Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання погоджень на встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та їх обліку в місті Кременчуці


Скачати 73.44 Kb.
НазваДодаток 1 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання погоджень на встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та їх обліку в місті Кременчуці
Дата23.04.2013
Розмір73.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області


ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання погоджень на встановлення режимів роботи

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та їх обліку

в місті Кременчуці
І. Загальні положення
Положення про порядок надання погоджень на встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та їх обліку в місті Кременчуці (далі – Положення) розроблене відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму", "Про захист персональних даних", Податкового кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів", від 16.05.1994 № 313 "Про затвердження Правил побутового обслуговування населення", наказів Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219 "Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства", Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 № 57/188/84/105 "Про затвердження Правил торгівлі на ринках", наказу Державного комітету статистики України від 24.10.2005 № 327 "Про затвердження інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства", а також  рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 01.11.2011 "Про внесення змін до Правил благоустрою  території  міста Кременчука".

Цим Положенням визначається єдиний порядок надання погоджень режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розташованих на території міста та порядок обліку цих закладів.

Дія Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг в місті Кременчуці та які дають згоду на обробку свої персональних даних.

Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному у статті 14 Податкового кодексу України, постанові Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення", наказі Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369 із змінами та доповненнями "Про затвердження Правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі", наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 19.02.2002 № 51 "Про затвердження галузевого класифікатора "Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування" (ГК 201-01-2001), наказі Державного комітету статистики України від 24.10.2005 № 327 "Про затвердження інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства".
ІІ. Порядок надання погоджень на встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг та їх обліку.
Видачу суб’єктам господарювання погоджень на встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розташованих на території міста Кременчука, здійснює управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області ( в подальшому - управління). Погодження видається безкоштовно.

З урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Правил благоустрою  території  міста Кременчука", затверджених рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області із змінами та доповненнями управління видає погодження на встановлення режимів роботи об’єктам торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг з 7-ї до 23-ї години включно.

Режим роботи об’єктів торгівельного призначення (відділи), розташованих у торговельних центрах, комплексах, універмагах, тощо не повинен перевищувати режим роботи об’єкту в цілому.

Питання видачі погоджень на встановлення режимів роботи згаданих об’єктів у нічний час, тобто після 23-ї години до 7 години, розглядається створеною при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області комісією з питань погодження на встановлення та зміну режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у м. Кременчуці у нічний час.

Закладам ресторанного господарства та сфери послуг, що розташовані в житлових будинках або вбудовано-прибудовані до них, питання щодо погодження на встановлення та зміну режимів роботи в нічний час – після 23-ї години до 07-00 не розглядаються.

Встановлення подовженого чи цілодобового режиму роботи закладів торгівлі усіх форм власності, які розташовані в житлових будинках або вбудовано-прибудованих до них приміщеннях, здійснюється за рішеннями комісії та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Питання встановлення цілодобового чи подовженого режиму роботи автозаправочних станцій, автостоянок, автомийок, аптек; готелів та закладів їх інфраструктури, а також відділів (секцій) стаціонарних закладів торгівлі (у разі встановлення такого режиму роботи об'єкту в цілому) вирішується управлінням розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики (без розгляду на засіданні комісії з питань погодження на встановлення та зміну режимів роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг роботи у нічний час).

Для отримання погодження на встановлення режиму роботи об’єкту торгівлі, ресторанного господарства або сфери послуг суб’єкт господарювання звертається безпосередньо до управління із заявою встановленого зразка (додається) з пропозиціями щодо встановлення режиму роботи.

До заяви додаються :

1. При видачі погоджень на встановлення режимів роботи стаціонарних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (розміщених в капітальних будівлях та тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності):

- ксерокопія будь-якого документа, який доводить право користування приміщенням (свідоцтво на право власності або договір оренди /суборенди, тощо);

- ксерокопія рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області та/або виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області про дозвіл на розміщення тимчасових споруд (у випадку використання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності(стаціонарних чи пересувних).
2. При видачі погоджень на встановлення режимів роботи тимчасових, пересувних об’єктів, що використовуються для торгівлі та надання послуг (лотків, палаток, розносок, автолавок, низькотемпературних лотків-прилавків, торгових автоматів, окремих відділів в інших об’єктах та ін.):

- ксерокопія рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області та/або виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області про дозвіл на розміщення тимчасових споруд (у випадку використання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (стаціонарних чи пересувних та схеми розміщення об’єкту;

- ксерокопія документа, який доводить право користування приміщенням

(договір оренди або суборенди) - для окремих відділів в інших об’єктах.

Документи для отримання погоджень на встановлення режимів роботи подаються до управління суб’єктом господарювання особисто або через уповноважену особу.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у заяві та документах, що додаються до неї.

Достовірність інформації, наданої суб’єктом господарювання, може бути перевірена в межах повноважень контролюючими органами в ході планових або позапланових перевірок у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Погодження на встановлення режиму роботи видається протягом 5-ти робочих днів з дня надходження заяви терміном на один календарний рік з подальшим щорічним продовженням терміну дії.

Продовження терміну дії погодження здійснюється за заявою суб’єкта господарювання у довільній формі без надання документів, вказаних у пунктах 1 і 2 цього Положення (крім тимчасових споруд, на які повинні надати ксерокопію документу, якщо термін дії попереднього закінчився на момент звернення).

У разі відсутності скарг на роботу закладів торгівлі, ресторанного господарства та послуг у нічні години дія погодження продовжується на наступний термін без повторного розгляду питання на засіданні комісії з питань погодження на встановлення та зміну режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у м. Кременчуці у нічний час та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Облік наданих погоджень на встановлення режимів роботи здійснюється в управлінні у пронумерованих, прошнурованих та скріплених печаткою управління журналах, в яких зазначаються дані про суб’єкт господарювання, об’єкт торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та встановлений режим роботи.

Управління веде також облік наданих погоджень на встановлення режимів роботи на електронних носіях.

Раніше видані управлінням бланки дозволів на розміщення та роботу об’єктів торгівлі і ресторанного господарства (дозволів на торгівлю), дозволів на право роздрібної торгівлі в м. Кременчуці та дозволів на право здійснення діяльності у сфері послуг в м. Кременчуці вважаються такими, що втратили чинність, і підлягають переоформленню на бланки погоджень на встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
ІІІ. Порядок переоформлення та припинення (анулювання) дії погодження на встановлення режиму роботи.
Дострокове переоформлення погодження на встановлення режиму роботи проводиться у разі реорганізації суб’єкта господарювання без зміни цільового призначення об’єкту, зміни режиму роботи, адреси, спеціалізації тощо.

Для дострокового переоформлення погодження на встановлення режиму роботи суб’єкт господарювання подає до управління заяву довільної форми із зазначенням причин переоформлення, до якої додає ксерокопії документів, на підставі яких проводиться переоформлення.

У разі втрати погодження на встановлення режиму роботи, на підставі заяви на ім’я начальника управління, суб’єкту господарювання видається дублікат погодження.

Припинення (анулювання) погодження на встановлення режиму роботи здійснюється управлінням за заявою суб’єкта господарювання у разі припинення діяльності об’єкту торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг або за рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області у разі порушень суб’єктом господарювання вимог чинного законодавства.

Керуючий справами

виконкому міської ради Р.В.ШАПОВАЛОВ

Начальник управління розвитку

підприємництва, торгівлі, побуту

та регуляторної політики

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради Полтавської області Л.Г.ЖОРНЯК

Схожі:

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
України від 26. 02. 2002 №57/188/84/105 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках», наказу Державного комітету статистики України...
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Кодексом України про адміністративні правопорушення, нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування населення,...
Аналіз регуляторного впливу рішення виконкому Кременчуцької міської ради
Полтавської області від 10. 01. 2012 №5 "Про впорядкування обліку та встановлення режимів роботи закладів торгівлі, ресторанного...
Додаток 4 до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради...
Члени комісії-представники від виконавчих органів міської, районних у місті рад та контролюючих служб
З В І Т про базове відстеження прийнятого регуляторного акту „ Про...
Рівень прийняття: Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області
З В І Т про повторне відстеження прийнятого регуляторного акту „...
Рівень прийняття: Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області
Аналіз регуляторного впливу рішення виконкому Кременчуцької міської...
Самоврядування в Україні до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення за погодженням з власниками...
ПОЛОЖЕННЯ   про центр надання адміністративних послуг виконавчого...
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі ЦНАП) утворюється...
ПОЛОЖЕННЯ   про центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької...
Центр муніципальних послуг виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі ЦМП) утворюється як робочий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка