ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Скачати 52.18 Kb.
НазваТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Дата13.04.2013
Розмір52.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(для всіх типів професійно-технічних навчальних закладів)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.                 Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки професійно-технічного навчального закладу (далі – Бібліотека).

1.2.                 Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом професійно-технічного навчального закладу (далі – ПТНЗ) і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів як в урочний, так і в позаурочний час.

1.3.                 Свою діяльність Бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом; план роботи Бібліотеки є складовою плану навчально-виховної роботи ПТНЗ.

1.4.                 ПТНЗ забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання та поповнення бібліотечного фонду відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних та інструктивно-методичних документів. Приміщення, обладнання, майно Бібліотеки утримуються навчальним закладом на умовах безстрокового і безоплатного користування та знаходяться в його оперативному управлінні.

1.5.                 У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури, бібліотечної справи, Статутом ПТНЗ та цим Положенням.

1.6.                 Бібліотека своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики в галузі освіти й культури, дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі.

1.7.                 Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, а саме: учнів, слухачів, викладачів, майстрів виробничого навчання, працівників структурних підрозділів ПТНЗ.

1.8.                 Бібліотека обслуговує користувачів згідно з правилами користування Бібліотекою, розробленими на основі “Типових правил користування бібліотекою ПТНЗ” з урахуванням складу користувачів та спеціалізації ПТНЗ. Правила затверджуються керівником навчального закладу.

1.9.                 Бібліотека має штамп зі своєю повною назвою.

1.10.             Ліквідація Бібліотеки можлива лише в разі ліквідації ПТНЗ. У цьому випадку фонди Бібліотеки перерозподіляються між бібліотеками освітянської галузі за встановленим порядком.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1 Участь у навчально-виховному процесі.

2.1.1 Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів Бібліотеки.

2.1.2 Сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів, вихователів, майстрів виробничого навчання, методистів, практичних психологів, соціальних педагогів шляхом популяризації психолого-педагогічної літератури та повноти задоволення їхніх фахових потреб.

2.1.3 Участь у підготовці класних годин та позаурочних заходів відповідно до плану навчально-виховної роботи ПТНЗ.

2.1.4. Формування інформаційної культури користувачів (проведення бібліотечних  уроків та інтегрованих уроків спільно з викладачами).

2.1.5 Проведення індивідуальної виховної роботи з учнями.

2.1.6 Сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.2 Формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб користувачів  та освітніх програм ПТНЗ.

2.3 Організація і ведення довідково-пошукового апарату Бібліотеки.

2.4 Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості з використанням сучасної комп’ютерної техніки і нових інформаційних технологій.

2.5 Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення.

2.6 Координація діяльності Бібліотеки зі структурними підрозділами ПТНЗ та громадськими організаціями. Взаємодія з головним координаційним науково-методичним центром бібліотек освітянської галузі – Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В. О. Сухомлинського, освітянськими бібліотеками та бібліотеками інших систем і відомств.

ІІІ. ЗМІСТ РОБОТИ

3.1. Формує універсальний, з урахуванням профілю навчального закладу, бібліотечний фонд, до якого входять навчальна, виробничо-технічна, довідкова, навчально-методична, науково-популярна та художня література та інші документи, необхідні для організації навчально-виховного процесу. Обов’язково у фонді Бібліотеки мають бути документи з психолого-педагогічних питань.

3.2. Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього.

3.3. Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів.

3.4. Здійснює опрацювання надходжень до фонду.

3.5. Створює систему бібліотечних каталогів і картотек (абетковий і систематичний каталоги та абетково-предметний покажчик до нього, систематичну картотеку статей, тематичні та інші картотеки) як у традиційній, так і в електронній формах.

3.6. Здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів Бібліотеки, використовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, у тому числі диференційованого забезпечення потреб керівництва, вибіркове розповсюдження інформації в режимі  “запит - відповідь” тощо.

3.7. Обслуговує користувачів на абонементі, у читальній залі, за міжбібліотечним абонементом.

3.8. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу щодо його популяризації за допомогою відкритих переглядів літератури, книжкових виставок, наочної інформації тощо.

3.9. Організовує перерозподіл непрофільних, дублетних та маловикористовуваних документів.

3.10. Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.

3.11. Проводить культурно-просвітницькі заходи, спрямовані на задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп користувачів (поєднаних за інтересами), так і широкого загалу користувачів.

3.12. Бере участь у загальних заходах, передбачених планом навчально-виховної роботи ПТНЗ.

3.13. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий бібліотечний досвід і нові інформаційні технології.

3.14. Бере участь у діяльності бібліотечних об’єднань.

3.15. Складає регламентуючу та планово-звітну документацію Бібліотеки згідно з установленим порядком.

3.16. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки.

Схожі:

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА : І Загальні положення
Діяльність класного керівника професійно-технічного навчального закладу регламентується Положенням про класного керівника навчального...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Термін навчання 1 рік на базі 11 класу
Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТИ, ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО...
Влінських проблем на основі впровадження сучасних принципів та інноваційних технологій, розглянуто стан і шляхи розвитку навчального...
Укладачі майстри виробничого навчання Олексієнко Г. П. Сивак О.І. Францішко М. М
Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство
СПІВПРАЦЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З РОБОТОДАВЦЯМИ:...
Адже сучасний ринок праці диктує свої умови: якість професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника повинна відповідати...
ПРАВИЛА
Про ліцензування освітніх послуг прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу,...
Про затвердження Типового положення про службу охорони праці
Затвердити Типове положення про службу охорони праці (далі Типове положення), що додається
Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 05. 02. 2001...
України 19 лютого 2001 р за N 146/5337 Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка