ПОЛОЖЕННЯ   про центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області


Скачати 63.92 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ   про центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
Дата16.06.2013
Розмір63.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Додаток 1

до рішення міської ради

від «__»______________2013


ПОЛОЖЕННЯ 
про центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
1. Центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі - ЦМП) утворюється як робочий орган для надання адміністративних послуг виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦМП приймається Кременчуцькою міською радою Полтавської області.

3. ЦМП у своїй діяльності керується Конституцією  та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

4. Основними завданнями ЦМП є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. ЦМП забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦМП, визначається міською радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦМП, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається міською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

На основі узгоджених рішень Полтавської обласної, Кременчуцької районної держадміністрацій з Кременчуцькою міською радою ЦМП може забезпечувати також надання адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є відповідні місцеві держадміністрації.

6. У ЦМП за рішенням міської ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень місцевої держадміністрації або міської ради.

7. У приміщенні, де розміщується ЦМП, будуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною ЦМП є єдиний дозвільний офіс управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦМП звертається до адміністратора - посадової особи виконавчого комітету міської ради, яка організовує надання адміністративних послуг. В ЦМП відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” працюють також державні адміністратори.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

Кількість адміністраторів, які працюють у ЦМП, визначається міською радою.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦМП.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника ЦМП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги, крім документів, вимоги до засвідчення яких окремо визначено законодавством;

5) порушувати клопотання перед керівником ЦМП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦМП.

14. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦМП покладається на виконавчий комітет міської ради, а здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦМП – на управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

15. Штатні працівники ЦМП входять до складу управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету міської ради. Керівник ЦМП призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

16. Керівник ЦМП відповідно до завдань, покладених на ЦМП:

1) здійснює керівництво роботою ЦМП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує діяльність ЦМП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦМП;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦМП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у ЦМП, вносить пропозиції на адресу виконавчого комітету міської ради щодо матеріально-технічного забезпечення ЦМП;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про ЦМП.

17. ЦМП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням міської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи ЦМП, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, що визначається рішенням міської ради.

19. Час прийому суб’єктів звернень у ЦМП становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦМП. ЦМП не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦМП здійснюється за рахунок міського та державного бюджетів.

21. Для фінансування ЦМП також можуть використовуватись гранти, внески та міжнародна технічна допомога.

22. Не допускається вимагання благодійної або безповоротної матеріальної допомоги на фінансування діяльності ЦМП від замовників адміністративних послуг.
Керуючий справами

виконкому міської ради Р.В.Шаповалов

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ   про центр надання адміністративних послуг виконавчого...
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі ЦНАП) утворюється...
Регламент Центру муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької...
Далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Центру муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської...
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Аналіз регуляторного впливу до проекту  регуляторного акта рішення...
Кременчуцької міської ради "Про затвердження Положення про Центр муніципальних послуг та Регламенту Центру муніципальних послуг"
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Регламент Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету...
Я адміністративних послуг (далі – ЦНАП) виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – Регламент) встановлює...
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ
З урахуванням розподілу повноважень між структурним підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області,...
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Про затвердження інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного...
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Реєстр адміністративних послуг дозвільного характеру, що надаються у Єдиному дозвільному офісі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка