Обчислення за рівняннями хімічних реакцій


Скачати 202.18 Kb.
НазваОбчислення за рівняннями хімічних реакцій
Дата20.03.2013
Розмір202.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Розділ ІІІ. Обчислення за рівняннями хімічних реакцій
3.1. Обчислення кількості речовини, маси чи об’єму речовини за рівнянням реакції
Алгоритм 8


 1. Записати повну і скорочену умову задачі.

 2. Записати молярні маси речовин, про які йде мова в умові задачі.

 3. Записати рівняння реакції. Однією рискою підкреслити відому речовину, двома – невідому.

 4. Обчислити кількість відомої речовини.

 5. Обчислити за рівнянням реакції кількість невідомої речовини.

 6. Обчислити масу (об’єм) невідомої речовини.

 7. Записати відповідь.

Алгоритм 9

(з використанням методу пропорції і масових чи об’ємних величин)


 1. Записати повну і скорочену умову задачі.

 2. Записати рівняння реакції. Однією рискою підкреслити відому речовину, двома – невідому.

 3. Під формулами речовин записати кількості речовин, молярну масу і масу, ще нижче – дані умови задачі.

 4. Скласти пропорцію і розв’язати її.

 5. Записати відповідь.


Приклад 18

Яку масу залізної окалини можна одержати при спалюванні заліза масою 33,6г?

Дано:

Розв’язання:

m(Fe) = 33,6 г


І спосіб

1. Записуємо значення молярних мас речовин:

М(Fe) =56 г/моль; М(Fe3O4)=232 г/моль.

3 Fe + 2 O2  Fe3O4

2. Яка кількість речовини заліза вступає в реакцію?

ν (Fe) =

3. Яка кількість Fe3O4 утвориться?

х = 0,2 моль

4.Яка маса залізної окалини кількістю речовини 0,2 моль?

m (Fe3O4) = 232 ·0,2 = 46,4 (г).

ІІ спосіб

3 Fe + 2 O2 Fe3O4




3 моль 1 моль

М=56 г/моль М=232 г/моль

m=168г m= 232 г

33,6 г х

;

m (Fe3O4)-?




Відповідь: маса окалини 46,6 г.



3.2.Розв’язування задач на домішки
Під час хімічних виробництв використовують сировину, яка в основному не являє собою чисту речовину, а містить різноманітні домішки. Ці домішки в процесі виробництва участі не беруть. Тому необхідно провести розрахунки, за якими обчислити масу чистої речовини, яка і буде брати участь в хімічному процесі.

Особливість розв’язування задач даного типу полягає в тому, що слід з’ясувати, що є технічною речовиною, чистою речовиною, а що є домішками. Технічна речовина – це речовина, в якій корисний компонент, забруднений домішками. Визначивши компоненти, користуємось опорними формулами.


Технічна речовина

чиста речовина


Опорні формули:
m(тex) = m (чист. реч.) + m(дом); m (чист. реч.) = m(тex) – m(дом)

ω%(дом.) = ; ω% (чист. реч.) =

ω%(дом.) + ω% (чист. реч.) = 100%


Алгоритм 10

 1. Записати повну і скорочену умову задачі.

 2. Обчислити масу домішок.

 3. Обчислити масу чистої речовини.

 4. Обчислити кількість чистої речовини.

 5. Обчислити за рівнянням реакції кількість продукту реакції.

 6. Обчислити масу чи об’єм продукту реакції.

 7. Записати відповідь.


Алгоритм 11

 1. Записати повну і скорочену умову задачі.

 2. Обчислити масову частку чистої речовини.

 3. Обчислити масу чистої речовини.

 4. Обчислити кількість чистої речовини.

 5. Обчислити за рівнянням реакції кількість продукту реакції.

 6. Обчислити масу чи об’єм продукту реакції.

 7. Записати відповідь.


Приклад 19

Який об’єм водню виділиться при дії хлоридної кислоти на технічний алюміній масою 1,2 г, якщо масова частка домішок, що не реагують з кислотою, 10%.


Дано:

Розв’язання:

m(Al тех)=1,2 г ω%(дом.)=10%


М(Аl)=27 г/моль; Vm=22,4л/моль

1. Яка маса домішок? m =

2. Яка маса чистої речовини? m(Al)=1,2 – 0,12=1,08 (г)

3. Яка кількість речовини Al? υ(Al)=1,08:27=0,04 (моль)

4. 6 HCl + 2 Al  2 AlCl3 + 3 H2




2 моль 3 моль

0,04 моль х

Х=

5. Який об’єм водню? V(H2)= 22,4·0,06=1,344 (л)


V(H2)-?




Відповідь: 1,344 л водню


3.3.Розв’язування задач на вихід продукту від теоретично можливого
Особливість цих задач полягає в тому, що в умові зазначається маса або об’єм вихідної речовини та практична маса чи об’єм продукту реакції. На основі цих даних необхідно обчислити масову або об’ємну частку виходу продукту реакції за відношенням до теоретично можливого.

Відношення маси практично одержаного продукту до маси речовини, яку повинні одержати теоретично, називають масовою часткою виходу продукту і позначають грецькою літерою η (читається ета).

Під час одержання продукту в газоподібному чи рідкому станах обчислюють об’ємну частку виходу продукту, яку позначають літерою φ (читається фі).
Опорні формули:
η (Х) =; φ(Х) =
Алгоритм 12


 1. Записати повну і скорочену умову задачі.

 2. Обчислити кількість вихідної речовини.

 3. Обчислити за рівнянням реакції кількість продукту реакції.

 4. Обчислити масу (об’єм) продукту реакції.

 5. Обчислити вихід продукту реакції за відношенням до теоретичного.

 6. Записати відповідь.


Приклад 20

При випалюванні залізного колчедану масою 96 г одержали ферум (ІІІ) оксид масою 60 г. Обчислити вихід продукту реакції за відношенням до теоретичного.

Дано:

Розв’язання:

m (FeS2) = 96 г

m(Fe2O3) = 60 г

М (FeS2 ) =120 г/моль; М (Fe2O3) = 160 г/моль

1. Яка кількість речовини колчедану?

ν (FeS2 ) = 96:120 =0,8 моль

2. 4 FeS2 + 11 О2  2 Fe2O3 + 8 SO2

ν (Fe2O3) = (моль)

3. Яка маса (Fe2O3) теор.? m(Fe2O3)=64 г

4. Який вихід продукту від теоретично можливого?

η (Fe2O3) =

η (Fe2O3)-?




Відповідь: 93,75%


3.4. Розв’язування задач на надлишок однієї з реагуючих речовин

Особливість задач даного типу полягає в тому, що в умові зазначається маса чи об’єм обох реагуючих речовин, одна з яких дається з кількості, більшій, ніж це необхідно для реакції (тобто, в надлишку). Під час проведення реакції частина такої речовини залишається в реакційній суміші після реакції, тому що не прореагує повністю. Для обчислення продукту реакції необхідно знати масу чи об’єм речовини, що прореагує повністю. Саме за даними цієї речовини (вважається, що вона знаходиться в недостачі) і будуть проводитися обчислення, необхідні для продукту реакції.
Алгоритм 13

 1. Записати повну і скорочену умову задачі.

 2. Обчислити кількості реагуючих речовин.

 3. Записати рівняння реакції.

 4. Обчислити за рівнянням реакції кількість іншої реагуючої речовини, потрібної для того, щоб повністю прореагував перший реагент.

 5. Довести, яка з реагуючих речовин у надлишку.

 6. Обчислити за рівнянням реакції кількість продукту реакції.

 7. Обчислити масу (об’єм) продукту реакції.

 8. Записати відповідь.


Алгоритм 14

 1. Записати повну і скорочену умову задачі.

 2. Записати рівняння реакції.

 3. Обчислити коефіцієнти пропорційності реагуючих речовин.

 4. Довести, яка з речовин у надлишку, для чого порівняти коефіцієнти пропорційності.

 5. Обчислити масу (об’єм) продукту реакції за речовиною, коефіцієнт пропорційності якої менший.

 6. Записати відповідь.

Опорні формули:
ν (X) = ; ν (X) = ; k = ;
M(прод)= k∙М(пр)∙υ (пр); V(прод)= kVmυ (пр)
Приклад 21

Який об’єм водню виділиться при взаємодії алюмінію масою 2,16 г з розчином, що містить 9,6 г хлоридної кислоти?


Дано:

Розв’язання:

m (Al) = 2,16 г

m (HCl) = 9,6 г

І спосіб

1. υ (Al) = (моль); υ (HCl) = (моль)

2. 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3Н2

3. Яка кількість речовини хлоридної кислоти потрібна для того, щоб повністю прореагував весь алюміній кількістю речовини 0,08 моль?

2 : 6 = 0,08 : х; х = 0,24 (моль)

4. У нас за умовою кислоти 0,26 моль, а потрібно 0,24 моль. Отже в надлишку саме HCl. Тоді алюміній у недостачі.

Подальші розрахунки проводимо за тією речовиною, яка в недостачі, тобто – за алюмінієм.

5. Яка кількість речовини водню утвориться?

2 : 3 = 0,08 : у; у = 0,12 (моль)

6. Який об’єм утвореного водню?

V(H2) = 0,12 ∙ 22,4 = 2,688 (л).

ІІ спосіб

2. 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3Н2

3. Обчислюємо коефіцієнти пропорційності:

k (Al) = =0,04; k (HCl) ==0,044

4. Коефіцієнт пропорційності менший у алюмінію, отже знаходимо об’єм водню саме за ним:

V(H2) = 0,04 ∙22,4∙3=2,688 (л)

V(H2) - ?




Відповідь: об’єм утвореного водню становить 2,688 л



Особливості розв’язування задач на надлишок за участю солей багатоосновних кислот
Особливість цих задач полягає у тому, що в залежності від кількісних співвідношень кислот з лугами можуть утворюватись різні типи солей.

Для ортофосфатної кислоти:

Н3РО4 + NaOH  NaH2PO4 + H2O (співвідношення 1 : 1)

Н3РО4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O (співвідношення 1 : 2)

Н3РО4 + 3NaOH  Na3PO4 + 3H2O (співвідношення 1 : 3)

Для двохосновних кислот (наприклад, Н24)

Н24 + KOH  KНSО4 + H2O (співвідношення 1 : 1)

Н24 + 2KOH  K24 + H2O (співвідношення 1 : 2)
Алгоритм 15

 1. Записати повну і скорочену умову задачі.

 2. Обчислити кількості реагуючих речовин.

 3. Обчислити співвідношення кількостей реагуючих речовин.

 4. Записати рівняння реакції, виходячи з кількісних співвідношень реагуючих речовин.

 5. Проставити в рівняння реакцій кількості реагуючих речовин і продуктів реакцій.

 6. Обчислити маси (об’єм) продуктів реакцій.

 7. Записати відповідь.


Приклад 22

До розчину, що містить 16 г натрій гідроксиду, додали розчин, що містить 19,6 г ортофосфатної кислоти. Розчин випарили. Обчислити маси утворених солей.

Дано:

Розв’язання:

m (NaOH) = 16 г

m (Н3РО4) = 19,6 г

2. υ (NaOH) = (моль); υ (Н3РО4) =(моль)

3. υ (NaOH) : υ (Н3РО4) = 0,4 : 0,2 = 2 : 1

Сіль двозаміщена.

4. Н3РО4 + 2NaOH Na2HPO4 + 2H2O

5. Яка кількість речовини утвореної солі?

1 : 1 = 0,2 : х

х = υ (Na2HPO4)= 0,2 (моль)

6. Яка маса утвореної солі?

M (Na2HPO4) = 0,2 ∙ 142 = 28,4 (г)

m (солей) - ?




Відповідь: маса утвореного натрій гідрофосфату 28,4 г.

Приклад 23

До розчину, що містить 44 г натрій гідроксиду, додали розчин, що містить 39,2 г ортофосфатної кислоти. Розчин випарили. Обчислити маси утворених солей.


Дано:

Розв’язання:

m (NaOH) = 44 г

m(Н3РО4)= 39,2 г

2. υ (NaOH) = (моль); υ (Н3РО4) =(моль)

3. υ (NaOH) : υ (Н3РО4) = 1,1 : 0,4 = 2,75 : 1

Утворюється двозаміщена сіль і трохи гідрофосфату.

4. Н3РО4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O

Na2HPO4+ NaOH  Na3PO4 + H2O

5. Яка кількість речовини лугу прореагувала з кислотою?

1 : 2 = 0,4 : х; х = 0,8 (моль)

6. Яка кількість речовини лугу в надлишку?

υ (NaOH) = 1,1 – 0,8 = 0,3 (моль)

7. Яка кількість речовини утвореної солі Na2HPO4?

1 : 1 = 0,4 : у; у= 0,4 (моль)

8. Яка кількість речовини гідрофосфату натрію прореагувала з надлишком лугу?

1 : 1 = 0,3 : у2; у2= 0,3 (моль)

9.Яка кількість речовини гдрофосфату натрію залишилась?

υ (Na2HPO4) = 0,4 – 0,3 = 0,1 (моль)

10. Яка кількість речовини ортофосфату натрію утворилась?

1 : 1 = 0,3 : у3; у3= 0,3 (моль)

11. Яка маса утворених солей?

M (Na2HPO4) = 0,1 ∙ 142 = 14,2 (г)

m (Na3PO4) = 0,3 ∙ 164 = 49,2 (г)

m (солей) - ?




Відповідь: маса утвореного натрій гідрофосфату 14,2 г, а натрій ортофосфату 49,2 г.


3.5. Обчислення за термохімічними рівняннями.
Термохімічними називаються рівняння хімічних реакцій, в яких зазначений тепловий ефект реакції.

Тепловим ефектом реакції (∆Н0) називається кількість теплоти, яка поглинається чи виділяється під час хімічної реакції. Тепловий ефект реакції записується після хімічного рівняння і відділяється від нього крапкою з комою. Значення ∆Н стосується того числа молів речовин, яке зазначене рівнянням реакції.

Екзотермічними називаються хімічні реакції, які відбуваються з виділенням теплоти. При таких процесах значення ∆Н має від’ємне значення. Хімічні реакції, які відбуваються з поглинанням теплоти, називаються ендотермічними.. Значення ∆Н – додатнє.
Теплота утворення (кДж/моль) – це тепловий ефект реакції утворення 1 моль речовини зі стійких простих речовин при тиску 101,3 кПа та температурі 298 К. Слід пам’ятати, що тепловий ефект реакції утворення простих речовин за стандартних умов приймається рівним 0.
Закон Гесса:

Тепловий ефект хімічної реакції залежить від стану вихідних речовин і кінцевих продуктів, але не залежить від проміжних стадій реакції.
Із закону Гесса витікає, що тепловий ефект реакції (∆Н0) дорівнює різниці сум теплових ефектів реакцій утворення кінцевих продуктів реакції (∆Н0кін) і вихідних речовин (∆Н0вих):
∆Н0 = ∑ ∆Н0 кін – ∑ ∆Н0вих
Приклад 24
Скільки теплоти виділиться при згоранні водню об’ємом 67,2 л, якщо тепловий ефект реакції становить 571,6 кДж?


Дано:

Розв’язання:

V (Н2) = 67,2 л

∆Н0 = -571, 6 кДж

2 H2 + O2  2 H2O + 571,6 кДж

2 моль

Vm=22,4л/моль

V=44,8 л 571,6 кДж

67,2 л х

х = = 857,4 (кДж)

q - ?




Відповідь: 857,4 кДж


Приклад 25
Скласти термохімічне рівняння, якщо відомо, що при згорянні магнію масою 4г виділяється 102,4 кДж теплоти.

Дано:

Розв’язання:

m (Mg) = 4 г

q = 102,4 кДж

2 Mg + O2  2 MgO + x кДж

2 моль

M=24 г/моль

m=48 г х кДж

4 л 102,4 кДж

х = = 1228,8 (кДж)

∆Н0 - ?




Відповідь: ∆Н0 = - 1228,8 кДж


Приклад 26

Обчислити тепловий ефект реакції, що описується рівнянням С2Н6О (г) + 3О2 (г)  2СО2 (г) + 3Н2О, якщо теплоти утворення С2Н6О, СО2 та Н2О відповідно становлять -277 кДж/моль; -393,3 кДж/моль та -286,2 кДж/моль.

Дано:

Розв’язання:

∆Н02Н6О) = -277 кДж/моль

∆Н0(СО 2) = -393,3 кДж/моль

∆Н02О) = -286,2 кДж/моль

С2Н6О (г) + 3О2 (г)  2СО2 (г) + 3Н2О

∆Н0 = ∑ ∆Н0 кін – ∑ ∆Н0вих

∆Н0=(2∙(-393,3) + 3∙(-286,2))- (1∙(-277)+3∙0)= = (-786,6 – 858,6) + 277 = -1368,2 кДж


∆Н0 - ?




Відповідь: ∆Н0 = - 1368,2 кДж



3.6. Розв'язування задач на суміші
Суміші – це системи, в яких співвідношення реагуючих компонентів може бути різним. Тому при розв’язуванні задач на знаходження компонентів сумішей потрібно писати не сумарне рівняння реакції, а для кожного компонента суміші окремо. Якщо в суміші є більше, ніж два компоненти, то для кожного третього компонента суміші необхідна додаткова умова в задачі.
Алгоритм 16

(метод алгебраїчних рівнянь з одним невідомим з використанням кількості речовини)

 1. Записати повну і скорочену умову задачі.

 2. Позначити масу (чи об’єм) одного з компонентів суміші через х.

 3. Виразити масу (чи об’єм) другого компонента суміші через різницю загальної маси та х.

 4. Обчислити кількості реагуючих речовин.

 5. Записати рівняння реакцій.

 6. Обчислити за рівняннями реакцій кількості продукту реакції.

 7. Обчислити масу (чи об’єм) продукту реакції.

 8. Записати алгебраїчне рівняння, розв’язати його, визначивши перше невідоме.

 9. Визначити друге невідоме, віднявши від загальної маси суміші масу першого невідомого.

 10. Записати відповідь.


Алгоритм 17

(метод системи рівнянь з двома невідомими з використанням кількості речовини)

       1. Записати повну і скорочену умову задачі.

       2. Позначити масу (чи об’єм) першого компоненту суміші через х, а другого – через у.

       3. Обчислити кількості реагуючих речовин.

       4. Записати рівняння реакцій.

       5. Обчислити за рівняннями реакцій кількості продукту реакції.

       6. Обчислити масу (чи об’єм) продукту реакції.

       7. Скласти систему рівнянь з двома невідомими, розв’язати її, визначивши перше невідоме.

       8. Визначити друге невідоме, віднявши від загальної маси суміші масу першого невідомого.

       9. Записати відповідь.


Приклад 27

При розчиненні у хлоридній кислоті сплаву алюмінію з цинком масою 6,66 г виділилось 3,024 л водню. Визначити масу кожного металу у суміші.

Дано:

Розв’язання:

m (Al + Zn) = 6,66 г

V (H2) = 3,024 л

І спосіб

1.Нехай m (Al) = х (г), тоді m (Zn) = 6,66 – х (г)

2. Які кількості реагуючих речовин?

υ (Al) = (моль) υ (Zn) = (моль)

3. Яка кількість речовин водню виділяється?

υ (H2) = = 0,135 (моль)

4. 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2

Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2

5. Скільки моль водню виділиться при взаємодії хлоридної кислоти з алюмінієм?

2 : 3 = : υ1 (H2) ; υ1 (H2)= (моль)

6. Скільки моль водню виділиться при взаємодії хлоридної кислоти з цинком?

1 : 1 = : υ2 (H2) ; υ2 (H2)= (моль)

7. Яка маса алюмінію в суміші?

+ = 0,135

65х + 119,88 – 18х = 157,95

х = 0,81 (г)

8. Яка маса цинку в суміші?

m (Zn) = 6,66 – 0,81 = 5,85 (г)

ІІ спосіб

1.Нехай m (Al) = х (г), тоді m (Zn) = у (г)

2. Які кількості реагуючих речовин?

υ (Al) = (моль) υ (Zn) = (моль)

3. Яка кількість речовин водню виділяється?

υ (H2) = = 0,135 (моль)

4. 2 Al + 6 HCl  2 AlCl3 + 3H2

Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H2

5. Скільки моль водню виділиться при взаємодії хлоридної кислоти з алюмінієм?

2 : 3 = : υ1 (H2) ; υ1 (H2)= (моль)

6. Скільки моль водню виділиться при взаємодії хлоридної кислоти з цинком?

1 : 1 = : υ2 (H2) ; υ2 (H2)= (моль)

7. Яка маса речовин у суміші?

х + у = 6,66;

+ = 0,135;

у = 6,66 – х,

+ = 0,135;

х = 0,81 (г), у = 5,85 (г)

m (Al) - ? m (Zn) - ?




Відповідь: m (Al) = 0,81 г; m (Zn) = 5,85 г.

Задачі для самостійного розв’язування


 1. Визначити масу заліза, який спалили в хлорі, якщо утворилось 8,125 г ферум (ІІІ) хлориду.

 2. Визначити масу міді, яка окисниться киснем, взятим у кількості речовини 2 моль.

 3. Визначити масу та кількість речовини фосфор (У) оксиду, утвореного при спалюванні в кисні фосфору масою 0,62 г.

 4. Визначити об’єм водню, що виділиться при розчиненні в кислоті цинку масою 1,3 г.

 5. Визначити, чи вистачить кисню, одержаного при термічному розкладанні калій перманганату масою 7,9 г, на повне окиснення міді масою 3,2 г?

 6. Визначити, чи вистачить водню, одержаного при розчиненні у сульфатній кислоті алюмінію масою 0,81 г, на повне відновлення вольфраму з вольфрам (УІ) оксиду кількістю речовини 0,25 моль.

 7. Яку масу кальцій гідроксиду можна одержати при дії води на негашене вапно масою 1,12 г?

 8. Який об’єм водню виділиться при дії хлоридної кислоти на цинк кількістю речовини 0,4 моль?

 9. Яка маса та який об’єм кисню утвориться при каталітичному розкладанні бертолетової солі масою 4,9 г?

 10. Яка кількість речовини купрум (ІІ) гідроксиду була піддана термічному розкладу, якщо виділилось 0,56 л води у вигляді пару?

 11. Який об’єм вуглекислого газу виділиться при термічному розкладанні вапняку масою 350 г, що містить 5% домішок?

 12. Визначити масу кальцій карбонату у 500 г вапняку, що розклали, якщо виділилось 2,24 л газу.

 13. Визначити масу домішок, що містилась у технічному кальцій карбіді масою 250 г СаС2, якщо при дії на нього водою виділилось 2,24 л газу ацетилену С2Н2 та утворився кальцій гідроксид.

 14. Яка маса купрум (ІІ) оксиду утвориться при спалюванні міді в кисні, що утвориться при термічному розкладі калій перманганату масою 3,8 г, що містить 2% домішок?

 15. Обчислити масу кальцій оксиду, який утвориться при термічному розкладанні 20 кг вапняку, що містить 10% не карбонатних домішок.

 16. Визначити масу домішок, що міститься в технічному алюмінії масою 65 г, якщо при розчиненні його у хлоридній кислоті виділиться 0,448 л газу.

 17. При дії розчину сульфатної кислоти на 1 кг технічного магній карбонату виділилось 224 л вуглекислого газу. Визначити масову частку домішок у зразку магній карбонату.

 18. Яка маса купрум (ІІ) оксиду прореагує з воднем, який утвориться в результаті взаємодії розчину сульфатної кислоти з 3,5 г технічного алюмінію, де масова частка домішок становить 10%?

 19. Внаслідок згоряння сірки масою 2 г одержати сульфур (ІV) оксид об’ємом 1,12 л. Обчислити масову частку домішок у спаленому зразку сірки.

 20. Яка маса технічного алюмінію, масова частка домішок в якому 15%, витратиться на добування алюміній сульфіду масою 30 г?

 21. При окисненні міді масою 12,8 г киснем одержали 12 г купрум (ІІ) оксиду. Визначити масову частку виходу продукту.

 22. При дії 4 г хлоридної кислоти на цинк добули 0,7 л газу. Визначити вихід продукту від теоретично можливого.

 23. Яку масу сірки спалили, якщо одержали сульфур (ІV) оксид кількістю речовини 4,3 моль? Вихід продукту становить 80% від теоретичного.

 24. При доокисненні карбон (ІІ) оксиду киснем одержали 6,72 л вуглекислого газу. Визначити об’єм кисню, який витратився на цей процес, якщо вихід продукту становив 85% від теоретично можливого.

 25. Який об’єм газу одержали при термічному розкладанні калій нітрату масою 22,22 г, якщо вихід продукту становить 90% від теоретичного?

 26. Окиснили сульфід цинку масою 19,4 г. Одержали сульфур (ІV) оксид об’ємом 3,36 л. Визначити вихід сульфур (ІV) оксиду.

 27. Який об’єм водню виділиться, якщо 3,6 г кальцію обробити водою об’ємом 50 мл?

 28. Яку масу амоніаку можна синтезувати з азоту масою 112 кг, якщо масова частка виходу амоніаку становить 72% від теоретично можливого.

 29. Яку масу амоніаку можна синтезувати з азоту масою 336 кг, якщо масова частка втрат амоніаку під час синтезу складає 12%.

 30. Яка маса амоній хлориду, масова частка домішок в якому 5%, витратиться на взаємодію з кальцій гідроксидом, якщо одержали амоніак об’ємом 5,712 л, що складає 85% від теоретично можливого?

 31. Яку масу негашеного вапна можна одержати при випалюванні вапняку масою 500 кг, масова частка кальцій карбонату в якому 95%, якщо виробничі втрати при добуванні негашеного вапна складають 12%?

 32. Амоніак масою 85 кг пропустили крізь нітратну кислоту масою 380 кг. Обчислити масу амоній нітрату, що утворився при цьому.

 33. Оксид кальцію масою 14 г обробили розчином, що містить хлоридну кислоту масою 14,6 г. Визначити масу утвореної солі.

 34. Нагріли суміш, що містить 28 г заліза та 24 г сірки. Обчислити масу утвореного ферум (ІІ) сульфіду та масу речовини, що не вступила в реакцію.

 35. Крізь розчин, що містить баритову воду масою 51,3 г, пропустили вуглекислий газ об’ємом 4,48 л. Визначити масу утвореної солі.

 36. До розчину, що містить 2 моль сульфатної кислоти, додали 2 моль калій гідроксиду. Яка сіль і якої маси утвориться?

 37. Крізь розчин, що містить натрій гідроксид масою 7,5 г, пропустили сірководень об’ємом 56 л. Яка сіль утворилась і яка її маса?

 38. Яка сіль утвориться при змішуванні розчинів, що містять 1,25 моль сульфатної кислоти та 1,1 моль калій гідроксиду? Яка її маса?

 39. Яка сіль і якої маси утвориться при пропусканні вуглекислого газу, одержаного при спалюванні 3,2 г сірки, через розчин кальцій гідроксиду, що містить 37 г Са(ОН)2.

 40. До концентрованої нітратної кислоти масою 140 г додали мідні ошурки масою 44 г, що містять 27,7% домішок. Яка маса утвореної солі?

 41. Обчислити кількість теплоти, яка поглинається під час утворення кисню об’ємом 6,72 л (н.у.) за реакцією 2KNO3  2KNO2 + O2, ∆Н0 = 255 кДж.

 42. Скласти термохімічне рівняння горіння цинку в кисні, якщо в результаті спалювання цинку масою 1,3 г виділилось 6,98 кДж теплоти.

 43. Визначити об’єм метану, витраченого на обігрівання 80-квартирного будинку протягом доби, якщо витрати теплоти на 1 квартиру становлять 1200 кДж, а тепловий ефект горіння метану становить 803 кДж/моль.

 44. Скільки теплоти виділиться при взаємодії 1,12 л фтору з надлишковою кількістю водню, якщо відомо, що теплота утворення фтороводню становить -150 кДж/моль?

 45. У кисні спалили еквімолярну суміш алюмінію та цинку масою 18,4 г. Розрахуйте, скільки теплоти при цьому виділилось. Теплоти утворення оксиду алюмінію та оксиду цинку відповідно становлять -1675,7 кДж/моль та 0350,6 кДж/моль.

 46. Суміш магнію та алюмінію масою 20 г помістили в надлишок розчину калій гідроксиду. Виділилось 11 л газу, виміряного при 250С і тиску 1 атм. Обчислити масову частку алюмінію у вихідній суміші.

 47. При розчиненні сплаву алюмінію та міді масою 3,81 г в надлишку концентрованого розчину натрій гідроксиду виділилось 2016 мл газу. Обчислити об’єм розчину нітратної кислоти з масовою часткою 88% (ρ=1,478 г/мл)., який витратиться на реакцію з вихідним сплавом такої ж маси.

 48. При взаємодії залізних та мідних ошурок з розведеною сульфатною кислотою виділилось 8,96 л газу (н.у.). При обробці такої ж за складом і масою суміші концентрованою нітратною кислотою утворилась сіль, при термічному розкладанні якої виділяється 11,2 л. Визначити процентний склад суміші.

 49. При дії на суміш заліза, міді та алюмінію масою 19,5 г надлишком розчину натрій гідроксиду одержали 10,08 л (н.у.) газу. Визначити масовий склад вихідної суміші, якщо при дії на масу суміші в 4 рази меншу надлишком хлоридної кислоти виділиться 3,36 дм3 газу (н.у.).





Схожі:

Завдання III етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії у 2012/2013 навчальному році ЧЕРКАСИ
Визначте всі невідомі речовини, що беруть участь у перетвореннях, напишіть відповідні рівняння хімічних реакцій. Назвіть продукти...
Завдання III етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії у 2012/2013 навчальному році ЧЕРКАСИ
Визначте всі невідомі речовини, що беруть участь у перетвореннях, напишіть відповідні рівняння хімічних реакцій. Назвіть продукти...
Список питань до екзамену з “ Хімії ” за напрямами підготовки: 050902
Хімія як наука та її значення у вивченні природи, розвитку техніки. Основні класи неорганічних сполук, номенклатура. Типи хімічних...
8 клас Тема: Х
Мета: Розглянути хімічні властивості кислот: взаємодія кислот з оксидами металів, взаємодія кислот з солями. Формувати навички складення...
Закони термохімії
Хімічна термодинаміка вивчає переходи хімічної енергії в інші форми – теплову, електричну і т п., встановлює кількісні закони для...
ТЕМА УРОКУ
Навчальна: Сформувати уявлення про швидкість хімічних реакцій і причини від яких вона залежить; продовжити формувати навички експериментальної...
Дивно я створений
Вони серйозно думають, що життя зародилося в первинному океані – якомусь киплячому «бульйоні». Саме там, у результаті «випадкових»...
Обчислення за хімічними формулами
Задачі на обчислення відносної молекулярної маси і визначення масової частки елементів у речовині
Чисельні методи обчислення визначених інтегралів
...
ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Створення таблиць. Обчислення в...
МЕТА: навчитись створювати в текстовому документі таблиці, виконувати необхідні обчислення, будувати діаграми на основі табличних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка