Методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році»


Скачати 131.12 Kb.
НазваМетодичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році»
Дата03.09.2013
Розмір131.12 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
Сіренко Алла Євгенівна,

Ванько Ксенія Іванівна, методисти лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інститут післядипломної освіти педагогічних працівниківМетодичні рекомендації

«Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах

у 2013/2014 навчальному році»
Протягом 2012-2013 навчального року працівники дошкільної освіти приділяли особливу увагу проблемі науково-методичного забезпечення освітнього відповідно сучасних вимог Базового компоненту дошкільної освіти (редакції 2012 року) та процесу удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників дошкільної та початкової ланок освіти, впровадження сучасних моделей навчання на засадах особистісно-орієнтованих технологій, поширення інноваційного педагогічного досвіду.

Навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах, протягом навчального року, здійснювався за програмами розвитку «Впевнений старт» та «Я у Світі». З огляду на зміни у Законі про дошкільну освіту, педагоги вивчали та опрацьовували нові програми затверджені МОН України «Дитина», «Дитина в дошкільні роки» та «Українське дошкілля».

Методистами обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників у навчальному році забезпечувалося систематичне підвищення професійної компетентності педагогів, їх курсова перепідготовка та атестація. Навчальними планами підвищення кваліфікації всіх категорій працівників дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів передбачено модулі щодо впровадження особистісно-орієнтованої моделі навчання, сучасних тенденцій родинного виховання, забезпечення наступності дошкільної ланки освіти.

Вирішення актуальних проблем сучасної освіти здійснювалося під час роботи обласних науково-практичних семінарів, Інтернет семінарів та творчих груп. Для підвищення рейтингу професії вихователь, вперше в області було проведено конкурс професійної майстерності «Вихователь року», переможцем обласного етапу конкурсу стала П’ясецька К. О. вихователь дошкільного навчального закладу №12 Уманської міської ради.

Пропагуючи здоровий спосіб життя педагогічними працівниками дошкільної освіти, проведено Обласний конкурс «Гармонія руху» і конкурс огляд «Здоров’язберігаючі технології у ДНЗ» переможці обласного етапу взяли участь у Всеукраїнському конкурсі та дістали перемогу за наслідками голосування на освітянському Інтернет-порталі www.pedpresa.com.ua, що свідчить про якість надання таких послуг, які оцінила вся Україна.

У грудні 2012 року було здійснено моніторингове дослідження виконання програми «Впевнений старт», яке показало, що існують певні проблеми у наданні якісних освітніх послуг щодо підготовки дитини дошкільного віку до навчання у школі.

Функціонування сучасної системи дошкільної освіти ґрунтується на основних положеннях Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

Проблеми дошкільної освіти ще не мали такого визнання як сьогодні, до неї прикута увага вищого керівництва держави, науковців, практиків – усіх освітян і громадян України. Свідченням цього є оновлення Державного стандарту дошкільної освіти Базового компоненту (2012) проведення Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Вихователь року».

На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Пріоритетні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році – переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання тощо.

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку має відповідати основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти (редакція 2012) яким передбачено створення належних умов для функціонування дошкільної освіти, а саме:

 • визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

 • збереження дитячої субкультури;

 • створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей

 • пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

 • повага до дитини врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів особистих якостей і вольової поведінки;

 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості інтереси з колективними;

 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

З огляду на це, зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента реалізується через:

 • „Впевнений старт”, програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (наказ МОН України про її затвердження та впровадження № 1111 від 23.11.2010 року), якою передбачено орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми при повному, короткотривалому, сезонному їх перебуванні у групах при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах або при наданні освітніх послуг домашніми педагогами (гувернерами). Нею також можуть скористатися педагоги, задіяні для організації роботи консультаційних пунктів при навчальних закладах чи управліннях (відділах) освіти, та соціальні педагоги. Програма націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами освітньої роботи (фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток, організація ігрової діяльності);

 • „Дитина в дошкільні роки”, програма розвитку дітей (лист МОН про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» № 1/11-11178 від 08.12.2010), яка конкретизує зміст Державної базової програми «Я у Світі» по кожному окремому року життя дітей. Змістове наповнення програми диференційовано на інваріантну (обов’язкову) та варіативну (додаткову) частини, що дозволяє уникнути фізичних і психічних перевантажень дітей, орієнтує дошкільні заклади та сім’ї на певний освітній стандарт та вказує обсяги виходу за його межі з урахуванням інтересів, бажань, нахилів дітей, попиту батьків та конкретних умов діяльності дошкільних навчальних закладів, інших соціальних інституцій, які надаватимуть освітні послуги;

 • „Дитина”, програма виховання і навчання дітей від двох до семи років (лист МОН про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» № 1/11-11177 від 08.12.2010), яка визначає зміст, обсяг, порядок подачі дітям освітнього матеріалу, орієнтує на комплексну реалізацію виховних та навчальних завдань з поступовим ускладненням на кожному віковому періоді, що забезпечує цілісний гармонійний розвиток особистості дитини. Значна увага в ній приділена майбутнім першокласникам – дітям 5-річного віку. Основними завданнями освітньої роботи зі старшими дошкільниками визначено різнобічний розвиток особистості, формування оптимістичного світогляду, культури поведінки, психологічної готовності до майбутнього шкільного життя.

 • Регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку „Українське дошкілля”, авт.-упор. Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» від 09.12.2011 № 1/11-11601)

З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми дошкільного віку можна використовувати парціальні програми, що схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах. Зокрема це такі парціальні програми:

- «Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Шкваріна Т.М.;

- «Дитяча хореографія», автор Шевчук А.С.;

- «Кольорові долоньки», автор Ликова І.О.;

- «Українотворець», керівник авторського колективу Кононенко П.П.;

- «Лего-конструювання», автор Пеккер Т.В.

Вищезазначені нововведення не скасовують звичні для практиків підходи до організації життєдіяльності дітей та планування освітньої роботи. Педагоги можуть використовувати посібники та інші види навчальної літератури, які укладено у відповідності із вимогами чинних програм. Як і раніше, вони мають право обирати зручні для себе форми графічного або текстового планування за режимними процесами, тематичними блоками, лініями розвитку, видами діяльності, формами дитячої активності з урахуванням освітніх ліній нової редакції Базового компонента.

В усіх навчальних закладах, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, при організації освітньої роботи можна керуватися концептуальними засадами вищезазначених програм, їхніми пріоритетними завданнями та обсягами програмового матеріалу у відповідності із віковими особливостями вихованців, забезпечуючи таким чином безперервність та наступність у здобутті дошкільної освіти на різних етапах розвитку дитини, починаючи із раннього і закінчуючи старшим дошкільним віком. Такий підхід сприятиме оптимальному використанню можливостей кожного вікового періоду для повноцінного розвитку дитини, створенню сприятливого розвивального середовища, передбачатиме застосування доцільних форм, методів і прийомів педагогічної діяльності, спрямованих на задоволення потреб та інтересів самої дитини.

У 2013/2014 навчальному році педагогічним колективам дошкільних навчальних закладів особливу увагу необхідно акцентувати на вирішення таких питань:

формування безпечної поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях;

формування свідомого ставлення у дітей дошкільного віку до власного здоров’я;

розвиток духовних цінностей у дошкільника через організацію предметно-практичної діяльності.

Проблема формування безпечної поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях має розглядатися в контексті дотримання таких принципів організації освітньо-виховної роботи:

 • Принцип систематичності (протягом навчального року за гнучкого розподілу змісту відповідно до віку і можливостей дітей);

 • Принцип урахування умов проживання (різний досвід взаємодії з довкіллям сільських та міських дітей, відповідно від цього залежить розуміння дитиною джерела небезпеки);

 • Принцип інтеграції (тему безпеки варто інтегрувати з іншими темами по різних розділах програми, пропонувати застосовувати свої знання правил безпеки у різних видах діяльності);

 • Принцип взаємодії дошкільного закладу з родинами вихованців (залучати батьків не лише на продовження та удосконалення набутих знань, умінь і навичок, а й бути активним учасником формування у малят позитивного, безпечного досвіду життєдіяльності).

Освітню роботу з безпеки життєдіяльності не слід обмежувати лише засвоєнням дошкільниками норм та правил. Варто викликати у дітей бажання дотримуватися правил безпеки не через заборони, а завдяки пізнанню, значущій мотивації. Необхідно забезпечувати активне засвоєння кожною дитиною необхідних знань та вмінь безпечної поведінки; формувати навички орієнтування та швидкої реакції в різних життєвих ситуаціях. Навчаючи дітей основ безпечної поведінки, не слід залякувати їх можливою небезпекою, важливіше виховувати розумну обережність. В освітній роботі з безпеки життєдіяльності перевагу доцільно надавати спостереженням, довірчим бесідам, моделюванню та налізу проблемних ситуацій, дидактичним, сюжетно-рольовим, конструкторсько-будівельним, рухливим іграм, різним видам трудової діяльності, інтегрованим заняттям, розробленню спільних проектів з даної проблеми.

З метою формування свідомого ставлення у дітей дошкільного віку до власного здоров’я необхідно скоординувати зусилля всіх інституцій, причетних до справи охорони життя і зміцнення здоров’я (медичні, управлінські, методичні служби різних рівнів, педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів, родини вихованців) у таких напрямках:

 • забезпечення збалансованого харчування, медичного обслуговування дітей різних вікових категорій відповідно до потреб розвитку, оснащення освітнього процесу необхідним фізкультурним, ігровим інвентарем та обладнанням;

 • використання у практичній роботі дошкільних закладів сучасних засобів оздоровлення, фізичного розвитку і виховання: обладнання фізіотерапевтичних і медичних кабінетів, фізкультурних, ігрових майданчиків, залів, спортивних комплексів, тренажерів для групових кімнат з метою проведення занять, рухливих ігор, фізкультурних свят, розваг, днів здоров’я, дихальної та лікувальної гімнастики тощо;

 • розроблення та впровадження у педагогічний процес новітніх методик профілактики та лікування дитячих захворювань, здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, соціально-оздоровчих проектів;

 • активне використання традиційних і нетрадиційних форм, методів, засобів фізичного виховання, які б сприяли оптимізації рухового режиму в дошкільному навчальному закладі;

 • впровадження наукових інновацій, кращого досвіду з питань фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку в практику роботи навчальних закладів, соціальних, психологічних служб та родинного виховання;

 • максимальне забезпечення потреб дошкільних навчальних закладів у висококваліфікованих спеціалістах (лікарях, медичних сестрах, вихователях, в т.ч. з фізичної культури, психологах, при потребі – логопедах, дефектологах тощо). При цьому слід орієнтуватися на Типові штатні нормативи для дошкільних навчальних закладів, які затверджені наказом МОН від 04.11.2010 № 1055;

 • сприяння доступності здобуття дошкільної освіти для дітей з особливими потребами (вадами фізичного, психічного розвитку), впровадження інклюзивної освіти у практику роботи дошкільних навчальних закладів/груп загального розвитку;

 • популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки у довкіллі, спеціальних знань серед дітей та батьківської громадськості.

Задля підвищення якості рівня сформованості свідомого ставлення до власного здоров’я у дітей дошкільного віку, варто при організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах урізноманітнювати форми цілеспрямованого навчально-виховного впливу, зокрема, шляхом організації індивідуальних занять, проведення гурткової (секційної, студійної) роботи; застосовувати в освітній роботі педагогічні інновації, сучасні психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології; вивчати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід місцевого, обласного, всеукраїнського рівнів; активізувати взаємодію з батьками; удосконалювати механізми моніторингу освітнього процесу та ін.

При вирішенні завдання формування духовних цінностей у дітей дошкільного віку рекомендуємо звернутися до принципів, що відображені в етнопедагогіці, а саме: в мові, народних звичаях, традиціях, святах, обрядах, ритуалах, символах, образотворчому, музичному, хореографічному мистецтвах, досвіді родинного виховання, сімейно-побутовій культурі, народних дитячих іграх, іграшках тощо. А головними засобами формування у підростаючого покоління духовних цінностей є рідна мова, історія, фольклор, мистецтво і свята народного календарного циклу, народні символи та прикмети, родинно-побутова культура, звичаї, традиції, обряди.

Отже, духовні цінності краще всього формуються на засадах гуманізму, природо-відповідності, зв'язку виховання з життям народу, єдності вимог і поваги до особистості дитини, віри в її сили і можливості. Складовими етнопедагогіки є:

 • народна фамілістика – знання і досвід будівництва міцної та здорової сім'ї;

 • народне дитинознавство – ставлення народу до дітей, виховні чинники формування особистості у дошкільному віці;

 • народна дидактика – досвід народу в розумовому вихованні, формуванні основ світогляду підростаючого покоління;

 • народна педагогічна деонтологія – етична сфера думок і вчинків кожної людини;

 • виховна практика – використання народної мудрості у засобах етнізації, формуванні національної самосвідомості дитини.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільних навчальних закладах можуть функціонувати такі гуртки: художньо-естетичні (образотворчі, хореографічні, музичні, театральні), фізкультурно-спортивні, логіко-математичні, пізнавальні, мовленнєві та ін. Діяльність гуртка потребує наявності відповідної матеріальної бази (спеціальних приміщень, матеріалів, обладнання, інвентарю, технічних засобів) та кадрового забезпечення (фахівці із педагогічною освітою певної спеціалізації – керівники студії образотворчої діяльності, хореографи, хормейстери, вчителя іноземної мови, тренера з різних видів спорту тощо).

Робота гуртків має будуватися на основі чинних парціальних авторських програм або варіативної частини чинних комплексних програм, які конкретизують, розширюють, а в окремих випадках перевищують вимоги до рівня обізнаності, життєвої компетентності дітей, окресленого інваріантною складовою цих програм.

З метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів управлінським та методичним службам різних рівнів необхідно створювати умови для комп’ютеризації освітнього процесу та підвищення рівня інформаційної компетентності, комп’ютерної грамотності педагогічних працівників дошкільної освіти; сприяти розробленню власних сайтів дошкільних закладів для обміну досвідом, участі у різних проектах, контактів з батьківською громадськістю тощо.

При організації спільної роботи з батьками вихованців необхідно передбачати різні форми взаємодії з ними: як традиційні (батьківські збори, консультації, бесіди, семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, дні «відкритих дверей», показові заняття, спільні свята, розваги, інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки, родинні газети, «скриньки» запитань і пропозицій, звукові листи, бібліотеки відеоматеріалів із різних проблемних питань, школи взаємодопомоги), так і нові (електронні міні-бібліотеки, Інтернет-сайти для батьків тощо). Ефективність такої взаємодії досягається через реалізацію важливих завдань:

- забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні особистості дитини;

- підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей;

- заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги;

- залучення батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та дошкільному навчальному закладі.

Тісна співпраця всіх служб дошкільного навчального закладу, батьківської громадськості, керівних інстанцій, їх націленість на досягнення спільної мети стане запорукою успішної організації освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Схожі:

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Деякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У
...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової...
Методичні рекомендації щодо використання годин варіативної складової навчальних планів для історичної та суспільствознавчої освіти...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх...
У кабінетах заступників директорів з виховної роботи мають бути створені паперові, електронні картотеки передового педагогічного...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2012-2013н р. Навчання хімії в 2012-2013
Навчання хімії в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка