«Сучасний урок-основа ефективної та якісної освіти» Мета: сприяти


Скачати 145.71 Kb.
Назва«Сучасний урок-основа ефективної та якісної освіти» Мета: сприяти
Дата14.12.2013
Розмір145.71 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Методичний семінар-тренінг

«Сучасний урок-основа ефективної та якісної освіти»

Мета:

сприяти:

 • активізації знань з теоретичних основ питання;

 • розвитку творчої діяльності;

 • визначенню нових цілей педагогічної діяльності з метою підвищення професійного рівня;

 • формуванню комунікативної, соціальної компетентності;

 • розвитку дружнього, творчого, працездатного колективу.


Форма проведення: методичний тренінг.
Тренер: заступник директора з навчальної роботи.
Учасники: заступники директорів з НВР.
Матеріали для семінару: плакат «Правила роботи в групі», плакат з зображенням яблуні, квіти яблуні, яблука, 2 зображення глечиків, монети з паперу, стікери, 2 плакати з надписом «Сучасний урок», розрізана порівняльна таблиця «Традиційне і розвиваюче навчання», зображення «вчителя» та «учня», пазли –завдання, скотч, клей, ножиці, , презентація, вікторина – презентація, проектор, комп’ютер.
ХІД СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ
Тренер. Сьогодні ми з вами зібралися на занятті, яке проводиться у формі методичного тренінгу. Тренінг – це продуктивний і цікавий процес. Тема нашого тренінгу: «Сучасний урок-основа ефективної та якісної освіти.

Гаслом нашої роботи будуть слова К. Ушинського «Учитель як фахівець живе доти, поки вчиться».

Основними завданнями нашого тренінгу є:

 • поглиблення уявлень про сучасний урок;

 • формування уміння працювати в групі;

 • розвиток навичок активного слухання, ефективного спілкування;

 • навчання спілкуватися толерантно.

Тренер. З уроку починається навчально-виховний процес, уроком він і закінчується. Усе інше відіграє хоча й важливу, але допоміжну роль, доповнюючи й розвиваючи все те, що закладається на уроках. Кожний новий урок – це сходинка в знаннях і розвитку учня, новий внесок у формування його розумової й моральної культури, у розвиток ключових і предметних компетентностей.

Урок – не самоціль. Це інструмент виховання й розвитку, формування компетентної життєтворчої особистості. І якщо ми хочемо перевести навчання в режим розвитку, ми повинні досконало опанувати цим інструментом, навчитися більш раціонально його використовувати, досконало освоїти керування ним.

По-перше, урок був і залишається основною формою організації навчальної роботи, за допомогою якої здійснюється виховання й розвиток компетентної особистості.

По-друге, життєздатність, життєстійкість уроку пояснюється тим, що він являє собою живу, рухливу, процесуальну систему, що постійно змінюється й удосконалюється й у якій відбиваються всі різноманітні багатопланові сторони й моменти навчально-виховного процесу.

Урок як основна форма навчання постійно зазнає змін; вимоги до його організації й проведення висуваються відповідно до запитів сучасного суспільства.

Сьогодні, в процесі бурхливого розвитку освіти, у ході запровадження компетентнісно-орієнтованого навчання виникає потреба по-новому подивитися на сучасний урок, на його структуру, форми, технології проведення.

На сучасному етапі розвитку освіти кінцевим результатом навчального процесу є формування компетентного випускника, розвиток ключових і предметних компетентностей учня. І так як освітній процес в основному відбувається на уроці, то і сучасний урок повинен мати компетентнісно-орієнтоване спрямування, тобто і його структура, і його форми проведення, і технології й методи, які ми використовуємо, повинні забезпечувати розвиток і формування компетентностей, необхідних особистості для життєздійснення, життєреаліазації, життєтворчості.
Вправа «Дерево очікування або дерево головного болю»
Тренер. Що б ви хотіли отримати під час роботи тренінгу? Запишіть свої побажання на пелюстках квітки яблуні та прикріпіть їх на символічне дерево.

(Під час виконання вправи звучить композиція Моцарта.

40 Симфонія з демонстрацією відео ряду)
Тренер. А зараз ми об’єднаємось в групи за кольоровими фішками, визначимо правила роботи в групах, але спочатку я пропоную послухати притчу.

Притча (співробітництво).

Жив-був один монах. І протягом більшої частини свого життя він намагався з'ясувати, чим відрізняється Пекло від Раю. На цю тему він розмірковував і днями і ночами. І в одну ніч, коли він заснув під час своїх болісних роздумів, йому наснилося, що він потрапив в Пекло.

Озирнувся він навколо і бачить: сидять люди перед котлом з їжею. Але якісь виснажені і голодні. Придивився він трохи краще - у кожного в руках ложка з дооооо-вгою ручкою. Зачерпнути з котла вони можуть, а в рот ніяк не потраплять. Раптом підбігає до ченця місцевий службовець (судячи з усього чорт) і кричить:

- Швидше, а то запізнишся на потяг, що йде до Раю.

Приїхав чоловік в Рай. І що ж він бачить?! Та ж картина, що і в Пеклі. Котли з їжею, люди з ложками з дооооо-вгими ручками. Але всі веселі і ситі. Придивилася людина - а тут люди цими ж ложками годують один одного.

Тому, щоб у нас з вами не вийшло як у старій казці, я пропоную прийняти певні правила.

Правила прикріплюються на дошку.

Тренер. Правила вибрані, можна братися за роботу.
Вправа «Глечик знань»

Тренер. Пропоную Вам міні-вікторину. Кожна команда по-черзі відповідає на питання вікторини. За правильну відповідь команда отримує різнокольорові кружечки – копійки, що «вкладаються» до глечика знань. Якщо команда дає невірну відповідь інша команда має право відповісти на запитання суперників та отримати додаткові бали-копійки.

(вікторина у вигляді презентації)

Тренер. Урок (традиційно) це форма організації діяльності постійного складу викладачів та учнів у конкретний період часу, що систематично використовується для вирішення задач навчання, виховання та розвитку учнів

На даний час, на жаль, велика частина педагогів не прагне до зміни стилю викладання: «немає часу і сил самому осягати що-небудь нове, та й немає в цьому сенсу. Традиційний урок - як рідна людина, в ньому все близько і зрозуміло: нехай не завжди задовольняє сучасним вимогам, але проте на уроці - все знайоме, звично, зрозуміло - традиційно». То може і не варто нічого змінювати?

 • Що таке сучасний урок?

 • Що надає сучасності року?

 • Чим сьогоднішній урок відрізняється від вчорашнього?


Вправа «Маю свою думку» (асоціації).

Робота в групах, презентація результатів

Кожна група повинна записати характерні ознаки сучасного уроку на основі перших літер поняття «сучасний урок»

Наприклад:

С – самовираження, самостійність, самоосвіта;

У – успішність, урізноманітнення, удосконалення, упровадження, універсальність

Ч – чіткість, чесність, чуйність;

А – актуальність, активність, аналітичність;

С – самоконтроль, саморегуляція, системність;

Н – навички, науковість, наполегливість;

– ИЙ

У – уміння, упевненість, універсальність, успіх, унікальність

Р – раціональність, результативність, різноманіття, розвиток, радість, робота, реалізація, ризики

О – оптимальність, організація, об’єктивність, оптимізм, обдарованість, очікування; орієнтація на особистість

К – комфорт, корекція, контроль, компетентність, креативність, комунікація.

(Під час виконання вправи звучить композиція оркестру Поля Моріа_ Est з демонстрацією відео ряду)
Тренер.. Озвучимо і порівняємо ваші записи. До вашої уваги пропонується загальна картина сучасного уроку та його основні риси.
«Сучасний урок» (плакат вивішується на дошку)
Тренер. Сучасний урок – урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.

Три постулати закладені в основі нової технології уроку.

 • Перший: «Урок є відкриття істини, пошук і осмислення її у спільній діяльності вчителя і учня».

 • Другий: «Урок є частиною життя дитини».

 • Третій: «Людина на уроці завжди залишається найвищою цінністю, виступаючи в ролі мети і ніколи не виступаючи у вигляді засобу».

Характеристика сучасного уроку

 • на сучасному уроці немає місця нудьзі, страху і злості від безсилля,

 • на сучасному уроці панує атмосфера інтересу, довіри і співробітництва,

 • на сучасному уроці є місце кожній дитині, тому що сучасний урок-запорука його успіху в майбутньому!

Вимоги до сучасного урокуОсвітні вимоги до уроку

 • Цілеспрямованість уроку.

 • Раціоналізація й диференціація інформаційного наповнення уроку: науковість та структурування змісту.

 • Обґрунтований вибір засобів, методів і прийомів, орієнтованих на навчання, що розвиває особистість.

 • Оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних методів навчання (проблемний, частково-пошукові, дослідницький);

 • Діалогічність методів, орієнтація їх на самостійність і активність учнів у процесі навчання.

 • Розмаїтість форм організації навчальної діяльності учнів.

 • Варіативний підхід до формування структури уроку.
  Реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил з них що випливають.

Загальнопедагогічні вимоги до уроку

 • Пріоритет особистості учня

 • Триєдина мета уроку (освітні, виховні і розвиваючі завдання уроку)

 • Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів

 • Орієнтація на процес навчання

 • Емоційно-актуальний фон навчання

 • Педагогічний такт

 • Пізнавальна самостійність учнів

Дидактичні вимоги до уроку

 • Раціональне використання часу

 • Єдність словесних, наукових і практичних методів навчання

 • Використання активних методів навчання

 • Зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнем

 • Формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практично

 • Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу

 • Використання сценарних варіантів уроку

 • Створення умов для успішного навчання учнів

 • Чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів

 • Максимальна самостійність учнів у навчанні

 • Реалізація на уроках всіх дидактичних принципів

 • Організоване закінчення уроку

 • Здійснення міжпредметних зв’язків

Психологічні вимоги до уроку

 • Урахування психологічних особливостей кожного учня

 • Нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій викладача та учнів

 • Вимогливість і доброзичливість викладача до учнів

 • Педагогічна етика і психологічний такт

Гігієнічні вимоги до уроку

 • Температурний режим

 • Освітлення класного приміщення

 • Провітрювання

 • Відповідність навчальних меблів

 • Чергування видів навчальної роботи

 • Запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів

Виховні вимоги до уроку

 • Розвиток умінь творчого характеру

 • Розвиток мови, мислення, пам'яті, сенсорної сфери, рухової сфери, розвиток пізнавального інтересу й допитливості. 

 • Формування й розвиток загально-навчальних умінь і навичок

 • Вивчення й оцінювання рівня розвитку й психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку».

Вимоги до сучасного уроку

(за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.)

 • На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня.

 • Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

 • У вимогах до особистісно-орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання.

 • Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству.

 • Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації.

 • Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості.

 • Методологічна спрямованість уроку: на першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів; основний шлях його – проблемне навчання, створення творчої ситуації.

Вимоги до сучасного уроку

(за М.Н.СКАТКІНИМ та І.Я.ЛЕРНЕРОМ)

 • Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці.

 • Частину знань отримують учні в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань.

 • Зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем проблеми і розкриття ним шляхів її доказового вирішення.

 • Науковість – відповідність змісту уроку рівню сучасної науки і процесу навчання – досягненням педагогіки.

 • Індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей одних учнів і створення перспективи інших.

 • Урок – логічна одиниця теми, розділу, курсу.

 • Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку.

 • Урок служить не лише навчанню, а й вихованню учнів.

 • Культура вчителя, його інтелектуальний, моральний та ідейний стан – основна передумова реалізації інших вимог до уроку, його ефективності.

 • Творче використання ППД.

 • Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог.

 • Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу.

 • Орієнтація на процес навчання.

 • Організація та особистісні досягнення учнів.

 • Діагностика причин, що впливають на якість пізнавальної діяльності, прогнозування ходу і наслідків навчально-виховного процесу, вибір оптимальної технології для досягнення запроектованих результатів.

 • Використання активних методів навчання.

 • Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку.

 • Обґрунтований вибір, доцільне використання оптимального досягнення мети комплексу дидактичних завдань.

 • Особистісний підхід до учнів, діяльна індивідуалізація педагогічної взаємодії на основі діагностики їх реальних можливостей, проектування конкретних змін, контроль запланованих результатів.

 • Формування вмінь самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

 • Атмосфера демократизму, змагань, діловитості, співпраці, висока відповідальність всіх учасників навчально-виховного процесу за результати спільної праці.

Вправа «Я так вважаю»

Тренер. Зберіть розсипану порівняльну схему-таблицю «схему . «Традиційне і розвиваюче навчання»

Коментар для тренера щодо підготовки завдань: 2 та 3 стовпчики розрізаються, складаються в конверт. Групи мають зібрати розрізану таблицю за характеристиками системи. Для полегшення можна на зворотному боці надрукувати малюнок і якщо група вірно збере таблицю, то він теж буде цільним.

(Під час виконання вправи звучить композиція Ennio Morricone - Le vent, le cri з демонстрацією відео ряду)
Тренер. Моделі навчання:

 • Пасивна – учень виступає в ролі об’єкта навчання (слухає, записує, дивиться)

 • Активна – учень виступає суб’єктом навчання (самостійна робота, творчі завдання)

 • Інтерактивна – активна взаємодія всіх учнів і вчителя (проблемне навчання, моделювання життєвих ситуацій, рольова гра)Вправа «Велике коло»

Тренер. Пропоную вам відповісти на такі питання:

1. Коли вчителю нецікаво учити? (учасники обговорюють, відповіді записують на стікерах та кріплять їх біля «зображення» вчителя)

2. Коли учню нецікаво вчитеся? (учасники обговорюють, відповіді записують на стікерах та кріплять їх біля «зображення» учня)

Тренер. Якщо відповіді на ці питання є – необхідно щось змінювати в навчальній роботі, потрібні інновації та сучасний урок!

Вправа «Пазли»

У конверті групи отримують завдання. Потрібно дати відповідь про яку технологію йде мова. Відповідь перевірити, зібравши пазл.

Робота в групах, презентація результатів

Педагогічні технології:

 • технологія традиційного навчання ;

 • технологія проблемного навчання ; 

 • ігрові технології ; 

 • технологія особистісно-зорієнтованого навчання ; 

 • технологія розвивального навчання; 

 • технологія колективного способу навчання ;

 • технологія розвитку критичного мислення ; 

 • технологія програмового навчання ; 

 • технологія інтерактивного навчання ;

 • проектна технологія ; 

 • технологія модульного навчання ; 

 • технологія колективного творчого навчання.


Тренер. Існує більше десяти типологій уроків, що пояснюється різноманітністю ознак, за якими класифікують заняття. Найважливішою складовою навчально-виховного процесу, його початковою точкою є дидактична мета. Тому найбільш реальною і наближеною до практики є типологія, в основі якої лежить зазначений критерій. Ця класифікація, що її розробили Оніщук, Щукіна, Сорокін, Харламов, має такий вигляд:

 • урок формування знань;

 • урок формування та вдосконалення навичок і вмінь;

 • урок застосування знань, умінь і навичок;

 • урок узагальнення та систематизації знань;

 • урок контролю та корекції знань, умінь і навичок;

 • комбінований урок.

Кожне з цих занять може проводитися в різних формах (лекція, гра, віртуальна подорож, практична робота, тренінг тощо).

Сучасна методична література популяризує величезну кількість методів і форм, які дозволяють установлювати нові взаємини між учителем та учнями, підвищувати ефективність і результативність навчального процесу. Як же розібратися в невичерпному потоці цієї інформації, які форми і методи використовувати, щоб цей урок став дійсно результативним? Дуже часто вчитель стикається з проблемами: у якій формі провести урок, які взагалі існують типи уроків, як правильно провести самоаналіз уроку. Кожен проведений педагогом урок є унікальним і відрізняється від інших метою, змістом, методами, структурою тощо.

Тренер. Подивіться відео фрагменти. Який урок на Вашу думку більш ефективний? Чому?

(Перегляд фрагментів з х/ф «Посмішка Мони Лізи»,

обговорення результатів)

Тренер. Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) у 80-х рр., показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень були відображені в схемі, що отримала назву «Піраміда навчання». 

З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція — 5%, читання — 10%), а найбільших — інтерактивного (дискусійні групи — 50%, практика через дію — 75%, навчання інших чи негайне застосу­вання — 90%).

Тренер. Від кого і від чого залежить ефективність уроку?

Чинники, які впливають на ефективність сучасного урокуКритерії ефективності сучасного уроку, що залежать від викладачаКритерії ефективності сучасного уроку, що залежать від учня


 • Свідоме ставлення;

 • Бажання вчитися;

 • Активність;

 • Зацікавленість;

 • Здібності учня;

 • Підготовка до уроку;

 • Потреба у нових знаннях;

 • Здатність отримувати

 • задоволення від навчання;

 • Вміння слухати;

 • Самоосвіта.

Підсумки

Будь-який урок - має величезний потенціал для вирішення нових завдань. Беззаперечним є одне: він повинен бути життєвим.
Хоть выйди ты не в белый свет,

А в поле за околицей, —

Пока идешь за кем-то вслед,

Дорога не запомнится.

Зато, куда б ты ни попал

И по какой распутице,

Дорога та, что сам искал,

Вовек не позабудется. (Н.Рыленков)
Рефлексія


 1. На початку заняття Ви записали свої сподівання. Чи справдилися вони, і які саме? (Якщо сподівання справдилися, підійдіть до «Дерева очікуваних цілей», зніміть свою квітку, замінюючи її плодом - яблуком).

 2. Заключне слово ведучого.

Притча про Майстра.
„Кожен, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами й  може  привести їх до Успіху - справжній Майстер...”
  Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка – хто краще за всіх грає. Кожен інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. Але з'явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: „Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожний прислухається до іншого, й ви побачите, що вийде”. Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, в якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки й величність контрабаса.

Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об'єднані однією метою та спрямовані єдиною волею в єдиному пориві...

   Таким майстрами, шановні педагоги, є ви, а інструментами – наші учні. Ми з вами, хочемо того чи ні, є педпрацівниками нового століття, і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю й задоволенням кожної дитини, щоб навчальне життя, в якому беруть участь й учні, й учителі, досягло гармонії.
(Звучить композиція Н. Май «Вчителю»)

Схожі:

Сучасний урок: основні вимоги щодо підготовки та проведення
Вони стверджували: «Урок як форму організації навчання придумав Я. А. Коменський ще чотири століття тому. Отже, урок – це архаїка....
ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту
Значні вимоги до володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для загальноосвітніх навчальних закладів...
Значні вимоги до володіння математикою у розв’язанні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної...
РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЯКІСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ
Однією із основних освітніх реформ сьогодення являється компетентнісний підхід до навчання з перенесенням акцентів зі знань і вмінь...
Розробка та застосування інформаційних, телекомунікаційних, інноваційних...
...
Урок це завжди творчість і пошук. І я, викладач, повинна все зробити,...
Моя головна мета навчити учнів мислити, займатися самоосвітньою діяльністю, відчувати …
Програма розвитку освіти Теофіпольського району на 2012-2016 роки Загальна частина
Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення системи освіти району, переорієнтації освіти на забезпечення рівного...
Програма розвитку освіти Теофіпольського району на 2012-2016 роки Загальна частина
Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення системи освіти району, переорієнтації освіти на забезпечення рівного...
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ТА ІКТ
Проект МОН України за підтримки Світового банку „Рівний доступ до якісної освіти”
України Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»
С. Г. Мойсеєва – завідувач лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка