Тема. Створення та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм


Скачати 41.28 Kb.
НазваТема. Створення та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм
Дата30.05.2013
Розмір41.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ПР-8

Тема. Створення та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм.

Мета. Навчитись складати і виконувати програми з підпрограмами.

Теоретичні відомості

 1. Програма може бути написана окремими блоками – підпрограмами.

 2. Підпрограми поділяються на процедури та функції.

 3. Підпрограми описуються до виконуваної частини основної програми

 4. Змінні, що використовуються в підпрограмах, поділяються на глобальні та локальні.

 5. Процедури бувають параметричні та безпараметричні.

 6. Якщо в програму повертається одне значення, то доцільно використовувати підпрограму-функцію.

 7. Якщо в програму повертається кілька значень, то потрібно використовувати підпрограму-процедуру.

 8. На вході в підпрограму може передаватись скільки завгодно даних.

 9. Функцій і процедур в програмі може бути скільки завгодно.

Хід роботи

 1. Скласти програму, записавши її в зошит, для розв’язування задачі (свій варіант).

 2. Набрати програму в середовищі АЛГО.

 3. Виконати програму і записати результат виконання з екрана в зошит.

 4. Дати відповіді на ті контрольні запитання, що відповідають вашому номеру в списку класного журналу.


Варіанти завдань до пр 8 (процедури і функції)

В-1. Чотирикутник заданий сторонами і довжинами відрізків, що з’єднують вершини з внутрішньою точкою. Скласти програму обчислення площі чотирикутника, використавши підпрограму-процедуру обчислення площі трикутника.В-2. Скласти програму знаходження меншого з трьох різних чисел, використавши підпрограму-процедуру знаходження меншого з двох чисел.

В-3. Скласти програму знаходження меншого з чотирьох різних чисел, використавши підпрограму-процедуру знаходження меншого з двох чисел.

В-4. Обчислити значення виразу z=x! + y! , використавши підпрограму-функцію факторіал.

В-5. Скласти програму обчислення площі чотирикутника за малюнком, використавши підпрограму-функцію обчислення площі трикутника.


В-6. Скласти програму обчислення площі п’тикутника за малюнком, використавши підпрограму-функцію обчислення площі трикутника.В-7. Скласти програму обчислення виразу y=tgx + ctgx+tg2x, використавши підпрограму-функцію обчислення tgx.

В-8. Знаючи координати вершин чотирикутника, знайти його периметр. Використати підпрограму-функцію обчислення довжини відрізка.

В-9. Знайти найбільшу висоту трикутника, якщо відомо координати його вершин. Довжину сторін обчислювати у підпрограмі-функції, а порівняння у процедурі більше з двох.

В-10. Знайти меншу з діагоналей паралелограма ABCD, якщо відомо координати його вершин. Довжину діагоналей обчислювати у підпрограмі-функції.

В-11. Який з двох трикутників, заданих координатами своїх вершин, має більший периметр? Для обчислення довжин сторін організувати підпрограму-функцію.

В-12. Знайти радіус більшого з кіл, описаних навколо двох трикутників ABC та MPK, якщо відомі координати їх вершин. Довжини сторін обчислювати у підпрограмі-функції.

В-13. Скласти програму перевірки, чи є чотирикутник з координатами вершин (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), (x4,y4) паралелограмом, використавши підпрограму-процедуру обчислення координат середини відрізка.

(x1,y1)


Домашнє завдання

 1. Підготуватись до практичної роботи №9, тема якої „Створення та реалізація програм опрацювання рядкових величин”.

1.1. Переписати до зошита з практичних робіт інструкцію до роботи №9.
1.2. Повторити опис та введення рядків типу string в Паскалі.

1.3. Повторити основні правила роботи з рядками у Паскалі.
1.4. Підготувати відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання до ПР-8

 1. Що таке підпрограма?

 2. Які види підпрограм існують?

 3. Чим процедура відрізняється від функції?

 4. Що таке аргумент функції?

 5. Яка різниця між параметричними та безпараметричними процедурами?

 6. Яка різниця між локальними та глобальними змінними?

 7. Що таке формальна змінна?

 8. Які алгоритми називаються допоміжними?

 9. Яка кількість допоміжних алгоритмів може бути в основному алгоритмі?

 10. Чи можна допоміжні алгоритми, написані для розв’язування даної задачі, використовувати при розв’язуванні інших задач, де їх застосування доцільне?

 11. Які параметри називаються формальними?

 12. Які параметри називаються фактичними?

 13. Яка відповідність повинна зберігатись між формальними і фактичними параметрами?

 14. Чи може фактичних параметрів процедури (функції) бути більше, ніж формальних? А менше?

 15. Чи існують підпрограми без параметрів?

 16. Чи існують обмеження на число параметрів підпрограм? Якщо ні, то чим все таки обмежується ця кількість в Паскалі?

 17. В якому розділі оголошуються і реалізуються підпрограми в Паскалі?

 18. Які види формальних параметрів існують? Чим вони відрізняються один від одного?

 19. В чому полягає відмінність процедур і функцій?

 20. В яких випадках доцільно використовувати функції?

 21. Чому, якщо в функції використовуються параметри-змінні, необхідно перетворити її у процедуру?

 22. Якого типу може бути значення функції?

 23. Які підпрограми називаються рекурсивними7

 24. Що таке гранична умова при організації рекурсивної підпрограми?Номер учня по списку і номери питань для відповіді

1-1,7,13

2-2,8,14

3-3,9,15

4-4,10,16

5-5,11,17

6-6,12,18

7-7,13,19

8-8,14,20

9-9,15,21

10-10,16,22

11-11,17,23

12-12,18,24

13-13,19,1

14-14,20,2

15-15,21,1

16-16,22,2

17-17,23,3

18-18,24,4

19-19,1,5

20-20,2,6
21-21,1,7

22-22,2,8

23-23,3,9

24-24,4,10

25-1,5,11

26-2,6,12

27-3,7,13

28-4,8,14

29-1,6,12

30-2,7,13


Схожі:

Тема Створення та реалізація програм з розгалуженням
Мета Навчитись складати та виконувати програми з використанням вказівок розгалуження
Тема. Створення та реалізація програм опрацювання двовимірних масивів
Масивом називається скінченний набір даних одного типу, пронумерованих в певному порядку
29. Опис та використання підпрограм
Реалізація базових алгоритмічних структур процедурною мовою програмування. Опис процедур та функцій процедурною мовою програмування....
Практична робота №5. Створення та реалізація програм опрацювання одновимірних масивів. Мета
Масивом називається скінченний набір даних одного типу, пронумерованих в певному порядку
Уроку Тема: Реалізація алгоритмів з послідовним розгалуженням у вигляді програм (проектів)
Мета: Навчитись реалізувати алгоритми розгалуження у вигляді програм (проектів) в середовищі програмування Visual Basic; розвинути...
Тема. Розробки найпростіших класів. Створення об'єктів Мета
Формування вмінь і навиків створення та використання класів. Закріплення вмінь і навиків використання підпрограм, функцій вводу-виводу...
Створення консольних програм
Консольна програма не має інтерфейсу користувача. Такі програми використовуються для розробки системних програм, автоматизованих...
Лінійні рівняння, що містять знак модуля, що містять суму та різницю...
Тема: Лінійні рівняння, що містять знак модуля, що містять суму та різницю модулів, що містять модуль під знаком модуля
Тема. Засоби вводу/виводу за допомогою діалогових вікон
Формування вмінь і навиків використання підпрограм вводу/виводу з використанням діалогових вікон. Застосування знань структури лінійних...
Тема. Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин
Мета. Навчитись складати та виконувати програми з використанням процедур та функцій опрацювання рядкових величин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка