Уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології «Розвиток критичного мислення» та інтерактивних методів навчання


Скачати 130.63 Kb.
НазваУроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології «Розвиток критичного мислення» та інтерактивних методів навчання
Дата04.01.2014
Розмір130.63 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Українська гімназія

Димитровської міської ради

(Дементій Т.І. Кафедра математики та інформатики)

Формування основних груп компетентностей учнів на уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології «Розвиток критичного мислення» та інтерактивних методів навчання

У зв’язку з реформуванням освіти в Україні кінцевим результатом навчання повинно бути не тільки оволодіння школярами змістом навчальної дисципліни, зокрема математики , а й сформованість компетентності учня як загальної здатності особистості. Тому учителі гімназії використовують можливості уроку критичного мислення з використанням інтерактивних методів навчання у формуванні кожної окремої групи компетентностей:

 • Соціальної

 • Полікультурної

 • Комунікативної

 • Інформаційної

 • Самоосвіти та розвитку

 • Продуктивної творчої діяльності.

Початок ХХI століття означений складним пошуком нового світорозуміння, педагогічного світовідчуття у всьому світі. За умов змін в українському суспільстві особливого значення набувають питання формування нових життєвих стратегій, компетентності, конкурентоспроможності, посилення гнучкості, та мобільності соціал. поведінки молодої людини. За таких умов як

Список використаних джерел

 1. Пометун О.,Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.-К.: А.С.К.,2005.

 2. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання.-Х.: Вид. группа «Основа», 2005. Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип.8.

 3. Маркова І.С., Біловол Г.О. Урок математики в сучасних технологіях : теорія і практика. Розвиток критичного мислення.-Х.: Вид. група «Основа», 2007.

 4. Бурляй М. Ф. Про один тип вправ для розвитку критичного мислення учнів. Математика в школах України, 2011 №10-11, с.2.

 5. Науково-методичний журнал «Математика», № №13-14, травень, 2009 р.

 6. Науково-методичний журнал «Математика»,№30, жовтень, 2010 р.

 7. http://www.exponenta.ru/

 8. http://school-sector.relarn.ru/

 9. osvita.ua/doc/files/news/82/8206/

 10. gymnasiya 1.at.ua/publ/metodichnij kabinet/http://www.ippo.edu.te.ua/images/files/02_2012/18_02_2012/23_olimpiada

Українська гімназія

Димитровської міської ради

Учитель Дементій Т.І.

Урок алгебри у 9 класі з використанням методів навчання математики та стратегій технології «Розвиток критичного мислення»

Тема. Квадратне рівняння та його використання.

Мета. Систематизувати та узагальнити знання про квадратне рівняння з метою підготови до державної підсумкової атестації.

Задачі:

 • відтворити знання про квадратне рівняння, його види, способи розв’язування; вміння розв’язувати квадратні рівняння, використовувати рівняння,що зводяться до квадратних, перетворення раціональних виразів, розв’язання квадратних нерівностей графічним способом,

 • систематизувати та узагальнити навчальні досягнення учнів щодо розв’язання квадратних рівнянь та їх використання в ході уроку під час формування компетенцій учнів з алгебри;

 • розвивати увагу, мислення, пам’ять, культуру математичного мовлення;

 • вміння працювати самостійно, вміння спілкуватись, допомагати іншим, аналізувати ситуацію, оцінювати свої дії та дії інших учнів;

 • продовжити розвивати загально навчальні навички;

 • сприяти розвитку комунікативної, інформаційної,соціальної, полікультурної компетентностей, а також самоосвіти й саморозвитку, продуктивної творчої діяльності;

 • виховувати уважність, кмітливість, акуратність, працьовитість, самостійність, дисциплінованість, самокритичність.

Хід уроку

 1. Організаційна частина

Учитель починає урок зі слів Е. Ільєнкова :»Досягнення успішного результату під час розв’язання задач-зовсім не привілей математики. Усе людське життя-це не що інше, як постійнапостановка та бажання досягти успіху під час розв’язування все нових питань та проблем».

Як досягти успіху? Це питання постає перед нами практично щодня. І як доречно буде вам винести з гімназії не тільки багаж знань та практичних умінь з предмету, а й деякі рецепти досягнення успіху. Особливо є важливим це питання для вас зараз-бо ми продовжуємо роботу з підготовки до ДПА. Тому пропоную вам попрацювати не тільки з математичним матеріалом. А й відповісти на запитання-що сааме допомогло нам досягти успіху. Та поповнити свій життєвий досвід щодо цього.

Готуючись до уроку, ви за бажанням увійшли до однієї з груп: під синім, білим, червоним та чорним капелюхом. Вив же знайомі з таким методом аналізу ситуації, тому кожна группа працює за переліком запитань протягом уроку, не забуваючи про питання-як досягти успіху?

 1. Підготовка до свідомої навчальної праці

Учитель пропонує скористатись карткою №1 «План уроку», ознайомитись з ним та з ацим планом сформулювати мету уроку.

План уроку

 1. Квадратне рівняння, види, способи розв’язування.

 2. Приклади використання квадратного рівняння:

а) розв’язування рівнянь з уведенням нової змінної;

б)розв’язування дробово-раціональних рівнянь;

в)розкладання квадратного тричлена на множники;

г)розв’язування квадратних нерівностей графічним способом.

уважне ставлення до цієї роботи. (Запис дати, теми.).

Нагадується, що запорукою успіху під час роботи є старання, охайне,уважне ставлення до цієї роботи. (Запис дати, теми.)

Слова учителя. Систематизуємо знання, що будуть нам потрібні протягом уроку під час виконання різних завдань, використовуємо ключові слова, записані на дошці; до кожного з ключових слів ви повинні дати означення, пояснення, навести приклади, якщо вони потрібні для розкриття поняття. У вас є 1-2 хв, щоб підготуватися до цієї роботи (за потреби можна скористатися підручником).

У цей час біля дошки два учні виконують самостійну роботу по відтворенню вмінь розв’язувати неповні та зведені квадратні рівняння.

Починається робота з ключовими словами. Учні уважно слухають відповіді інших, щоб далі на уроці займатися самооцінюванням-картка №2, що використовується для вибору домашнього завдання.

Ключові слова: квадратне рівняння; неповне квадратне рівняння; зведене квадратне рівняння;обернена теорема до теореми Вієта.

Самооцінка завдання «Ключові слова».

Завдання для самостійної роботи учнів біля дошки.

1.Розв’язати рівняння:

а)

б)-

в)

2.Розв’язати рівняння (використати обернену теорему до теореми Вієта):

а);

б)

в)

Розглядаються завдання №1,2, що виконані біля дошки та ілюструють способи розв’язування квадратного рівняння.

Два учні біля дошки за формулою №3 розв’язують квадратні рівняння:

а) коментар під час виконання;

б) самостійно, з наступним коментарем.

Письмові завдання

3. Розв’язати рівняння:

а)

б)

Самооцінка способів розв’язування квадратних рівнянь

 1. Узагальнення знань, умінь

Учитель. Узагальнимо знання і вміння про квадратне рівняння на прикладах його використання. Учні, які будуть працювати біля дошки, мають пам’ятати про чіткий, правильний коментар. Бо як говорить народна мудрість:»Знання збільшуються, а вміння вдосконалюються, коли ними ділишся»

Письмові завдання з використанням квадратних рівнянь.

4.Розв’язати рівняння :

а)

б) =0.

(а-коментар під час виконання;б-самостійно з наступним коментарем)

5.Розв’язати рівняння:

а)

б) .

(а-коментар під час виконання;б-самостійно з наступним коментарем)

6.Розкласти квадратний тричлен на множники й скоротити дріб7.Розв’язати квадратичну нерівність графічним способом:

а)

б)

(а-коментар під час виконання;б-самостійно з наступним коментарем)

Самооцінка знань та вмінь з використанням квадратних рівнянь

4.Систематизація знань, умінь під час виконання самостійної роботи

Учитель. Щоб сьогодні на уроці кожний міг з упевненістю сказати, що він досяг успіху, необхідно попрацювати над виконанням аналогічних завдань ще й самостійно. Давня китайська мудрість говорить: «…покажи мені –і я запам’ятаю, дай мені діяти самому-і я навчусь…»

Для досягнення успіху в житті важливим є наявність друзів, партнерів. Тому наступна самостійна робота проводиться у формі взаємодопомоги-у учнів є вибір працювати повністю самостійно або скористатися допомогою. До кожного завдання запропоновано одну картку з відповіддю-розмістити їх під час розв’язування за порядком номерів завдань.

Самостійна робота

1.Розв’язати рівняння:

2.Розв’язати біквадратне рівняння:

3.Розв’язати дробово-раціональне рівняння: .

4.Скоротити дріб

5.Розв’язати нерівність графічним способом.

Щоб перевірити результати самостійної роботи, діти розглядають картки з відповідями і, не міняючи їх місцями,перевертають. Якщо правильно розв’язали та розмістили відповіді, то дістали на картках слово «успіх».

Український філософ і письменник Г.С. Сковорода писав:»Найкраща помилка та, яку допускають під час навчання».

Учитель. Дуже часто в житті показником успіху є не тільки кінцевий результат, а й процес його досягнення. Зараз перевіримо кожне із завдань самостійної роботи , щоб мали змогу виправити помилки.

Перевірка самостійної роботи

 1. D=1849, (Коментар з місця)

 2. (Коментар з місця)

 3. (Самоперевірка за заготовленим за дошкою розв’язанням.)

 4. (і) (Коментар з місця)

 5. (-5;3,6) (х) (Самоперевірка за заготовленим за дошкою розв’язком.)

Самооцінювання самостійної роботи

5.Домашнє завдання

Учитель. Маючи поряд надійних партнерів, ви досягли успіху. Але в житті і в навчанні часто для досягнення успіху треба вміти працювати без допомоги, повністю самостійно. Продовжувати працювати над розв’язаням квадратних рівнянь та їх використаннямви будете вдома під час виконання домашнього завдання, яке ви виберете за результатом само оцінювання.

Порахуйте на картках суму балів-це й буде оцінка за урок. Перед вами картка, на якій записане домашнє завдання. З повторенням кожного правила, з виконанням кожного завдання ви наближаєтесь до досягнення мети-успішного написання ДПА, що є дуже важливим для нас.

6.Самоаналіз уроку учнями

Учитель. Вміння аналізувати є дуже важливим у наш інформаційний час. Людиною, яка вміє аналізувати, практично неможливо маніпулювати, вона завжди знайде вихід з будь-якої ситуації. Приготуйте картки з орієнтовними запитаннями для самоаналізу за методом «різнокольорових капелюхів». У вас є 1-2 хв для обговорення.

(Виступ одного представника від кожного «капелюшка».)

7.Підсумок уроку

«Усе людське життя-це не що інше, як постійна постановка та бажання досягти успіху під час розв’язування нових питань та проблем».

Вчіть свій розум та душу бачити хороше - і тоді дорога до успіху буде для вас відкрита.

Роздавальний матеріал до уроку

 1. План уроку

1. Квадратне рівняння, види, способи розв’язування.

2. Приклади використання квадратного рівняння:

а) розв’язування рівнянь з використанням уведення нової змінної;

б) розв’язування дробово-раціональних рівнянь;

в) розкладання квадратного тричлена на множники;

г) розв’язування квадратичних нерівностей графічним способом.

 1. Завдання для самостійної роботи 1. Розв’язування рівняння

 2. Розв’язати біквадратне рівняння

 3. Розв’язати дробово-раціональне рівняння

+=

 1. Скоротити дріб 1. Розв’язати нерівність графічним способом 1. Картки для перевірки самостійної роботи

t=

(-5;3,6)
x

x

xДля перевірки необхідно, не міняючи місцями, перевернути картки.

у

с

п

і

х 1. Картки для само оцінювання

(за кожний етап учень виставляє собі 0,1,2 або3 бали. В сумі за урок може отримати від 0 до 12 балів)

Картка самооцінювання

Етап уроку

Бали

1
2
3
4
Сума балів
 1. Памятка для само оцінювання1

2

3

Розпізнаю

Допомога!!!

Виконую завдань

Значні помилки

Труднощі у пошуку

помилок

Розумію

Допомога!!!

Виконую завдань

Незначні помилки

Допомога в пошуку

помилок

Розумію

Самостійно виконую

Виконую всі завдання

Надаю допомогу іншим

Сам відшукую та виправляю помилки 1. Картка для диференціації домашнього завданняРівень

(бали)

Домашнє завдання

I (1-3)
II (4-6)
III (7-9)
IV (10-12)


 1. Набір різнокольорових капелюшків

(синій, чорний, білий, червоний, жовтий), вирізаних з паперу, для об’єднання учнів у групи для проведення самоаналізу уроку учнями.

 1. Картки-підказки для проведення самоаналізу уроку учнями з використанням методу різнокольорових капелюшків

Білий капелюшок: під час аналізу запропонованої ситуації оголошуються основні факти, відомості; не оголошується особисте ставлення до ситуації. На етапі підбиття підсумків уроку «білй капелюх» може орієнтуватись у запитаннях:

 1. Яка тема уроку?

 2. Які знання. Вміння було відтворено на початку уроку?

 3. Яких нових знань набули на уроці?

 4. Які методи роботи на уроці використовували7

 5. Скільки учнів на уроці працювали? Які бали отримали?

 6. Чи отримали на уроці домашнє завдання? Чи розрізняється воно залежно від роботи учнів та рівня їх досягнень?

Червоний капелюшок: емоції, почуття, викликані ситуацією;визначення, на розвиток яких здібностей вплинула подія. На етапі підбиття підсумків уроку «червоний капелюх» може орієнтуватись у запитаннях:

 1. В якому настрої ви перебували на уроці? Чому?

 2. В якому настрої, на вашу думку, перебували інші учні?

 3. Яким був настрій вашого вчителя?

 4. На розвиток яких здібностей, рис характеру вплинув цей урок? (Мислення,пам’яті, уваги, вміння бути дисциплінованим, самостійним, спостережливим тощо)

Чорний капелюшок: критика, негативні сторонни ситуації. На етапі підбиття підсумків уроку «чорний капелюх» може орієнтуватись у запитаннях:

 1. Що на уроці заважало вам працювати продуктивно, успішно? (Відсутність знань, досвіду, неуважність, недисциплінованість)

 2. Що заважало іншим учням, учителю?

 3. Щ обуло зайвим на уроці? Які негативні елементи уроку ви помітили?

Синій капелюшок: життєвий урок, який можна винести з ситуації. На етапі підбиття підсумків уроку «синій капелюх» може орієнтуватись у запитаннях:

 1. Що корисного для навчання. Для подальшого життя ви винесли з уроку? ( Учились самостійно працювати-як? Досягати успіху-як? Допомагати іншим, спілкуватись…)

 2. Чому можемо сказати , що цей урок важливий для нас?

 3. Де, в яких ситуаціях ви можете використовувати набутий досвід?


Українька гімназія

Димитровської міської ради

Уроки геометрії в 11 класі з теми

«Комбінації геометричних тіл»

(з використанням технології «Розвиток критичного мислення)

Обговорено і рекомендовано

для використання кафедрою

математики та інформатики.

Підготувала Дементій Т.І.

М. Димитров

Українська гімназія

Димитровської міської ради

Завдання та методичні рекомендації щодо проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики

в Українській гімназії

(жовтень 2012 рік)

Обговорено і рекомендовано

для використання кафедрою

математики та інформатики.

Підготувала Дементій Т.І.

М. Димитров

Українська гімназія

Димитровської міської ради

Урок геометрії у 8 класі з використанням методів навчання

математики та стратегій технології

«Розвиток критичного мислення»

Підготувала та провела

Дементій Т.І.

м. Димитров

Схожі:

Урок з використанням технології критичного мислення «очікування»
...
Уроку математики в початкових класах
Робота містить рекомендації та теоретичні положення щодо особливостей побудови уроку математики в початкових класах з використанням...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Технології розвитку критичного мислення”
Актуальність. Застосування технологій критичного мислення є інструментом впливу на інтелектуальні здібності дитини – інтелектуальну...
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ
Только живой ум и может делать нас работниками жизни [11; 6]. Безумовно, вчений говорить про аналітичне мислення, яке робить з людини...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
УРОК 1 МЕТОДИ ТВОРЧОГО Й КРИТИЧНОГО І МИСЛЕННЯ В ПРОЕКТНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ...
Мета: Навчальна ознайомити учнів зі змістом і завданнями курсу «Технології»» на навчальний рік методами критичного мислення, галузями...
Уроку навчальні
Розробка уроку геометрії для учнів 9 класу з використанням моніторингових технологій та стратегій технології розвитку критичного...
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках світової літератури
Черкаської обласної державної адміністрації
Методичний додаток містить поради щодо проведення першого уроку у старших класах, розроблені з використанням активних і інтерактивних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка