ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з тактичної підготовки з особовим складом ПДПЧ-36 Жовтневого РВ ГУ МНС України в Миколаївській області


Скачати 149.21 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з тактичної підготовки з особовим складом ПДПЧ-36 Жовтневого РВ ГУ МНС України в Миколаївській області
Дата20.06.2013
Розмір149.21 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Інформатика > План-конспект
«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

Начальник ГУ МНС України

в Миколаївській області

генерал-майор сл.ц.з.

М.І. Поступальський
« ____ » листопада 2010 року


ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення занять з тактичної підготовки

з особовим складом ПДПЧ-36 Жовтневого РВ ГУ МНС України в Миколаївській області

ТЕМА № 2.3.8.: Гасіння пожеж на об’єкта добування, зберігання, переробки та транспортування горючих газів.

МЕТА: Ознайомити особовий склад з правилами гасіння пожеж на об'єктах добування, зберігання, переробки та транспортування горючих газів. Відпрацювання нормативу СФП №2.1.

ЧАС: 3 години.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: ТОВ «Октан-Н» (с. М-Погорілове).

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: конспект, АЦ-40(130)63Б,

ЛІТЕРАТУРА: “Тимчасовий статут…”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П.П. Клюс, “Пожежна тактика” К.Ф. Кімстач, наказ МВС України № 657 «Настанова по ГДЗС», наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 року.

Хід заняття.
1.Організаційний момент – 5 хвилин:

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття.
2.Контроль знань – 5 хвилин;

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 30 хвилин.

Питання, які вивчатимуться:

1. Ознайомлення особового складу з правилами гасіння пожеж на на об'єктах з наявністю небезпечних хімічних речовин.

Питання та його короткий зміст


Методичні вказівки

Гасіння пожеж у резервуарних парках зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ)

та нестабільного бензину.

Обстановка пожеж. У резервуарах збереження зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) та нестабільного бензину, що зберігається під підвищеним тиском, пожежі можуть виникнути під час розгерметизації апаратури та комунікацій резервуарів, а також у результаті інших аварійних ситуацій. Як правило, пожежі починаються з факельного горіння ЗВГ у місцях їх пропускання або з вибуху і горіння розлитих рідин. Розміри та форма факела визначаються характером пошкодження арматури, трубопроводів або ємкостей; частіше всього факел створюється асиметричним (під час витікання продукта з круглих отворів) або веєрним струменем із щілинних отворів. Висота полум`я залежить, головним чином, від кількості продукта, що витікає, і може досягати 50 м і більше (витрата газу близько 20 кг\с).

Зріджений газ може витікати у паровій, рідкій та парорідинній фазах. Характер витоку газу визначається за полум`ям:

- газ у паровій фазі згоряє світло-жовтим полум`ям і супроводжується сильним свистячим шумом;

- газ у рідкій фазі згоряє яскраво-рожевим полум`ям з виділенням сажі;

- газ у парорідинній фазі згоряє висотою полум`я, що періодично змінюється.

Висота полум`я під час горіння зрідженого газу, що розливається, у 2-2,5 рази більше середнього діаметра площі горіння.

Щільність теплового потоку у зоні для довгострокової роботи особового складу без спеціального теплозахисного спорядження не повинна перевищувати 6 кал\см2.хв. У цій зоні особовий склад може працювати у бойовому одязі та в касках із захисними щитками.

Гасіння пожежі. Першочерговою задачею під час пожежі на складі зріджених газів є введення стаціонарних та ручних стволів (застосування стаціонарної системи зрошення) для захисту ємкостей, що горять, та сусідніх, обладнання та негайне прийняття заходів до ліквідації витоків ЗВГ або нестабільного бензину.

Горіння зрідженого газу вважають локалізованим, коли відвернута загроза розвитку пожежі (обмежена площа розливу продукту, організоване зрошення факела газу, що горить, і що знаходиться під його тепловою дією обладнання) та забезпечене контрольоване вигоряння продукта на аварійній ділянці. Для зрошення факелу газу, що горить, ефективним є застосування турбінних розпилювачів НРТ-5, НРТ-10, НРТ-20 (цифрою позначена витрата води, л\с). Для охолодження обладнання, що знаходиться у зоні горіння зріджених газів, встановлена інтенсивність подачі:

- 0,5 л\(с . м2) під час використання компактних струменів води з ручних та лафетних стволів;

- 0,3 л\(с . м2) під час застосування розпилених струменів з ручних стволів;

- 0,2 л\с . м2) під час використання турбінних розпилювачів або піни низької кратності.

Інтенсивність подачі води та піни для охолодження сусіднього обладнання зменшується у 2 рази. Щоб швидко ввести струмені, в окремих випадках, перші стволи подають від автоцистерни без установки їх на вододжерело. При витраті води 20 л\с, що подається через стаціонарний лафетний ствол з розпилювачем НРТ-20 або через ручні стволи з розпилювачувачами НРТ-5 та НРТ-10 на протязі 1,5 хв., можна локалізувати горіння продукту, що витікає з витратою до 2 кг\с або що розливається на площі до 10 м2 в радіусі до 5 м. За цей час повинно бути організоване поповнення водою автоцистерною, що працює. Щоб прискорити підготовчі роботи при великих витратах води, передбачають виїзд потужної пожежної техніки (насосних станцій та рукавних автомобілів) за першим номером виклику.

Гасіння факела, що виходить із пошкодженого обладнання, допускається тільки тоді, коли забезпечені заходи безпеки, що виключають утворення зон вибухонебезпечної концентрації парів продукту з повітрям та повторне займання, а також якщо склалась критична обстановка, під час якої продовження горіння може призвести до катастрофи та стихійного розвитку пожежі (рисунок 8.30).

Перед гасінням КГП повинен визначати розміри зон загазованості, які можуть виникнути після гасіння, і встановити найбільш вірогідний напрямок хмари газу. Обслуговуючий персонал і техніку виводять з прилеглої зони загазованості.

Орієнтаційні розміри зони загазованості можуть бути визначені в залежності від витрати газу та швидкості вітру. При швидкості вітру 0,5л\с та витраті газу 20 кг\с довжина зони загазованості досягає 260 м.

Ефективним засобом гасіння компактних та розпилених струменів газу є вогнегасний порошок, що подається з інтенсивністю 4 кг на 1 кг продукта, що витікає. При витоці ЗВГ у вигляді компактного струменю горіння може бути ліквідовано струменями води, що подаються з лафетних стволів з інтенсивністю 20 л\кг.

Крім основних дій КГП, у залежності від обстановки, що склалася на пожежі, повинен прийняти заходи із захисту трубопроводів та засувок на них, через адміністрацію об`єкта організувати евакуацію продукта із суміжних ємкостей, які омиваються полум`ям факелів, одночасно рясно охолоджуючи ці ємкості. Здійснюється також зниження тиску у резервуарах за рахунок викиду газу до факельної лінії.

КГП повинен добре знати характерні особливості поведінки горизонтальних резервуарів під час пожеж. У горизонтальних резервуарах всю запобіжно-вимирювальну апаратуру та технологічні трубопроводи підключають до переднього днища (напірний та приймальний колектори), дихальні колектори на свічку, робочі галереї, перехідні містки, драбини). У цьому місці ємкість має додаткове кріплення до фундаменту. Однак, передня частина ємкості у відношенні можливих перепусток газу зовні із-за наявності великої кількості штуцерів є самим слабким місцем. Тому виникнення і розповсюдження пожеж, утворення реактивних зусиль, розриви корпусів і зосередження високої температури, як правило, трапляються від головної (технологічної) частини блоку резервуарів.

Особливу увагу звертають на забезпечення безпеки особового складу, зайнятого гасінням пожежі. Найбільш слабким місцем резервуарів є дільниці підключення трубопроводів, запобіжної та іншої арматури і тут є велика небезпека викиду струменів газу, що горить. КГП повинен максимально користуватися рекомендаціями та консультаціями з питань безпеки інженерно-технічного персоналу об`єкта.

Гасіння пожеж у складах балонів з газами.

Обстановка пожеж. За нормативними вимогами балони допускається зберігати у складських приміщеннях або на відкритих майданчиках з негорючих матеріалів, обладнаних лише легкими навісами. Висота закритих складів, з урахуванням гарного освітлення та провітрювання, складає не менше 3,2 м.

Великі склади, як правило, розділяють перегородками, що не горять, на секції, у яких зберігають не більше 500 балонів (ємкістю 40 л). Кожну секцію забезпечують окремим виходом.

Балони під час зберігання встановлюють вертикально у спеціальні стійки, щоб вони не змоги впасти. Балони без башмаків можуть зберігатися у горизонтальному положенні на полицях так, щоб висота покладених один на одного балонів не перевищувала 1,5 м, усі клапани (запори) на балонах повинні бути направлені в один бік.

Тиск зріджених газів у балонах значно нижчий, ніж скраплених. У зрідженому стані зберігають аміак, вуглекислий газ, пропан, азот та ін. У розчинному стані зберігається лише ацетилен, тому що при тискові вище 2 атм він під дією механічних ударів здатний розкладатися з вибухом. У розчинному стані в ацетоні він менш небезпечний - розчин не вибухає при тискові до 10 атм.

Пожежі у складах балонів із зрідженими та скрапленими газами можна орієнтовно розділити за такими видами:

1. Пожежі (вибухи) суміші газу з повітрям, що не викликають вибухів балонів.

2. Горіння газу, що виходить через вентиль балону у вигляді факелу, коли ущільнення запираючого клапана перегоряє раніше, ніж тиск в балоні встигне досягнути небезпечних меж. При цьому небезпеки вибуху балонів майже немає, але може статися потужний викид полум`я.

Якщо ущільнення виконане з кольорових металів, то під час дії полум`я на вентиль різьба не витримує і тиском газу вентиль відкривається. Якщо балон знаходиться в горизонтальному положенні, то він силою реактивної дії з боку газу(вентиля), що проривається, відкидається у зворотньому напрямку.

3. Пожежі з вибухами балонів. Найбільшу небезпеку представляють пожежі, що супроводжуються вибухами балонів. Причини вибухів балонів різноманітні: недоброякісність матеріалу стінок, корозія, механічні удари, дія високих та низьких температур тощо.

Різноманітні причини вибухів викликають різний характер розриву балонів. Так, від дії високої температури балон розривається без осколків. Якщо вибух трапляється від механічних ударів або дії низьких температур, то балон розлітається на мілкі частки (осколки), число яких досягає декількох десятків.

У результаті вибухів балонів пожежа дуже швидко розвивається і охоплює не тільки будівлі, де виникла пожежа, а й сусідні споруди.

Гасіння пожеж. Вибухи газових балонів в умовах пожежі трапляються, в основному, у результаті нагріву. Тому перші підрозділи, що прибули, повинні подати максимально можливу кількість стволів на гасіння і охолодження балонів та приступити до їх евакуації. Як показує практика, безпечним часом для виконання цих операцій є перші 10 хвилин після виникнення пожежі.

Стволи, у першу чергу, подають для гасіння та охолодження балонів у місцях, де розвиток пожежі може призвести до вибухів балонів. Ствольщики повинні вести наступ на осередок пожежі у складах з балонами під прикриттям стін, а під час зберігання балонів під навісом та на відкритих майданчиках - з бокових сторін балонів. Основним засобом гасіння пожеж у складах газових балонів є вода, що подається в достатній кількості у вигляді компактних та розпилених струменів. Якщо горить дерев`яна підлога складу, швидкий ефект може дати заповнення приміщення піною середньої кратності (інтенсивність орієнтовно 0,05-1 л\сек. м2).

Можливе одночасне застосування під час гасіння пожежі водяних струменів для роботи ними у зоні горіння та генераторів піни середньої кратності для заповнення останнього об`єму приміщення з метою попередження прогріву балонів від факелу полум`я. При цьому генератори закріплюються у віконних (дверних) прорізах, а особовий склад може спостерігати за їх роботою із-за укриття.

Ефективним засобом попередження вибухів газових сумішей та пожеж, що виникли у закритих складах балонів з горючими газами є також водяна пара, що подається від стаціонарної установки (якщо склад обладнаний такою установкою).

Під час розвідки та гасіння пожежі сховищ балонів з горючими газами КГП повинен прийняти заходи до вимкнення вентиляції складів.

При наявності стаціонарних установок пожежогасіння або піни середньої кратності, незалежно від їх роботи, подається не менше 3-4 стволів А для ліквідації горіння газу та охолодження балонів.

ПрочитатиПрактичне відпрацювання дій особового складу чергового караулу

під час гасіння пожеж – 2 години.
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ

Об’єкт розташованний за адресою с.М-Погорілове (траса). Довжина 12м., ширина 7м., поверхів 1. Стіни – цегляні, перегородки – цегляні, перекриття – з/бетонне, покрівля – сталевий профнастил, шляхи евакуації – два виходи, ГРЩ 220/380 в операторській, перебування ГР – в 4-х підземних ємностях по 25м.куб. Кількість обслуговуючого персоналу – 3чол.

ТАКТИЧНИЙ ЗАДУМ
В наслідок разгермітізації цистерни сталося займання розлитого скрапленого газу на зливній залізничній естакаді.

РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ
ТАКТИЧНИЙ ЗАДУМ

В наслідок порушення правил пожежної безпеки (залишеного увімкненим електроприладу), в побутовому приміщенні, сталося коротке замикання електропроводки та займання деревяної меблі.
РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі:
τвільного розвитку = τд.п.+ τзбсл.+ τб.р.= 2+1+5+4=12 хвилин

τд.п.= час до повідомлення про пожежу = 2 хв.

τсл.= час слідування підрозділів до місця пожежі = 5 хв.

τб.р.= час бойового розгортання = 4 хв.
2. Визначаємо радіус розповсюдження пожежі:
R=Vл τ=1,0*12= 12 м.

Vл= лінійна швидкість розповсюдження пожежі = 1 м/хв.
3. Визначаємо площу пожежі та площу гасіння:

на той час площа пожежі буде мати прямоугольну форму довжиною – 6 метра, шириною – 5 м..

Sп=а*в=5*6=30 м2

Sп= площа пожежі = 30 м2
4. Визначаємо потрібний розхід вогнегасячих речовин:
Qп=Sп*І=30*0,1=3,0 л\(м2*с)

Qп = потрібний розхід вогнегасячих засобів на гасіння пожежі–3,0 л\(м2*с)

І = інтенсивність подачі вогнегасячих речовин для забезпечення локалізації та ліквідації пожежі 0,1
5. Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння пожежі:
Nств.=Qп /qств.= 3,0 / 3,7=1 ств. “Б”
Nств.= необхідна кількість стволів на гасіння пожежі = 1 ств.“Б”

qств.= розхід води ствола “Б” (РСК-50) = 3,7 л/с.6. Виходячи з оперативно-тактичних міркувань визначаємо введення додаткових стволів на захист:
- на розвідку та захист приміщень першого, другого– 1 ств. РСК-50.
7. Визначаємо фактичну витрату води на гасіння та захист:
Qф= Nств.гас.“Б”. q ств.гас.“Б + Nств.зах.“Б”. q ств.зах.“Б ”=1*3,7 + 1*3,7 =7,4 л\с;
Qф = фактична витрата вогнегасячої рідини = 7,4 л/с

Nств.гас.“б = ведена кількість стволів РСК-50 = 1 шт.

q ств гас..“б= розхід ствола РС-70 = 3,7 л/с.

Nств.зах.“Б” = ведена кількість стволів РСК-50 = 1 шт.

q ств.зах“Б” = розхід ствола РСК-50 = 3,7 л/с.
8. Визначаємо забезпеченість об’єкта водою:Виходячи з того, що водовіддача мережі значно більше необхідного розходу вогнегасячої рідини робимо висновок, що в даному випадку об’єкт на 100 відсотків забезпечений водою для цілей пожежегасіння.

9. Визначаємо необхідну кількість особового складу:
Nо/с=Nгдзс*3+ Nрозг.*1+ Nп.б.*1= 2*3+1*1+1*1=8 чоловік.
Nо/с= кількість особового складу = 8 чоловік.

Nгдзс = кількість задіяних ланок ГДЗС = 2 шт.

Nрозг.= кількість встановлених розгалужень = 1 шт.

Nп.б.= кількість виставлених постів безпеки для ланок ГДЗС = 1 шт.10. Визначаємо необхідну кількість відділень:
Nвід..=Nчол./4=8/4=2 відділення
Nвід..= необхідна кількість відділень (бойових розрахунків) на основних пожежних автомобілях = 2 відділення.

Nчол. = необхідна кількість особового складу = 8 чоловік.

“4” = середня кількість особового складу бойового розрахунку.
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:


Час (хв.)

Елементи обстановки пожежі (увідні)

Дії адміністрації, накази,

Розпорядження та дії КГП

Методичні прийоми навчання

10.00

Під час планового обходу приміщень охоронець помітив дим з побутового приміщення

Охорона об’єкту:

- про виникнення пожежі повідомляє в пожежну охорону за телефоном 101“

- по телефону повідомляє директора;

- приступає до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

Даю ввідну охороні.

10.06

До місця виклику прибу­ває одне відділення ПДПЧ-36 їх зустрічає охорона.

Начальник караулу - КГП-1:

- інформація на ПЗЧ: “Прибули до місця виклику, по зовнішнім ознакам бачу полум’я та сильний дим з вікон операторської. Вишліть до місця виклику „Енергозбит”, ІІ відділення СДПЧ-2, йду в розвідку.

- КО-1: АЦ до центрального входу подати ствол РСК-50 на розвідку та гасіння пожежі.

Даю ввідну підрозділу що прибув.

10.11

Проведена розвідка та встановлено, що на першому поверсі полум’ям охоплено побутове приміщення. Площа пожежі становить 30 квадратних метрів. Енергослужба прибула на місце та вимкнула живлення в будівлі. Прибуло ІІ відділення СДПЧ-2

КГП-1:

  • Інформація на ПЗЧ: “В ході розвідки встановлено, що на першому поверсі полум’ям охоплено побутове приміщення. Площа пожежі становить 30 квадратних метрів.

- СДПЧ-2: ланкою ГДЗС подати ствол РСК-50 на охолодження резервуарів.

Даю ввідну начальнику караулу за результата-ми розвідки

10.20

В АЦ ПДПЧ-36 закінчилася вода.

КГП-1: інформацію на ПЗЧ: в АЦ ПДПЧ-36 закінчилася вода, виводжу ланку ГДЗС на свіже повітря. Відділення направити на заправку водою. Відділенню СДПЧ-2 подати ствол на гасіння.

Даю ввідну КГП АЦ ПДПЧ-36 закінчилася вода

10.25

Виникло обрушення конструкції

КГП-1: інформацію на ПЗЧ «обрушилася конструкція». Ланкою ГДЗС ПДПЧ-36 зі стволом РСК-50 на евакуацію ланки СДПЧ-2 Марш. До місця викликати ШМД».

Даю ввідну КГП про обрушення конструкції

10.27

Знайдено потерпілих

КГП-1: інформацію на ПЗЧ «Знайдено потерпілих, продовжуємо гасіння». Прибуло відділення ПДПЧ-36 з заправки, подати ствол на охолодження резервуарів.


Даю ввідну КГП про потерпілих.

10.36

Локалізація

КГП-1: інформацію на ПЗЧ «Локалізація».


Даю ввідну КГП про локалізацію.

10.50

Горіння припинено.

КГП-1 (доповідь на ПЗЧ): пожежа ліквідована. Збираємо ПТО.


Даю відбій та команду на збирання ПТО.

Відпрацювання нормативу № 2.1.


Збір та виїзд по тривозі.

Умови виконання вправи: бойовий одяг та спорядження на стелажах. Особовий склад знаходиться в караульному приміщенні. По сигналу «Тривога» особовий склад одягає бойовий одяг і сідає автомобіль.

Початок: Подана команда.

Закінчена: особовий склад в автомобілі.

Норма часу (сек.), оцінка

відмінно

добре

задовільно

в літній час

30(33)

35(38)

40(43)

в зимовий час

35(43)

40(48)

45(53)


4. Закріплення вивченого матеріалу - 10 хвилини

Питання для опитування:

1. Гасіння пожеж у резервуарних парках зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ).

2. Гасіння пожеж у складах балонів з газами.
5. Підбиття підсумків – 5 хвилини

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.

План-конспект склав:

начальник Жовтневого РВ

підполковник сл.ц.з. О.В. Кльопов

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з рятувальної підготовки з особовим...
ТЕМА №5 Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС на водних об’єктах
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять зі службової підготовки з особовим...
Завдання особового складу органів і підрозділів МНС України на 2011/2012 навчальний рік
План-конспект для проведення занять по тактичній підготовці з особовим складом ПДПЧ-36
Навчальна мета: Вдосконалити знання особового складу караулу з тактичної підготовки. Навчання особового складу прийомів і способів...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Тема: 5: Вивчення нових нормативно-правових документів. Наказ Управління МНС України в Миколаївській області №358
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з технічної підготовки з особовим...
Тема: 2 „ Правила дорожнього руху та транспортна дисципліна. Безпека керування автотранспортним засобом у складних погодних умовах...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Завдання особового складу органів і підрозділів МНС України на 2012/2013 навчальний рік
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказів МНС України №601 від 01. 09. 09р., №10 від 08. 2004 року...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення нічних перевірочних занять з особовим...
НАВЧАЛЬНА МЕТА: тренувати начальника караулу щодо виконання ним обов’язків КГП під час гасіння пожежі, та відпрацювати дії особового...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з функціональної підготовки з особовим складом ПДПЧ-16
Перед початком занять – Провести інформування про стан дисципліни та роботу, що проводиться щодо її зміцнення. – 10 хв
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Наказ МНС України №226 від 10. 07. 2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка