Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваНавчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка3/5
Дата22.12.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5Тема: «Пошукові алгоритми», 6 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

основні поняття пошукових алгоритмів; лінійний та бінарний пошук; пошук у рядку; рекурсивні пошукові алгоритми; пошукові алгоритми на бінарних деревах;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Лабораторні роботи:

«Лінійний та бінарний пошук. Пошук у рядку»,

«Рекурсивні пошукові алгоритми»,

«Пошукові алгоритми на бінарних деревах»називає: різні за призначенням пошукові алгоритми

наводить: приклади задач з використанням пошукових алгоритмів

розпізнає: пошукові алгоритми

характеризує: особливості використання кожного з пошукових алгоритмів

описує: послідовність дій кожного з пошукових алгоритмів

пояснює: відмінність між різними пошуковими алгоритмами

формулює: основні ідеї, що є базовими для кожного з пошукових алгоритмів

обґрунтовує: доцільність використання визначеного пошукового алгоритму у запропонованій задачі

порівнює: ефективність використання різних пошукових алгоритмів у запропонованій задачі

класифікує: задачі за використаними у них пошуковими алгоритмами

аналізує: відмінність між використанням різних пошукових алгоритмів у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням пошукових алгоритмів

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного пошукового алгоритму у запропонованій задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням пошукових алгоритмів

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням пошукових алгоритмів

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням пошукових алгоритмів

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням пошукових алгоритмів у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням пошукових алгоритмівТема: «Методи сортування», 8 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

основні поняття методів сортування та їх класифікація; прямі методи сортування вставленням, обміном, вибором; покращені методи сортування з двійковим включенням, шейкерне сортування; удосконалені методи сортування, швидке сортування;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Лабораторні роботи:

«Прямі методи сортування»,

«Покращені методи сортування»,

«Удосконалені методи сортування»називає: різні за призначенням методи сортування

наводить: приклади задач з використанням методів сортування

розпізнає: методи сортування

характеризує: особливості використання кожного з методів сортування

описує: послідовність дій кожного з методів сортування

пояснює: відмінність між різними методами сортування

формулює: основні ідеї, що є базовими для кожного з методів сортування

обґрунтовує: доцільність використання визначеного метода сортування у запропонованій задачі

порівнює: ефективність використання різних методів сортування у запропонованій задачі

класифікує: задачі за використаними у них методами сортування

аналізує: відмінність між використанням різних методів сортування у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням методів сортування

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного метода сортування для запропонованої задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням методів сортування

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням методів сортування

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням методів сортування

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням методів сортування у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням методів сортуванняТема: «Алгоритми для роботи з довгими числами», 6 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

додавання довгих чисел; віднімання довгих чисел; використання алгоритмів для роботи з довгими числами при розв’язуванні алгоритмічних задач;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практична робота:

«Алгоритми для роботи з довгими числами»називає: алгоритми для роботи з довгими числами

наводить: приклади використання алгоритмів для роботи з довгими числами

розпізнає: задачі, у яких є доцільним використання алгоритмів для роботи з довгими числами

характеризує: особливості використання алгоритмів для роботи з довгими числами

описує: послідовність дій кожного з алгоритмів для роботи з довгими числами

пояснює: відмінність між різними алгоритмами для роботи з довгими числами

формулює: основні ідеї, які є базовими для кожного з алгоритмів, що призначені для роботи з довгими числами

обґрунтовує: доцільність використання визначеного алгоритму для роботи з довгими числами у запропонованій задачі

порівнює: ефективність використання звичайних арифметичних операцій та алгоритмів для роботи з довгими числами у запропонованій задачі

класифікує: задачі за використаними у них звичайними арифметичними операціями та алгоритмами для роботи з довгими числами

аналізує: відмінність між використанням звичайних арифметичних операцій та алгоритмів для роботи з довгими числами у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням алгоритмів для роботи з довгими числами та без них

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного алгоритму для роботи з довгими числами у запропонованій задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням алгоритмів для роботи з довгими числами

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням алгоритмів для роботи з довгими числами

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням алгоритмів для роботи з довгими числами

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням алгоритмів для роботи з довгими числами у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням алгоритмів для роботи з довгими числамиТема: «Застосування елементів комбінаторики для розв’язування алгоритмічних задач», 6 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

основні поняття та терміни комбінаторики; переставлення та алгоритм генерування переставлень; сполучення; розміщення; повна вибірка;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практичні роботи:

«Алгоритм генерування переставлень»,

«Сполучення, розміщення, повна вибірка»називає: елементи комбінаторики

наводить: приклади елементів комбінаторики

розпізнає: окремі елементи комбінаторики

характеризує: особливості використання кожного з елементів комбінаторики

описує: формули для обчислення елементів комбінаторики

пояснює: відмінність між різними елементами комбінаторики

формулює: основні поняття та терміни комбінаторики

обґрунтовує: доцільність використання елементів комбінаторики у запропонованій задачі

порівнює: ефективність використання алгоритмів генерування перестановок, сполучення, розміщення, повної вибірки для запропонованої задачі

класифікує: задачі за використаними у них алгоритмів генерування перестановок, сполучення, розміщення, повної вибірки

аналізує: відмінність між використанням алгоритмів генерування перестановок, сполучення, розміщення, повної вибірки у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням алгоритмів генерування перестановок, сполучення, розміщення, повної вибірки

висловлює судження: щодо коректності використання визначених алгоритмів генерування перестановок, сполучення, розміщення, повної вибірки для запропонованої задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням алгоритмів генерування перестановок, сполучення, розміщення, повної вибірки

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням алгоритмів генерування перестановок, сполучення, розміщення, повної вибірки

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням алгоритмів генерування перестановок, сполучення, розміщення, повної вибірки

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням алгоритмів генерування перестановок, сполучення, розміщення, повної вибірки у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням алгоритмів генерування перестановок, сполучення, розміщення, повної вибіркиТема: «NP-повні задачі», 4 години

Зміст навчального матеріалу теми:

класифікація NP-повних задач; діагностування NP-повних задач; задача комівояжера; типові NP-повні задачі;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практична робота:

«Задача комівояжера»називає: класи NP-повних задач

наводить: класичні та власні приклади NP-повних задач

розпізнає: NP-повні задачі

характеризує: особливості різних класів NP-повних задач

описує: класичні NP-повні задачі

пояснює: роботу алгоритмів, що реалізуються класичні NP-повні задачі

формулює: основні ідеї, що є базовими для NP-повних задач

обґрунтовує: доцільність використання алгоритму повного перебору у запропонованій задачі

порівнює: ефективність використання алгоритму повного перебору варіантів та наближеного розв’язку запропонованої задачі

класифікує: задачі за використаними у них алгоритмами повного перебору варіантів

аналізує: відмінність між використанням різних алгоритмів повного перебору варіантів у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням алгоритмів повного перебору

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного алгоритму повного перебору варіантів

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням алгоритмів повного перебору варіантів

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням алгоритмів повного перебору варіантів

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням алгоритмів повного перебору варіантів

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням алгоритмів повного перебору варіантів у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням алгоритмів повного перебору варіантів

ІI семестр (38 год. (36+2 рез.), 2 год. на тиждень )

ІІ семестр (57 год. (54+3 рез.), 3 год. на тиждень )

Розділ «Технології обробки, пошуку та сортування інформації», 20 годин

Тема: «Основи теорії графів», 20 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

основні поняття теорії графів; способи представлення графів; пошук у ширину та глибину; ейлерів та гамільтонів графи; побудова остовного дерева та остовного дерева мінімальної довжини, алгоритми Прима та Краскала; визначення найкоротшого шляху в графі, алгоритм Дейкстри, алгоритм Флойда-Уоршелла;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань

Практична робота:

«Основні поняття теорії графів, способи представлення графів»
Лабораторні роботи:

«Пошук у ширину та глибину, ейлерів та гамільтонів графи»,

«Побудова остовного дерева та остовного дерева мінімальної довжини»,

«Визначення найкоротшого шляху в графі»


називає: основні елементи теорії графів, способи представлення графів, пошукові алгоритми на графах, ознаки ейлерового та гамільтонового графів, основні алгоритми на графах

наводить: приклади задач, для розв’язання яких використовуються алгоритми теорії графів розпізнає: задачі, для розв’язання яких використовуються алгоритми теорії графів

характеризує: особливості використання алгоритмів теорії графів

описує: способи представлення графів

пояснює: виконання алгоритмів теорії графів

формулює: основні поняття теорії графів

обґрунтовує: доцільність використання визначеного алгоритму теорії графів у запропонованій задачі

порівнює: ефективність використання однотипних алгоритмів теорії графів у запропонованій задачі

класифікує: задачі за використаними у них алгоритмами теорії графів

аналізує: відмінність між використанням однотипних алгоритмів теорії графів у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням алгоритмів теорії графів

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного алгоритму теорії графів у запропонованій задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням алгоритмів теорії графів

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням алгоритмів теорії графів

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням алгоритмів теорії графів

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням алгоритмів теорії графів у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням алгоритмів теорії графів

Тема: «Використання СУБД Access для обробки, пошуку та сортування інформації», 20 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

концепція баз даних; класифікація баз даних; реляційні бази даних; структура бази даних; поняття таблиці, запису, поля, значення; СУБД Access; об’єкти Access; режими роботи з Access; таблиці; створення таблиць та засоби їх редагування; зв’язки між таблицями; нормалізація баз даних; запити; запити на вибірку; параметричні запити; обчислення у запитах; підсумкові запити; запити на зміну; форми; засоби створення форм; структура форми; створення та редагування зв’язаних полів; звіти; автозвіти; структура звіту; сортування та групування у звіті; макроси; створення макросів; створення кнопки, яка запускає макрос у формі; диспетчер кнопочних форм; стиснення бази даних;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Практичні роботи:

«Створення таблиці бази даних»

«Створення зв’язків між таблицями»

«Створення бази даних з різними типами запитів»

«Створення бази даних з різними типами форм»

«Створення звітів»

«Створення макросів»

«Створення кнопочної форми. Стиснення бази даних »
Лабораторна робота:

«Створення бази даних за власним проектом»


називає: концепцію баз даних, поняття бази даних, реляційної бази даних, структуру бази даних, об’єкти Access, режими роботи з Access, зв’язки між таблицями, типи запитів, засоби створення форм, структуру форми, структуру звіту

наводить: приклади використання баз даних, різних типів баз даних, зв’язків між таблицями, різних типів запитів

розпізнає: структуру бази даних, об’єкти Access, режими роботи з Access, зв’язки між таблицями, типи запитів, засоби створення форм, структуру форми, структуру звіту

характеризує: особливості створення таблиць, запитів, форм, звітів, макросів

описує: послідовність дій при створенні таблиці, запита, форми, звіту, макросу

пояснює: сутність зв’язків між таблицями, нормалізацію баз даних, створення макросів, створення кнопки, яка запускає макрос у формі

формулює: етапи створення бази даних, створення таблиць, запитів, форм, звітів, макросів

обґрунтовує: планування та представлення структури бази даних, вибір засобів редагування таблиць, засобів створення форми, звіту

порівнює: різні засоби редагування таблиць, засоби створення форми, звіту

класифікує: бази даних за різними типами

аналізує: виконання дій при створенні бази даних, таблиць, запитів, форм, звітів, макросів

оцінює: складність виконуваних завдань, коректність власних відповідей та відповідей інших учнів

висловлює судження: щодо структури бази даних, кількості таблиць у базі, наявності зв’язків між таблицями, кількості та типу запитів, виду форми, структури звіту, наявності макросів, необхідності кнопочної форми

розв’язує: завдання з створення баз даних з різною кількістю таблиць, запитів, форм, звітів, макросів

спостерігає: за виконанням завдань іншими учнями, аналізуючи їх відповіді

використовує: власні знання і рекомендації учителя для виконання завдань

дотримується правил: обробки даних в Access

показує на комп’ютері: послідовність виконання завдань при створення баз даних
Розділ «Технології офісного програмування», 16 годин

Тема: «Основи динамічного програмування», 12 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

задача про прокладання найвигіднішого шляху між двома пунктами; задача про найбільшу спільну підпослідовність; задача про розподіл ресурсів; задача про рюкзак; загальна задача динамічного програмування; критерії застосування задача динамічного програмування;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Лабораторні роботи:

«Задача про прокладання найвигіднішого шляху між двома пунктами»,

«Задача про найбільшу спільну підпослідовність»,

«Задача про розподіл ресурсів»,

«Задача про рюкзак»називає: класичні задачі динамічного програмування

наводить: класичні та власні приклади задач динамічного програмування

розпізнає: задачі динамічного програмування

характеризує: особливості задач динамічного програмування та їх застосування

описує: загальну задачу динамічного програмування

пояснює: основні ідеї, що є базовими для задач динамічного програмування

формулює: критерії застосування задача динамічного програмування

обґрунтовує: доцільність використання метода динамічного програмування для розв’язування запропонованої задачі

порівнює: ефективність використання метода динамічного програмування та алгоритму повного перебору варіантів у запропонованій задачі

класифікує: задачі за використаними у них типовими алгоритмами динамічного програмування

аналізує: відмінність між використанням типових алгоритмів динамічного програмування у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням метода динамічного програмування

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного типового алгоритму динамічного програмування у запропонованій задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням методів динамічного програмування

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням методів динамічного програмування

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням методів динамічного програмування

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням методів динамічного програмування у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням методів динамічного програмування

Тема: «Автоматизація роботи у додатках Excel, Word, PowerPoint за допомогою VBA», 16 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

поняття макросу; створення макросу за допомогою MacroRecorder; операції з макросами; обмеження макросів, створених за допомогою MacroRecorder; приклади використання макросів, створених за допомогою MacroRecorder у середовищах Word, Excel; основні поняття мови VBA (на прикладі додатка Excel); поняття об’єкта, метода, властивості, події; базові елементи VBA: константи (числові, символьні), змінні, типи змінних, вбудовані функції, операції, вирази; структура редактора VBA; алгоритмічні конструкції (модулі, процедури); створення процедур; структура програми на VBA; розгалуження; цикли; обробка масивів; використання у документах Word об’єктів для обробки фрагментів тексту, абзаців, речень; стандартні функції VBA для символьних змінних; особливості збереження документів Word з макросами з урахуванням рівня безпеки;
Практичні роботи:

«Створення макросів за допомогою MacroRecorder у середовищах Word, Excel»

«Створення макросів за допомогою VBA з використанням розгалужень у середовищі Excel»

«Створення макросів за допомогою VBA з використанням циклів у середовищі Excel»

«Створення макросів за допомогою VBA з використанням масивів у середовищі Excel»

«Створення макросів за допомогою VBA у середовищах Word та Power Point»
Лабораторна робота:

«Проектування та створення документа (Excel, Word, PowerPoint) за допомогою VBA»називає: різні мови програмування з урахуванням нововведених, класи мов програмування, поняття макросу, поняття об’єкта, метода, властивості, події

наводить: приклади використання макросів, створених за допомогою MacroRecorder, приклади макросів, створених за допомогою VBA у додатках Excel, Word, PowerPoint

розпізнає: різні мови програмування та їх призначення, до якого класу належить VBA, алгоритмічні конструкції (модулі, процедури)

характеризує: мову програмування як один із засобів представлення алгоритму, особливості різних типів змінних

описує: призначення мов програмування, загальний вид операторів мови VBA

пояснює: призначення окремих мов програмування, загальний вид окремих операторів мови VBA

формулює: поняття класів мов програмування, змінної, імені та типу змінної, процедури, структури процедури

обґрунтовує: наявність великої кількості різних мов програмування, ознаки окремих класів мов програмування, необхідність використання різних типів змінних для запису алгоритму у вигляді програми, необхідність розробки різних середовищ програмування, призначення середовищ програмування

порівнює: особливості різних мов програмування, типи змінних

класифікує: мови програмування

аналізує: значення коректного вибору мови програмування для розв’язання поставленої задачі, коректного визначення типів змінних щодо ефективного використання пам’яті комп’ютера при розв’язуванні конкретної задачі

оцінює: ефективність вибору мови програмування при розв’язуванні поставленої задачі, ефективність використання пам’яті комп’ютера за рахунок коректного визначення типів змінних для розв’язування задачі

висловлює судження: щодо необхідності створення різних мов програмування, необхідності та раціональності поділу мов програмування на класи, смислу введення різних типів змінних

розв’язує: завдання по написанню макросів, створених за допомогою MacroRecorder в середовищах Word, Excel, завдання по написанню макросів, створених за допомогою VBA

спостерігає: за послідовністю виконання задач на комп’ютері

використовує: : можливості середовища програмування для виконання задач на комп’ютері

дотримується правил: роботи за комп’ютером, виконання задач на комп’ютері

показує на комп’ютері: послідовність виконання задачі у середовищі програмуванняТема: «Жадібні алгоритми», 6 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

задача про центи; неперервна задача про рюкзак; задача про заявки; критерії застосовування жадібних алгоритмів;

поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
Лабораторні роботи:

«Задача про центи», «Неперервна задача про рюкзак»,

«Задача про заявки»називає: класичні задачі, для реалізації яких використовуються жадібні алгоритми

наводить: класичні та власні приклади задач, для реалізації яких використовуються жадібні алгоритми

розпізнає: задачі, для реалізації яких використовуються жадібні алгоритми

характеризує: особливості задач, для реалізації яких використовуються жадібні алгоритми

описує: загальні підходи до розв’язання задач за допомогою жадібних алгоритмів

пояснює: основну ідею, що лежить в основі розв’язання задач за допомогою жадібних алгоритмів

формулює: критерії застосовування жадібних алгоритмів

обґрунтовує: доцільність використання жадібного алгоритму для розв’язування запропонованої задачі

порівнює: ефективність використання жадібного алгоритму та алгоритму повного перебору варіантів у запропонованій задачі

класифікує: задачі за використаними у них жадібними алгоритмами та алгоритмами повного перебору варіантів

аналізує: відмінність між використанням жадібних алгоритмів та алгоритмів повного перебору варіантів у запропонованих задачах

оцінює: результати роботи реалізованого у вигляді програми розробленого алгоритму з використанням жадібних алгоритмів

висловлює судження: щодо коректності використання визначеного жадібного алгоритму у запропонованій задачі

розв’язує: завдання по реалізації алгоритмів у вигляді програми з використанням жадібних алгоритмів

спостерігає: за покроковим виконанням алгоритмів з використанням жадібних алгоритмів

використовує: можливості середовища програмування для налагодження алгоритмів з використанням жадібних алгоритмів

дотримується правил: роботи за комп’ютером, реалізації алгоритмів з використанням жадібних алгоритмів у вигляді програм

показує на комп’ютері: покрокове виконання створеної програми з використанням жадібних алгоритмівТема: «Алгоритми обчислювальної геометрії», 16 годин

Зміст навчального матеріалу теми:

векторний добуток; напрямок повороту; визначення площі многокутника; перетин відрізків; визначення положення точки відносно простого многокутника; побудова опуклої оболонки; визначення пари найближчих та найвіддаленіших точок;
1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6...
Укладач: Казанцева Ольга Павлівна вчитель інформатики Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства Херсонської міської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка