємодії;

організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації НС, з метою ефективного використання їх потенціалу;

здійснює керівництво роботами з ліквідації НС;

веде облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами та формуваннями під час ліквідації НС;

веде облік загиблих та постраждалих унаслідок НС;

здійснює інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС;

веде оперативно-технічну документацію та складає звіт для подання органові, що призначив уповноваженого керівника з ліквідації НС.

6. Під час ліквідації НС у підпорядкування уповноваженого керівника з ліквідації НС переходять усі аварійно-рятувальні служби та формування, що залучаються до ліквідації НС. Розпорядження уповноваженого керівника з ліквідації НС відповідно до законодавства є обов'язковими для виконання суб'єктами - учасниками ліквідації НС, а також громадянами, підприємствами, установами та організаціями, які знаходяться в зоні НС.

7. Залежно від обставин, що склалися в зоні НС, уповноважений керівник з ліквідації НС самостійно приймає рішення щодо:

проведення евакуаційних заходів, крім загальної або часткової евакуації населення;

зупинення діяльності об'єктів, що знаходяться в зоні НС, незалежно від форми власності і підпорядкування, обмеження доступу на територію цієї зони;

залучення в установленому порядку до проведення робіт аварійно-рятувальних формувань громадських організацій та окремих громадян за їх згодою, необхідних транспортних та інших технічних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, які знаходяться в зоні НС;

зупинення аварійно-рятувальних робіт у разі підвищення рівня загрози життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС.

8. Ніхто не має права втручатися в діяльність штабу з ліквідації НС до відсторонення в установленому порядку уповноваженого керівника від виконання обов'язків та взяття на себе керівництва ліквідацією НС або призначення іншого уповноваженого керівника з ліквідації НС.

9. Штаб з ліквідації НС забезпечується комплектом аварійно-рятувальної документації на електронних (паперових) носіях, засобами постійного зв'язку з відповідними органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які беруть участь у ліквідації НС.

Працівникам штабу з ліквідації НС забезпечується доступ до ресурсів інформаційно-аналітичної системи з питань НС.

10. Під час ліквідації НС залежно від її рівня штабом з ліквідації НС ведеться оперативно-технічна документація:

карта (схема) зони НС;

оперативний журнал з ліквідації НС (додаток 1);

оперативні плани ліквідації НС (додаток 2);

журнал обліку особового складу підрозділів аварійно-рятувальних служб (формувань) та інших осіб, залучених до ліквідації НС (додаток 3);

журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту), який ведеться у разі потреби, залежно від виду НС (додаток 4);

план матеріально-технічного забезпечення ліквідації НС (у разі потреби, додаток 5).

11. Після ліквідації надзвичайної ситуації працівники штабу з ліквідації НС систематизують документи, формуючи архівну справу у двох примірниках. Уповноважений керівник з ліквідації НС подає органу, що його призначив, звіт щодо прийнятих рішень і стан справ під час ліквідації НС.

12. За працівниками штабу з ліквідації НС на час виконання покладених на них обов'язків зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

13. Матеріально-технічне забезпечення роботи штабу з ліквідації НС і його працівників здійснюється відповідно до законодавства.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 1

ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ

з ліквідації надзвичайних ситуацій
Об’єкт (територія, підприємство)___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Орган, якому підпорядкований об’єкт______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Вид надзвичайної ситуації________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Осередок (місце) надзвичайної ситуації_____________________________________________
Час виникнення надзвичайної ситуації (дата, год., хв.)_________________________________


Час виникнення НС

(число, місяць, рік, год., хв)

Інформація про аварійну обстановку, зміст завдань з ліквідації аварії згідно з планом ліквідації аварії або оперативними планами, хід аварійно-рятувальних робіт. Звіт про виконання завдань

Прізвище, ініціали, підпис особи, яка видала завдання, та особи, відповідальної за їх виконання

1

2

3


Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2
ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН №_____

ліквідації надзвичайної ситуації

(вид НС, місце, дата і час її виникнення)

Об’єкт(територія,підприємство)_________________________________________________

Орган, якому підпорядкований об’єкт____________________________________________

Час (дата, год., хв.) розроблення_________________________________________________

____________________________________________________________________________

Обстановка в зоні НС на час розроблення_________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


п/п

Перелік заходів з ліквідації НС та її наслідків

Термін виконання

(дата, час)

Особи відповідальні за виконання

Відмітка про виконання або причину невиконання

1

2

3

4

5
Уповноважений керівник з

ліквідації надзвичайних ситуацій
________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціалі)

Керівник аварійно-рятувальних

робіт
____________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціалі)
Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ
Додаток 3

ЖУРНАЛ


обліку посадового складу підрозділів аварійно-рятувальних служб

(формувань) та інших осіб, залучених до ліквідації

надзвичайної ситуації


п/п

Прибуття в зону НС

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада
Вибуття із зони НС

Примітка

дата

год., хв.

дата

год., хв.

1

2

3

4

5

6

7

8


Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 4

ЖУРНАЛ

обліку аналізів проб (повітря, води та грунту)


п/п

Час

(дата, год. хв.)

відроби проби

Місце та умови відбору проби

Тип проби

Назва показника, що визначається

Дата і час (год. хв.)

проведення визначень

Місце проведення визначень та організація-виконавець

Назва методики виконання вимірювань

Результат вимірювань
Примітка. У третій графі зазначається місце і умови відбору проб, які регламентуються відповідними нормативними документами:

- атмосферного повітря – РД 52.04.186-89. Посібник по контролю забруднення атмосфери;

- викидів забруднюючих речовин - КНД 211.2.3.063-98. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів;

- поверхневих вод - ГОСТ 17.1.5.05-85. Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до відбору проб поверхневих та морських вод,

льоду и атмосферних опадів;

- зворотних вод - КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод;

- ґрунтів - ГОСТ 17.4.3.01-83. Охорона природи. Ґрунту. Загальні вимоги до відбору проб; ГОСТ 17.4.4.02-84. Охорона природи. Ґрунту.

Методи відбору та підготовки проб для хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного аналізу. 
Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 5
ПЛАН

матеріально-технічного забезпечення ліквідації надзвичайної ситуаціїN п/п 


Найменування видів техніки та матеріалів 


Одиниця виміру 


Кількість 


Термін доставки 


Відповідальний за виконання 


Виконавець 


Відмітка про виконання 


1

2

3

4

5

6

7

8Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Схожі:

УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
У зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради розглянув вимоги, викладені в протесті Синельниківського міжрайонного прокурора...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
...
СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організаційного забезпечення діяльності виконкому, виконавчий...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Розглянувши заяву і документи, представлені на *, яка мешкає за адресою: *, виконавчий комітет Синельниківської міської ради встановив,...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
«Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади гуртожитку на вул. Леніна,187», виконавчий комітет Синельниківської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка