Саме тут, у стінах КЗ «ЛСШ №8», зростають ті, кому жити та створювати майбутнє. Я думаю, що мої вихованці стануть новою українською елітою моральною


Скачати 82.36 Kb.
НазваСаме тут, у стінах КЗ «ЛСШ №8», зростають ті, кому жити та створювати майбутнє. Я думаю, що мої вихованці стануть новою українською елітою моральною
Дата06.01.2014
Розмір82.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Саме тут, у стінах КЗ «ЛСШ №8», зростають ті, кому жити та створювати майбутнє. Я думаю, що мої вихованці стануть новою українською елітою – моральною, духовною, високоосвіченою, інтелектуальною, культурною, національно свідомою, не зважаючи на те, якою мовою розмовляють у їхніх сім’ях. Я мрію виховати людину добрих помислів, почуттів і дій, яка існує в гармонії зі світом, із власним серцем, незалежно від віросповідання та національної культури її родини. Це й стало провідною ідеєю моєї роботи.

Умовою успішної виховної діяльності з учнями є співробітництво класного керівника з батьками, адже родина впливала і продовжує значно впливати на процес розвитку особистості дитини. Зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу - це важлива й відповідальна задача вчителя. Реалізації даної задачі сприяють такі види моєї діяльності в якості класного керівника з батьками:

 • вивчення родин учнів;

 • педагогічна освіта батьків;

 • забезпечення участі батьків у підготовці та проведенні колективних справ у класі;

 • педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу;

 • індивідуальна робота з батьками;

 • інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів.

Робота в кожному з перерахованих мною напрямів складається з певної сукупності форм і способів діяльності. Їх вибір обумовлений цілями й задачами виховної роботи, особистісними та професійними особливостями класного наставника, традиціями комунального закладу «Луганська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 » та класу, своєрідністю складу учнів та їхніх батьків, тенденціями розвитку виховних відносин у класному колективі, принципами взаємодії вчителя й батьків.

Безумовно, серцевиною виховного процесу є особистість дитини, і я повинна поважати почуття власної гідності кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити, нахили, інтереси, характер, створити сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.

Роздуми, постійний пошук, розуміння відповідальності та важливості роботи з колективом, намагання зробити її цікавою і для дітей, і для себе допомогли мені визначити пріоритет одних проблем над іншими, знайти шляхи їх вирішення, прогнозувати та діагностувати підсумки.

Спираючись на основні положення програми щодо виховання молодого покоління «Луганський характер» на 2012-2016 роки, яку ухвалила Луганська міська рада, у школі реалізується проект «Я-громадянин». Тому як класний керівник будую взаємодію з батьками на основі таких основних ідей-принципів, як:

 • звертання до почуття батьківської любові та її повага;

 • уміння розглянути в кожному учні позитивні сторони, що дозволяють давати характеристику дітям з висування випереджальної позитивної оцінки;

 • висока повага особистості батька й матері, їх батьківської турботи, їх

 • трудової та громадської діяльності.


Вивчення родин учнів

Методи та форми роботи з батьками
По-перше, для себе визначила основні форми й методи роботи з батьками учнів мого класу (схема 1).


Інформування батьків про хід і результати навчання та виховання учнівПедагогічна освіта батьківЗабезпечення участі

батьків у життєдіяльно-

сті класу

Індивідуаль-на робота з батьками

Педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу


Вивчення родин учнів дозволяє мені краще довідатись про дітей та їхніх батьків, зрозуміти стиль життя родин, ознайомитися з домашніми умовами розвитку особистості дитини, традиціями та рівнем загальної культури усіх членів родини. Розмовляю з батьками про характер дитини, інтереси та схильності, про ставлення до батьків, до школи, інформую батьків про успіхи їхньої дитини, даю поради з організації виконання домашніх завдань тощо.

Цей напрям своєї діяльності фіксую у плані такими формами роботи, як відвідування родин учнів, анкетування, твори про родину, конкурс творчих робіт учнів «Моя родина», тестування, педагогічні майстерні, ділові ігри з батьками, формування банку даних про родину та сімейне виховання.

Педагогічну освіту батьків здійснюю відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу у школі, конкретних виховних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків. При цьому використовую лекції з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та гігієни; батьківські збори; тематичні консультації; педагогічні практикуми з розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та школі; огляд популярної педагогічної літератури для батьків; обмін досвідом виховання дітей у родині; вечір запитань і відповідей; день відкритих дверей та інші форми.

Як правило, на батьківських зборах використовую лекції - форму психолого-педагогічної освіти, що розкриває сутність тієї чи іншої проблеми виховання. Переконана, що кращий лектор – сам класний керівник, який знає інтереси, проблеми та турботи батьків. У лекції варто розкривати причини явищ, умови їх протікання, механізм поведінки дитини, закономірності розвитку її психіки, правила сімейного виховання. Метод спілкування під час лекції - невимушена розмова, задушевна бесіда, діалог зацікавлених однодумців.

Тематика лекцій повинна бути різноманітною, цікавою й актуальною для батьків, наприклад:

 • Режим дня школяра.

 • Що таке самовиховання?

 • Індивідуальний підхід і врахування вікових особливостей підлітків у сімейному вихованні.

 • Дитина і природа.

 • Мистецтво в житті дітей.

Батьківські читання, на мою думку, дуже своєрідна форма роботи з батьками, що дає можливість не тільки слухати лекції класного керівника, а й самим вивчати літературу з проблеми. Батьківські читання допомагають батькам переглянути свої погляди на виховання, познайомитися з традиціями виховання дітей в інших родинах, по-іншому подивитись на свою дитину та своє ставлення до неї.

У своїй роботі застосовую таку форму навчання, як поради щодо батьківських читань - це прекрасна можливість знайомства батьків із цікавою дитячою літературою, новими іменами, що на слуху в дітей, але відомі їхнім батькам. Теми батьківських читань можуть бути приблизно такими:

 • Як формувати та розвивати вольові зусилля дитини.(За книгою

У. Джемса «Психология в беседах с учителями».)

 • Нестандартність мислення. Що це таке? (За книгою В. Кротова «Массаж мысли».)

 • Що робити, якщо... (За книгою М. Коляди «Шпаргалка для родителей».)

 • Дитячі витівки в дорослому житті. (За матеріалами періодичної преси.)

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу здійснюю за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи у класі; колективні творчі справи; свята, вечори, концерти, КВК; відвідування театрів, виставок, бібліотек; прогулянки, походи, поїздки та подорожі; виставки творчих робіт, дні здоров'я; допомога в ремонтних роботах й естетичному оформленні класної кімнати; участь у обладнанні кабінету й виготовленні наочного приладдя. Батьківські вечори- форма роботи, яка, на мою думку, об'єднує батьківський колектив. Батьківські вечори проводяться у класі 1-2 рази на рік або у присутності дітей, або без них. Батьківський вечір - це свято спілкування з батьками друзів твоєї дитини, це свято спогадів про власне дитинство й дитинство своєї дитини, це пошук відповідей на запитання, які ставить життя перед батьками.

Проводячи такі заходи зрозуміла, що головне, у ході вечора, - батьки повинні вчитися слухати та чути один одного, самого себе, свій внутрішній голос. Теми батьківських вечорів можуть бути такими:

 • Майбутнє моєї дитини. Яким я його бачу?

 • Свята нашої родини.

 • «Можна» й «не можна» у нашій родині.

 • Запитання дітей, що ставлять дорослих у глухий кут.

 • Фотографії нашого дитинства.

 • Як навчитись казати «дякую» своїй дитині.

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини, спираючись на духовні, моральні та культурні традиції кожної сім’ї. Тому відвідую родини учнів, проводжу індивідуальні бесіди з батьками, разом визначаємо перспективи й засоби розвитку учнів, проводжу педагогічні консультації, даю індивідуальні доручення. Часто в рішенні тієї чи іншої складної проблеми я можу одержати допомогу безпосередньо від батьків учнів, і ніколи не зневажаю цим. Адже вважаю, що консультації з батьками корисні як для них самих, так і для мене як класного керівника. Батьки одержують реальне уявлення про шкільні справи та поведінку дитини, учитель же - необхідні йому відомості для більш глибокого розуміння проблем кожного учня. Обмінявшись інформацією, завжди доходимо до взаємної згоди в питанні конкретних форм батьківського сприяння. У спілкуванні з батьками намагаюся проявляти максимум тактовності. Це є основним педагогічним принципом нашої школи. Вважаємо неприпустимим соромити батьків, натякати на невиконання ними свого обов'язку стосовно сина чи дочки. Наш підхід завжди такий: «Перед нами стоїть загальна проблема. Що ми можемо зробити для її рішення?». Тактовність особливо важлива з тими батьками, які впевнені, що їхні діти не здатні на дурні вчинки. Розумію, не знайшовши до них правильного підходу, відчую їхнє обурення і відмову від подальшого співробітництва. Принципи нашого успішного консультування - довірливі стосунки, взаємоповага, зацікавленість, компетентність.

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів здійснюю за допомогою тематичних і підсумкових батьківських зборів, індивідуальних консультацій, перевірки щоденників учнів, складання карт розвитку дітей і таблиць результатів навчальної діяльності, ведення щоденників спостереження за процесом розвитку дитини чи зошитів досягнень учнів, написання батькам листів-характеристик, записок-повідомлень, вітальних листівок і листів подяки. Я вважаю письмову форму інформування батьків про успіхи їхніх дітей дуже ефективною. Повідомляю батьків про майбутню спільну діяльність у школі, поздоровляю їх зі
святами, висловлюю поради та побажання у вихованні дітей. Головна умова листування - доброзичливий тон, радість спілкування.

Педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу використовую, обираючи батьківську раду, при плануванні й організації її діяльності нашого класу й школи, у роботі із соціально неблагополучними родинами, установлення зв'язків із громадськими організаціями. Із досвіду роботи знаю, що добре організована батьківська рада може виконувати в класі різні функції, однією з яких є допомога в організації навчально-виховного процесу: наприклад, організація конкурсів на кращий щоденник, зошит, рейдів-перевірок дбайливого ставлення учнів до свого портфеля, підручників чи письмового приладдя. Особливе значення має участь батьківської ради у днях відкритих дверей класу та днях самоврядування, що давно вже стали традиційними у КЗ «ЛСШ №8».

Ще одна важлива функція батьківської ради класу — допомога класному керівникові в позакласній роботі. Насамперед — організація та проведення батьківських уроків у класі, тобто надання можливості для творчості, імпровізації кожній родині. Під час батьківського уроку діти знайомляться із захопленнями конкретної сім'ї, дізнаються про цікаві традиції та звичаї, розширюють свій світогляд. Крім таких уроків, батьківська рада може допомогти класному керівникові в організації свят, екскурсій і подорожей. Допомога батьківського комітету в розв'язанні проблем із відвідуванням театрів, музеїв, виставок є досить значною, усі ці заходи цікаві не лише дітям, але й самим батькам: побачити свою дитину в незвичній обстановці, проаналізувати її поведінку, ставлення до того, що відбувається, просто поспілкуватися зі своєю дитиною та іншими дітьми.

Отже, добре налагоджена й організована взаємодія родини й школи дозволить батькам усвідомити необхідність набуття нових знань для розвинення із власної дитини здорової і повноцінної особистості, а також безпосередньо спілкуватися з людьми, які допомагають стати їм справжніми батьками.

Схожі:

Хто без мови зумів би жити?
Я обожнюю нашу мову, обожнюю всією душею. І здається мені, що саме любов до мови спонукає моє серце битися частіше, розкриває мої...
Учасники конкурсу
Вихованці дитсадків віком 5-6 років („0") з батьками, учні „І-VI" класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці позашкільних...
Невже реальний світ став надто тісним для шести з половиною мільярдів...
Отримати нові стимули. Дехто, взагалі, починає жити за іншими цінностями, не відчуваючи ніякої відповідальності: мовляв тут безпека...
Закономірності розвитку сучасної освіти
Закономірностей і тенденцій розвитку освітнього простору у різні моменти суспільного буття завжди буде актуальною і затребуваною,...
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром
Отже, я запрошую до дискусії, творчої співпраці своїх колег вчителів-новаторів, які працюють у галузі теорії й практики навчально-виховного...
Коробківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Каховської районної...
Багато хто з дорослих не вірить у майбутнє нашої країни, вважають, що Україна відстала від цивілізованих європейських країн на цілі...
Фольклорні матеріали до уроків з теми «Усна народна творчість»
Київщина – земля прекрасна і багата не лише родючими полями і трудящими людьми,а й надзвичайним розмаїттям усної народної творчості....
Що таке кейси і якій цілі вони слугують? Чому доречно створювати...
«де лежать граблі», на які хтось інший вже наступав. І найдієвішим інструментом тут є кейс-метод
Тарас: Вибачте, ви говорите українською?
Т: До речі, Катерино, ви дуже добре говорите українською. Де ви вивчали українську мову?
«Бацила чуми ніколи не гине, ніколи не зникає.» Ріє
Але ще стомливіше не бажати ним бути. Але саме тому ті нечисленні, що не хочуть жити в стані зачумленості, доходять до крайніх меж...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка