Тема. Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин


Скачати 38.57 Kb.
НазваТема. Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин
Дата14.04.2013
Розмір38.57 Kb.
ТипДокументи
ПР-9

Тема. Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин.

Мета. Навчитись складати та виконувати програми з використанням процедур та функцій опрацювання рядкових величин.

Теоретичні відомості

 1. Рядок – це послідовність символів кодової таблиці ЕОМ.

 2. Кількість символів в рядку називається його довжиною. Довжина рядка може бути від 0 до 255.

 3. Рядкові величини можуть бути константами і змінними.

 4. Рядкова константа – це послідовність символів між апострофами.

 5. Рядкова змінна описується в розділі опису змінних так:
  var <ідентифікатор>: string[<максимальна довжина рядка>];

 6. Над рядковими величинами допустимі операція склейки (конкатенації) (+) та операції відношення (=,<,>,<=,>=,<>).

 7. Для рядкових величин визначені такі функції:
  copy(R,poz,n) – виділяє з рядка R підрядок довжиною n символів, починаючи з позиції poz. Тут poz і n – цілочисельні вирази;
  concat(R1,R2,…,RN) – виконує склеювання (конкатенацію) рядків R1, R2, …, RN в один рядок;
  length(R) – визначає поточну довжину рядка R. Результат – значення цілого типу.
  pos(R1,R) – знаходить першу появу в рядку R підрядка R1 . Результат – ціле число, що дорівнює номеру позиції, де знаходиться перший символ підрядка R1 . Якщо в рядку R підрядка R1 не виявлено, то результат 0.

 8. Для рядкових величин визначені такі процедури:
  delete(R,poz,n) – вилучення n символів з рядка R, починаючи з позиції poz;
  insert(R1,R2,poz) – вставка рядка R1в рядок R2, починаючи з позиції poz.

 9. Рядок символів вводиться і виводиться як одна змінна.

 10. Значення типу string вводяться за допомогою тільки процедури readln і за один раз може бути введений лише один рядок.

Хід роботи

 1. Скласти програму, записавши її в зошит, для розв’язування задачі (свій варіант).

 2. Набрати програму в середовищі АЛГО.

 3. Виконати програму для 2 тестів і записати результат виконання з екрана в зошит.

 4. Дати відповіді на ті контрольні запитання, що відповідають вашому номеру в списку класного журнала.


Контрольні запитання до ПР-9

 1. Що таке рядкові величини?

 2. Які операції визначено для типу даних string?

 3. Яка різниця між типами даних string і array of char?

 4. Скільки індексів може мати елемент рядка?

 5. Яку максимальну довжину може мати рядок?

 6. Як можна оголосити величину рядкового типу?

 7. До яких типів даних відносяться рядки?

 8. З величиною якого типу даних сумісний по присвоюванню окремий символ рядка?

 9. Розкажіть про операції, які можна виконувати над рядковими величинами?

 10. Розкажіть про функції, які визначені для величин рядкового типу?

 11. Розкажіть про процедури, які визначені для величин рядкового типу?

 12. Як здійснюється доступ до окремого символу рядка?

 13. Чому значення відношення ‘Мама’<>’мама’ дорівнює TRUE?

 14. Дано фрагмент програми:
  s:=’’;
  for i:=’0’ to ‘9’ do s:=s+i;
  Яке значення одержить змінна s після його виконання?

 15. Яка функція (процедура) є аналогом операції склейки (+) при роботі над рядками?

 16. Який буде результат виконання операції склейки, якщо довжина результуючого рядка перевищить значення 255?

 17. Як надати значення рядковій величині?

 18. Які правила порівняння рядків?

 19. В чому полягає особливість використання для рядкових величин стандартних процедур введення?

Номер учня по списку і номери питань для відповіді


1-2,5,9
2-3,6.10
3-4,7,11
4-5,8,12
5-6,9,13
6-7,10,14
7-8,11,15
8-9,12,16

9-10,13,17
10-11,14,18
11-12,15,19
12-13,16,1
13-14,17,2
14-15,18,3
15-16,19,4
16-17,1,5
17-18,2,6
18-19,3,7
19-1,4,8
20-2,6,11
21-3,7.12
22-4,8,13
23-5,9,14
24-6,10,15
25
-7,11,16
26-8,12,17
27-9,13,18

28-10,14,19

29-11,16.5
30-12,17,6


Завдання для ПР-9

В-1. Вводиться речення, в якому слова через один пропуск. Визначити кількість слів у введеному реченні.
В-2. У довільно введеному реченні замінити всі букви „и” на „е”.
В-3. У довільно введеному тексті знищити всі символи ”;” і підрахувати довжину утвореного тексту.
В-4. Вводиться довільний текст. Перевірити, чи в ньому кількість відкритих дужок дорівнює кількості закритих дужок.
В-5. У введеному тексті буквосполучення „ом” замінити на „ак”.
В-6. У введеному тексті, що містить один символ „:”, надрукувати ту його частину, що знаходиться після символу „:”.
В-7. Підрахувати кількість повторень у введеному тексті буквосполучення „ка”.
В-8. У введеному тексті підрахувати кількість букв „а” та „б”. Якщо букв „а” більше, ніж букв „б”, то в тексті знищити всі букви „б”, інакше – „а”.
В-9. Ввести довільний текст. Поміняти місцями перший і останній символи.
В-10. У введеному тексті буквосполучення „cos” замінити на „ sin”.
В-11. Вводиться текст, що містить єдиний символ „ –„. Надрукувати частину цього тексту, що знаходиться перед символом „–„.
В-12. У введеному тексті слово „мама” замінити на слово „тато”.
В-13. Дано текст. Визначити, які символи уньому зустрічаються частіше: „а” чи „о”. Якщо якийсь з них відсутній – повідомити про це.
В-14. Дано деякий текст, у якому є хоча б одна кома. Визначити порядковий номер першої коми в тексті.
В-15. Роздрукувати введений тест в зворотному порядку.
В-16. Визначити, скільки разів у введеному тексті зустрічається послідовність символів „аба”.

Схожі:

Тема: Складання та реалізація програм опрацювання
Мета: Навчитись складати та реалізовувати програми з використанням операцій та функцій опрацювання рядкових величин, розвивати культуру...
Тема. Створення та реалізація програм опрацювання двовимірних масивів
Масивом називається скінченний набір даних одного типу, пронумерованих в певному порядку
Практична робота №5. Створення та реалізація програм опрацювання одновимірних масивів. Мета
Масивом називається скінченний набір даних одного типу, пронумерованих в певному порядку
Уроку Тема: Реалізація алгоритмів з послідовним розгалуженням у вигляді програм (проектів)
Мета: Навчитись реалізувати алгоритми розгалуження у вигляді програм (проектів) в середовищі програмування Visual Basic; розвинути...
Тема Створення та реалізація програм з розгалуженням
Мета Навчитись складати та виконувати програми з використанням вказівок розгалуження
Тема. Створення та реалізація програм, що містять звернення до підпрограм
Змінні, що використовуються в підпрограмах, поділяються на глобальні та локальні
Урок 2 Тема. Наближені значення чисел і величин. Абсо­лютна та відносна похибки
Мета: ознайомити учнів з наближеними значен­нями чисел і величин, розвивати навички обчислен­ня абсолютної та відносної похибок,...
21. Методика навчання технології опрацювання числових даних Електронна...
ЕТ – це також «запам’ятовуюичй простір, спеціальним чином структурований для опрацювання даних, які там зберігаються, за допомогою...
Тема: Електронні таблиці. Програма ”Microsoft EXCEL”
Мета: навчити учнів розуміти призначення програм для опрацювання табличної інформації; запускати програму EXCEL; вводити інформацію...
Урок №44 Тема. Пряма пропорційність. Пропорційні величини
Мета: сформувати уявлення учнів про пряму пропорційну за­лежність величин, ознайомити із прикладами таких величин, що їх учні зустрічають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка