70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)


Скачати 203.6 Kb.
Назва70. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)
Дата25.03.2013
Розмір203.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
“Погоджено” “Погоджено”

календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани

на І півріччя на ІІ півріччя

“____”_____________ 2009 р. “____”_____________ 2010 р.

Директор школи: Директор школи:
Календарно-тематичні плани

навчально-виховного процесу

з інформатики

на І і ІІ півріччя 2009/2010 н. р.для класів універсального профілю

(2-й варіант, Windows, 2 год. на тиждень)

10 клас (70 год.)

з/п

Тема

Дата


1.

2.


3.

4.


5.


6.

7.

8.

9.

10.

11.


12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.


24.

25.
26.

27.

28.


29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.

40.


41.

42.

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.

66.
67.
68.

69.

70.

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (3 год.)

1.1. Інформатика – наука ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємо-перетворення.

1.2. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Властивості інформації. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, передавання, опрацювання, подання, використання, захист інформації. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання інформації.

1.3. Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Характеристика різних поко-

лінь ЕОМ, перспективи розвитку. Основні галузі застосування комп'ютерів

2. Інформаційна система (7 год.)

2.1. Техніка безпеки під час роботи на ЕОМ. Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна складові інформаційної системи. Взаємодія апаратної та програмної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх функції та взаємодія. Процесор. Основні функції процесора.

2.2 Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Типи клавіатур. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплеїв. Принтер. Сканер. Пристрої для організації комп'ютерного зв'язку. Модем. Правила підготовки комп'ютера до роботи. Клавіатурний тренажер.

2.3. Робота з клавіатурним тренажером.

2.4. Практична робота № 1. “Робота з клавіатурним тренажером”.

2.5. Пам'ять ЕОМ. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Операційна па-м'ять. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Розміщення інформації на магнітних дисках.

2.6. Основні характеристики комп'ютера. Магістрально-модульний принцип будови ПК. Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управління, принцип адресності. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Технічні характеристики комп'ютерів. Комп'ютерні мережі. Класифікація, основні характеристики та принципи використання комп'ютерних мереж. Апаратні компоненти комп'ютерних мереж. Доступ до інформаційних ресурсів.
2.7. Тематичне оцінювання з тем “Вступ. Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система”.

3. Операційні системи (8 год.)

3.1. Поняття файла. Ім'я та розширення імені файла. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файла. Специфікація файлів. Стандартні імена зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв ПЕОМ. Функції та склад операційної системи (ОС). Класифікація ОС персонального комп'ютера. Операційна система Windows ХХ. Завантаження та завершення роботи з ОС Windows ХХ. Інтерфейс ОС.

3.2. Робочий стіл. Основні об'єкти, з якими працює ОС Windows ХХ. Виділення об'єкта. Операції, властивості та основні команди для роботи з об'єктами ОС. Контекстне меню об'єкта. Ярлики та їх призначення.

3.3. Принципи роботи з вікнами. Основні типи вікон: прикладні, підлеглі, діалогові, інформаційні. Основні елементи вікон, їх призначення та правила роботи з ними. Меню.

3.4. Практична робота № 2. „Робота з об'єктами на робочому столі: виділення, переміщення, перегляд властивостей, створення, перейменування, вилучення. Робота з вікнами”.

3.5. Головне меню ОС Windows ХХ — кнопка Пуск. Правила виклику довідкової інформації. Пошук інформації в середовищі ОС Windows ХХ. Запуск програм, що працюють під управлінням ОС Windows ХХ. Закінчення роботи з програмою. Запуск на виконання музичних записів. Використання калькулятора, блокнота, графічного редактора.

3.6. Програма Провідник. Виконання операцій з файлами та папками: виділення, виклик властивостей, перегляд, створення, копіювання, перенесення, вилучення, перейменування, друкування, запуск на виконання тощо. Вказівки операційної системи для роботи з файлами. Поняття про інсталяцію програмних засобів.

3.7. Виконання операцій з файлами та папками у Провіднику. Пошук файлів. Інсталяція програм”.

3.8. Комплексна практична робота № 3. “Операційна система Windows ХХ”.
4. Основи роботи з дисками (5 год.)

4.1. Форматування диска. Діагностика диска. Дефрагментація диска. Відновлення

інформації на диску. Правила записування та зчитування інформації з дискет.

Поняття про комп'ютерні віруси. Класифікація вірусів. Антивірусні програми.

4.2. Робота з дисками. Форматування, сканування, дефрагментація, запис інформа-

ції. Робота з антивірусними програмами”.

4.3. Архівація файлів. Принципи стиснення інформації. Програми для роботи з

архівами. Створення архівних файлів. Додавання інформації до архіву. Пере-

гляд вмісту архіву. Вилучення файлів з архіву. Розкриття архівних файлів.

4.4. Практична робота № 4. “Робота з дисками. Форматування, сканування,

дефрагментація, запис інформації. Робота з антивірусними програмами.

Архівація файлів”.
4.5. Тематична оцінювання з тем “Операційні системи. Основи роботи з

дисками”.
5. Прикладне програмне забезпечення загального призначення (42 год.)

Графічний редактор (4 год.)

5.1. Машинна графіка. Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор, його призначення та основні функції. Вказівки створення графічних примітивів під час роботи з графічним редактором.

5.2. Створення малюнків та анімацій за допомогою графічного редактора. Оформлення текстових надписів на малюнках. Вставка малюнків до тексту.

5.3. Створення малюнків за зразком.

5.4. Практична робота № 5. “Робота з графічним редактором”.

Текстовий редактор (13 год.)

5.5. Системи опрацювання текстів, їх класифікація та основні функції. Завантаження текстового редактора (ТР). Інтерфейс ТР. Інформаційний рядок. Режими екрана, використання вікон. Одержання довідок. Переміщення в тексті. Завантаження тексту з зовнішніх носіїв до ОЗП.

5.6. Основні об'єкти під час роботи з текстовим редактором. Контекстне меню. Режим вставки та заміни. Перемикання клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографічних та граматичних помилок. Пошук інформації в середовищі ТР. Робота з основним меню текстового редактора. Створення нового документа. Збереження тексту на зовнішніх носіях. Пошук документа на зовнішніх носіях.

5.7. Форматування символів тексту: вибір шрифту, зміна розмірів літер, накреслення, кольору, встановлення ефектів. Форматування абзаців: зміна відступів, типу вирівнювання. Робота зі сторінками.

  1. Практична робота № 6. “Введення тексту з клавіатури. Форматування

тексту”.

5.9. Підсумковий урок ( повторення, резерв, кінець І семестру ).
5.10. Робота з фрагментами тексту: виділення, вставляння, переміщення, копію-

вання, вилучення, пошук і заміна фрагментів тексту. Використання буфера обміну. Робота з вікнами.

5.11. Вставляння таблиць до текстового документу. Форматування таблиць.

5.12. Редагування таблиць. Оформлення документа за зразком.

5.13. Практична робота № 7. “Робота з таблицями в середовищі текстового редактора”.

5.14. Робота з об'єктами в середовищі ТР. Введення формул, оздоблення тексту. Шаблони документів. Друкування документів.

5.15. Створення документа з різними об’єктами (формулами, діаграмами, малюн-ками тощо)

5.16. Оформлення документа за зразком.

5.17. Комплексна практична робота № 8. “Робота в середовищі текстового редактора”.
Комп’ютерні презентації (7 год. + 1)

  1. Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентацій. Програма Microsoft PowerPoint. Об’єкти, що опрацьовуються програмою системи підготовки презентацій, їх властивості.

  2. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах.

  3. Створення простих мультимедійних презентацій.

  4. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою

гіперпосилань і системи навігації).

5.22. Розробка та створення освітніх презентацій

5.23. Створення освітніх презентацій.

5.24 Створення освітніх презентацій. Демонстрація презентацій.

5.25. Тематичне оцінювання з тем “Графічний редактор. Текстовий редактор. Комп’ютерні презентації”.

Електронні таблиці (17 год.)
5.26. Програми опрацювання електронних таблиць (ЕТ). Табличні процесори, приклади. Призначення і функції ЕТ. Основні елементи ЕТ. Координати комірок. Табличний процесор MS Excel.

5.27. Введення й редагування даних в ЕТ. Введення формул до електронної таблиці. Робота з аркушами. Опрацювання табличних даних. Форматування таблиць.

5.28. Розв’язування обчислювальних задач.

5.29. Розв’язування обчислювальних задач.

5.30. Практична робота № 9. “Опрацювання табличної інформації за допомогою

вбудованих функцій та операцій ЕТ”.

5.31. Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних.

5.32. Опрацювання табличних даних за допомогою логічних функцій.

5.33. Розв’язування обчислювальних задач з використанням логічних функцій.

5.34. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків під час роботи з ЕТ.

5.35. Розв’язування обчислювальних задач з побудовою діаграм чи графіків.

5.36. Розв’язування обчислювальних задач з побудовою діаграм чи графіків.

5.37. Практична робота № 10. “Побудова діаграм і графіків під час роботи з ЕТ”.

5.38. Підтримка баз даних в ЕТ. Впорядкування даних. Пошук інформації.

Використання простого фільтру. Використання розширеного фільтру.

5.39. Створення бази даних в ЕТ Встановлення фільтрів для пошуку заданої інфор-

мації у базі даних.

5.40. Практична робота № 11. “Створення бази даних в ЕТ. Впорядкування та

пошук даних в ЕТ”.

5.41. Повторення теми „Електронні таблиці”

5.42. Тематичне оцінювання з теми “Електронні таблиці”.
6. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення (5 год.)

6.1. Прикладні програми навчального призначення. Інформаційно-пошукові системи. Знайомство й робота з інформаційно-пошуковою системою.

6.2. Програмні засоби для підтримки навчання історії, географії, математики, фізики, іноземної мови, біології, хімії і ін.

6.3. Комп’ютерні енциклопедії. Робота з комп’ютерними енциклопедіями.

6.4. Повторення матеріалу за ІІ семестр.

6.4. Повторення (резерв). Підсумковий урок.

(4 ТА і 11 ПР, 70 год.)

11 клас (70 год.)


з/п

Тема

Дата


1.


2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.


19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.


27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.


43.
44.

45.

46.

47.
48.

49.
50.

51.


52.

53.

54.

55.

56.
57.


58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.

65.

66.

67.
68.
69.
70.


7. Прикладне програмне забезпечення загального призначення

(12 год., продовження)

Бази даних. СКБД (12 год.)

7.1. Бази даних. Фактографічні й документальні бази даних. Ієрархічна, мережева,

реляційна модель бази даних. Основні об'єкти баз даних. Системи управління

базами даних. Особливості реляційних БД. Знайомство й робота з конкретною

базою даних. Пошук інформації в базі даних.

7.2. Проектування БД. Створення структури таблиці реляційної бази даних. Типи

даних, які використовуються в БД. Введення та редагування даних. Різні спо-

соби створення таблиць.

7.3. Введення та редагування даних в БД, редагування структури БД.

7.4. Впорядкування даних, пошук даних за зразком в таблиці. Використання

простих фільтрів для пошуку даних у БД. Використання розширеного фільтру.

7.5. Практична робота № 12. “Впорядкування, пошук та фільтрування даних в

БД”.

7.6. Типи зв'язків у таблицях. Ключові поля. Створення зв'язків між елементами в

таблицях.

7.7. Форми. Призначення та режими роботи з формами. Створення простих форм.

Способи створення форм. Звіти. Призначення та режими роботи зі звітами.

Створення звітів.

7.8. Запити. Призначення. Різниця запитів і фільтрів. Створення простих запитів.

Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на зміну даних.

7.9. Створення запитів.

7.10. Практична робота № 13. “Створення простих запитів. Створення запитів з

параметрами. Перехресні запити. Запити на зміну даних”.

7.11.Поняття про системи штучного інтелекту. Експертні системи. Моделі подання

знань. Бази знань. Логічний висновок. Інтелектуальні бази даних. Робота з

з конкретною експертною системою.

7.12. Тематичне оцінювання з теми “Бази даних. СКБД.. Штучний інтелект.

Експертні системи”
8. Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування (38 год.)
Інформаційна модель (2 год.)

8.1. Основні етапи розв'язування прикладної задачі з використанням ЕОМ.

8.2. Поняття інформаційної моделі. Побудова моделі. Визначення вхідних даних та результатів. Їх співвідношення. Робота на ЕОМ з моделюючими програмами.

Алгоритм. Програма. Мова програмування (12 год.)

8.3. Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. Форми подання алгорит-мів. Знайомство з комп'ютерними виконавцями алгоритмів.

8.4. Базові структури алгоритмів. Метод покрокової деталізації. Конструювання алгоритмів “зверху донизу”.

8.5. Правила описання алгоритмів мовою блок-схем.

8.6. Поняття програми, мови програмування, системи програмування. Класифіка-ція мов програмування. Транслятори. Загальні відомості про мову програму-вання. Основні конструкції мови програмування (алфавіт, константи і змінні, стандартні функції, арифметичні вирази, команди і оператори ...)

8.7. Загальний вигляд та структура програми. Оператори вводу, присвоєння і виво-ду в мові програмування. Складання лінійних програм.

8.8. Знайомство з транслятором мови програмування. Запуск та робота в середо-вищі транслятора (набір та редагування інформації в середовищі, робота з файлами, завершення роботи в середовищі тощо).

8.9. Практична робота № 14. “Робота в середовищі мови програмування”.

8.10. Введення, редагування, відладка і реалізація на ПЕOМ лінійних програм. Тестування програм.

8.11. Створення та реалізація на комп'ютері лінійних програм.

8.12. Створення лінійних програм для обчислень складних арифметичних виразів.

8.13. Практична робота № 15. "Створення та реалізація на комп'ютері лінійних програм".

8.14. Тематичне оцінювання з тем “Інформаційна модель. Алгоритм Програма.

Мова програмування”.

Вказівки розгалуження та повторення (7 год. + 2)

  1. Алгоритми з розгалуженнями. Блок-схеми розгалужених алгоритмів. Опис розгалуження мовою програмування.

8.16. Розв’язування задач з використанням розгалужених алгоритмів.

8.17. Введення і реалізація на комп’ютері розгалужених програм.

8.18. Практична робота № 16.“Створення та реалізація програм з розгалуженнями”

8.19. Повторення (резерв).

8.20. Підсумковий урок (повторення, резерв, кінець І семестру).

8.19. Команди повторення (циклу). Циклічні алгоритми. Організація циклів мовою

програмування.

8.20. Розв'язування задач з використанням циклічних вказівок.

8.21. Практична робота № 17. “Опис і реалізація найпростіших циклічних

програм”.

Табличні величини (7 год.)

8.22. Алгоритми роботи з табличними величинами (масивами).

8.23. Алгоритми знаходження суми й добутку елементів таблиць.

8.24. Складання алгоритмів та програм на опрацювання табличних величин.

8.25. Алгоритм пошуку в таблицях елементів із деякою властивістю.

8.26. Складання алгоритмів та програм на опрацювання табличних величин.

8.27. Алгоритми впорядкування табличних величин.

8.28. Практична робота № 18. “Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин”.
Літерні величини (2 год.)

8.29. Літерні величини. Вказівки і функції опрацювання літерних величин. Склада-

ння програм обробки літерних величин.

8.30. Реалізація на ЕOМ програм опрацювання літерних величин.

Звернення до алгоритмів і функцій (2 год.)

8.31. Допоміжні алгоритми (підпрограми). Типи підпрограм. Вказівки виклику допоміжних алгоритмів (підпрограм). Створення програм з використанням звернень до підпрограм.

8.32. Реалізація програм з використанням звернень до підпрограм.
Графічні засоби мови програмування (3 год. + 2)

8.33. Графічні засоби мови програмування. Складання програм на побудову про-

стих геометричних фігур.

8.34. Реалізація програм побудови простих геометричних фігур.

8.35. Практична робота № 19. "Створення та реалізація на ЕOМ програм з графікою".

8.36. Повторення (резерв).

8.37. Тематичне оцінювання з теми “Основи алгоритмізації та програмування”.

9. Глобальна мережа Інтернет (18 год. + 1)

9.1. Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв'язок в Інтернет. Сервер та робо-ча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернет. Ідентифікація комп'ютерів в мережі. Адресація в Інтернет. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі.

9.2. Інформація, необхідна для під'єднання до мережі Інтернет, провайдери. Різні способи під'єднання комп'ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Програмне забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

9.3. Електронна пошта в глобальній мережі. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення. Адресна книга.

9.4. Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення.

9.5. Практична робота № 20. “Створення, відправлення та одержання електрон-ного повідомлення”.

9.6. Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація теле-конференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації і проведення телеконференції. Пошук потрібних груп новин та їх передплата. Відправлення повідомлень в телеконференції.

9.7. Служба роботи з гіпертекстовими сторінками — World Wide Web (WWW — всесвітня павутина). Організація інформації, принципи навігації. Поняття про формат гіпертекстових документів. WWW-сервери. Адреса Web-сторінки. Програми-броузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування. Файлові ресурси в Інтернет.

9.8. Пошук інформації в Інтернеті. Пошукові системи.

9.9. Практична робота № 21. “Пошук інформації в Інтернеті”.

9.10. Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову HTML. НТМL-файл. Коди (теги) мови НТМL. Структурні теги. Оформлення тексту у Web-документі. Теги форматування символів.

9.11. Теги управління зовнішнім виглядом Web-документа. Включення графіки до Web-сторінки. Визначення гіперпосилань. Створення Web-документів, що містять теги форматування символів, гіперпосилання та графіку.

9.12. Теги оформлення списків даних. Робота з таблицями. Створення Web- доку-

ментів, що містять теги оформлення списків та таблиць.

9.13. Засоби створення НТМL-файлів. HTML-редактори та HTML-генератори.

9.14. Знайомство та робота з конкретним HTML-редактором.

9.15. Створення та редагування Web-документа в HTML-редакторі.

9.16. Створення Web-документа за зразком.
9.17. Комплексна практична робота № 22. “Створення Web-документів”.
9.18. Тематичне оцінювання з теми “Глобальна мережа Інтернет”.
9.19. Повторення. Підведення підсумків.

(4 ТА і 11 ПР, 70 год.)


Планування підготував:

Буняк В.О.,

завідувач кабінету інформатики РОІППО


Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кабінет інформатики

т.(0362) 64-96-68; E-mail: roippo@mail.ru

Схожі:

35. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
Символ
Мета: Розглянути основні поняття інформації. З’ясувати предмет вивчення інформатики, її мету і завдання. Сформувати поняття "Інформація",...
«Вступ. Інформація та інформаційні процеси»
Недостатня ознайомленість з інформацією, невміння її вчасно опрацювати та правильно подати може обернутися марними витратами часу...
Календарно-тематичні плани календарно-тематичні плани
ХХ ст. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Інформація та інформаційні процеси. Носії інформації, форми і способи подання...
2. Інформаційні процеси
Поняття про інформаційні процеси. Носії повідомлень. Форми та засоби передавання повідомлень. Опрацювання повідомлень. Кодування...
Урок №1. Тема: Інформатика наука ХХ століття. Інформація та інформаційні процеси
Мета: ознайомити учнів з визначенням інформатики як науки; поняттям інформації та повідомлення; видами інформації
16. Методики навчання понять «інформація» ті «інформаційні процеси»
З'ясування питань про оцінювання і вимірювання інформації, про шум та взаємоперетворення інформації і шуму
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
Тема: Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання...
Мета: формувати в учнів уявлення про інформацію; розширити уявлення про інформаційну картину світу;ознайомити зі способами передачі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка