Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та дослідження


Скачати 188.37 Kb.
НазваГеографічне положення Північної Америки. Історія відкриття та дослідження
Дата02.04.2013
Розмір188.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Передмова

Сучасне реформування загальної середньої освіти передбачає реалізацію принципів гуманізації та демократизації, методологічне переорієнтування процесу навчання на розвиток особистості кожного учня, формування його компетентностей. Ці тенденції набули потужного імпульсу із входженням української освіти до Болонського процесу, що зумовлює адаптацію та переорієнтацію вітчизняних освітніх стандартів і моделей на європейські стандарти та моделі. Кроком на шляху української освіти до Болонського процесу стало широке запровадження Міністерством освіти і науки України зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчальні заклади системи середньої освіти повинні допомогти учням належно підготуватися до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Тестові завдання є об’єктивним і якісним засобом діагностики і контролю навчальних досягнень учнів. Робота над тестами допомагає учням активно засвоювати й узагальнювати інформацію, дає змогу організувати самоперевірку знань без участі вчителя в цьому процесі. Доцільно використовувати завдання у формі тестів під час поточного оцінювання. Крім того, тестові завдання можуть використовуватися і на етапі активізації вивчення тієї чи іншої теми, закріплення знань. Така форма роботи не лише сприяє адаптуванню учнів до системи зовнішнього оцінювання, а й стане у нагоді вчителю у повсякденній роботі, адже тести прості у застосуванні, значно економлять час при проведенні опитування. До того ж, тестові завдання виконують не лише функцію контролю якості знань, а й навчальну функцію.

Враховуючи всі зазначені вище переваги тестових форм контролю, можна прогнозувати, що цей сучасний інструмент педагогічного оцінювання стане дієвим засобом роботи кожного вчителя.

Пропоную різнорівневі завдання для 7 класу по темі «Північна Америка». Сподіваюся, що мій досвід виявиться корисним, а запропонована інформація зацікавить вчителів географії.

Тестові завдання поділено на три блоки. Кожен наступний блок складніший від попереднього, максимальна кількість балів – 12.

 • І блок місить 4 завдання з вибором однієї правильної відповіді. За кожну правильну відповідь 1 бал.

 • ІІ блок містить два завдання. П’яте – встановлення відповідності. За виконане завдання 2 бали. Шосте завдання на встановлення правильної послідовності. За виконане завдання – 2 бали.

 • ІІІ блок містить два завдання, що передбачають вміння учнів самостійно виявляти закономірності, аналізувати, узагальнювати. За кожну правильну відповідь 2 бали.

І варіант

Тема. Географічне положення Північної Америки.

Історія відкриття та дослідження

І

 1. Яке місце за площею займає Північна Америка серед інших материків?

а) перше; в) третє;

б) друге; г) четверте.

2. Поблизу материка розташований найбільший у світі острів:

а) Куба;

б) Баффінова Земля;

в) Гренландія.

3. Хто відкрив Америку?

а) Джон Кабот; в) Х. Колумб;

б) Амеріго Веспуччі; г) В. Берінг.

4. Яким океаном омивається Північна Америка із заходу?

а) Тихим; в) Північним Льодовитим;

б) Атлантичним; г) Індійським.
ІІ
5.Установіть відповідність.

1) Мексиканська а) півострів

2) Мерчісон б) острів

3) Каліфорнія в) крайня точка

4) Гренландія г) затока

6. Розташуйте в хронологічній послідовності:

а) Джон Кабот; в) Христофор Колумб;

в) Генрі Гудзон; г) Вітус Беринг.
ІІІ
7. Завдяки яким особливостям географічного положення природні умови Північної Америки різноманітніші порівняно з природою Південної Америки?

8. Грошові банкноти деяких країн містять такі символи: портрет людини, каравела з хрестом на вітрилах і дата 1492. Розшифруйте ці символи.

Відповіді

 1. В

 2. В

 3. В

 4. А

 5. 1. Г

2. В

3. А

4. Б

6. Б, А, В, Г

7. Північна Америка розташована майже у всіх географічних поясах північної півкулі.

8. Відкрив Америку в 1492 році Христофор Колумб.

ІІ варіант

Тема. Географічне положення Північної Америки.

Історія відкриття та дослідження

І

1. Площа Північної Америки становить:

а) 10,5 млн. км2; б) 20,36 млн. км2;

в) 29,5 млн. км2; г) 40,1 млн. км2.

2. Назвіть крайню північну точку Північної Америки:

а) мис Мерчісон; б) мис Принца Уельського;

в) мис Мар’ято; г) мис Сент-Чарльз.

3. Яка затока отримала назву «Льодовий мішок»?

а) Гудзонова; б) Каліфорнійська;

в) Мексиканська; г) Аляска.

4. Яким океаном омивається материк зі сходу?

а) Індійським; б) Північним Льодовитим;

в) Тихим; г) Атлантичним.

ІІ

5. Установіть відповідність.

1) Гудзонова а) канал

2) Мар’ято б) затока

3) Панамський в) півострів

4) Флорида г) крайня точка

6. Розташуйте в хронологічной послідовності.

а) Вільям Баффін; б) Александр Маккензі;

в) Джон Кабот; в) Христофор Колумб.

ІІІ

7. Переселенці з яких європейських країн освоювали Північну Америку? Як це відбилося у назвах географічних об’єктів?

8. Коли почалася колонізація Північної Америки європейцями?

Відповіді

 1. Б

 2. А

 3. А

 4. Г

 5. 1. Б

2. Г

3. А

4. В

6. Г,В,А,Б

7. Північну Америку освоювали англійці, португальці, італійці. Гудзонова затока, півострів Лабрадор (з португальської – зелений), півострів Флорида (з італійської – квітучий).

8. Після відкриття Христофора Колумба.

І варіант

Тема: Геологічна будова та рельєф Північної Америки

І

 1. Яка найвища вершина Північної Америки?

а) Орісабо; б) Мак-Кінлі; в) Бланка.

2. Яка форма рельєфу переважає на материку?

а) гірська; б) рівнинна.

3. Які корисні копалини переважають в горах Кордильєрах за своїм походженням?

а) осадові; б) магматичні.

4. Яка рівнина Північної Америки багата на поклади нафти і газу?

а) Великі рівнини; б) Примексиканська низовина;

в) Центральні рівнини.

ІІ

5. Установіть відповідність:

1) Мак-Кінлі а) старі гори

2) Аппалачі б) рівнини

3) Великі в) молоді гори

4) Кордильєри г) найвища точка

6. Розташуйте в послідовності із заходу на схід перелічені нижче форми рельєфу;

а) Аппалачі; б) Скелясті гори;

в) Центральні рівнини; г) Кордильєри.

ІІІ

7. В якому напрямку простягаються гори та рівнини Північної Америки?

8. Поясніть причини утворення пустелі на західному узбережжі Північної Америки.

Відповіді

 1. Б

 2. Б

 3. Б

 4. Б

 5. 1. Г

2. А

3. Б

4. В

6. Г, Б,В,А

7. В меридіональному напрямку.

8. Холодна Каліфорнійська течія.

ІІ варіант

Тема. Геологічна будова та рельєф Північної Америки

І

1. Яка висота найвищої точки Північної Америки?

а) 6194м; б) 2061м;

в) 6960 м ; г) 8848м.

2. Що лежить в основі гір Кордильєр?

а) молода складчастість; б) платформа;

в) давня складчастість.

3. Які корисні копалини переважають на рівнинах Північної Америки?

а) осадові; б) магматичні;

4. В яких горах є діючі вулкани?

а) Аппалачі; б) Кордильєри;

ІІ

5. Установіть співвідношення:

1) Північноамериканська а) рівнини

2) Центральні б) платформа

3) Мак-Кінлі в) найвища вершина

4) Примексиканська г) низовина

6. Розташуйте у послідовності із заходу на схід перелічені форми рельєфу:

а) Великі рівнини; б) Кордильєри;

в) Аппалачі; г) Центральні рівнини.

ІІІ

7. Чому гірські системи перетинають Північну Америку переважно у меридіональному напрямку?

8. Яку роль відіграло давнє зледеніння у формуванні рельєфу Північної Америки?

Відповіді

 1. А

 2. А

 3. А

 4. Б

 5. 1. Б

2. А

3. В

4. Г

6. Б, Г, А, В

7. Це пов'язано із формуванням западини Тихого океану .

8. Рухаючись на південь, льодовик вирівнював поверхню. Захоплюючи пісок, гальку, глину залишав їх на своєму шляху у вигляді тисячі горбів.

І варіант

Тема: Клімат Північної Америки
І

1. Як зростають температури повітря в Північній Америці?

а) із заходу на схід;

б) з півночі на південь.

2. Який кліматичний пояс відсутній у Північній Америці?

а) тропічний;

б) субекваторіальний;

в) екваторіальний.

3. Які вітри переважають в помірному кліматичному поясі Північної Америки?

а) південно-східні;

б) західні.

4. Який кліматичний пояс займає найбільшу площу на материку?

а) субекваторіальний;

б) екваторіальний;

в) помірний;

г) тропічний.
ІІ

5. Установіть відповідність.

1) помірний а) найхолодніший

2) тропічний б) займає найбільшу площу

3) арктичний в) „клімат вічного літа”

4) субекваторіальний г) опади випадають переважно влітку
6. Розташуйте у послідовності з півночі на південь перелічені кліматичні пояси.

а) арктичний; б) тропічний;

в) субекваторальний; г) помірний.
ІІІ

7. На яких схилах Кордильєр в помірному кліматичному поясі – західних та східних – випадають рясні опади?

8. У січні в районі мису Мерчісон не обійтися без теплого одягу. Водночас на мисі Мар’ято можна ходити в шортах. Поясніть причини такої різниці в температурних умовах.

Відповіді

 1. Б

 2. В

 3. Б

 4. В

 5. 1. Б

2. В

3. А

4. Г

6. А, Г, Б, В

7. Рясні опади випадають на західних схилах.

8. Витягнутість материка із півночі на південь.

ІІ варіант

Тема. Клімат Північної Америки

І

 1. Який клімат переважає у Північній Америці?

а) холодний; б) жаркий;

в) помірний.

2. Чим зумовлена помірність температур Північної Америки?

а) протяжність із півночі на південь;

б) протяжність із заходу на схід.

3. Найменше опадів на території Північної Америки випадає на:

а) заході; б) сході;

в) у внутрішніх областях.

4. У якому кліматичному поясі розрізняють кілька типів клімату?

а) субтропічному; б) субекваторіальному;

в) арктичному; г) субарктичному.

ІІ

5. Установіть відповідність.

1) субекваторіальний а) виділяють чотири пори року

2) помірний б) найближчий до екватора

3) субтропічний в) сніг – рідкісне явище

4) арктичний г) холодні й суворі повітряні маси

6. Розташуйте у послідовності з півночі на південь перелічені кліматичні пояси.

а) помірний; б) субарктичний;

в) тропічний; г) субекваторіальний;

ІІІ

7. Чому на узбережжі Мексиканської затоки взимку біля тропіка бувають заморозки?

8. Які особливості циркуляції водних мас сприяли великій кількості атмосферних опадів на Тихоокеанському узбережжі помірного поясу і незначній їх кількості – на Атлантичному?

Відповіді

 1. В

 2. А

 3. В

 4. А

 5. 1. Б

2. А

3. В

4. Г

6. Б, А, В, Г

7. Вільно проникають холодні арктичні повітряні маси.

8. Впливають морські течії: на Тихоокеанському узбережжі тепла Аляскинська, на Атлантичному – холодна Лабрадорська.

І варіант

Тема. Внутрішні води

І

 1. Яка річка на материку Північна Америка найдовша?

а) Міссісіпі; б) Святого Лаврентія;

в) Міссурі.

2. До басейнів яких океанів належать річки Північної Америки?

а) Тихого; б) Атлантичного;

в) Північного Льодовитого; г) Індійського

3. Яка річка Північної Америки утворила Великий каньйон?

а) Міссісіпі; б) Св. Лаврентія;

в) Колорадо.

4. Яка річка сполучає озера Ері і Онтаріо?

а) Міссісіпі; б) Ніагара;

в) Святого Лаврентія
ІІ
5. Установіть відповідність:

1) Великі а) озера

2) Ніагарський б) водоспад

3) Св. Лаврентія в) озеро

4) Ері г) річка

6. Розташуйте річки у послідовності з півночі на південь.

а) Колорадо; б) Юкон;

в) Міссісіпі; г) Святого Лаврентія.
ІІІ

7. На ріках басейну якого океану доцільніше будувати гідроелектростанції?

8. „Вода, що гуркоче” – що це?

Відповіді

 1. А

 2. Г

 3. В

 4. Б

 5. 1. А

2. Б

3. Г

4. В

6. Б, Г, А, В

7. На річках басейну Тихого океану.

8. Ніагарський водоспад.

ІІ варіант

Тема. Внутрішні води

І

1. В який океан несуть свої води більшість річок Північної Америки?

а) Тихий; б) Північний Льодовитий;

в) Атлантичний; г) Індійський.

2. Яка річка бере свій початок у горах Кордильєрах?

а) Міссурі; б) Колорадо;

в) Міссісіпі; г) Ніагара.

3. Басейн якої річки Північної Америки займає 1/6 частину континенту?

а) Маккензі; б) Колорадо;

в) Міссісіпі; г) Святого Лаврентія.

4. На якій річці Північної Америки знаходиться всесвітньо відомий водоспад?

а) Колумбія; б) Міссісіпі;

в) Ніагара; в) Юкон.

ІІ

5. Установіть відповідність.

1) Юкон а) озеро

2) Онтаріо б) притока

3) Огайо в) річка

4) Каліфорнійський г) водоспад

6. Розташуйте річки у послідовності з півночі на південь.

а) Ніагара; б) Колумбія;

в) Маккензі; г) Міссісіпі.

ІІІ

7. По річках басейну якого океану краще мандрувати на човнах? Чому?

8. Чому більшість озер Північної Америки зосереджено на півночі материка?

Відповіді

 1. Г

 2. Б

 3. В

 4. В

 5. 1. В

2. А

3. Б

4. Г

6. В, Б, А, Г

7. На річках басейну Атлантичного океану. Рівнинні річки.

8. Озера на півночі утворилися в тектонічних прогинах, які потім були поглиблені льодовиком.

І варіант

Тема: Природні зони та висотна поясність
І

 1. В якій природній зоні Північної Америки серед рослинності переважають: дуб, бук, липа, цукровий клен, горіх? а) тундра; б) тайга; в) мішані і широколисті ліси; г) лісостеп.

 2. Для якої природної зони материка Північної Америки характерна така рослинність: мохи, лишайники, карликові дерева, чагарники? а) тундра і лісотундра; б) тайга; в) мішані і широколисті ліси.

 3. Яка природна зона Північної Америки простягається вузькою смугою Тихоокеанського узбережжя? а) напівпустелі і пустелі; б) лісостепи і степи; в) твердолисті ліси і чагарники.

 4. Яка природна зона сформувалась в умовах суворого клімату і життя тварин пов’язане з океаном? а) тундра і лісотундра; б) арктичні пустелі; в) тайга.


II


 1. Установіть відповідність. 1) кактуси та агави а) арктичні пустелі 2) мохи і лишайники б) напівпустелі і пустелі 3) ялина, модрина, сосна в) лісостепи і степи 4) пшениця, кукурудза г) тайга

 2. Розташуйте в послідовності з півночі на південь природні зони.

а) тайга; б) лісостепи і степи;

в) мішані і широколисті ліси; г) пустелі і напівпустелі.
ІІІ

 1. Поясніть, чому на Каліфорнійському півострові, який майже з усіх боків оточений водою, поширені пустелі?

 2. Чому набір висотних поясів неоднаковий на західних і східних схилах Кордильєр?


Відповіді

 1. В

 2. А

 3. А

 4. Б

 5. 1. Б

2. А

3. Г

4. В

6. А, В, Б, Г

7. Береги Каліфорнійського півострова омиваються холодною Каліфорнійською течією.

8. На західних схилах клімат тепліший, на східних – суворіший.

ІІ варіант

Тема. Природні зони та висотна поясність

І

1. Яка природні зона Південної Америки, на вашу думку, є найсприятливішою для життя людини?

а) тундра; б) степ;

в) пустелі і напівпустелі; в) лісостеп.

2. Яка природні зона Північної Америки простягнулась з півночі на південь, де переважають чорноземи та каштанові ґрунти, серед рослин – ковила та інші злаки?

а) тайга; б) степи;

в) мішані та широколисті ліси; г) напівпустелі і пустелі.

3. В якій природній зоні Північної Америки серед рослинності переважають липа, бук, дуб, цукровий клен?

а) тундра; б) мішані і широколистяні ліси;

в) тайга; г) лісостеп.

4. Для якої природної зони материка Північна Америка характеризується така рослинність: чагарники, полин, кактуси?

а) степи; б) мішані ліси;

в) лісостеп; г) пустелі та напівпустелі.

ІІ

5. Установіть відповідність.

1) пшениця, кукурудза а) тайга

2) кактуси б) лісостеп, степ

3) сосна, ялина в) тундра, лісотундра

4) карликові дерева г) пустелі

6. Розташуйте в послідовності природні зони з півночі на південь.

а) тундра й лісотундра; б) арктичні пустелі;

в) пустелі і напівпустелі; г) твердолисті ліси і чагарники.

ІІІ

7. В якій природній зоні материка гриби можуть бути більші за дерева?

8. Чому на півостровах Флорида і Каліфорнія, що розташовані в одному географічному поясі, поширені неоднакові природні зони?

Відповіді

 1. В

 2. Б

 3. Б

 4. Г

 5. 1. Б

2. Г

3. А

4. В

6. Б, А, В, Г

7. В тундрі і лісотундрі.

8. Півострів Каліфорнія омивається холодною Каліфорнійською течією, тому там випадає мало опадів, а півострів Флорида теплими водами Гольфстріму, там тепліше і більше опадів.

I варіант

Тема. Населення та політична карта

I

1. Яке населення є корінним для материка Північна Америка?

а) індіанці; б) французи;

в) англійці; г) ескімоси.

2. Яка країна Північної Америка має найбільш розвинене господарство?

а) Канада; б) США;

в) Мексика.

3.Де на материку Північна Америка найбільша густота населення?

а) в центральній частині; б) на заході;

в) на сході; г) на півдні.

4. В якій країні Північної Америки живе найбільша за кількістю частина української діаспори?

а) Канада; б) США;

в) Мексика.

II

5. Установіть відповідність.

1) США а) Гавана

2) Канада б) Вашингтон

3) Мексика в) Отава

4) Куба г) Мехіко

6. Розташуйте вказані держави за кількістю населення в порядку їх зменщення:

а) США; б) Канада;

в) Мексика.

III

7. Поясніть причини нерівномірного розміщення населення на території материка.

8. Обґрунтуйте, чому на території Північної Америки є багато європейських назв.

Відповіді

 1. А

 2. Б

 3. В

 4. А

 5. 1. Б

2. В

3. Г

4. А

6. А, Б, В

7. Найбільша кількість населення проживає на сході, тому що зі сходу почалося освоєннґ материка. Найменш заселені північ та пустельний захід.

8. Тому що досліджували Північну Америку європейці.

ІІ варіант

Тема. Населення та політична карта

І

1. Населення Північної Америки складається:

а) з корінного населення;

б) із змішаного населення;

в) з нащадків європейських переселенців;

г) з афроамериканців.

2. Яка країна Північної Америки найбільша за розмірами:

а) Мексика; б) США;

в) Канада.

3. Яка загальна кількість населення Північної Америки?

а) 447 млн. чол.; б) 237 млн. чол.;

в) 620 млн. чол.; г) 300 млн. чол.

4. Яке місто Північної Америки вважають найбільшим містом планети?

а) Оттава; б) Мехіко;

в) Нью-Йорк; г) Вашингтон.

ІІ

5. Установіть відповідність.

1) Мехіко а) США

2) Оттава б) Канада

3) Гавана в) Куба

4) Вашингтон г) Мексика

6. Розташуйте вказані держави за кількістю населення в порядку її зменшення:

а) Мексика; б) Канада;

в) США.

ІІІ

7. Обґрунтуйте роль колонізації Африки у формуванні населення материка Північна Америка.

8. Чому в Центральній Америці, на відміну від іншої частини континенту, переважає іспанська мова?
Відповіді

 1. В

 2. Б

 3. А

 4. Б

 5. 1. Г

2. Б

3. В

4. А

6. В, А, Б

7. У XVI-XIX столітті на територію Північної Америки були завезені раби-африканці для роботи на плантаціях.

8. Тому, що основна маса населення Центральної Америки вихідці із Іспанії.

Література

 1. Географія. Економіка. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 6-11 класи. Київ, 2005р.

 2. В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова Географія материків і океанів 7 клас. Київ, 2007

 3. Г. О. Ковальчук, Л. Б. Паламарчук Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації за курс основної та старшої школи. Харків, 2008.

 4. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів.Київ, 2007
Схожі:

Урок №30 Дата: ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ Й ДОСЛІДЖЕННЯ...
Південної Америки; забезпечити розуміння особливостей географічного положення Південної Америки; удосконалити практичні вміння та...
Тема уроку: Географічне положення Північної Америки. Історія дослідження
Обладнання: Фізична карта світу, фізична карта Північної Америки, портрети дослідників материка, атласи, зошити – практикуми з фізичної...
Тема уроку
«Антарктида. Географічне положення та історія відкриття та дослідження материка»
Австралія: географічне положення, історія відкриття і дослідження
Мета: сформувати в учнів уявлення про своєрідність географічного положення Австралії; продовжити формування учнів складати характеристику...
Тема: Країни Північної Америки
Позначте на контурній карті Північної Америки кордони і столиці п'яти країн цього регіону (за вибором)
Австралія – найменший материк Землі. Загальні відомості, своєрідність...
Австралія – найменший материк Землі. Загальні відомості, своєрідність географічного положення Австралії. Історія відкриття і дослідження....
Уроку: Урок Тема: Води суходолу Північної Америки. Практична робота...
Мета: з’ясувати основні риси річкової та озерної мережі північної Америки; показати роль снігового й льодовикового живлення у водному...
Африка. Географічне положення та історія дослідження материка
Як ви вважаєте, чомувивчення курсу географії материківта океанів розпочалося з океанів?
КОНСПЕКТ УРОКУ НА ТЕМУ: Особливості географічного положення Африки
Обладнання: фізична карта світу, фізична карта Африки, комп’ютерна презентація «Африка. Географічне положення. Історія дослідження»,...
1. Тихий океан. Океанія Загальні відомості. Тихий океан найбільший...
Предмет вивчення “Географії материків і океанів”. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка