35. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)


Скачати 139.08 Kb.
Назва35. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)
Дата25.03.2013
Розмір139.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
“Погоджено” “Погоджено”

календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани

на І півріччя на ІІ півріччя

“____”_____________ 2009 р. “____”_____________ 2010 р.

Директор школи: Директор школи:
Календарно-тематичні плани

навчально-виховного процесу

з інформатики

на І і ІІ півріччя 2009/2010 н. р.для класів універсального профілю

(1-й варіант, Windows, 1 год. на тиждень)

10 клас (35 год.)

0№ з/п

Тема

Дата


1.


2.
3.


4.

5.

6.

7.


8.
9.

10.


11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.


20.


21.
22.
23.
24.


25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.


33.
34.

35.


1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)

1.1. Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, передавання, опрацювання, подання, використання, захист інформації.

1.2. Форми і способи подання повідомлень. Кодування повідомлень, за допомогою

яких передається інформація. Поняття про сучасні засоби зберігання й опра-

цювання повідомлень. Носії повідомлень, одиниці вимірювання ємності

запам’ятовуючих пристроїв.

2. Інформаційна система (7 год.)

2.1. Техніка безпеки під час роботи на ЕОМ. Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Процесор. Основні функції процесора.

2.2 Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплеїв. Принтер. Сканер. Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем. Правила підготовки комп'ютера до роботи. Клавіатурний тренажер.

2.3. Робота з клавіатурним тренажером.

2.4. Практична робота № 1. “Робота з клавіатурним тренажером”.

2.5. Пам'ять ЕОМ. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Операційна па-м'ять. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення інформації на магнітних дисках.

2.6. Основні характеристики комп'ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПК. Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управління, принцип адресності. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Технічні характеристики комп'ютерів. Комп'ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп'ютерних мереж. Апаратні компоненти комп'ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів.
2.7. Тематичне оцінювання з теми “Вступ. Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система”.

3. Операційні системи (7 год.)

3.1. Поняття файла. Ім'я та розширення імені файла. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файла. Специфікація файлів. Стандартні імена зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв ПЕОМ. Функції та склад операційної системи (ОС). Класифікація ОС персонального комп'ютера. Операційна система Windows ХХ. Завантаження та завершення роботи з ОС Windows ХХ. Інтерфейс ОС.

3.2. Робочий стіл. Основні об'єкти, з якими працює ОС Windows ХХ. Виділення об'єкта. Операції, властивості та основні команди для роботи з об'єктами ОС. Контекстне меню об'єкта. Ярлики та їх призначення.

3.3. Принципи роботи з вікнами. Основні типи вікон: прикладні, підлеглі, діалогові, інформаційні. Основні елементи вікон, їх призначення та правила роботи з ними. Меню.

3.4. Головне меню ОС Windows ХХ — кнопка Пуск. Правила виклику довідкової інформації. Пошук інформації в середовищі ОС Windows ХХ. Запуск програм, що працюють під управлінням ОС Windows ХХ. Закінчення роботи з програмою. Запуск на виконання музичних записів. Використання калькулятора, блокнота, графічного редактора.

3.5. Виконання операцій з файлами та папками: виділення, виклик властивостей, перегляд, створення, копіювання, перенесення, вилучення, перейменування, друкування, запуск на виконання тощо. Вказівки операційної системи для роботи з файлами. Поняття про інсталяцію програмних засобів.

3.6. Практична робота № 2. “Операційна система Windows ХХ”.

3.7. Підсумковий урок ( повторення, резерв, кінець І семестру ).

4. Основи роботи з дисками (3 год.)

4.1. Форматування диска. Діагностика диска. Дефрагментація диска. Відновлення інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет. Поняття про комп'ютерні віруси. Класифікація вірусів. Антивірусні програми.

4.2. Архівація файлів. Принципи стиснення інформації. Програми для роботи з архівами. Створення архівних файлів. Перегляд вмісту архіву.

4.2. Тематичне оцінювання з тем “Операційні системи. Основи роботи з дисками”.
5. Прикладне програмне забезпечення загального призначення (13 год.)

Графічний редактор (3 год.)

5.1. Машинна графіка. Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор, його призначення та основні функції. Вказівки створення графічних примітивів під час роботи з графічним редактором.

5.2. Створення малюнків та анімацій за допомогою графічного редактора. Оформлення текстових надписів на малюнках. Вставка малюнків до тексту.

5.3. Практична робота № 3. “Робота з графічним редактором”.

Текстовий редактор (10 год.)

5.4. Системи опрацювання текстів, їх класифікація та основні функції. Завантаження текстового редактора (ТР). Інтерфейс ТР. Інформаційний рядок. Режими екрана, використання вікон. Одержання довідок. Переміщення в тексті. Завантаження тексту з зовнішніх носіїв до ОЗП.

5.5. Основні об'єкти під час роботи з текстовим редактором. Контекстне меню. Режим вставки та заміни. Перемикання клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографічних та граматичних помилок. Пошук інформації в середовищі ТР. Робота з основним меню текстового редактора. Створення нового документа. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на зовнішніх носіях.

5.6. Форматування символів тексту: вибір шрифту, зміна розмірів літер, накреслення, кольору, встановлення ефектів. Форматування абзаців: зміна відступів, типу вирівнювання. Робота зі сторінками.

    1. Практична робота № 4. “Введення тексту з клавіатури. Форматування тексту”.

5.8. Робота з фрагментами тексту: виділення, вставляння, переміщення,

копіювання, вилучення, пошук і заміна фрагментів тексту. Використання

буфера обміну. Робота з вікнами.

5.9. Вставляння таблиць до текстового документу. Форматування таблиць.

5.10. Практична робота № 5. “Робота з таблицями в середовищі текстового редактора”.

5.11. Робота з об'єктами в середовищі ТР. Введення формул, оздоблення тексту. Шаблони документів. Друкування документів. Оформлення документа за зразком.

5.12. Комплексна практична робота № 6. “Робота в середовищі текстового редактора”.

5.13. Тематичне оцінювання з тем “Графічний редактор. Текстовий редактор”

6. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення (3 год.)

6.1. Прикладні програми навчального призначення. Інформаційно-пошукові системи. Знайомство й робота з інформаційно-пошуковою системою.

6.2. Програмні засоби для підтримки навчання історії, географії, математики, фізики, іноземної мови, біології, хімії і ін. Комп’ютерні енциклопедії. Робота з комп’ютерними енциклопедіями.

6.3. Повторення. Підсумковий урок.

(3 ТО і 6 ПР, 35 год.)

11 клас (35 год.)


з/п

Тема

Дата


1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.


12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.


20.


21.
22.

23.
24.

25.


26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.
7. Прикладне програмне забезпечення загального призначення

(17 год., продовження)

Комп’ютерні презентації (2 год.)

    1. Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентацій. Програма Microsoft PowerPoint. Об’єкти, що опрацьовуються програмою системи підготовки презентацій, їх властивості.

    2. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах. Створення освітніх презентацій. Демонстрація презентацій.Електронні таблиці (8 год.)

7.3. Програми опрацювання електронних таблиць (ЕТ). Табличні процесори, приклади. Призначення і функції ЕТ. Основні елементи ЕТ. Координати комірок. Табличний процесор MS Excel.

7.4. Введення й редагування даних в ЕТ. Введення формул до електронної таблиці. Робота з аркушами. Опрацювання табличних даних. Форматування таблиць. Розв’язування обчислювальних задач.

7.5. Практична робота № 7. “Опрацювання табличної інформації за допомогою

вбудованих функцій та операцій ЕТ”.

7.6. Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних.

7.7. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків під час роботи з ЕТ.

7.8. Розв’язування обчислювальних задач з побудовою діаграм чи графіків.

7.9. Практична робота № 8. “Побудова діаграм і графіків під час роботи з ЕТ”.

7.10. Тематичне оцінювання з теми “Електронні таблиці”.

Бази даних. СКБД (5 год. + 1)

7.11. Бази даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева, реляційна модель бази даних. Основні об'єкти баз даних. Системи управління базами даних. Особливості реляційних БД. Знайомство й робота з конкретною базою даних. Пошук інформації в базі даних.

7.12. Проектування БД. Створення структури таблиці реляційної бази даних. Типи даних, які використовуються в БД. Введення та редагування даних. Різні способи створення таблиць.

7.13. Введення та редагування даних в БД, редагування структури БД. Впорядку-вавння даних, пошук даних за зразком в таблиці. Використання простих фільтрів для пошуку даних у БД.

7.14. Практична робота № 9. “Створення, впорядкування, пошук та фільтрува-ння даних в БД”.

7.15. Тематичне оцінювання з теми “Бази даних. СКБД”

7.16. Підсумковий урок (повторення, резерв, кінець І семестру).

8. Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування (12 год.)
Інформаційна модель (2 год.)

8.1. Основні етапи розв'язування прикладної задачі з використанням ЕОМ.

8.2. Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі. Визначення вхідних даних та результатів. Їх співвідношення. Робота на ЕОМ з моделюючими програмами.

Алгоритм. Програма. Мова програмування (5 год.)

8.3. Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. Форми подання алгорит-мів. Базові структури алгоритмів. Метод покрокової деталізації. Конструю-вання алгоритмів “зверху донизу”. Правила описання алгоритмів мовою блок-схем.

8.4. Поняття програми, мови програмування, системи програмування. Класифіка-ція мов програмування. Транслятори. Загальні відомості про мову програмування. Основні конструкції мови програмування (алфавіт, константи і змінні, стандартні функції, арифметичні вирази, команди і оператори ...)

8.5. Загальний вигляд та структура програми. Оператори вводу, присвоєння і виво-ду в мові програмування. Складання лінійних програм.

8.6. Знайомство з транслятором мови програмування. Запуск та робота в середо-вищі транслятора (набір та редагування інформації в середовищі, робота з файлами, завершення роботи в середовищі тощо).

8.7. Практична робота № 10. "Створення та реалізація на комп'ютері лінійних програм".
Вказівки розгалуження та повторення (2 год.)

    1. Алгоритми з розгалуженнями. Блок-схеми розгалужених алгоритмів. Опис розгалуження мовою програмування. Розв’язування задач з використанням розгалужених алгоритмів.

8.9. Команди повторення (циклу). Циклічні алгоритми. Організація циклів мовою

програмування. Розв'язування задач з використанням циклічних вказівок.
Табличні величини (2 год. + 1)

8.10. Алгоритми роботи з табличними величинами (масивами).

8.11. Алгоритми знаходження суми й добутку елементів таблиць.

8.12. Тематичне оцінювання з тем “Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування”.
9. Глобальна мережа Інтернет (6 год. + 1)

9.1. Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв'язок в Інтернеті. Сервер та робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернету. Ідентифікація комп'ютерів в мережі. Адресація в Інтернеті. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі.

9.2. Інформація, необхідна для під'єднання до мережі Інтернет, провайдери. Різні способи під'єднання комп'ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Програмне забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

9.3. Електронна пошта в глобальній мережі. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення.

9.4. Практична робота № 11. “Створення, відправлення та одержання електрон-ного повідомлення”.

9.5. Служба роботи з гіпертекстовими сторінками – World Wide Web. Організація

інформації, принципи навігації. Поняття про формат гіпертекстових докумен-

тів. WWW-сервери. Адреса Web-сторінки. Програми-броузери. Правила робо-

ти та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування.Файлові

ресурси в Інтернет. Інформаційна безпека при роботі в мережі Інтернет.

9.6. Тематичне оцінювання з теми “Глобальна мережа Інтернет”.

9.7. Повторення. Підведення підсумків.

(4 ТО і 5 ПР, 35 год.)
Планування підготував:

Буняк В.О.,

завідувач кабінету інформатики РОІППО
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кабінет інформатики

т.(0362) 64-96-68; E-mail: bvo_z@mail.ru

Схожі:

70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)
ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання...
Символ
Мета: Розглянути основні поняття інформації. З’ясувати предмет вивчення інформатики, її мету і завдання. Сформувати поняття "Інформація",...
«Вступ. Інформація та інформаційні процеси»
Недостатня ознайомленість з інформацією, невміння її вчасно опрацювати та правильно подати може обернутися марними витратами часу...
Календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани
ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання...
2. Інформаційні процеси
Поняття про інформаційні процеси. Носії повідомлень. Форми та засоби передавання повідомлень. Опрацювання повідомлень. Кодування...
Урок №1. Тема: Інформатика наука ХХ століття. Інформація та інформаційні процеси
Мета: ознайомити учнів з визначенням інформатики як науки; поняттям інформації та повідомлення; видами інформації
16. Методики навчання понять «інформація» ті «інформаційні процеси»
З'ясування питань про оцінювання і вимірювання інформації, про шум та взаємоперетворення інформації і шуму
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
Тема: Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання...
Мета: формувати в учнів уявлення про інформацію; розширити уявлення про інформаційну картину світу;ознайомити зі способами передачі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка