ПОЛОЖЕННЯ   про центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області


Скачати 67.58 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ   про центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
Дата06.01.2014
Розмір67.58 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Додаток 1

до рішення міської ради

від 29 жовтня 2013 року


ПОЛОЖЕННЯ 
про центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі - ЦНАП) утворюється як робочий орган для надання адміністративних послуг виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП приймається Кременчуцькою міською радою Полтавської області.

3. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

4. Основними завданнями ЦНАП є:

  • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

  • спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

  • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. ЦНАПом забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора та/або державного адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається міською радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається міською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

На основі узгоджених рішень Полтавської обласної та Кременчуцької районної держадміністрацій з Кременчуцькою міською радою ЦНАП може забезпечувати також надання адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є відповідні місцеві держадміністрації.

6. Складовою частиною ЦНАПу є єдиний дозвільний офіс управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, який забезпечує прийняття від суб’єктів господарювання заяв про видачу документів дозвільного характеру та пакету документів, що додаються до них, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видачу (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, оформлених регіональними та місцевими довільними органами, зареєстрованих декларацій відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

7. У ЦНАПі за рішенням міської ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Кременчуцької міської ради Полтавської області та її виконавчого комітету.

8. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАП звертається до адміністратора - посадової особи виконавчого комітету міської ради, яка організовує надання адміністративних послуг, та/або до державного адміністратора, який здійснює прийом документів відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАП, визначається міською радою.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

12. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги, крім документів, вимоги до засвідчення яких окремо визначено законодавством;

5) порушувати клопотання перед керівником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

14. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП покладається на виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, а здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП – на управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

15. Штатні працівники ЦНАП входять до складу управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету міської ради. Керівник ЦНАП призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

16. Керівник ЦНАП відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

1) здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

3) координує діяльність адміністраторів та державних адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції на адресу виконавчого комітету міської ради щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАП;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників ;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про ЦНАП.

17. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями на підставі відповідних угод.

18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням міської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи ЦНАП, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, що визначається рішенням міської ради.

19. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП визначається у регламенті його діяльності та становить шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.

Час у певні дні прийому суб’єктів звернень може бути змінено та/ або збільшено у разі виробничої необхідності.

Режим роботи ЦНАП надалі затверджується рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради з урахуванням вимог цього Положення.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок міського та державного бюджетів.

21. Не допускається вимагання благодійної або безповоротної матеріальної допомоги на фінансування діяльності ЦНАП від замовників адміністративних послуг.

Керуючий справами

виконкому міської ради Р.В.ШАПОВАЛОВ

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ   про центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької...
Центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі ЦМП) утворюється як робочий...
Регламент Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету...
Я адміністративних послуг (далі – ЦНАП) виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – Регламент) встановлює...
Регламент Центру муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької...
Далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Центру муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської...
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Реєстр адміністративних послуг дозвільного характеру, що надаються у Єдиному дозвільному офісі
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Про затвердження інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
З урахуванням розподілу повноважень між структурним підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,...
ПОЛОЖЕННЯ Про центр надання адміністративних послуг
До 01. 01. 2014 створити центр надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Синельниківської міської ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка