Многогранник та його елементи з використанням практичних вмінь


Скачати 61.37 Kb.
НазваМногогранник та його елементи з використанням практичних вмінь
Дата08.04.2013
Розмір61.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ТЕМА: Многогранник та його елементи з використанням практичних вмінь

та навичок роботи на комп’ютері в графічному редакторі Paint та

текстовому редакторі Word

МЕТА: - систематизувати та узагальнити знання, вміння і навички з теми

“Многогранники та його елементи” з метою підготовки до

тематичного оцінювання;

- оцінити практичні вміння роботи на комп’ютері в текстовому та

графічному редакторі;

- розвивати просторове уявлення та логічне мислення при рішенні

практичних завдань на комп’ютері;

- виховувати прагнення до освоєння знань та вдосконалення їх у

своїй професії.

ТИП УРОКУ: закріплення та поглиблення знань, вмінь і навиків.

ВИД УРОКУ: бінарний.

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ: індивідуальна, робота в малих групах.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: картки оцінювання, комп’ютерні тести,

пам’ятки роботи з клавіатурою, індивідуальні задачі, маркіровані

дошки для кожної малої групи, план створення презентації, картки з

малюнками до задач, опорні конспекти з теми “Многогранники”.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: тестування, проблемна ситуація, створення

презентації в малих групах.

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний початок уроку (3хв.).

Девіз уроку: “Лінощі переслідують всіх, спробуй переслідувати їх сам”.

Вибір настрою для участі в уроці:ІІ. Постановка мети та задач уроку (2 хв.).

-- Сьогодні на уроці ми з вами систематизуємо та узагальнимо знання з теми “Многогранник та його елементи”. Працювати будемо активно, швидко, на деяких етапах уроку нам в цьому буде допомагати комп’ютер, а також праця повинна бути плідною, щоб на наступний урок ви успішно виконали контрольну роботу.

-- План нашого уроку такий:

1. Перевірка теоретичних знань у вигляді тестування на комп’ютері.

2. Графічне рішення проблемної задачі.

3. Скласти презентацію.

4. Зробити підсумки уроку.
ІІІ. Тестування (8 хв.).

-- Перед вами лежать картки контролю знань. Впишіть в них своє прізвище та ім’я. В ході уроку ви будете ставити свої оцінки в спеціальні графи. По закінченню уроку ви отримаєте дві оцінки: з геометрії та інформатики.

Індивідуальна залікова картка

Прізвище,

ім’я

Геометрія

Інформатика


тест

задача

презентація

практична

робота
-- У вас на столах лежать пам’ятки , як користуватися клавіатурою. Перш, ніж розпочати роботу, згадаємо практичні навики роботи на комп’ютері.

Бліц – опитування.

1. Як відкрити об’єкт на робочому столі?

2. В якому редакторі зробити малюнок до задачі?

3. Де він знаходиться?

4. Який взаємозв’язок між текстовим та графічним редактором?
-- Починаємо тестування. На робочому столі відкрийте папку з тестами, файл test1. Відповіді обираємо за допомогою стрілок та натисканням Enter. Час виконання 5 хвилин, максимум отримуєте 4 бали.

Тестування.

1) Многогранник – це тіло, складене з:

а) одного многокутника

б) кінцевого числа плоских кутів

в) кінцевого числа плоских многокутників

2) Многогранник, складений з двох плоских многокутників, які лежать в різних площинах, і всіх відрізків, які з’єднують точки цих многокутників, - це:

а) піраміда

б) куб

в) призма

3) Основи призми:

а) перпендикулярні та рівні

б) паралельні та рівні

в) паралельні, але не рівні

4) Висота призми – це відстань між:

а) вершинами протилежних граней

б) вершинами основ

в) площинами основ

5) Діагональ призми – це:

а) відстань між основами

б) відстань між вершинами бічної грані

в) відстань між вершинами, які не належать одній грані

6) Бічна поверхня призми – це:

а) сума площ основ та бічних граней

б) сума площ основ

в) сума площ бічних граней

7) Піраміда – це многогранник, складений з:

а) двох основ та відрізків, з’єднуючих основи

б) основ і точки, яка не лежить в площині основи

в) основи, вершини, яка не належить основі, і всіх відрізків,

з’єднуючих їх

8) Відрізки, які з’єднують вершину піраміди з вершинами основ, називаються:

а) бічні грані

б) бічні ребра

в) діагоналі

9) Апофема – це:

а) висота піраміди

б) діагональ паралелепіпеда

в) висота бічної грані правильної піраміди

10) Перпендикуляр, що опущено з вершини піраміди на площу основи, - це:

а) апофема

б) висота

в) бічне ребро

11) В якому многограннику бічна поверхня дорівнює множенню півпериметра на основу:

а) піраміда

б) призма

в) паралелепіпед

12) Правильний многогранник, в якому грані правильні трикутники, і в якому в кожній вершині зводиться по 4 ребра:

а) октаедр

б) додекаедр

в) ікосаедр

-- Занесіть отримані бали в залікову картку.

ІV. Рішення проблемної задачі (7 хв.).

-- У кожного на столі індивідуальна задача проблемного змісту. Ви повинні відповісти на питання графічно, використовуючи текстовий або графічний редактор, за це отримаєте додатковий 1 бал з математики та оцінку за практичну роботу з інформатики.

Задачі:

1. Зобразити многогранник, у якого три лінійних розміру.

2. Зобразити прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра рівні.

3. Побудувати многогранник, який має 4 грані.

4. Зобразити піраміду, яка утворюється в наслідок відсічення подібній до неї піраміди.

5. Побудувати многогранник, в якому кількість вершин та граней однакова.

6. Побудувати призму, яка не має діагоналей.

7. Зобразити многогранник, одним з елементів якого є апофема.

8. Зобразити многогранник, діагональним січенням якого є трикутник.

9. Зобразити призму, бічні ребра якої не будуть висотами.
V. Складання презентації малими групами (20 хв.).

-- Здавайте залікові картки і сідайте до круглих столів, утворюючи малі групи. Кожний з вас працював індивідуально, побачив свої помилки та пробіли знань, а зараз ви працюватимете групами, разом ліквідуючи свої недоліки.

1 група – Призма 2 група – Піраміда

-- Кожна група повинна скласти презентацію про свій многогранник по наступній схемі, яка лежить перед вами:

1. Теоретичний матеріал про многогранник та його елементи на наочних фігурах.

2. Намалювати на маркірованій дошці приклади, де зустрічається ваш многогранник в оточуючому нас світі та в вашій професії.

3. За наданими малюнками скласти умови та вирішити задачі.

Призма

6 В1 В1 С1

А1 10 С1 А1 D1

В 10 6 C

А С А 3 D

4

Піраміда

О О

9

9

В С А 15 В

О1 6 13 14

А 8 D С

-- Час на складання презентації 10 хвилин, а потім кожна група демонструє результати своєї праці.

-- Поки одна група демонструє свою презентацію, інша обговорює і оцінює кожну правильну відповідь в 2 бали, тобто за всю презентацію ви можете отримати 6 балів. На при кінці виступу ми з вами разом об’єктивно виставимо оцінку кожній групі.

VI. Підсумки уроку - дебріфінг (5 хв.).

-- Сьогодні на уроці ви працювали самостійно, потім гарно склали презентації, систематизували та узагальнили отримані знання з теми “Многогранник та його елементи”. І я впевнена, що на наступному уроці ви успішно виконаєте контрольну роботу. А сьогодні на уроці кожен з вас отримав такий результат...

-- Як ви гадаєте, чи відповідав наш урок обраному девізу та настрою?

-- Чи сподобався вам урок?

-- Дякую за співпрацю. На все добре.

Схожі:

Тема. Створення локальної мережі з використанням пристроїв комутації
Формування вмінь і навиків створення локальної мережі з використанням зовнішніх пристроїв комутації. Закріплення вмінь і навиків...
Тема. Засоби вводу/виводу з використанням командного рядка
Формування вмінь і навиків використання підпрограм вводу/виводу з використанням командного рядка. Застосування знань структури лінійних...
Урок 3 Тема уроку
Мета уроку: формування понять многогранник; ребра, грані, вершини многогранників; опуклий многогранник: призма; основи і бічні грані,...
Тема. Оператор вибору
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів розгалуженої структури з використанням оператора вибору. Закріплення вмінь і...
Урок формування вмінь і навичок (із використанням інноваційних технологій)
Тема. Література українського романтизму, його ідейно-художні особливості. Життя і творчість поетів-романтиків. П. Гулак-Артемовський....
Тема. Засоби вводу/виводу за допомогою діалогових вікон
Формування вмінь і навиків використання підпрограм вводу/виводу з використанням діалогових вікон. Застосування знань структури лінійних...
8-й клас. ГЕОМЕТРІЯ
Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості....
Визначення ефективних шляхів підвищення рівня іншомовної комунікативної...
Ти актуалізує розробку підходів до використання технічного та дидактичного потенціалу інформаційних технологій для розвитку особистості...
Урок формування вмінь і навичок (із використанням інноваційних технологій)
Тема. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики
ЗАТВЕРДЖЕНО
Учні на уроках фізичної культури виконують стройові, гімнастичні, легкоатлетичні вправи, елементи футболу, волейболу, баскетболу,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка