Тема: Аналогово-цифрове та цифро-аналогове перетворення сигналів


НазваТема: Аналогово-цифрове та цифро-аналогове перетворення сигналів
Дата02.06.2013
Розмір40.2 Kb.
ТипЗадача
bibl.com.ua > Інформатика > Задача
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Аналогово-цифрове та цифро-аналогове перетворення сигналів
ПЛАН:

 1. Опитування – 10 хв.

 2. Графічне зображення аналогового сигналу та перетворення його в цифровий сигнал за допомогою теореми Котельникова – 30 хв.

 3. Графічне перетворення цифрового сигналу в аналоговий – 30 хв.

 4. Виконання самостійного завдання за варіантом – 20 хв.


1. Контрольні питання:

 1. Поняття модуляції?

 2. Теорема Котельникова?

 3. Імпульсно-кодова модуляція?


2. Теоретична частина.
Теорема Котельникова:

Будь який неперервний сигнал з обмеженим спектром можна передати у вигляді окремих відліків відстань між якими дорівнює: , де Fв –найвища частота спектру.

Модуляція – це зміна одного з параметрів сигналу переноснику по закону переданого сигналу. Інформаційним параметром при модуляції є параметр сигналу переноснику (амплітуда, фаза, частота)

Що є амплітудно-імпульсною модуляцією? Розглянемо приклад:Маємо електронний ключ ЕК, на перший вхід якого подаємо мовний сигнал, а на другий вхід подаємо імпульси прямокутної форми від генератора. Тоді на виході отримаємо модульований сигнал у вигляді послідовності імпульсів різної амплітуди. Наведений вище процес перетворення називається амплітудно-імпульсною модуляцією.

Ще одним способом перетворення є імпульсно-кодова модуляція (ІКМ), яка складається х трьох етапів:

 • Дискретизація;

 • Квантування;

 • Кодування.

 1. Дискретизація – це представлення аналогового сигналу в дискретному вигляді за допомогою АІМ перетворення.

 2. Квантування – визначення значення амплітуди кожного АІМ сигналу. Для цього вибирається шкала квантування. Кількість рівнів квантування визначається: , де n – значність (розрядність) коду. Для квантування модульованих імпульсів обраний трьохелементний двійковий код (n=3). Тому шкала квантування має 8 рівнів (з 0 по 7) з кроком квантування :.

Крок квантування - відстань між двома рівнями.

Помилка квантування – це різниця між дійсним значенням амплітуди і квантованим.

 1. Кодування – перетворення амплітудного відліку з десяткової системи обчислення в двійковий код.

Задача 1

Перетворити аналоговий сигнал, який надходить на вхід АК (абонентського комплекту) ЦСК, в ІКМ – сигнал. Аналоговий сигнал заданий у вигляді графіку.

X(t)

1

2

3,3

4

5,2

6

6,9

5,6

4,2

3

2,1

1

t

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

Максимальна кількість рівнів квантування дорівнює 6,97 (дивимось по максимальній амплітуді).

Розрядність коду: 2n=723=8;

Крок квантування: =1


Знайдемо помилку квантування:

Номер імпульсу

Номер рівню квантування

Помилка квантування

1

1

1-1=0

2

2

2-2=0

3

3

3.3-3=0.3

4

4

4-4=0

5

5

5.2-5=0.2

6

6

6-6=0

7

7

6.9-7=0.1

8

6

5.6-6=0.4

9

4

4.2-4=0.2

10

3

3-3=0

11

2

2.1-2=0.1

12

1

1-1=0


Задача 2

Перетворити цифровий сигнал в аналоговий. Цифровий сигнал заданий у вигляді кодової комбінації: 001 010 011 101 110 100 011Схожі:

РОЗДІЛ 7 АНАЛІЗАТОРИ СПЕКТРА СИГНАЛІВ
Методи спектрального аналізу отримали широкого поширення при експлуатації різних радіоелектронних виробів. Це пояснюється тим, що...
Лабораторна робота №4 з курсу «Цифрова обробка сигналів»
Мета й завдання : освоєння прийомів моделювання дискретних сигналів у середовищах Matlab й Simulink
Тема. Перетворення графіків функцій
Учитель. Ми приступаємо до вивчення вже не нової для нас теми – Перетворення графіків фукнцій
Тема : Відсотки. Вирази та їх перетворення. Програмові вимоги з теми
Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їх тотожні перетворення
Лабораторна робота №2 Дослідження спектрів сигналів, отриманих вимірювальною антеною П6-33
Мета: навчитися працювати з аналізатором спектру, вивчити принцип його дії; набути навичок роботи з вимірювальною антеною; навчитися...
Урок №18 Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Наочність та обладнання: опорний конспект «Тотожні перетворення раціональних виразів»
Тема уроку. Перетворення подібності та його властивості. Мета уроку
Мета уроку: формування знань учнів про подібність просторових фігур, вивчення властивостей перетворення подібності та застосування...
Закони Кірхгофа
Одержання, передача і розподіл електричної енергії, перетворення її в інші види енергії зв'язано з явищем електричного струму. Ці...
Дата складається з літер ½ÔÊZ, цифрове значення яких 6000 (½), 500...
Дата складається з літер ½ÔÊZ, цифрове значення яких – 6000 (½), 500 (Ô), 20 (Ê) та 7 (Z). Відповідно, в написі зафіксований 6527...
Тема. Автоматизація обробки документів. Перетворення документів в...
У той же час, нам часто приходиться мати справу з паперовими виданнями і документами: журналами, книгами, листами, службовими записками...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка