ФОРМУЄМО ЕКОЛОГІЧНУ КУЛЬТУРУ ДОШКІЛЬНИКА


Скачати 102.86 Kb.
НазваФОРМУЄМО ЕКОЛОГІЧНУ КУЛЬТУРУ ДОШКІЛЬНИКА
Дата17.03.2013
Розмір102.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи


В.І.Хрипун, старший викладач кафедри

освітнього менеджменту і педагогічних

інновацій ЧОІПОПП

ФОРМУЄМО ЕКОЛОГІЧНУ КУЛЬТУРУ ДОШКІЛЬНИКА

Проблема екології є найактуальнішою проблемою сьогодення для кожного жителя планети. Майбутнє людства знаходиться у прямій залежності від екологічної культури особистості. Тому одним із найважливіших завдань, які стоять перед педагогами є формування екологічної культури особистості. Від виховання у дітей культури спілкування із природою, сформованості відповідальності та активності щодо її збереження у майбутньому, буде залежати здоров'я та життєдіяльність людства. Тому не випадково у "Концепції екологічної освіти України" зазначено: "Екологічна освіта як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування екологічної культури як складової системи "національного і громадського виховання всіх верств населення України…»

Екологічна культура формується за наявності у дітей дошкільного віку початкових екологічних знань, уявлень, переконань та екологічного мислення, які допомагають сприймати природу як єдине ціле.

Формуючи у дошкільників екологічну культуру, бажано звернути увагу на виконання таких завдань: виховати, насамперед, бережне і турботливе ставлення до природних об'єктів, сформувати вміння милуватися природою, з любов'ю ставитися до живої та неживої природи і сприяти бажанням надавати посильну дієву допомогу представникам рослинного і тваринного світу та природному середовищу в цілому.

Екологічна культура особистості включає в себе дві складові: зовнішню культуру і внутрішню. Проявляючи зовнішню екологічну культуру, дитина знає як чинити можна, а як, ні. Наприклад, не ламати гілки дерев, не знищувати жуків, сонечок, але мотивом поводитись правильно в конкретній ситуації у неї може виступати бажання отримати похвалу від вихователя чи батьків, показати себе з кращого боку перед ровесниками, боязнь бути покараним дорослими.

Вищим етапом екологічної культури є формування внутрішньої культури, коли дитина, незалежно від того, бачить її хто чи ні, чинить правильно наодинці зі своєю совістю. І тоді дитина не зірве квітку на клумбі, коли її ніхто не бачить, не вдарить кішку заради забави, не викине папірець на газоні. Правила поведінки в природі у дитини, в якої сформована внутрішня екологічна культура, базуватимуться на переконаннях, що це буде шкодити і завдавати болю оточуючому середовищу, рослинному та тваринному світові. Якщо сформована внутрішня екологічна культура дошкільника, то позитивні вчинки не будуть ситуативними проявами в залежності від певних обставин, а матимуть постійний і дієвий характер.

Ефективним шляхом, який сприятиме формуванню екологічної культури дошкільника є словесні логічні завдання. Що таке словесне логічне завдання? Це різновид розповіді, в кінці якої ставиться проблемне питання, на яке дитина має дати відповідь.[3] Створювати словесні логічні завдання вихователь може самостійно. Спочатку формулюється правило природокористування. Наприклад: ''Не можна в лісі голосно кричати; коли птахи висиджують потомство, бо вони можуть покинути свої гнізда''. Можна придумати таке словесне логічне завдання на це правило природокористування: "Троє друзів пішли до лісу на прогулянку. Сергійко з Сашком, вийшовши на сонячну лісову галявину, почали голосно перегукуватись один з одним.

-Зупиніться, - сказав Мишко, - не галасуйте, адже зараз початок літа. Чому так сказав Мишко , що він не договорив?"

Складені вихователем словесні логічні завдання, в основу яких покладені різні моральні ситуації, дають змогу вихователю з'ясувати наявність певних переконань дітей, активізувати їх пізнавальну діяльність, ефективно вирішувати проблемні питання з метою формування екологічної культури дошкільників.

Доцільною є така класифікація словесних логічних завдань: нежива природа, рослинний та тваринний світ.

Наприклад, словесне логічне завдання про неживу природу на . правило природокористування. "Не можна забруднювати водойму, кидати туди різні предмети". Словесне логічне завдання на це правило може бути таким: "Толик з мамою пішли купатись на річку. Стояла сильна спека. Толик, допивши пляшку лимонаду, замахнувся кинути її в річку.

- Не можна, - зупинила його мама.

- Чому мама не дозволила викинути пляшку? Як би вчинили ви?

Вихователеві, почувши відповіді дітей на;проблемне питання; бажано спрямувати їх думки про ту шкоду, яку завдають люди мешканцям водоймищ. Обговорюючи цю ситуацію, потрібно спонукати .дітей не забруднювати водойми, стримувати бажання щось туди вкинути, бо це згубно відобразиться на стані води, в якій мешкають живі істоти.

Приклад словесного логічного завдання про рослинний світ на правило природокористування. "Не можна рвати підсніжників, тому що; вони занесені в "Червону книгу". "Вихователька пішла з дітьми ранньою весною на прогулянку до лісу.

– Скільки красивих квітів, - вигукнула Оля, – давайте нарвемо букет і поставимо в групі.

– Не;можна їх рвати, - сказала вихователька, - це підсніжники. Чому вихователька не дозволила нарвати квітів. Як можна поступити в даному випадку?

Даючи відповідь на це проблемне запитання діти мають опиратись на знання, що зникаючі види рослин рвати не можна, навіть в малій кількості, бо вони не зможуть .розмножуватись і їх ставатиме все менше, поки не зникнуть взагалі. До цього, можуть бути причетні і діти, завдаючи велику шкоду, природі. Але можна викопати декілька кущиків підсніжників і пересадити в куточок лісу, який є в дитячому садку.

Прикладом словесного логічного завдання про тваринний світ є правило природокористування "Не можна ловити метеликів; брати їх з місць існування, оскільки вони є окрасою природи". "Оленка з мамою вийшли на узлісся. Неподалік, на білих пелюстках ромашки сидів барвистий метелик.

-Тихо, мамо! Я зараз зловлю його , - прошепотіла Оленка.

– Не чіпай його, хай летить, - відповіла мама. Чому так сказала мама? Як би ти поступив?".

Формуючи внутрішню культуру дошкільника, вихователь мас з'ясувати чому не можна брати в руки метелика, як це йому зашкодить, якщо зникнуть метелики, як це вплине на природне середовище?

Складаючи свої власні словесні логічні завдання, вихователям бажано скористатись такою послідовністю: а) сформулювати правило природокористування. Наприклад, не можна рвати грибів з корінням, бо на цьому місті не виросте знову гриб; б) з правилом природокористування, виділеному у завданні, дошкільники мають бути ознайомлені заздалегідь;: в) оформити словесне логічне завдання у вигляді невеликої сюжетної розповіді на дане правило природокористування; г)зміст завдання має відповідати віковим можливостям дошкільників і мати певну моральну спрямованість; д) в кінці розповіді ставиться проблемне питання, яке пропонується вирішити дітям.

Словесні логічні завдання можна використовувати:

  • для розширення екологічного світогляду через ознайомлення дошкільнят з різноманітними правилами природокористування;

  • для діагностики сформованості екологічної культури. У залежності від того, який аспект екологічних знань чи переконань потрібно продіагностувати у дитини, таку морально – етичну ситуацію вихователь покладе в основу створення словесного логічного завдання;

  • для корекції поведінки. В яких випадках корекцію поведінки за допомогою словесних логічних завдань бажано здійснювати? Коли вже у дитини сформоване негативне ставлення до конкретного об'єкта природи чи проявляються пагубні дії по відношенню до природи наприклад, безцільно рвати квіти. Склавши словесне логічне завдання, вихователь має змогу вправляти дошкільнят у поведінці, яка буде сприяти формуванню екологічної культури;

  • для здійснення контролю з боку завідуючої чи методиста за сформованістю екологічної культури у дошкільнят. Здійснювати такий контроль можна, скориставшись розробленими вихователями у достатній кількості словесними логічними завданнями, які вони пропонували протягом року вирішувати дітям чи розробити самостійно. Отже, словесні логічні завдання поряд з іншими методами та прийомами є досить ефективними в процесі формування екологічної культури дошкільників. Цінність словесних логічних завдань полягає в тому, що:

- проблемне питання, яке ставить вихователь, викликає у дітей активне пізнавальне ставлення, внутрішню зацікавленість, що створює сприятливі умови для засвоєння знань;

- розкриття причинних зв'язків сприяє формуванню доказовості;

  • моральні ситуації, що лежать в основі словесних логічних завдань викликають у дітей гуманні; почуття доброти, співчуття, які слід формувати у дошкільників;

  • у процесі розв'язання словесних логічних завдань діти закріплюють знання про правила природокористування, стверджуються у ставленні до природи;

- завдання сприяють розвитку логічного мислення, формують засади моральності та культури. [3]

Використання словесних логічних завдань сприяє розвитку конвергентного мислення (логічного і послідовного). Розвитку такого мислення в дошкільних навчальних закладах приділяється достатня увага. Більш цілісним буде формування екологічної культури дошкільників, якщо цей процес здійснювати і за допомогою дивергентного мислення.

Під дивергентним мисленням в науковій літературі розуміють мислення, яке характеризується швидкістю, гнучкістю та оригінальністю у процесі знаходження розбіжностей, формулювання проблем, пошуку шляхів розв'язання завдань. Дивергентне мислення є однією з умов розвитку творчості в дошкільному віці. Застосування в роботі з дошкільниками творчих завдань сприяє розвитку особливостей дивергентного мислення:

- легкості і продуктивності – тобто те, наскільки швидко індивід може створювати певні продукти творчості: ідеї, думки, об'єкти тощо;

- гнучкості - здатності до швидкого переходу від однієї проблеми до інші, або їх об'єднання,

- оригінальності - своєрідності мислення незвичності підходу до проблеми, її нового розв'язання;

- точності (відповідності), стрункості мислительних операцій щодо виниклої проблеми, вибору адекватного рішення відповідно до поставленої мети [1]

Таким чином творчі завдання поряд із словесними логічними завданнями розширюватимуть можливість формування екологічної культури дошкільників.

Пропонуємо такі етапи застосування творчих завдань:

1.Творчі завдання на основі фантастичних ситуацій.

2.Творчі завдання на основі реальних ситуацій.

Розглянемо приклади завдань на основі фантастичних ситуацій.

Завдання "Чарівна паличка"

Мета: виховувати у дошкільників бажання допомагати довкіллю, використовуючи чарівну паличку.

"Жив собі хлопчик Тарасик в місті, це було багато труб, які викидали в повітря шкідливий дим. Як він допоможе місту, коли знайде чарівну паличку?"

Ситуації можна змінювати за умови, що можна скористатись чарівною паличкою для їх вирішення.

Завдання "Допоможи знайти вихід"

Мета: вчити дошкільнят знаходити вихід із запропонованої ситуації

За допомогою героїв різних казок.

"Сергійко і Сашко, гуляючи на лісовій галявині, почули запах диму.

Діти, пофантазуйте, хто з казкових героїв допоможе їм справитись з

пожежею в лісі і як?".

Завдання "Допомога довкіллю з використанням прийому збільшення - зменшення"

Мета: вчити дошкільників надавати допомогу об'єктам природи, використовуючи чарівну паличку для їх збільшення або зменшення.

"Ось тобі чарівна паличка. Нею ти можеш збільшувати або зменшувати всіх кого забажаєш. Кому і як ти зможеш допомогти?".

Наприклад, хочу збільшити мурашок, коли їхній будиночок захоче хтось пошкодити або хочу зменшити підсніжники, якщо їх захочуть зірвати.

Завдання "Оживлений малюнок"

Мета: вчити дошкільників за допомогою фантазії створювати малюнки вимерлих рослин та тварин чи нових рослин і тварин.

- Діти, ви отримали дар: все що ви намалюєте - оживе. Як би ви допомогли довкіллю, що б ви намалювали?"

Завдання "Перетворення людини в будь-який об'єкт"

Мета: розвивати здатність у дітей, за допомогою фантазії перетворювати людину в тварин (звірів, птахів, комах, риб та ін.), в рослини (дуб, березу, ромашку та ін.), в об'єкти неживої природи (камінь, вітер, хмару та ін.), описувати думки і почуття та пригоди, які виникають при цьому перетворенні, складаючи власні казки.

Завдання "Антропоморфізм"

Мета: вчити дітей наділяти людськими якостями (мовою, мисленням, здатністю відчувати) будь-які об'єкти: тварини, рослини, небесні тіла, міфічні істоти.

Навчивши дошкільників творчо мислити за допомогою подібних завдань, де використовувались прийоми фантазування можна пропонувати завдання другого етапу: творчі завдання на основі реальних ситуацій.

Прикладом творчого завдання на основі реальної ситуації може бути таке: "Сергійко і Сашко, гуляючи на лісовій галявині, почули запах диму.

-Діти, подумайте, що зроблять хлопчики далі. Що б ви їм запропонували?".

Інше завдання: «У дитячому садку є великий сад. Діти старшої групи запропонували зберегти його від шкідників, приваблюючи птахів. Як їм це зробити?»

При вирішенні творчих завдань приймаються всі відповіді дітей щоб не виникав страх дати неправильну відповідь. Бажано, щоб діти відчували , що їхні думки підтримуються дорослими і вони не позбавлені права на помилку. За таких умов буде розвиватися власне творення не лише сильніших дітей, а й слабші діти будуть проявляти активність. При необхідності спільними зусиллями вихователя і дітей відбираються найбільш вдалі відповіді.

Розвиваючи творче мислення за допомогою творчих завдань ми привчаємо особистість вже у дошкільному віці знаходити вихід із різних ситуацій.

Такий підхід сприятиме вже з дитячого садка формуванню не людини - виконавця, а людини ;з творчим мисленням яка буде генерувати оригінальні ідеї, самостійно мислити, приймати сміливі нестандартні рішення в питаннях охорони і збереження природи. Безперервність формування екологічної культури, починаючи з дошкільного віку і закінчуючи пенсійним, за умови її поглиблення і розширення має сприяти вихованню людини з високою внутрішньою екологічною культурою. Для такої людини, де б вона не працювала, проблеми довкілля не залишаться поза увагою.

Отже, чим багатограннішою буде робота вихователя по формуванню екологічної культури у дошкільників, особливо внутрішньої, тим глибше закладуться основи екологічного мислення й екологічного світосприймання, які так необхідні сьогодні кожному жителю планети Земля.

Література

1 .Кульчицька О І. Дивергентне мислення як умова розвитку творчості дітей молодшого шкільного віку // Обдарована; дитина. – 1999. – №1.

2. Тамберг Ю. Г. Развитие творческого мышления ребенка. – 2002. - І76 с.

3. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. – К.: Вища школа, 1993. – 255 с.


Схожі:

Металургійна промисловість. Чорна мет алургія України
України; виховувати екологічну культуру учнів (висновки про вплив галузі на довкілля, раціональне збереження природних ресурсів тощо),...
Хімічна промисловість
Мета: дати економіко-географічну характеристику галузі, характеризувати сировинну базу, пояснити фактори розміщення галузей хімічної...
Хімічна промисловість
Мета: дати економіко-географічну характеристику галузі, характеризувати сировинну базу, пояснити фактори розміщення галузей хімічної...
Материки Землі Мета
Землі та їх розміщенням на глобусі й карті півкуль; удосконалювати уміння користуватися картою півкуль та картою теплових поясів...
Уроки хімії з екологічними аспектами 9-49
Одним із навчальних завдань сучасної програми хімії для загальноосвітніх навчальних закладів є розв’язання глобальних проблем людства...
Уроку з основ здоров’я у 8 класі Мета
Мета : ознайомити учнів із критичним станом навколишнього середовища, навчити реально оцінювати екологічну ситуацію; розвивати пізнавальний...
ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 серпня 2013 р. №808 Київ...
Відповідно до частини третьої статті 13 Закону України “Про екологічну експертизу” Кабінет Міністрів України постановляє
Розвиток гуманістичних цінностей особистості дошкільника засобами екологічного виховання

ПЛАН проведення обласної науково-практичної конференції з проблеми
Розвиток базових якостей особистості дошкільника – передумова його життєвої компетентності”
Тема: Складання та реалізація програм опрацювання
Мета: Навчитись складати та реалізовувати програми з використанням операцій та функцій опрацювання рядкових величин, розвивати культуру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка