91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 73, оф. 514, 515 тел (0642) 344-170, 344-169 e-mail: lfc Затверджено Наказом №3 від 14. 02. 2012р. Генеральний директор ТОВ “ЛФЦ-Брок”


Скачати 200.39 Kb.
Назва91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 73, оф. 514, 515 тел (0642) 344-170, 344-169 e-mail: lfc Затверджено Наказом №3 від 14. 02. 2012р. Генеральний директор ТОВ “ЛФЦ-Брок”
Дата24.02.2016
Розмір200.39 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


ТОВ "ЛФЦ-Брок"

91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 73, оф. 514, 515

тел (0642) 344-170, 344-169 e-mail: lfc_brok@mail.ru

Затверджено

Наказом № 3 від 14.02.2012р.
Генеральний директор

ТОВ “ЛФЦ-Брок”

_____________ І.Ю. Івченко
ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішній контроль діяльності

торговця цінними паперами

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ЛФЦ-Брок»

Луганськ – 2012 рік

ЗМІСТ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНІСТІ

ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ТОВ “ЛФЦ-БРОК”

(розділ)

Сторінка

1

Порядок і терміни розгляду скарг, звернень клієнтів та інших професійних учасників ринку цінних паперів.

2

2

Процедури запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності.

3

3

Розрахункові нормативи і показники для професійних учасників, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4

4

Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринку цінних паперів, установлені професійним учасником.

5

5

Опис компетенції контролера, його функцій, прав та обов’язків.

5

6

Перелік та опис дій контролера у разі виявлення ним порушень.

6

7

Форма і терміни подання звітності контролером керівнику виконавчого органу професійного учасника.

7

8

Вимоги до оформлення первинних документів внутрішнього обліку, ведення облікових операцій, висвітлення операцій з цінними паперами в системі внутрішнього обліку і складання внутрішньої звітності.

7

9

Вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку

9ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНІСТІ

ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ТОВ “ЛФЦ-БРОК”

Положення розроблене відповідно до Законів України “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про господарські товариства”, "Про власність", "Про заставу", “Про захист інформації в автоматизованих системах”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів”, “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів”, Цивільного кодексу України, Правила здійснення торговцями цінними паперами брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, згідно з Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, згідно з Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку інших законодавчих та нормативних документів України.

Метою Положення є визначення основних понять, правил внутрішнього контролю діяльності торговця цінними паперами.


 1. Порядок і терміни розгляду скарг, звернень і заяв клієнтів та інших професійних учасників ринку цінних паперів.

  1. При виникненні правопорушення з боку торговця цінними паперами (далі – ТЦП) його клієнт та професійні учасники ринку цінних паперів мають право звернутися до керівника виконавчого органу ТЦП з заявою або до суду з позовом.

При зверненні до керівника виконавчого органу ТЦП клієнт має керуватися умовами письмової угоди, яку він уклав з ТЦП, а при зверненні до суду – положеннями Цивільного кодексу, які були порушені.

  1. Звернення до керівника ТЦП оформлюється у вигляді заяви, яка містить таку інформацію:

 • посада та місце роботи посадової особи, до якої адресована заява;

 • прізвище, ім‘я, по-батькові та адреса особи, яка звертається з заявою;

 • посилання на пункти угоди, Цивільного кодексу, інших чинних нормативних документів, які на думку заявника були порушені та час їх виникнення;

 • зміст заяви щодо вимоги, або пропозиції про усунення виявлених порушень;

 • підпис заявника та печатка (для юридичних осіб);

 • дата подання заяви.

  1. Заява приймається у 10-денний термін після виникнення порушення або не пізніше 10-ти календарних днів після закінчення строку угоди. ТЦП окремим наказом встановлює свій термін розгляду заяв, але він не може перевищувати 10-денний термін.

  2. Розгляд заяви здійснюється спеціально утворюваною комісією або сертифікованим фахівцем – контролером, який призначається виконавчим органом ТЦП, на яких покладаються функції щодо внутрішнього контролю.

  3. При розгляді заяви комісія чи контролер повинні керуватись чинним законодавством України, правилами здійснення торговцями цінними паперами брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, а також змістом угоди між ТЦП та клієнтом.

  4. До розгляду заяви клієнт має право залучати свого повноваженого представника, який виконує функції з юридичної підтримки клієнта, а також свідків правопорушення.

  5. Рішення по закінченню розгляду заяви оформлюється у 2-х примірниках, один з яких передається заявнику під підпис.

  6. Не погоджуючись з рішенням ТЦП, клієнт має право звертатися до суду чи з заявою до ДКЦПФР.

  7. При розгляді позову у суді інтереси ТЦП захищає його повноважений представник, який призначається керівником виконавчого органу ТЦП.

  8. При розгляді розбіжностей, суперечностей або правопорушень що виникають у ході виконання угод з купівлі-продажу цінних паперів ТЦП повинні керуватися:

 • нормами чинного законодавства України;

 • правилами здійснення торговцями цінними паперами брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами;

 • письмовим документом, що підтверджує укладання угоди між сторонами, а саме – умовами договору. 1. Процедури запобігання несанкціонованого доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності.

  1. Виконавчий орган ТЦП встановлює свій перелік відомостей, які визначають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яка без дозволу керівника виконавчого органу не може бути оприлюднена у ЗМІ чи надаватися третім особам.

  2. Відомості, які складають комерційну таємницю ТЦП або які віднесені до конфіденційної інформації, як виключення, можуть передаватися лише за письмовим запитом відповідних державних органів. При цьому необхідно перевірити службові посвідчення працівників зазначених органів, документ чи його копію про підставу перевірки та їх повноваження згідно з діючим законодавством.

Письмовий запит та дані службового посвідчення реєструються в спеціальному журналі. При цьому копії документів, які передаються, реєструються і направляються з супроводжувальним листом за підписом керівника або уповноваженої особи ТЦП.

  1. Облікова інформація, що може бути віднесена до означеного переліку, надається торговцю цінними паперами на підставі угоди та відповідного положення про надання звітів, а також до ДКЦПФР у електронному та письмовому вигляді.

  2. Окрема інформація ТЦП, що має відношення до стосунків з державними установами, може мати гриф „для службового користування”. В цьому разі її облік проводиться окремо у спеціально виділеній справі, а перелік співробітників, що допущені до неї, визначається керівником виконавчого органу ТЦП.

  3. Для запобігання несанкціонованого доступу до службової інформації, яка зберігається у електронному вигляді, необхідно використання системи, яка обмежує доступ до неї кола осіб з числа працівників та відвідувачів ТЦП. В цьому разі кожному співробітнику надається його пароль, частоту зміни якого визначає Керівник ТЦП.

  4. На контролера покладається відповідальність за запобігання зовнішнього проникнення до інформації, що означена переліком та зберігається у електронному вигляді, та розробку інструкцій, що не дозволяють користувачам помилково висвітити її на веб-сайті ТЦП чи відправити електронною поштою.

  5. Копіювання інформації „для службового користування”, перелік якої визначається виконавчим органом ТЦП, на інші носії інформації можливе після надання дозволу керівника виконавчого органу або уповноваженої особи ТЦП.

  6. При розробці та затвердженні службових інструкцій окремим співробітникам ТЦП необхідно керуватися принципом запобігання можливостей суміщеного використання інформації, що означена у переліку.

  7. Заходи, які спрямовані на покарання за розголошення службової інформації співробітником ТЦП, повинні визначатися трудовим контрактом або інструкцією підприємства про зберігання службової таємниці. 1. Розрахункові нормативи і показники для торговців цінними паперами, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

  1. Щокварталу ТЦП подають до ДКЦПФР та організатора торгівлі розрахунок таких показників:

   1. Показники ліквідності торговців цінними паперами (набирає чинності з 01.11.2008р. згідно рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 р. N 2381).

   2. Показники капіталу та інвестування торговців цінними паперами (набирає чинності з 01.11.2008р. згідно рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 р. N 2381).

а) показники капіталу:

мінімального розміру власних коштів;

адекватності власних коштів;

адекватності основного капіталу;

б) показники інвестування:

інвестування в цінні папери окремо за кожною юридичною особою;

загальної суми інвестування.


  1. ТЦП повинен дотримуватись співвідношень та нормативів, передбачених чинним законодавством, встановлених ДКЦПФР та іншими державними установами.

  2. Програма обробки показників щодо стану ТЦП повинна забезпечувати збереження інформації на електронних носіях та можливість для роздруковування цієї інформації у паперовому вигляді.

  3. ТЦП зобов‘язані обрати фондову біржу для подання інформації про всі укладені ними угоди з цінними паперами. Строки, порядок та об‘єм інформації що надається ТЦП фондовій біржі визначається „ Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами ” або її іншими внутрішніми нормативними документами.

  4. Відповідальність за своєчасність та достовірність наданої інформації до ДКЦПФР та обраної для звітування фондової біржі несуть керівник виконавчого органу та головний бухгалтер ТЦП.
 1. Вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на ринку цінних паперів, установлені професійним учасником.

  1. ТЦП повинен дотримуватися вимог щодо запобігання маніпулюванню цінами на ринку цінних паперів шляхом контролю норм чинного законодавства та правил здійснення торговцями цінними паперами брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами.

  2. Торговці не мають права здійснювати торгівлю цінними паперами з іншими торговцями, якщо частка володіння юридичної чи фізичної особи, що не має ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, в статутному фонді кожного із торговців перевищує 10 відсотків, крім випадків, визначених законами України.

  3. ТЦП не може здійснювати торгівлю цінними паперами того емітента, в якому він безпосередньо або побічно володіє більше 10 відсотками статутного фонду.

  4. ТЦП не може здійснювати торгівлю:

 • цінними паперами власного випуску;

 • цінними паперами у власних інтересах за кошти свого клієнта;

 • цінними паперами до яких ТЦП має особистий інтерес та цей момент перешкоджає йому виконати замовлення клієнта на найбільш вигідних умовах ніж обумовлені угодою сторін;

 • цінними паперами емітентів, випуск яких скасовано чи зупинено або обіг яких строково заборонено ДКЦПФР, або організатором торгівлі цінними паперами.

  1. ТЦП зобов‘язаний надавати клієнту, за рахунок якого він діє, інформацію про курс цінних паперів та можливі ризики щодо їх придбання та реалізації конкретної угоди.

  2. ТЦП повинен інформувати клієнта, за рахунок якого він діє, чи були цінні папери, які він придбав для цього клієнта, у власності торговця на момент укладання та виконання угоди.

  3. ТЦП слід уважно ставитися до його участі у схемах, коли маніпулювання цінами на ринку цінних паперів здійснюється раптово з залученням кількох ТЦП. Це може мати суттєвий вплив на права або інтереси певного кола інвесторів, а також бути підставою у звинуваченні ТЦП у змові та шахрайстві.
 1. Опис компетенції контролера, його функцій, прав та обов‘язків.

  1. Для здійснення контролю за дотриманням ТЦП чинного законодавства, що стосується торгівлі цінними паперами, правил та регламенту організатора торгівлі, де ТЦП проводить операції з купівлі-продажу цінних паперів, та виконання внутрішніх посадових інструкцій наказом керівника або постановою виконавчого органу ТЦП призначається уповноважена особа – контролер.

  2. Контролер призначається з числа сертифікованих ДКЦПФР спеціалістів ТЦП на визначений термін, але не менше одного календарного року.

  3. Контролер може займати свою посаду як суміжну, але при виконанні функції контролю він підпорядкований безпосередньо керівнику виконавчого органу ТЦП.

  4. Контролер має право:

 • проводити регламентні та оперативні перевірки документації, пов‘язані з процесом купівлі-продажу цінних паперів;

 • брати участь у розробці службових (посадових) інструкцій на підприємстві;

 • складати акти при виявлені порушень норм законодавства та регламентних документів торговця цінними паперами з боку працівників ТЦП;

 • представляти інтереси ТЦП в Арбітражному та Дисциплінарному суді організатора торгівлі цінними паперами;

 • розробляти рекомендації щодо запобігання порушень торгівлі цінними паперами;

 • готовити подання керівнику виконавчого органу ТЦП щодо покарання винуватців виявлених порушень торгівлі цінними паперами.

  1. Контролер зобов‘язаний:

 • вивчати та добре знати нормативну базу чинного законодавства щодо торгівлі цінними паперами та регламентні документи торговця цінними паперами;

 • негайно у письмовому вигляді сповіщати керівника ТЦП про виявлені порушення;

 • уважно слідкувати за накладанням санкції щодо виявлених порушень;

 • своєчасно надавати пропозиції щодо змін службових (посадових) інструкцій на підприємстві;

 • суворо зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яку він одержав під час перевірок.

  1. Контролер ТЦП повинен постійно відстежувати інформацію, яка має запобігти або припинити ситуації щодо маніпулювання цінами на ринку цінних паперів, а саме коли:

 • розпочинаються дії, пов‘язані з відновленням платоспроможності емітента;

 • арештовуються банківські рахунки емітента;

 • здійснюється реорганізація, зупинення або припинення діяльності емітента;

 • висувається позов до емітенту в розмірі, що перевищує 10 процентів статутного фонду або суми вартості основних і оборотних коштів емітента;

 • знищується не менше, як 10 процентів майна емітента внаслідок надзвичайних обставин;

 • раптово змінюється персональний склад посадових осіб емітенту;

 • емітент тривалий термін виконує викуп власних цінних паперів з метою їх подальшого знищення та зменшення статутного фонду;

 • залучення ТЦП до виконання угод з цінними паперами, ціна яких суттєво відрізняється від середньої ринкової, особливо з великими пакетами акцій, розмір яких перевищує 10 відсотків у статутному фонді акціонерного товариства.
 1. Перелік та опис дій контролера у разі виявлення ним порушень.

  1. При виявленні порушення у ТЦП контролер повинен скласти акт про правопорушення, в якому обов‘язково повинно бути зазначено:

 • дата та місце складання акту;

 • зміст виявленого порушення з посиланням на нормативні документи чинного законодавства та/або підприємства, організатора торгівлі цінними паперами тощо;

 • наслідки та розмір шкоди, пов’язаної з виявленим порушенням у роботи ТЦП;

 • прізвище посадових осіб, які допустили порушення;

 • пропозиції щодо покарання порушників;

 • рекомендації щодо усунення порушення або ліквідації його наслідків та заходи, спрямовані на запобігання у подальшому цих порушень;

 • підпис контролера та підпис порушника, про ознайомлення з актом.

  1. При виявленні порушення, яке підтверджується документами, підписи свідків не потрібні. При виявленні порушення, яке було виявлено під час проведення біржових або спеціалізованих аукціонів (торгів), або порушення через змову учасників таких аукціонів (торгів) з метою маніпулювання цінами на акті про правопорушення додатково потрібні підписи 2-х свідків з числа співробітників ТЦП або посадових осіб організатора торгівлі.

  2. При виявленні порушення, яке потребує негайного втручання для припинення торгівельної операції, сповіщається керівник виконавчого органу ТЦП або особа, що його заміщає.

  3. Окремі порушення етики щодо ставлення до клієнтів з боку співробітників ТЦП можуть бути усунені за усними зауваженнями контролера.

  4. Контролер слідкує за своєчасними та повним змістом виходу наказу щодо порушення та за його виконанням.

  5. Контролер ТЦП може звертатися до посадових осіб організатора торгівлі цінними паперами, якщо він вбачає порушення з боку інших ТЦП, та до Дисциплінарного суду, якщо він вбачає порушення з боку посадових осіб організатора торгівлі цінними паперами.
 1. Форма і терміни подання звітності контролером керівнику виконавчого органу професійного учасника.

  1. Контролер щоквартально звітує перед керівником виконавчого органу ТЦП.

  2. Керівник виконавчого органу ТЦП регулярно оприлюднює результати аналізу правопорушень на нарадах співробітників ТЦП.8. Вимоги до оформлення первинних документів внутрішнього обліку, ведення облікових операцій, висвітлення операцій з ЦП в системі внутрішнього обліку і складання внутрішньої звітності.

8.1. Первинними документами внутрішнього обліку торговця цінними паперами є договори, угоди та біржові контракти щодо купівлі-продажу цінних паперів, договори про надання консультаційних послуг з обігу цінних паперів, акти, замовлення, доповнення, додатки, звіти до цих документів, інші види договорів та документів, які підтверджують набуття стосунків між торговцем цінними паперами та іншими суб‘єктами господарської діяльності або фізичними особами.

8.2. Оформлення первинних документів внутрішнього обліку здійснюється торговцями цінними паперами з дотриманням вимог чинного законодавства, Цивільного кодексу, чинних норм Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, правил організатора торгівлі, ураховуючи особливості ведення документів по кожному виду операцій з цінними паперами.

8.3. Оформлення первинних документів внутрішнього обліку операцій ТЦП здійснюється з дотриманням наступних вимог:

а) Документи, які мають ознаку переписки з державними установами та органами влади, громадянами, професійними учасниками ринку ЦП повинні складатися на відповідному фірмовому бланку ТЦП або аркуші з кутковим штампом. На таких документах повинно бути зазначено наступне:

- вихідний номер та дата складання документу;

- назва організації, до якої адресований документ;

- посада та п.і.б. особи до якої адресований документ;

- поштова адреса організації, на яку надсилається документ;

- найменування документу, у разі необхідності, визначається для підкреслення характеру документу та його змісту;

- зміст документа який відображає суть питання, проблеми тощо;

- посада особи ТЦП, її підпис та п.і.б., що звертається за документом;

- підпис посадової особи ТЦП та її прізвище;

- п.і.б. виконавця, його телефон у разі необхідності.

б) Документи, які мають пряме відношення до виконання операцій з цінними паперами, а саме різноманітні договори та додатки до цих документів повинні бути складені у відповідності до чинних норм та правил.

У разі наявності додатків до договорів, вони зберігаються разом з відповідними договорами. Договори на здійснення брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу зберігаються окремо за кожним видом діяльності.

Зміст таких документів обов‘язково повинен містити:

- найменування договору;

- літерний код договору у відповідності до вимог ДКЦПФР до видів операцій з цінними паперами та його порядковий номер;

- дату та місце підписання документу;

- дані про кожну сторону угоди, а саме – повне найменування підприємства, п.і.б. його повноваженого представника, на підставі чого діє представник підприємства або фізичної особи, скорочене позначення сторони у тексті документу;

- розділи документу, його структура визначає порядок взаємодії та послідовність дій сторін по виконанню договору;

Розділи договору по виконанню операцій з ЦП повинні бути викладені з дотриманням такої структури документу: предмет домовленості сторін, обов‘язки та права, порядок отримання ЦП; порядок та строки перерахування коштів, розмір винагороди, умови та строки її виплати, відповідальність сторін та механізм розв‘язання суперечок або розгляду спорів, штрафи та пені за порушення обов‘язків, перелік форс-мажорних обставин, які, на погляд сторін, можуть заважати виконанню угоди, умови прийняття доповнень та поправок до основного документу, п.і.б. осіб що забезпечують контроль за виконанням угоди, канали зв‘язку з кожної сторони, кількість екземплярів договору, реквізити та підписи сторін.

8.4. Вимоги до оформлення первинних документів з ведення облікових операцій.

Первинними документами з ведення облікових операцій торговця цінними є журнал реєстрації договорів та реєстр внутрішнього обліку за договорами (разовими замовленнями).

8.4.1. Журнал ведеться в хронологічному порядку та повинен містити таку інформацію:

а) договорів:

 • реквізити ідентифікації договору;

 • реквізити сторін договору;

 • предмет договору з визначенням виду послуг, які надає торговець, реквізити ідентифікації цінного папера: вид, тип і форму випуску цінного папера; найменування емітента цінного папера; номінальну вартість цінного папера - у національній чи іноземній валюті; форму існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, якщо інше не встановлено законодавством; для емітента резидента - його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для емітента нерезидента - номер реєстрації;

 • термін дії договору;

 • дата виконання (розірвання) договору.

б) разових замовлень:

 • реквізити ідентифікації разового замовлення (номер та дата разового замовлення, термін дії замовлення);

 • реквізити ідентифікації договору на брокерське обслуговування, на виконання якого укладено разове замовлення (номер та дата договору);

 • предмет разового замовлення з визначенням виду послуг, які надає торговець, реквізити ідентифікації цінного папера: вид, тип і форму випуску цінного папера; найменування емітента цінного папера; номінальну вартість цінного папера - у національній чи іноземній валюті; форму існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, якщо інше не встановлено законодавством; для емітента резидента - його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для емітента нерезидента - номер реєстрації;

 • дата виконання (невиконання) разового замовлення.

     8.4.2. Для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів та цінних паперів клієнтів, а також зобов'язань щодо цих коштів та цінних паперів торговець веде реєстр внутрішнього обліку.
8.5. Реєстр внутрішнього обліку повинен забезпечувати облік грошових коштів, цінних паперів та зобов'язань щодо торговця та кожного клієнта (контрагента) окремо у розрізі укладених та виконаних (не виконаних) договорів (разових замовлень).
8.5.1. Висвітлення операцій з ЦП в системі внутрішнього обліку здійснюється по кожному договору окремо у хронологічному порядку.

8.5.2. Ведення документів внутрішнього обліку повинно виконуватися у електронному виді з можливістю їх роздрукування у будь-який час на вимогу керівника посадового органу ТЦП, уповноважених представників ДКЦПФР.

8.5.3. Система внутрішнього обліку операцій з ЦП повинна забезпечувати відновлення інформації у разі її втрати або пошкодження.

8.5.4. Складання внутрішньої звітності повинно бути виконано на базі програмних засобів у відповідності до чинних норм та правил ДКЦПФР, організатора торгівлі про висвітлення операцій з ЦП.

8.5.5. Складання внутрішньої звітності ТЦП повинно виконуватися з дотриманням таких вимог:

- відображення операцій у хронологічному порядку;

- забезпечення перегляду параметрів кожної угоди або об‘єму операцій з ЦП по кожному виду діяльності;

- можливість розрахунку показників ліквідності ТЦП;

- можливість роздрукування бази даних;

- забезпечення пошуку даних по виду ЦП, контрагенту, іншим критеріям;

- додаткове збереження даних на магнітних носіях.

8.5.6. Контролер ТЦП повинен постійно дбати про досконале ведення документів внутрішнього обліку операцій з ЦП та складання внутрішньої звітності ТЦП, для чого він проводить регулярні перевірки.

8.5.7. Керівник виконавчого органу ТЦП може застосовувати адміністративні покарання до відповідальних осіб ТЦП за порушення вимог до оформлення первинних документів внутрішнього обліку, ведення облікових операцій та складання внутрішньої звітності.

Форма та розміри адміністративного покарання, що застосовуються до відповідальних осіб ТЦП, визначаються у акті про правопорушення, який складається у порядку згідно розділу 6 цього Положення.

9. Вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку
9.1.При виконанні операцій з цінними паперами торговці зобов'язані:
а) діяти в інтересах клієнта (домагатися найкращого виконання замовлень та договорів), враховуючи умови, зазначені в договорі, кон'юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику;
б) узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу або міни цінних паперів, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів, що придбаватимуться, якщо інше не передбачено договором;
в) на вимогу клієнтів попереджати їх про ризики конкретного правочину з цінними паперами без зазначення конкретних причин, якщо ця умова передбачена договором;
г) на вимогу клієнта надавати інформацію щодо ринкової вартості цінних паперів;
ґ) виконувати договори та разові замовлення клієнтів у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором;
д) у першу чергу виконувати операції з цінними паперами за договорами та разовими замовленнями клієнтів, а потім власні операції з такими ж цінними паперами;
е) у разі наявності у торговця зацікавленості, яка перешкоджає йому виконати договір та/або разове замовлення клієнта на найбільш вигідних умовах, торговець зобов'язаний негайно повідомити про це клієнта. Попередження клієнта повинно відбуватися за допомогою засобів зв'язку, визначених договором, з обов'язковим наступним письмовим підтвердженням;

ж) На вимогу клієнта торговець зобов'язаний надати інформацію щодо стану виконання будь-якого із разових замовлень цього клієнта.
9.2 Торговці не мають права:
а) розголошувати комерційну таємницю клієнтів, за винятком надання такої інформації у випадках, передбачених законодавством;
б) запевняти клієнтів у беззаперечному отриманні доходу по цінних паперах (чи його певного розміру) або у відсутності збитків від інвестування в цінні папери, робити заяви, які можуть бути розцінені як гарантії зазначеного;
в) при виконанні договору брокерського обслуговування здійснювати операції за рахунок та в інтересах клієнта без отримання від нього разового замовлення, яке відповідає вимогам цих Правил;
г) використовувати грошові кошти та цінні папери клієнтів для здійснення власних операцій або операції в інтересах інших клієнтів, або як забезпечення, якщо інше не передбачено законодавством;
ґ) здійснювати операції з цінними паперами та коштами клієнтів не в інтересах клієнта, а виключно з метою отримання винагороди

д) задовольняти вимоги кредиторів за рахунок цінних паперів та грошових коштів, що належать клієнтам;
е) передовіряти виконання замовлень третім особам, якщо це не обумовлено умовами договору з клієнтом;
ж) здійснювати діяльність з цінними паперами, які не зареєстровані в установленому законодавством порядку або емісія яких визнана недобросовісною;


Схожі:

91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, буд 73, офіс 5143 515, тел (0642) 344-170, 344-169
Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 року,...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2011 року Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-Брок»
Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2011 року. Дата проведення аудита з 26 по 30 березня 2012 року. Перевірку фінансової звітності...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
Особлива інформація ТОВ «РІБГ»
Заступник Голови Правління Кредитної спілки "Альянс-Інвест", 01. 03. 2011р. 05. 10. 2011р директор ТОВ "РІБГ", 01. 03. 2012р. 12....
Затверджено Генеральний директор ТОВ «Укрекобудінвест» Наказ №17 від 23. 10. 2015р
Документ розроблено з урахуванням Закону України «Про депозитарну систему України», Про затвердження Положення про провадження депозитарної...
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засноване в березні 1993 року
Генеральний директор Олег НАЛИВАЙКО. Головний редактор Олександр ХАРЧЕНКО тел. 279-33-53Редактор відділу економіки Тетяна МАЙДАНОВИЧ...
Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН). Засноване в березні 1993 року
Генеральний директор Олег НАЛИВАЙКО. Головний редактор Олександр ХАРЧЕНКО тел. 279-33-53Редактор відділу економіки Тетяна МАЙДАНОВИЧ...
04116 м. Київ, вул. Шолуденка, 1           (044) 230-06-58 ПОСТАНОВА
ТОВ "Призма Альфа", ТОВ "Призма Бета", ПАТ "УКРПАНГРУП"- Малєєв Є. С. представник за довіреністю б/н від 31. 05. 2012р
Аудиторська фірма “Мир аудиту”
Луганськ, кв. Степовий, 2/52 Код 30761285 тел: (642) 32-65-38, (50) 694-40-91 e-mail
Програма з фізичної культури для учнів 2 класів
Запоріжжя, вул Мікояна, 8 Тел. 67-0416, факс 67-04. 16, Е-mail: zplicey34@mail ru
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка