Тема Створення та реалізація програм з розгалуженням


Скачати 47.52 Kb.
НазваТема Створення та реалізація програм з розгалуженням
Дата29.05.2013
Розмір47.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
ПР-4
Тема Створення та реалізація програм з розгалуженням.

Мета Навчитись складати та виконувати програми з використанням вказівок розгалуження.

Теоретичні відомості

 1. Робота проводиться в програмній оболонці АЛГО.

 2. Для перемикання розкладки клавіатури використовується комбінація правих та лівих клавіш Ctrl+Shift.

 3. Для запуску програми на виконання використовується кнопка Виконати на панелі інструментів або клавіша F9 або з меню пункт Виконати.

 4. Введення даних в програму після запуску на виконання проводиться за допомогою клавіші Enter.

 5. Набір тексту програми виконуйте з використанням шаблонів – пункт Шаблони з рядка меню вікна.

 6. Програма починається з службового слова program, а виконувана частина вміщується між службовими словами begin і end. (шаблони-описи-Program NoName;Begin end.).

 7. після цього ідуть розділи опису:
  const – констант(шаблони-описи-const=),
  type – користувацьких типів даних(шаблони-описи-type=),
  var – змінних (шаблони-описи-var:).

 8. Опис типів змінних виконувати так: шаблони-типи-клацнути потрібний тип.

 9. Для виведення інформації використовують команди write чи writeln(шаблони-Введення/Виведення- write() чи writeln()).

 10. Для введення даних використовують команди read чи readln (шаблони-Введення/Виведення-read() чи readln()).

 11. Необхідно пам’ятати:

 • між змінною і виразом повинна бути команда присвоювання (:=)

 • математична формула не повинна містити пропусків

 • кількість відкритих і закритих дужок повинна бути однакова

 • аргументи функцій беруться в дужки.

 1. Команда розгалуження (команда умовного переходу) призначена для аналізу даних.

 2. Неповне розгалуження if <умова> then <оператор>(шаблони-оператори-if then).

 3. Повне розгалуження if умова then оператор else оператор (шаблони-оператори-if then), (шаблони-оператори-else).Хід роботи

1.Скласти і записати в зошит програму розв’язування задачі: Обчислити значення функції за формулою(свій варіант, завдання 1).
2.Набрати програму в середовищі АЛГО.
3.Виконати тестову перевірку програми, записавши результати в зошит(кількість тестів дорівнює кількості віток розгалуження).
4.Скласти і записати в зошит програму розв’язування задачі (свій варіант, завдання 2).
5. Виконати тестову перевірку програми, записавши результати в зошит(кількість тестів дорівнює кількості віток розгалуження).

Домашнє завдання

 1. Підготуватись до практичної роботи №5. Тема”Створення і реалізація циклічних програм ”.

1.1. Переписати в зошит для практичних робіт інструкцію до роботи №5.
1.2. Повторити опис трьох типів циклів у Паскалі.
1.3. Повторити основні задачі на цикли у Паскалі.
1.4. Підготувати відповіді на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1.Як записується вказівка розгалуження в повній формі?

2. Як записується вказівка розгалуження в неповній формі?

3. Як виконується вказівка розгалуження в повній формі?

4. Як виконується вказівка розгалуження в неповній формі?

5.За допомогою чого реалізується розгалуження у мові Паскаль?

6.Скільки форм має умовний оператор?

7.Коли говорять про вкладені умовні оператори?

8.Чи можна у вказівці розгалуження використовувати складені вказівки?

9.Роз’ясніть поняття „складений оператор”.

10.Які особливості використання символу „;” у вказівці розгалуження?

11.Чи є в Паскалі оператор безумовного переходу?

12. Як записується вказівка безумовного переходу Goto?

13.Для чого використовується вказівка безумовного переходу Goto?

14. Як записується вказівка варіанта в повній формі?

15. Як записується вказівка варіанта в неповній формі?

16. Як виконується вказівка варіанта в повній формі?

17. Як виконується вказівка варіанта в неповній формі?

18.Що таке селектор?

19.Які вимоги до селектора?

20.Які особливості міток у вказівці варіанта?
1 – 1,7,13 11 – 11,17,3 21 –2,7,12

2 – 2,8,14 12 – 12,18,4 22 – 3,8,13

3 – 3,9,15 13 – 13,19,5 23 – 4,9,14

4 – 4,10,16 14 – 14,20,6 24 – 5,10,15

5 – 5,11,17 15 – 15,3,7 25 – 6,11,16

6 – 6,12,18 16 – 16,4,8 26 – 7,12,17

7 – 7,13,19 17 – 17,5,9 27 – 8,13,18

8 – 8,14,20 18 – 18,6,10 28 – 9,14,19

9 – 9,15,1 19 – 19,7,11 29 – 10,15,20

10 – 10,16,2 20 – 20,8,12 30 – 11,16,4


Завдання до ПР-4

Задачі достатнього рівня
1. y= В-1

2.Вводиться число. Вивести повідомлення: додатне чи від’ємне воно.
1. y= В-2

2.Вводиться ціле число. Вивести повідомлення: парне чи непарне воно.

1. y= В-3

2.З двох введених чисел знайти менше.
1. y= В-4

2.З трьох введених чисел знайти менше.
1. y= В-5

2.Скласти програму, яка пропонує ввести два довільних числа та їх суму , а потім повідомляє, чи правильно обчислена сума.
1. y= В-6

2. Скласти програму, яка пропонує ввести два довільних числа та їх добуток , а потім повідомляє, чи правильно обчислений добуток.

1. y= В-7

2.Вводяться коефіцієнти квадратного рівняння a, b, c(a≠0). Чи має воно корені?
1. y= В-8

2.Вводиться довільне число. Якщо воно додатне, то подвоїти , а якщо від’ємне, то потроїти.
1. y= В-9

2.Перевірте, чи належить інтервалу число c, де a, b, c – довільні числа.
1. y= В-10

2.З трьох введених чисел знайти середнє.
1. y= В-11

Задачі високого рівня
ВАРІАНТ 12

 1. Написати програму, яка б запитувала вік чоловіка і повідомляла, скільки років йому залишилося до пенсії, або що він вже пенсіонер.

 2. З'ясувати, чи належить точка з координатами (x,y) кругу одиничного радіусу з центром у початку координат;

ВАРІАНТ 13


 1. Валя і Віра на своїй садовій ділянці зібрали А кг полуниці. З них В кг зібрала Віра. Хто з дівчаток зібрав полуниці більше і на скільки?

 2. З'ясувати, чи належить точка з координатами (x,y) кільцю з центром у початку координат та зовнішнім радіусом 3 і з внутрішнім радіусом 2,5.


ВАРІАНТ 14
1*. До фіналу конкурсу кращого за професією «Фахівець електронного офісу» були допущені троє: Іванов, Петров і Сидоров. Змагання проходили в три тури. Іванов в першому турі набрав m1 балів, в другому – n1, а в третьому – p1. Петров - відповідно m2, n2, p2; Сидоров – m3, n3, p3 балів. Складіть програму, що визначає: а) скільки балів набрав переможець; б) прізвище переможця.

Схожі:

Уроку Тема: Реалізація алгоритмів з послідовним розгалуженням у вигляді програм (проектів)
Мета: Навчитись реалізувати алгоритми розгалуження у вигляді програм (проектів) в середовищі програмування Visual Basic; розвинути...
Тема. Створення та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм
Змінні, що використовуються в підпрограмах, поділяються на глобальні та локальні
Тема. Створення та реалізація програм опрацювання двовимірних масивів
Масивом називається скінченний набір даних одного типу, пронумерованих в певному порядку
Практична робота №5. Створення та реалізація програм опрацювання одновимірних масивів. Мета
Масивом називається скінченний набір даних одного типу, пронумерованих в певному порядку
Створення консольних програм
Консольна програма не має інтерфейсу користувача. Такі програми використовуються для розробки системних програм, автоматизованих...
Тема. Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин
Мета. Навчитись складати та виконувати програми з використанням процедур та функцій опрацювання рядкових величин
Тема: Складання та реалізація програм опрацювання
Мета: Навчитись складати та реалізовувати програми з використанням операцій та функцій опрацювання рядкових величин, розвивати культуру...
Тема. Створення програм лінійної структури
Формування вмінь і навиків роботи в середовищі мови програмування Object Pascal. Систематизація та застосування знань структури лінійних...
Практична робота №3. Опис і реалізація найпростіших циклічних програм. Мета
Для перемикання розкладки клавіатури використовується комбінація правих та лівих клавіш Ctrl+Shift
ТЕМА: Операційні системи Windows. Робота з вікнами програм та діалоговими вікнами
МЕТА: засвоїти основні методи роботи з типовими вікнами програм та діалоговими вікнами; набути навички переміщення вікон, зміни розміру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка