Задача Коші для рівняння (4) полягає у знаходженні розв’язку, який задовольняє початкові умови


НазваЗадача Коші для рівняння (4) полягає у знаходженні розв’язку, який задовольняє початкові умови
Дата22.12.2013
Розмір35 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Інформатика > Задача

Коректність задачі Коші для системи осциляторів, розміщених на двовимірній решітці


Рівняння руху системи, що розглядається, мають вигляд

(1)

Рівняння (1) представляють собою нескінченну систему звичайних диференціальних рівнянь.

Розглядаються такі розв'язки системи (1), що

(2)

тобто осцилятори знаходяться в стані спокою на нескінченності.

Потенціал запишемо у виглядіі покладемоТоді рівняння (1) матиме вигляд

(3)

Враховуючи граничні умови (2), це рівняння зручно розглядати як диференціально-операторне рівняння

(4)

де(такі оператори вивчалися в [3, с. 506]), а нелінійний оператор визначається формулою

(5)

в просторі дійсних послідовностей зі скалярним добуткомПозначимо цей простір . Неважко переконатися, що цей простір є гільбертовим. Скалярний добуток і норму в позначатимемо і відповідно.

Далі нам також знадобиться простір – банахів простір обмежених послідовностей з нормоюВідмітимо, що рівняння (3) у просторі можна подати у гамільтоновому виглядіз гамільтоніаномде .

Гамільтоніан задає повну енергію системи, тобто суму кінетичної і потенціальної енергії, причому визначає кінетичну енергію, а – потенціальну.

За означенням, розв’язком рівняння (4) вважається двічі неперервно диференційовна функція від зі значеннями в .

Припускається, що виконуються умови:

послідовності і дійсних чисел обмежені;

функція класу на , причомуі для будь-якого існує таке , що для всіх

(6)

З умови випливає, що є обмеженим самоспряженим оператором в .

Лема 1. Нехай виконується умова , тоді оператор є обмеженим оператором в . Більше того, оператор є неперервним за Ліпшицем на кожній кулі простору .

Задача Коші для рівняння (4) полягає у знаходженні розв’язку, який задовольняє початкові умови:

(7)

Для отримання основного результату нам знадобляться дві теореми, які є наслідками зі стандартних результатів про існування та єдиність локального та глобального розв’язків ([8, с. 391–392]).

Розглянемо в банаховому просторі нелінійне рівняння

(8)

Теорема 1 (локальна). Нехай для будь-якого існують і такі, що

при

і

при

Тоді для будь-якого існує таке, що рівняння (8) має один і тільки один розв’язок в інтервалі , який задовольняє початкову умову .

Теорема 2 (глобальна). Нехай існують , і такі, щоі

.

Тоді для будь-якого рівняння (8) має один і тільки один розв’язок , визначений при всіх , який задовольняє початкову умову .

Щоб скористатися теоремою 1 зведемо рівняння (4) до рівняння першого порядку в просторі

(9)

де і (стандартний прийом приведення рівняння другого порядку до системи першого порядку). Згідно леми 1, оператор є неперервним за Ліпшицем в просторі . Норма в визначається рівністю:З теореми 1 випливає основний результат роботи про існування та єдиність локального розв’язку:

Теорема 3. Нехай виконуються умови та . Тоді для будь-яких і задача (4), (7) має єдиний розв’язок класу , який визначений на деякому інтервалі .

За допомогою теореми 2, аналогічно до теореми 3, можна отримати основний результат роботи про існування та єдиність глобального розв’язку:

Теорема 4. Нехай виконуються умови та з константою , яка не залежить від . Тоді для будь-яких і задача (4), (7) має єдиний розв’язок класу , який визначений при всіх .

Доведення цієї теореми аналогічне до доведення теореми 3 про існування та єдиність локального розв'язку і ґрунтується на використанні теореми 2.

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЖОРСТКИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТА ЇХ СИСТЕМ
Розглянемо спочатку питання умовної та абсолютної стійкості на простому прикладі. Задача Коші
Тема: Квадратні рівняння. Теорема Вієта. НАВЧАЛЬНА МЕТА
Вивчити теорему Віета та їй обернену, вміти застосовувати при знаходженні суми і добутку коренів зведеного квадратного рівняння,...
Лінійні рівняння з параметрами та рівняння, які зводяться до них
Дидактична мета: сформувати в учнів поняття параметра, лінійного рівняння з параметром. Навчати іх дослідувати та розв’язки. Виробити...
Урок №21 Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
ОДЗ рівняння та схеми розв'язання дробового рівняння виду = 0, де А і В — деякі многочлени від однієї змінної; сформувати вміння...
Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
Рівняння не має розв’язків тому, що і модулЬ, І квадрат будь-якого числа додатній, то їх сума не дорівнює нулю і не перетвориться...
Коректність задачі Коші для системи Фермі-Пасти-Улама
Нехай – координата -го атому, тоді відповідні рівняння руху системи мають вигляд
Розв’яжіть задачу, використовуючи зразок Задача
Проаналізуйте хід розв’язування задачі для випадку а і розв’яжіть її самостійно для випадку б
Розв’яжіть задачу, використовуючи зразок Задача
Проаналізуйте хід розв’язування задачі для випадку а і розв’яжіть її самостійно для випадку б
Задача може мати декілька розв’язків; покажемо, як знайти один з них
Чи існують три правильні попарно різні додатні дроби, які задовольняють такі умови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка