Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Скачати 260.76 Kb.
НазваНавчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка3/3
Дата21.03.2013
Розмір260.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми


розділу

Розділ навчальної програми

Години

9 клас (32 години + 3 години резервного часу)

1

Інформація. Інформаційні процеси та системи.

2

2

Апаратне забезпечення інформаційних систем

3

3

Системне програмне забезпечення

7

4

Службове програмне забезпечення

3

5

Комп’ютерні мережі

6

5.1

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

5.2

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

3

6

Основи роботи з текстовою інформацією

4

7

Комп’ютерна графіка

7

7.1

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

1

7.2

Основи растрової графіки

3

7.3

Основи векторної графіки

3

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ТА ВИМОГИ ЩОДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ9 клас

(32 години + 3 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації.

Об’єкти та їх властивості.

Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій.

Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

Учень

пояснює:

 • поняття інформації, даних, інформаційного повідомлення;

 • поняття про інформаційну надлишковість повідомлень;

 • поняття інформаційної системи;

 • поняття апаратного та програмного забезпечення;

 • поняття інформаційної культури та інформатичної компетентності;

 • поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини;

описує:

 • способи подання повідомлень;

 • способи оцінювання кількості інформації;

 • різновиди інформаційних процесів: отримання, збирання, зберігання, пошуку, обробки і передавання інформації;

 • етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій;

 • різновиди інформаційних систем;

 • структуру інформаційної системи;

називає:

 • види повідомлень;

дає означення:

 • одиниць вимірювання довжини двійкового коду: біта, байта, кілобайта, мегабайта, гігабайта, терабайта;

вміє:

 • визначати довжину двійкового коду повідомлення.

2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)

Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації.

Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті. Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп’ютера, призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої.

Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.

Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.
Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером.

Учень

пояснює:

 • призначення структурних компонентів персонального комп’ютера;

 • відмінність між оперативними та постійними запам’ятовуючими пристроями;

 • відмінність між зовнішніми та внутрішніми запам’ятовуючими пристроями;

 • призначення пристроїв, що входять до складу мультимедійного обладнання;

описує:

 • типову архітектуру персонального комп’ютера;

 • основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв;

 • призначення та основні характеристики моніторів і відеоадаптерів;

 • основні характеристики принтерів;

 • принцип дії накопичувачів на магнітних та оптичних дисках;

 • функціональне призначення та основні характеристики процесорів;

наводить приклади:

 • пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації.

класифікує:

 • процесори;

 • запам’ятовуючі пристрої;

 • пристрої введення та виведення інформації;

дотримується:

 • правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

3. Системне програмне забезпечення
(7 год.)


Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Різновиди інтерфейсу користувача. Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу. Імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, шлях до файлу.

Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування.

Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів. Використання буфера обміну.

Пошук інформації на комп’ютері.

Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.

Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи.
Практична робота №2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.
Практична робота №3. Робота з об’єктами файлової системи.
Практична робота №4. Пошук інформації на комп’ютері.Учень

пояснює:

 • відмінність між системним, службовим та прикладним програмним забезпеченням;

 • поняття ядра операційної системи, інтерфейсу користувача, драйвера та утиліти;

 • поняття файлової системи;

 • відмінності між поширеними файловими системами;

 • зміст шляху до файлу;

 • поняття файлу та каталогу;

 • поняття типу файлу;

 • поняття та призначення ярликів;

 • необхідність періодичної перевірки та очищення дисків;

описує:

 • призначення та основні функції операційної системи;

 • основні правила роботи з об’єктами файлової системи;

 • різновиди інтерфейсу користувача;

 • способи запуску програм на виконання;

 • спосіб відновлення видалених даних;

 • методику встановлення й видалення програмного забезпечення;

розпізнає:

 • файли та каталоги;

 • імена, розширення імен та типи файлів;

 • файли, яким зіставлені програми;

 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

класифікує:

 • операційні системи за типом інтерфейсу користувача, за кількістю користувачів та програм, що працюють у системі одночасно;

вміє:

 • переміщувати, відкривати, розгортати, згортати вікна та змінювати їхній розмір;

 • визначати й записувати шлях до файлу;

 • переходити до файлу за заданим шляхом;

 • виділяти об’єкти та групи об’єктів для виконання операцій над ними;

 • створювати каталоги;

 • створювати ярлики (посилання на файли, каталоги або диски);

 • перейменовувати файли та каталоги;

 • видаляти файли та каталоги;

 • копіювати й переміщувати файли та каталоги з використанням та без використання буферу обміну;

 • запускати на виконання програми;

 • відкривати файли, типи яких зв’язані з програмами;

 • звертатися до служби технічної підтримки виробників операційної системи та прикладного програмного забезпечення;

 • встановлювати й видаляти програми за допомогою спеціальних засобів, що надаються операційною системою;

 • відновлювати видалені файли та папки;

 • створювати резервні копії файлів та папок;

 • створювати контрольні точки відновлення та визначати розклад їх автоматичного створення;

 • повертати стан системних файлів до контрольної точки відновлення;

 • знаходити на комп’ютері необхідну інформацію в автоматизованому режимі;

 • визначати необхідність дефрагментації дисків;

використовує:

 • елементи керування для виконання дій в середовищі операційної системи;

 • меню вікна папки та головне меню операційної системи;

 • буфер обміну для копіювання та переміщення файлів, каталогів та ярликів;

 • автономну та онлайнову довідку операційної системи;

 • засоби автоматизованого пошуку інформації на комп’ютері;

 • засоби відновлення стану системних даних;

 • програму перевірки й очищення дисків;

 • програму дефрагментації дисків.

4. Службове програмне забезпечення
(3 год.)


Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.

Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.

Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.
Практична робота №5. Захист комп’ютера від вірусів.
Практична робота №6. Архівування та розархівування даних.


Учень

пояснює:

 • поняття та загальний принцип дії вірусу;

 • відмінності між вірусами та троянськими програмами;

 • правила профілактики зараження комп’ютера вірусами;

має уявлення:

 • про принципи стискання інформації;

описує:

 • особливості завантажувальних і файлових вірусів, макровірусів, мережних вірусів, вірусів-хробаків і троянських програм;

 • призначення антивірусних програм-сканерів, моніторів, ревізорів, блокувальників;

визначає:

 • необхідність і доцільність стискання даних;

розпізнає:

 • файли архівів;

використовує:

 • антивірусне програмне забезпечення для одноразового та періодичного сканування й лікування файлів і дисків;

 • програму-архіватор для створення й розпакування архівів у форматі rar та zip;

 • програму для запису інформації на оптичні носії;

вміє:

 • сканувати й лікувати папки й диски;

 • настроювати параметри періодичної антивірусної перевірки й автоматичного оновлення антивірусних баз;

 • записувати дані на оптичні диски;

 • форматувати зовнішні носії інформації, такі як гнучкі або оптичні диски, пристрої флеш-пам’яті;

 • створювати копії оптичних дисків;

 • архівувати та розархівовувати файли і папки;

 • додавати файли і папки до наявних архівів та видаляти їх з архівів.

5. Комп’ютерні мережі (6 год.)

5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.)

Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи.

Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі.

Віддалене керування комп’ютером.

Практична робота №7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.


Учень

пояснює:

 • поняття глобальної та локальної комп’ютерних мереж;

 • поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача;

 • поняття прав доступу до ресурсів;

 • поняття сервера та клієнтського комп’ютера;

розрізнює:

 • локальну мережу та глобальну мережу;

 • вхід до сеансу користувача на локальному комп’ютері та вхід до мережного домену;

 • комп’ютер-клієнт і комп’ютер-сервер;

називає:

 • протоколи, що застосовуються в локальних мережах;

 • обладнання, необхідне для організації локальної мережі та підключення до неї комп’ютерів;

описує:

 • способи навігації локальною мережею в середовищі операційної системи;

 • призначення основних мережних протоколів;

 • способи організації спільного доступу до Інтернету;

вміє:

 • відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі;

 • копіювати та переміщувати дані між різними комп’ютерами мережі;

 • надавати спільний доступ до папок на клієнтському комп’ютері;

 • використовувати мережний принтер;

 • використовувати системні засоби віддаленого керування комп’ютером.

5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год.)

Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпоси­лання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею.

Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду веб-сторінок. Збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу.

Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації.

Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті.

Учень

пояснює:

 • призначення мережі Інтернет;

 • поняття URL-адреси, IP-адреси, та доменного імені;

 • правила адресації ресурсів в Інтернеті;

 • призначення найпоширеніших служб Інтернету: веб-сервісу, електронної пошти, телеконференцій, файлового сервісу, віддаленого керування комп’ютером, інтерактивного спілкування, IP-телефонії;

 • призначення основних протоколів Інтернету;

 • поняття гіпертекстового документу й гіперпосилання;

 • поняття веб-сторінки та веб-сайту;

 • поняття всесвітньої павутини;

 • функції інтернет-провайдера;

наводить приклади:

 • URL-адрес і доменних імен;

описує:

 • способи підключення до Інтернету за допомогою віддаленого доступу та через комп’ютер-шлюз локальної мережі;

використовує:

 • браузер для навігації Інтернетом;

 • веб-каталоги і пошукові системи для знаходження інформації в Інтернеті;

вміє:

 • відкривати у вікні браузера веб-сторінку із заданою адресою;

 • вибирати систему кодування для перегляду веб-сторінок;

 • створювати та редагувати список сайтів, обраних для швидкого перегляду;

 • зберігати веб-сторінки на локальному комп’ютері;

 • знаходити в Інтернеті інформацію на задану тему;

 • обирати стратегію пошуку інформації в Інтернеті.

6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів.

Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. Створення, відкриття й збереження текстового документа. Використання довідкової системи текстового процесора.

Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Робота з кількома документами.

Форматування шрифтів і абзаців.
Практична робота №9. Введення, редагування й форматування тексту.
Практична робота №10. Робота з текстовими фрагментами.


Учень:

називає:

 • формати файлів, що обробляються текстовим процесором;

пояснює:

 • призначення й можливості систем обробки текстів;

 • призначення основних меню, панелей інструментів, лінійок та смуг прокрутки у вікні текстового процесора;

використовує:

 • довідкову систему текстового процесора;

 • засоби пошуку й автоматичної заміни тексту;

 • засоби перевірки правопису;

класифікує:

 • системи обробки текстів;

вміє:

 • створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі текстового процесора;

 • форматувати шрифти і абзаци;

 • виділяти суцільні та несуцільні текстові фрагменти;

 • копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами;

 • знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі;

 • перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі.

7. Комп’ютерна графіка (7 год.)

7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)

Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних.

Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.


Учень

пояснює:

 • поняття векторного і растрового зображення;

 • поняття колірної системи;

описує:

 • властивості поширених форматів графічних файлів, таких як BMP, GIF, JPEG;

 • принцип кодування кольору в системах RGB, CMYK, HSB;

 • призначення та різновиди засобів обробки графічних даних;

порівнює:

 • властивості векторних і растрових зображень;

 • колірні системи;

 • можливості редакторів векторної і растрової графіки;

використовує:

 • спеціалізовані програмні засоби для перегляду зображень;

вміє:

 • перетворювати формати графічних файлів за допомогою спеціалізованих програмних засобів.

7.2. Основи растрової графіки (3 год.)

Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень. Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнку, їх переміщення та копіювання. Створення текстових написів. Настроювання кольору.
Практична робота №11. Створення растрових зображень.


Учень

пояснює:

 • відмінність між роздільною здатністю монітора та роздільною здатністю зображення;

описує:

 • призначення й спосіб використання основних інструментів малювання;

 • методику виділення на зображеннях областей різного типу;

використовує:

 • графічний редактор для створення й редагування растрових зображень;

 • інструменти для малювання прямих і кривих ліній;

 • інструменти для малювання геометричних фігур;

 • інструменти для заливки замкнених областей зображень;

вміє:

 • відкривати й зберігати зображення, а також створювати нові зображення в середовищі графічного редактора;

 • обирати колір для інструментів малювання та зафарбування на палітрі кольорів;

 • обирати товщину й тип лінії та інші параметри інструментів малювання;

 • виділяти фрагменти зображень за допомогою інструментів різного типу;

 • переміщувати, копіювати, обертати, зафарбовувати й видаляти виділені області зображення;

 • створювати на зображенні текстові написи;

 • масштабувати зображення.

7.3. Основи векторної графіки (3 год.)

Принципи побудови й обробки векторних зображень.

Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами.

Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки.

Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.

Практична робота №12. Створення векторних зображень.

Учень:

описує:

 • поняття й принципи побудови векторних зображень;

 • способи формування зображень з геометричних примітивів;

використовує:

 • інструменти малювання, призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур;

 • групування для керування зображеннями, що складаються з кількох графічних об’єктів;

 • засоби вирівнювання об’єктів;

 • лінійки, сітку;

 • шари для керування взаємним розташуванням об’єктів на зображенні;

вміє:

 • створювати й редагувати зображення в документах;

 • створювати об’єкти, що складаються з багатьох базових геометричних фігур;

 • виділяти, копіювати й переміщувати об’єкти;

 • обертати, відбивати й масштабувати об’єкти;

 • зафарбовувати об’єкти, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки;

 • додавати до графічних зображень текст та форматувати його.

Додаток 1.

Перелік курсів за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми
Назва курсу

Теми, які курс розширює

1

Основи Інтернету

5.2

2

Основи комп’ютерної графіки

7

Додаток 2.

Перелік методичних видань


 1. Інформатика. Програми для загальносвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем'єр, 2003. — 304с.

 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” — К., Освіта України, 2003.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2 — К., Педагогічна преса, 2002 — 23с.

 4. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.180-189.

 5. Ю.О. Дорошенко, Н.С. Прокопенко. Навчання інформатики у структурі 12-річної загальної середньої освіти // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.55-72.

 6. І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко. Програма курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.35-40.

 7. І.О. Завадський. Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.60-68.

 8. І.О. Завадський, Н.С.Прокопенко, Т.Г. Проценко. Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.48-55.

 9. Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський. Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.27-34.

 10. Ю.О.Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко. Програма курсу за вибором «Основи Інтернету» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.41-48.

 11. Пасько В.П., Прокопенко Н.С. Програма курсу за вибором «Основи інформаційної безпеки» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.56-60.


1   2   3

Схожі:

Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
О. Завадського, Ю. О. Дорошенка та Ж. В. Потапової. Тому дана програма є логічним продовженням згаданої програми для 9 класу і для...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
О. Завадського, Ю. О. Дорошенка та Ж. В. Потапової. Тому дана програма є логічним продовженням згаданої програми для 9 класу і для...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” і базового навчального плану загальноосвітніх...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка