Зміст документації конкурсних торгів


НазваЗміст документації конкурсних торгів
Сторінка1/5
Дата20.05.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Інформатика > Конкурс
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

"Приазовський державний технічний університет"


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням комітету з конкурсних торгів
ДВНЗ "ПДТУ"

Протокол № 214 від 14.10.2010 р.
Голова комітету з конкурсних торгів
ДВНЗ "ПДТУ"
___________________ В.Ю. Дмитрієв


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ

"ВИДАННЯ ПЕРІОДИЧНІ"(22.13.1)

м. Маріуполь

2010 рік

Зміст документації конкурсних торгів

I Загальні положення

1.1 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.2 Інформація про замовника торгів

1.3 Інформація про предмет закупівлі

1.4 Процедура закупівлі

1.5 Недискримінація учасників

1.6 Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7 Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

II Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

2.1 Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2.2 Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

III Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1 Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2 Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.3 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4 Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.5 Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.6 Кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям

3.7 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3.8 Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої подані пропозиції конкурсних торгів

3.9 Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

IV Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1 Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

4.2 Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1 Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2 Виправлення арифметичних помилок

5.3 Інша інформація

5.4 Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5.5 Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI Укладання договору про закупівлю

6.1 Терміни укладання договору

6.2 Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

6.3 Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.4 Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1: Форма пропозиції конкурсних торгів

Додаток 2: Адреси структурних підрозділів Замовника

Додаток 3: Технічне завдання (специфікація)

Додаток 4: Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

Додаток 5: Основні умови договору про закупівлю послугРозділ І Загальні положення
1.1 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 № 2289-VІ (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
1.2 Інформація про замовника торгів:


1.2.1 повне найменування

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
1.2.2 місцезнаходження

Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, 87500
1.2.3 посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Прізвище, ім’я, по батькові: Дмитрієв Валерій Юрійович

Посада: Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та перспективного розвитку, голова комітету з конкурсних торгів

Адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, ректорат, 87500

Номер телефону: (0629) 44-66-45, 44-66-55; 44-65-78;

Номер телефаксу: (0629) 52-99-22

Адреса електронної пошти: dmitriev_v_u@pstu.edu

Прізвище, ім’я, по батькові: Обухова Наталя Олександрівна

Посада: спеціаліст з державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів

Адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, відділ матеріально-технічного забезпечення, кабінет товарознавця, 87500

Номер телефону: (0629) 44-65-78;

Номер телефаксу: (0629) 52-99-22

Адреса електронної пошти: obukhova2007@rambler.ru
1.3 Інформація про предмет закупівлі1.3.1 найменування предмета закупівлі

22.13.1 (Видання періодичні)

Предмет закупівлі визначено у порядку, встановленому Міністерством економіки України.
1.3.2 вид предмета закупівлі

«Передплата періодичних видань на 2011 рік: російські видання — перше півріччя 2011 року та українські видання – 12 місяців 2011 року (деякі найменування – перше півріччя 2011 року »
1.3.3 місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Місце постачання: м. Маріуполь - за адресою замовника та його структурних підрозділів (адреси структурних підрозділів Замовника зазначено у Додатоку 2 документації конкурсних торгів)
Кількість: 233 (двісті тридцять три) найменування
1.3.4 строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)


Січень – грудень 2011 року
1.4 Процедура закупівлі

Відкриті торги

1.5 Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
1.6 Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна бути розрахована і зазначена з урахуванням всіх витрат Учасника, включаючи вартість самого товару (Видання періодичні), який є предметом закупівлі, доставку до місця призначення, а також всіх податків, зборів та мита, що сплачуватимуться стосовно цієї поставки. Крім того, ціна пропозиції конкурсних торгів такого Учасника повинна бути надана з обов’язковим зазначенням ПДВ (для платників ПДВ).
1.7 Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою.

Якщо документ, який входить до складу пропозиції конкурсних торгів, викладений іншою мовою, такий документ має супроводжуватись автентичним перекладом на українську мову.
Розділ ІІ Порядок внесення змін та надання роз`яснень

до документації конкурсних торгів
2.1 Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2.2 Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник веде протокол таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
Розділ ІІІ Підготовка пропозицій конкурсних торгів
3.1 Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, що входять до складу Пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)».
3.2 Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.
3.3 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається
3.4 Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгівЗамовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.
3.5 Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом не менше, ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
3.6 Кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям


При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Учасникі конкурсних торгів повинні подати документально підтверджену інформацію про їх відповідність даному кваліфікаційному критерію у вигляді інформаційної довідки, складеної у довільній формі, що містить відомості про спроможність Учасника доставляти «Видання періодичні» безпосередньо за адресою Замовника та його структурних підрозділів (у відділи комплектування бібліотек). Адреси структурних підрозділів Замовника зазначені у Додатку 2 Документації конкурсних торгів.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Учасникі конкурсних торгів повинні подати документально підтверджену інформацію про їх відповідність даному кваліфікаційному критерію у вигляді інформаційної довідки складеної у довільній формі, з обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, номеру телефону, електронної адреси однієї чи кількох посадових осіб учасника уповноважених здійснювати зв'язок з замовником.

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Учасникі конкурсних торгів повинні подати документально підтверджену інформацію про їх відповідність даному кваліфікаційному критерію у вигляді інформаційної довідки складеної у довільній формі, що містить відомості про виконання Учасником аналогічних договорів за останні три роки (обов’язково зазначити інформацію про своєчасність виконання цих договорів).

Наявність фінансової спроможності**

Учасникі конкурсних торгів повинні подати документально підтверджену інформацію про їх відповідність даному кваліфікаційному критерію у вигляді:

- копія балансу підприємства станом на останню звітну дату;

- копія звіту про фінансові результати станом на останню звітну дату;

- копія звіту про рух грошових коштів станом на останню звітну дату;

- довідка з обслуговуючого банку(ів) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, датовану не раніше ніж за 30 календарних днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Копії документів мають бути завірені власною печаткою Учасника.

** Примітки:

У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа - підприємець, у складі пропозиції конкурсних торгів (за даним кваліфікаційним критерієм) ним надаються наступні документи:

- фінансова звітність, згідно з чинним законодавством на останню звітну дату;

- довідка з обслуговуючого банку(ів) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, датовану не раніше ніж за 30 календарних днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Копії документів мають бути завірені власним підписом Учасника.
3.7 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Технічне завдання (специфікацію) щодо закупівлі "Видання періодичні" наведено у Додатку 3 цієї Документації конкурсних торгів.
3.8 Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій конкурсних торгів за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.
3.9 Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ IV Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
4.1 Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою
- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, І-й навчальний корпус, загальний відділ, 87500
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


01.12.2010 року до 1200 (до дванадцятої) години

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
4.2 Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, І-й навчальний корпус, ректорат, зал засідань, 87500
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

01.12.2010 року о 1315 (п'ятнадцять хвилин на чотирнадцяту годину)

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Розділ V Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
5.1 Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону.

Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів наведені у Додатку 4 до цієї Документації конкурсних торгів.
5.2 Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

У випадку виявлення Замовником арифметичних помилок у пропозиції конкурсних торгів Учасника, Замовник звертається до Учасника з листом про погодження на виправлення таких арифметичних помилок та надання Учасником Замовнику письмової згоди разом з пропозицією конкурсних торгів оформленої належним чином.

У разі надходження до Учасника такого звернення Учасник надає у строк визначений Замовником у листі, письмову згоду з виправленням арифметичних помилок та надає пропозицію конкурсних торгів оформлену належним чином.

В разі не надання учасником у визначені в зверненні або погоджені із замовником строки письмової згоди на виправлення арифметичних помилок та пропозиції конкурсних торгів оформленої належним чином, вважається, що учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
5.3 Інша інформаціяЗамовник у документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства.
5.4 Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

З метою підтвердження відсутності підстав у Замовника для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно статті 17 Закону, Учасник торгів у складі пропозиції конкурсних торгів надає:

- Копію наказу на право підпису договорів керівником / уповноваженою особою (копію установчих документів, згідно з якими керівнику / уповноваженій особі надається право підпису договорів);

- З метою підтвердження того, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), учасник подає оригінал або нотаріально завірену копію довідки з Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з податків і зборів, датовану не раніше ніж за 30 календарних днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- З метою підтвердження того, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, учасник подає оригінал або нотаріально завірену копію довідки Державного підприємства «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство, не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

З метою підтвердження не притягнення Учасника згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель, Учасник надає довідку складену у довільній формі «Про не притягнення учасника до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель», гарантуючи при цьому, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

- З метою підтвердження того, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту, учасник подає:***

- копію статуту Учасника;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- копію довідки про взяття на облік платника податків.

Копії документів мають бути завірені власною печаткою Учасника.

*** Примітки:

У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа - підприємець, у складі пропозиції конкурсних торгів ним надаються наступні документ:

- копія паспорту;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця;

- копія довідки про взяття на облік платника податків;

- копія свідоцтва про сплату єдиного податку (за наявності).

Копії документів мають бути завірені власним підписом Учасника.
5.5 Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
Розділ VI Укладання договору про закупівлю
6.1 Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
6.2 Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Відповідно до вимог статей 40, 41 Закону, договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

- кількість товарів та вимоги щодо їх якості;

- порядок здійснення оплати;

- ціна договору;

- термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

- строк дії договору;

- права та обов'язки сторін;

- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

- відповідальність сторін.

Крім наведених істотних умов, до договору про закупівлю обов’язково будуть включені основні умови визначені у Додатку 5 до цієї Документації конкурсних торгів.
6.3 Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
6.4 Забезпечення виконання договору про закупівлю

Надання забезпечення виконання договору про закупівлю, що укладається за цією процедурою конкурсних торгів - не вимагається.  1   2   3   4   5

Схожі:

Конкурсних торгів від «10» лютого 2011 р голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI від 01....
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»(2289-VI)з змінами,...
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-VI) зі змінами,...
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ на закупівлю: Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-VI) зі змінами,...
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010р....
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №2289-VI від 01. 06. 2010 «Про здійснення державних закупівель»...
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №2289-VI від 01. 06. 2010 «Про здійснення державних закупівель»...
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №2289-VI від 01. 06. 2010 «Про здійснення державних закупівель»...
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №2289-VI від 01. 06. 2010 «Про здійснення державних закупівель»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка