Інститут педагогіки НАПН України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини


Скачати 43.39 Kb.
НазваІнститут педагогіки НАПН України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дата06.05.2013
Розмір43.39 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Інститут педагогіки НАПН України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
за підтримки

Інституту обдарованої дитини НАПН України

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України

===================================================================

Науково-практичний семінарПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА – 2013:

трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст

10 червня 2012 р. м. Київ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо взяти участь у науково-практичному семінарі, який відбудеться 10 червня 2013 р. за адресою: м. Київ 04053, вул. Артема 52 «Д», Інститут педагогіки НАПН України, лабораторія порівняльної педагогіки.

1.Тематичні напрями роботи семінару:

- методологічні проблеми порівняльної педагогіки;

- історія розвитку шкільництва в зарубіжжі;

- освітні реформи та інновації у глобалізаційному світі;

- виховний потенціал освіти в умовах полікультурності;

- зарубіжний досвід підтримки обдарованості та сприяння творчим здібностям школярів;

- актуальні проблеми професійної освіти у компаративістичній перспективі;

- освіта дорослих у контексті розбудови єдиного освітнього простору;

- здобутки інклюзивної освіти в зарубіжних країнах;

- світові тенденції розвитку ІКТ-освіти;

- перспективність зарубіжного освітнього досвіду в Україні.

2. Дата проведення: 10 червня 2013 р. Реєстрація з 09.00 до 10.00. Відкриття о 10.00.

3. Місце проведення: Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, вул. Артема, 52 «Д».

Проїзд: їхати тролейбусами № 16 або 18 від м. Майдан Незалежності до зупинки Гоголівська або від м. Лук’янівська до зупинки Полтавська.

4. Заявку на участь в семінарі (див. Додаток 1) надсилати до 1 травня 2013 р. на електронну адресу comparative.lab52@gmail.com з копією на luve2001@hotmail.com з поміткою «Seminar PC_2013».

5. Оргвнесок участі у семінарі (програма семінару, сертифікат участі, інші організаційні витрати) за кожного учасника становить 25 грн. Оплата при реєстрації.

6. Виступи учасників у форматі Power Point Presentation, постерів; для обговорення планується використання інноваційних технік з поширення знань.

7. За результатами роботи семінару буде видано:

- тези у збірнику матеріалів семінару. Обсяг – до 2-х сторінок А4. Орієнтовна вартість з однієї особи – 75 грн.;

- статтю у спецвипуску фахового часопису «Порівняльно-педагогічні студії» обсягом від 10 до 12 сторінок А4. Орієнтовна вартість однієї сторінки 25 грн. Для публікації у часописі будуть відбиратися статті високої якості на найактуальнішу тематику за напрямами роботи семінару.

Текст тез та/або статті (та скановану рецензію наукового керівника для здобувачів і аспірантів) надсилати на електронну адресу comparative.lab52@gmail.com з копією на luve2001@hotmail.com АБО поштою у роздрукованому вигляді та на електронному носії (CD-ROM) на адресу м. Київ 04053, вул. Артема, 52 «Д», к. 304, лабораторія порівняльної педагогіки з поміткою «Seminar PC_2013» до 1 травня 2013 р. Оплата при реєстрації перед початком семінару 10 червня 2013 р.

8. Технічні вимоги до оформлення статей:

- Структура статті повинна відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 і складатися з таких частин: 1) постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми; 3) виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті; 5) виклад основного матеріалу дослідження; 5) висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі; 7) список використаних джерел (згідно з ГОСТ 7.1-76).

- Текст статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word відповідно до таких вимог: формат видання А4 (210 х 297 мм); відступи: ліворуч, зверху, знизу 20 мм; праворуч – 15 мм; Основний шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Відступ першого рядка – 1 см; Рубрикація: у першому рядку праворуч вказується УДК (п/ж); у кожному наступному рядку: 1) прізвище та ім’я автора повністю (і співавторів) (п/ж, курсив), виключка – вправо; 2) назва та адреса організації, в якій працює автор, місто, електронна адреса автора, виключка – вправо; 3) назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц; 4) анотації українською, російською та англійською мовами (не більше ніж 60 слів) (п/ж, курсив, завужений формат – 1 см); 5) текст статті, підзаголовки у статті – Times, 14, малими літерами, п/ж, п/ц; 6) з пропуском одного рядка – список використаних джерел (не менше п’яти посилань), посилання у тексті на джерела і сайти записуються у квадратних дужках, наприклад [1]; 7) відомості про автора: повністю: ПІП, науковий ступінь та посада і місце роботи.

9. Витрати на відрядження за рахунок сторони, що відряджає.

10. Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 1 травня 2013 р.

11. Оргкомітет:

Локшина Олена Ігорівна (голова) (066) 448-18-50, luve2001@hotmail.com

Заболотна Оксана Адольфівна (часопис «Порівняльно-педагогічні студії») oxzab@yandex.ru

Шеверун Надія Володимирівна (секретар) (050) 595-11-56, (044) 481-37-68

Додаток 1

Заявка учасника

Прізвище, ім’я, по батькові
Вчений ступінь, звання
Місце роботи
Посада
Поштова адреса
Телефон (моб.), Е-mаіl
Назва доповіді
Що надсилається для публікації

(потрібне підкреслити)

Тези

Стаття

Тези + стаття

Потреба в готелі (так, ні)


Схожі:

Бойченко Олег Васильович
Всеукраїнському конкурсі «Учитель – новатор», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України. Бойченко Олег Васильович, 1966р...
Міністерство освіти і науки,молоді і спорту України Національний...
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Тексти наукових статей, організаційний внесок у розмірі 150 грн надсилаються до 20 березня 2016 р
ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»
Тичній конференції «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки», яка відбудеться 6-8 червня 2013...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут математики, фізики і технологічної освіти
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Курмаєв Петро Юрійович, доктор економічних наук, професор кафедри...
Курмаєв Петро Юрійович, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та права Уманського державного педагогічного...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
Останнє положення є найбільш актуальною проблемою розвитку вищої національної освіти. Для неї настав період активних пошуків таких...
ЛОГІСТИКА
Ковальчук Т. Г. – к е н., доцент кафедри фінансів та кредиту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка