Тема : Інформація. Повідомлення. Види та властивості інформації


Скачати 75.05 Kb.
НазваТема : Інформація. Повідомлення. Види та властивості інформації
Дата17.12.2013
Розмір75.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
9 клас

Тема: Інформація. Повідомлення. Види та властивості інформації

Мета: 1. Ознайомити учнів з місцем та значенням розділу „Вступ. Інформація та інформатика.”

2. Розвивати в учнів логічне мислення та уяву про інформацію та повідомлення.

3. Виховувати в учнів бережливе ставлення до комп’ютера.

Матеріали та обладнання: підручник з інформатики, комп’ютер, роздатковий матеріал.

Міжпредметні зв’язки: інформатика, математика.

Тип уроку: Виклад нового матеріалу.

Хід уроку

 1. Організаційна частина:

 • організований вхід в клас;

 • привітання;

 • перевірка наявності учнів;

 • визначення чергових;

 • перевірка готовності учнів до уроку.

 1. Оголошення теми і мети уроку:

Діти сьогодні на уроці ми розпочнемо вивчати розділ „Інформація та інформаційні процеси”. Сьогоднішня наша тема „Інформація. Повідомлення. Види та властивості інформації”, а мета нашого сьогоднішнього уроку ознайомитися з розділом „Вступ. Інформація та інформатика”.

 1. Виклад нового матеріалу:

Поняття інформації

Навколишній світ складається з речовини й енергії та існує завдяки взаєм­ним перетворенням енергії в речовину і навпаки. Наприклад, рослини одержують сонячну енергію і ростуть. Рослини стають кормом для багатьох комах, травоїд­них тварин і т.д. Завдяки корму тварини можуть рухатися, тобто виробляти механічну енергію. Ви можете самі навести приклади інших ланцюжків пере­творення між речовиною та енергією.

Ще однією важливою складовою навколишнього світу є інформація. її не можна віднести ні до речовини, ні до енергії, однак вона є Дуже вагомою для повноцінного розвитку живих організмів. Наприклад, тварини в череді обміню­ються інформацією про небезпеку, комахи сповіщають одна одну про зруй­нований мурашник тощо. Навіть найпростіші одноклітинні організми постійно одержують інформацію (наприклад, про температуру навколишнього середо­вища) і використовують її для вибору сприятливих умов свого існування.

Інформація (від латинського слова informatio - роз'яснення, виклад) - це відомості про навколишній світ і процеси, що відбуваються у ньому.

Властивості інформації

Отже, інформація є динамічним об'єктом, що утворюється в момент взаємодії об'єктивних даних і суб'єктивних методів. Як і всякий об'єкт, вона має властивості (об'єкти характеризують їх властивості). Характерною рисою інформації, що відрізняє її від інших об'єктів природи і суспільства, є розглянутий вище дуалізм: на властивості інформації впливають як властивості даних, які складають її змістовну частину, так і властивості методів, взаємодіючих з даними в ході інформаційного процесу. По закінченні інформаційного процесу властивості інформації переносяться на властивості нових даних, тобто властивості методів можуть переходити на властивості даних.

Будь-яку речовину можна охарактеризува­ти за допомогою її властивостей, наприклад тверда, легкоплавка, білого кольору тощо. Ін­формація також має властивості, однак вони не настільки очевидні, як властивості речовини.

Спробуйте замислитися над тим, чому деякі люди відразу реагують на певну інформацію, тоді як інших ця інформація залишає байдужи­ми. Чому біржовий маклер, почувши про падін­ня цін на акції, помчить продавати їх, а пересічний громадянин тільки позіхне на цю звістку? Річ у тому, що інформація буває важливою (корисною) і несуттєвою (у певному розумінні її можна назвати непо­трібною). Відомості, корисні для однієї людини, виявляються непотрібними.для іншої, оскільки вона не може їх використати.

Можна привести чимало різноманітних властивостей інформації. Кожна наукова дисципліна розглядає ті властивості, що їй найбільш важливі. З погляду інформатики найбільш важливими представляються наступні властивості: об'єктивність, повнота, вірогідність, адекватність і актуальність інформації.

Об'єктивність і суб'єктивність інформації. Поняття об'єктивності інформації є відносним. Це зрозуміло, якщо врахувати, що методи є суб'єктивними. Більш об'єктивною прийнято вважати ту інформацію, у яку методи вносять менший суб'єктивний елемент. Так, наприклад, прийнято вважати, що в результаті спостереження фотознімка природного об'єкта чи явища, утвориться більш об'єктивна інформація, чим у результаті спостереження малюнка того ж об'єкта, виконаного людиною. У ході інформаційного процесу ступінь об'єктивності інформації завжди знижується. Цю властивість враховують, наприклад, у правових дисциплінах, де по-різному обробляються показання осіб, що безпосередньо спостерігала події або одержали інформацію непрямим шляхом (за допомогою умовиводів чи зі слів третьої особи). Не в меншому ступені об'єктивність інформації враховують в історичних дисциплінах. Ті самі події, зафіксовані в історичних документах різних країн і народів, виглядають зовсім по-різному. В істориків є свої методи для тестування об'єктивності історичних даних і створення нових, більш достовірних даних шляхом зіставлення, фільтрації і селекції вихідних даних. Звернемо увагу на те, що тут мова йде не про підвищення об'єктивності даних, а про підвищення їхньої вірогідності (це зовсім інша властивість).

Повнота інформації. Повнота інформації багато в чому характеризує якість інформації і визначає достатність даних для прийняття рішень чи для створення нових даних на основі вже існуючих. Чим повніші дані, тим ширший діапазон методів, які можна використовувати, тим простіше підібрати метод, що вносить мінімум погрішностей у хід інформаційного процесу.

Вірогідність інформації. Дані виникають у момент реєстрації сигналів, але не всі сигнали є «корисними» — завжди є присутнім якийсь рівень сторонніх сигналів, у результаті чого корисні дані супроводжуються певним рівнем «інформаційного шуму». Якщо корисний сигнал зареєстрований більш чітко, чим сторонні сигнали, вірогідність інформації може бути більш високою. При збільшенні рівня шумів вірогідність інформації знижується. У цьому випадку для передачі тієї ж кількості інформації потрібно використовувати або більше даних, або більш складні методи.

Адекватність інформації це ступінь відповідності реальному об'єктивному стану справи. Неадекватна інформація може утворюватися при створенні нової інформації на основі неповних чи недостовірних даних. Однак і повні, і достовірні дані можуть призводити до створення неадекватної інформації у випадку застосування до них неадекватних методів.

Доступність інформації міра можливості одержати ту чи іншу інформацію. На ступінь доступності інформації впливають одночасно як доступність даних, так і доступність адекватних методів для їхньої інтерпретації. Відсутність доступу до даних чи відсутність адекватних методів обробки даних призводять до однакового результату: інформація виявляється недоступною. Відсутність адекватних методів для роботи з даними в багатьох випадках призводить до застосування неадекватних методів, у результаті чого утвориться неповна, неадекватна чи недостовірна інформація.

Актуальність інформації це ступінь відповідності інформації поточному моменту часу. Нерідко з актуальністю, як і з повнотою, пов'язують комерційну цінність інформації. Оскільки інформаційні процеси розтягнуті в часі, то достовірна й адекватна, але застаріла інформація може призводити до помилкових рішень. Необхідність пошуку (чи розробки) адекватного методу для роботи з даними може призводити до такої затримки в одержанні інформації, що вона стає неактуальною і непотрібною. На цьому, зокрема, засновані багато сучасних систем шифрування даних з відкритим ключем. Особи, що не володіють ключем (методом) для читання даних, можуть зайнятися пошуком ключа, оскільки алгоритм його роботи доступний, але тривалість цього пошуку настільки велика, що за час роботи інформація втрачає актуальність і, відповідно, зв'язану з нею практичну цінність.

Одиниці виміру інформації

У попередньому параграфі ми розглянули властивості інформації. Тепер спробуємо з'ясувати, чи можна визначити кількість інформації та якими оди­ницями вона вимірюється.

Основною одиницею інформації в обчислювальній техніці є біт. Що таке біт, найпростіше зрозуміти на прикладах ситуацій, коли нам потрібно зробити вибір із двох варіантів. Скажімо, ви кидаєте монету, що може впасти одним з боків («орел» або «решка»). До підкидання монети інформація про те, яким боком упаде монета, відсутня. Після того як монету підкинуто і ви дізналися про результат, вважайте, що ви отримали інформацію, яка дорівнює 1 біт. Така сама кількість інформації буде міститися у відповідях на запитання: «У якій руці цукерка? », «Хто першим вийде з дверей під'їзду: чоловік або жінка? ».

Біт - це найменша порція інформації, яку одержують при виборі між двома подіями.

Назву «біт» для одиниці інформації обрано не випадково. Подія, що має два виходи, може бути записана за допомогою двох цифр: 0 і 1. Число, що набуває двох значень, називається двійковим числом, або англійською мовою Binary Digit: (скорочено bit - біт). У дослідах із монетою випаданню «орла» можна надати значення 0, а «решки» - 1.

Надалі ми вивчимо двійкові числа, тобто числа, що складаються із нулів і одиниць. Такими числами в обчислювальній техніці подається будь-яка інфор­мація.

Біт - одиниця досить дрібна, її недостатньо для вимірювання обсягів інфор­мації, якими оперують сучасні комп'ютери та інші обчислювальні пристрої. Тому використовують більші одиниці, основною із них є байт:

1 байт = 23 = 8 біт

Байт кратний біту і є послідовністю з восьми двійкових знаків 0 і 1, наприклад, 10110100 або 00101110.

Ще більшими одиницями інформації є одиниці, кратні байту:

1 Кбайт (кілобайт) = 210 = 1024 байт

1 Мбайт (мегабайт) = 210 = 1024 Кбайт

1 Гбайт (гігабайт) = 210 = 1024 Мбайт


Зверніть увагу, що префікс «кіло» означає не 1000, а число 1024. Саме стіль­ки дає піднесення двійки в десятий степінь.

Повідомлення

Для інформації важлива форма її подання. Звичніше виражати Інформацію природною мовою спілкування. Одна й та сама інформація може мати різні фор­ми, наприклад відомості про погоду можуть бути висловлені російською або українською, англійською або німецькою мовою.

Мова спілкування - далеко не єдина форма подання інформації. Коли по­трібно оперувати з числами і величинами, використовують різні символьні по­значення, наприклад, V - швидкість, т - маса, X - час тощо. В обчислювальній техніці інформацію найчастіше подають у двійковій системі, тобто за допо­могою двох чисел 0 і 1.

Інформація, виражена за допомогою літер, чисел, математичних символів, природної мови, називається повідомленням. Повідом­лення - це різні форми подання будь-якої інформації.

Однак повідомлення не обов'язково має складатися з письмових знаків. Мо­жливі повідомлення, у яких знаками є умовні рухи або жести, що їх часто вико­ристовують замість слів для передачі інформації (мова глухонімих, жести регу­лювальника на автошляху тощо).

 1. Підбиття підсумків уроку:

На сьогоднішньому уроці ми закріпили тему: „Інформація. Повідомлення. Види та властивості інформації”. Хто дасть мені відповіді на такі запитання:

  • Що таке інформація?

  • Які основні властивості інформації?

  • Що таке повідомлення?

  • Назвіть одиниці виміру інформації?

 1. Мотивація оцінок, домашнє завдання

Схожі:

70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)
ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання...
Інформація і повідомлення. Поняття інформації. Властивості інформації....
Поняття інформації. Властивості інформації. Поняття шуму. Способи подання повідомлень. Види повідомлень. Неперервні і дискретні повідомлення....
Календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани
ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання...
35. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
Календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
Урок №1. Тема: Інформатика наука ХХ століття. Інформація та інформаційні процеси
Мета: ознайомити учнів з визначенням інформатики як науки; поняттям інформації та повідомлення; видами інформації
Складові змісту спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність
...
1. Інформація і повідомлення
Повідомлення- інформація вирадена за допомогою літер, чисел, математичних символів, природної мови
Питання на екзамен
Закон України та офіційні визначення понять “інформація”. Основні види інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка